Journaal
Journaal jaargang 36 nummer 8

Donderdag 12-01-2012
Jaargang 36, nummer 8

Allereerst willen wij iedereen een heel goed en voorspoedig 2012 wensen!!!!!!

Welkom
Michael Bakker, Madelief Mulderij, Mohamed Bile, Naomi Balkema, Anke Boersma, Jilles Coelingh, Noëlle Huizenga, Joey Liewes, Mano Mathey, Lesley Vink, Tim Wolthuis en Kerim Çakir heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij en hun ouders een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

De Vissenkom
Het nieuwe jaar is begonnen met een nieuwe groep en één nieuwe leerkracht Eva en met Jeanette die al langer bekend is op de Swoaistee. Ze hebben een goede start gemaakt en we willen Eva en Jeanette met alle kinderen uit de Vissenkom veel plezier wensen.

Robbenplaat
Ook Michelle willen wij weer welkom heten en veel plezier wensen. Zij is terug van een zwangerschapsverlof.

Schoolfruit
Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen leren wat gezond en verantwoord voedsel is en het eten hiervan te stimuleren, doen wij als school mee aan het project 'schoolfruit'. In week 3 t/m week 13 is er op woensdag, donderdag en vrijdag fruit voor alle kinderen van de school. Dit betekent dus dat dit volgende week van start gaat. De kinderen hoeven deze weken op die dagen dus niet zelf fruit mee te nemen. Natuurlijk wel gewoon zelf drinken mee.

Staking Schoonmaak
Misschien is het al opgevallen, maar de school is vies. Deze hele week wordt er door de schoonmakers van onze school, maar ook op andere scholen, gestaakt. Er is een conflict tussen de schoonmakers en hun werkgevers, in ons geval het bedrijf Effectief. Het schoonhouden van de wc's heeft onze prioriteit. Dit zullen de conciërges doen. De leerkrachten doen de hoogst noodzakelijke dingen in hun eigen lokaal. De rest laten we liggen, om te laten zien wat er gebeurt wanneer er geen schoonmakers in een school zijn. De verwachting is dat de staking alleen deze week plaats vindt.

Aannamebeleid Swoaistee
Vandaag gaat er met alle oudste kinderen uit het gezin een brief mee over de groei van het leerlingenaantal op de Swoaistee. De start van de vijfde voorbouwgroep is de laatste groep die wij nog kunnen huisvesten in de school. De Swoaistee kan in het aantal stamgroepen nu niet meer groeien. Er is her en der in de verschillende stamgroepen nog wel plek voor een verhuizing of overplaatsing van een andere school, maar ook daar zit het al behoorlijk vol.
Door de problemen bij het Kompas in het vorige schooljaar en de huidige onrust over de voorgenomen fusie van de Catamaran en de Tweemaster is er opnieuw een flink aantal ouders dat een overstap naar onze school overweegt. Om dit proces in goede banen te leiden is er een overleg tussen het schoolbestuur en de directies van de afzonderlijke scholen gevoerd.
Voor de Swoaistee leidt dit overleg tot het voornemen om in de komende periode een strikt toelatingsbeleid te gaan formuleren, zodat de Swoaistee een ongewenste groei kan voorkomen.
Hierbij zullen jongere zusjes / broertjes van huidige leerlingen een aparte categorie gaan vormen. Om een goed overzicht te krijgen is het van groot belang dat alle zusjes / broertjes die voor 1 oktober 2012 4 jaar worden zo spoedig mogelijk bij ons worden aangemeld (bij voorkeur voor vrijdag 20 januari a.s.).
Hiernaast verzoeken we de ouders / verzorgers ook om zusjes / broertjes die zijn geboren tussen 1 oktober 2008 en 1 oktober 2009 alvast als aan ons door te geven.

Waardevolle spullen
Gisteren heeft er een aanhouding plaatsgevonden van iemand die verdacht wordt van diefstal bij ons op school. Wees daarom voorzichtig met het meenemen van waardevolle spullen naar school.

Schooltijden
Vanaf volgende zal er weer regelmatig getoetst gaan worden. De Cito-eindtoets voor groep 8 wordt begin februari afgenomen, maar in de andere groepen vindt er dus al eerder toetsing plaats. Het is voor de rust in de school daarom extra belangrijk om op tijd op school te komen. Wij willen iedereen er nogmaals op wijzen dat de school om half negen en om één uur begint. Het is erg prettig voor de kinderen en de leerkracht om vijf minuten voor de aanvang van de lessen in de klas zijn. Het onderwijs kan dan ook op tijd beginnen. Mocht je een keer om wat voor reden dan ook later zijn, neem dan op de gang afscheid van je kind en zorg ervoor dat het kind heel zachtjes de groep binnenkomt.

Computers in de aanbieding
Er zijn nog steeds voor €5,- computers te verkrijgen bij Hans of André. Het zijn complete pentium4 systemen (muis, toetsenbord en crt scherm) met Windows XP voor geïnstalleerd.

Vegen kleuterplein
Morgen is het weer de tweede vrijdag in de maand en dat betekent dat het kleuterpleinveegdag is. Het zou heel fijn zijn wanneer er weer een aantal ouders de handen uit de mouwen wil steken. Graag een eigen bezem meenemen. En natuurlijk staat er na afloop weer een kopje thee/koffie klaar. Alvast bedankt.

Mail naar de ib-ers
Onze ib-ers willen iedereen erop wijzen dat er een ib-mailadres bestaat. Zij krijgen nu regelmatig vragen van ouders over ib-zaken binnen op andere mailadressen. Mail bestemd voor de ib-ers kan naar iber@swoaistee.nl. Alvast hartelijk dank.

Roken op het plein
Wij willen ouders vriendelijk verzoeken om niet op het plein te roken.

Vreedzame school
Alle groepen zijn na de vakantie begonnen in blok 3 dat gaat over communicatie. Binnenkort zal er weer een nieuwsbrief verschijnen. Dus houd de website in de gaten.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Er is weer een aantal activiteiten gepland door het CJG. Voor een uitgebreide agenda van het CJG kun je kijken op het prikbord bij de hoofdingang van De Swoaistee.

Luizenzakken
We hebben een periode luizenzakken gebruikt en dit geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie gaan we de zakken nu een tijdje niet gebruiken. Ook hierna zullen we weer kijken wat het effect op de luizenpopulatie is en zal er uiteindelijk een besluit vallen over het wel/niet gebruiken van de zakken.

Vakantierooster schooljaar 2011-2012

 • Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 2 maart 2012
 • Pasen 6 april t /m 9 april 2012
 • Meivakantie 30 april t /m 4 mei 2012
 • Hemelvaart 17 mei t/m 18 mei 2012
 • Pinksteren 28 mei t/m 1 juni 2012
 • Zomervakantie 23 juli t /m 31 augustus 2012
 • Margedagen: woensdag 1 februari 2012
 • woensdag 27 juni 2012


AGENDA

 • dinsdag 17-01 or/mr
 • vrijdag 20-01 weeksluiting Dek: Optimist, Eendenvijver, Zeesterren, Walvisbaai,Robbenplaat, Skûtsje,
  weeksluiting Ruim: Tjalk, Kikkersloot, Beverhol, Dolfijnen, Otters, Kameleon,
 • vrijdag 27-01 weeksluiting Dek: Tuimelaars, Krokodillenplas, 't Vlot, Jutters, Klipper, Tjotter,
  weeksluiting Ruim: Schoener, Schateiland, Pinguïnrots, Piratennest, Matrozen, Kotter
 • woensdag 01-02 margedag hele school
 • dinsdag 07-02 cito-eindtoets groep 8
 • woensdag 08-02 cito-eindtoets groep 8
 • donderdag 09-02 cito-eindtoets groep 8
 • woensdag 15-02 rapportage groep 1,3,5 en 7
 • donderdag 16-02 rapportage groep 1,3,5 en 7
 • vrijdag 17-02 weeksluiting Ruim: Eendenvijver, Zeesterren, Walvisbaai, Robbenplaat, Optimist, Skûtsje,
  weeksluiting Dek: Dolfijnen, Kikkersloot, Beverhol, Otters, Kameleon, Tjalk
 • dinsdag 21-02 or/mr
 • vrijdag 24-02 weeksluiting Ruim: 't Vlot, Krokodillenplas, Tuimelaars, Jutters, Klipper, Tjotter,
  weeksluiting Dek: Matrozen, Schateiland, Pinguïnrots, Piratennest, Schoener, Kotter
 • zaterdag 25-02 begin voorjaarsvakantie
 • maandag 05-03 weer naar school
 • woensdag 07-03 rapportage groep 2,4 en 8
 • donderdag 08-03 rapportage groep 2,4 en 8


Aanvang weeksluitingen is 11.30 uur

Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-