Journaal
Journaal jaargang 37 nummer 1

Donderdag 06-09-2012 Jaargang 37, nummer 1

Welkom
De weken zijn omgevlogen en de zomervakantie is weer voorbij. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer zin heeft om naar school te gaan. Wij als team, hebben een goede vakantie gehad en zijn vol nieuwe energie en enthousiasme niet alleen met 625 leerlingen het nieuwe schooljaar begonnen, maar ook met een nieuwe groep de Flamingo's en een aantal leerkrachten in een andere bouw. Kortom het is gelijk alweer een bruisend begin van vast weer een bruisend schooljaar.
Er zijn natuurlijk weer een heleboel nieuwe leerlingen en ouders die we in het bijzonder welkom willen heten op de Swoaistee, Esmée Fokkens, Sven Osinga, Hans Bouwman, Shailin Gulraj, Caitlin Nap, Christiaan de Goede, Neomar Koolman, Donna Rottier, Yarleni Melendez Ricer, Isha Vroom, Cathy Bruining, Etienne Walker, Marnix Pieters, Bram Drent, Renske van Essen, Jeremy Kannegieter, Ahmed Abu Shama, Levi Pattiwaellapia, Koen Ockhuijsen, Lisanne Hoomans, Berber Hutting, Devlin Huberts, Saskia Kortlever, Gwen Franken, Nohlán Coopman, Boaz Maessen, Nurlayla Pinas, Davey Balkema, Megan Raspe, Romano Kosse, Wesley Klompstra, Justin van Olm, Sietse Grit, Arwin Hassan, Leonard Roosch, Kristian Prak, Tyrone Tawaang, Reinier Wolters, Ilse Vos, Roosmarijn Wijnstra, Joost Pals en Kyshaini Desbarida wensen wij een fijne tijd toe bij ons op de Swoaistee.

Schoolreis en werkweek
Zoals aangekondigd in het laatste Journaal gaan de voorbouw, onderbouw en middenbouw nu aan het begin van het schooljaar op schoolreis. Zij gaan in de werkweekperiode van de bovenbouw op schoolreis.
Als je de bijdrage van de schoolreis nog niet hebt overgemaakt, willen wij vragen dit alsnog te doen. Het bedrag van €22,- kan overgemaakt worden op: rekeningnr. 2532117, t.n.v. De Swoaistee, o.v.v. Schoolreis 2012-2013, naam en stamgroep. Alvast hartelijk dank hiervoor.
Wanneer je in aanmerking komt voor de regeling Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds ontvangen wij het geld later. Zie informatie hierover verderop in Journaal.

schoolbus.jpg

Schoolreis middenbouw
Alle kinderen uit de middenbouw gaan vrijdag 28 september op schoolreis naar de natuurschool in Lauwersoog. Ze verwachten om 16.30 weer terug te zijn op school. Alle kinderen krijgen binnenkort een brief mee met verdere informatie over de schoolreis.

Schoolreis voor- en onderbouw
Het is tijd voor een gezellige schoolreis! Op donderdag 27 september gaan we erop uit. De voor- en onderbouw gaan naar Speelpark Sanjesfertier in Zwaagwesteinde.
Deze week krijgt uw kind een brief mee, waarin tijden en andere bijzonderheden staan vermeld. Wij hopen op een zonnige dag!

Opbrengst Kaartenactie
De kaartenactie voor de vakantie heeft een mooi bedrag opgeleverd van ongeveer €5000,- . De werkgroep fondswerving is druk bezig met het uitzoeken van goede tribunes voor in het Dek. We houden jullie op de hoogte. Heel erg bedankt voor jullie inzet!

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG organiseert Op Schattenjacht. Op Schattenjacht is een training voor ouders en kleuters.
Als kinderen 4 jaar zijn verandert er veel voor hen. Ze gaan naar de basisschool. Ze komen in een nieuwe groep met een nieuwe leerkracht, met nieuwe kinderen. Ze moeten daar hun eigen plekje weer vinden. Voor het ene kind gaat dat makkelijker dan voor het andere kind. Soms vinden kinderen dat ze niet veel kunnen. Soms horen kinderen te vaak wat ze niet goed kunnen. We gunnen ieder kind vrolijkheid, veerkracht en weerbaarheid in het leven.
In zes bijeenkomsten met de kinderen en vier bijeenkomsten met de ouders ga je op zoek naar de kwaliteiten/schatten die ieder kind heeft.
Voor meer informatie klik hier. Of bel/mail met Hilde Post: hilde.post@hvd.groningen.nl., tel. 0652659126.

Schoolfruit
Vanaf woensdag 12 september wordt er weer elke woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit gegeten. De kinderen hoeven dan geen fruit mee te nemen. Is één stuk fruit of groente te weinig voor je kind, dan staat het vrij om die dagen als aanvulling andere gezonde dingen mee te geven.

Kledingbeurs
Het is weer zover. Schrijf het groot in je agenda, houd deze avond vrij:
VRIJDAG 21 SEPTEMBER is er weer een kinderkleding & speelgoedbeurs in het DEK van de Swoaistee. Entree = gratis!
Komt allen, neem vrienden en vriendinnen mee!
Omdat de organisatie van deze beurs wil stoppen, zoeken wij enthousiaste mensen die het willen overnemen. Heb je interesse ? Mail dan naar: kledingbeurs@hotmail.nl
Voor standplaatsen houd de posters die in school komen te hangen in de gaten!!

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen puilt uit. Dus mis je iets en ook als je denkt je dat je niks mist, kom dan even neuzen in de bak. Misschien vind je dingen waarvan je al vergeten was dat je ze mist. Je kunt even navragen bij de conciërges waar de bak staat.

Zwangerschapsverlof
Vanaf volgende week gaat Monique (leerkracht Pinguïnrots) met zwangerschapsverlof. Deze week was ze nog op school en kon ze samen met Jacky de groep opstarten. Wij willen Monique vanaf deze plek een fijn verlof toewensen en Jacky een fijne vervanging.

Vervanging administratie
Dymph Dieben, onze administratief medewerkster ondergaat binnenkort een zware operatie. Zij zal voor een lange periode niet kunnen werken. Voorlopig worden de belangrijkste zaken door André Nabring overgenomen.

Ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage heeft hierover van de gemeente een brief ontvangen of gaat deze nog krijgen. Het is belangrijk dat deze brief voor de herfstvakantie bij de stamgroepleiding of bij Kor (Stuurhut) wordt ingeleverd. Alvast dank.

Vakantierooster schooljaar 2012-2013

 • Herfstvakantie 22 okt. t/m 26 okt. 2012
 • Kerstvakantie 24 dec. 2012 t/m 4 jan. 2013
 • Voorjaarsvakantie 18 feb. t/m 22 feb. 2013
 • Paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2013
 • Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2013
 • Pinkstervakantie 20 mei 2013
 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 aug. 2013


Margedagen
De margedagen voor het schooljaar 2012-2013 zijn bekend :

 • Donderdagmiddag 4 oktober
 • Donderdag en vrijdag 15 en 16 november
 • Maandagmiddag 26 november
 • Dinsdagmiddag 5 februari 2013
 • Woensdag 12 juni 2013
 • Donderdagmiddag 27 juni 2013


AGENDA

 • Woensdag 12-9 start schoolfruit
 • Maandag 17-9 stamgroepavond bovenbouw
 • Dinsdag 18-9 or/mr
 • Maandag 24-9 stamgroepavond middenbouw
 • Woensdag 26-9 werkweek bovenbouw
 • Donderdag 27-9 werkweek bovenbouw
  schoolreis voorbouw/onderbouw
 • Vrijdag 28-9 werkweek bovenbouw
  schoolreis middenbouw
 • Maandag 1-10 stamgroepavond voorbouw
 • Maandag 8-10 stamgroepavond onderbouw
 • Woensdag 10-10 boekenmarkt
 • Dinsdag 16-10 or/mr
 • Maandag 22-10 begin herfstvakantie
 • Maandag 29-10 weer naar school


Journaaltjes:
Er is een gouden ringetje gevonden. Op te halen bij Jacobien

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker