Journaal
Journaal jaargang 37 nummer 12

Donderdag 28-02-2013
Jaargang 37, nummer 12

Welkom
Simon Bandsma heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat hij een fijne tijd zal hebben bij ons op school.

Kledingbeurs
Vrijdag 22 maart 2013 van 19.00 tot 20.30 is er weer een kinderkledingbeurs in de Swoaistee.
We proberen deze keer iedereen een plekje te geven dus geef je op!
TMO/VSD
Na de voorjaarsvakantie is er een nieuwe vsd-groep begonnen. Dit betekent dat de kinderen die gestopt zijn met de VSD (verlengde schooldag) zich weer moeten aanmelden bij de TMO (tussen de middag opvang). Andersom geldt dat de kinderen die begonnen zijn bij de VSD zich dienen af te melden bij de TMO. Alvast dank hiervoor.

Timmeren enzo in de voorbouw!
Tijdens het project over techniek wil de voorbouw graag timmeren en technische dingen ontdekken in het Vooronder. Ben je een voorbouw-papa of -mama en vind je het leuk om mee te helpen? Er hangen intekenlijsten naast de deuren van de stamgroepen.
Wij zijn nog op zoek naar (kleine) stukjes hout. In het Vooronder staat een grote bak, die hopelijk nog verder gevuld gaat worden!

Schoolfoto's
Voor de vakantie zijn de inlogcodes van de schoolfoto's uitgedeeld.
Dit is de laatste week dat je, wanneer je kind ziek was en dus niet op de groepsfoto is gekomen, een mail kunt sturen naar hoofdakker@swoaistee.nl om toch een groepsfoto te kunnen ontvangen. Voor de zieke kinderen wordt nog een dag gepland om alsnog op de foto te kunnen. De datum komt zo spoedig mogelijk in de agenda van het Journaal.

Kinderen koken voor de medewerkers TMO
Het laatste thema 'werken als kok' van de najaarsgroepen van de VSD werd afgesloten met de bereiding van een drie-gangen diner voor alle medewerkers van de TMO. Het project was verspreid over 4 weken. Het begon met een bezoek van een echte kok, die aan de hand van attributen en vragen van de kinderen een boeiend verhaal vertelde. De weken daarna hebben de kinderen recepten uitgeprobeerd, berekeningen gemaakt, boodschappen gedaan, koksmutsen en schorten gemaakt om uiteindelijk tot een drie-gangen menu te komen. Het was een groot succes en iedereen heeft heerlijk gegeten.

 
Het verhalend ontwerp
Deze week zijn alle stamgroepen van start gegaan met een 'Verhalend ontwerp' rondom techniek en bouwen. Het verhalend ontwerp (het komt oorspronkelijk uit Schotland : 'the storytelling approach') gaat uit van een levensechte vraag of probleem, waarbij een denkbeeldig iemand de groep kinderen om hulp vraagt. Dit kan binnen dit ontwerp zowel een kasteelheer, een uitvinder als een architect zijn. Vanuit het probleem of de vraag ontrolt zich in de groep een 'verhaal' waarbinnen allerlei onderzoeksvragen ontstaan, opdrachten worden uitgevoerd, problemen worden opgelost en oplossingen worden gepresenteerd. Deze verhalend-ontwerp-periode duurt tot het Paasweekeinde en zal in alle groepen worden afgesloten met een presentatie. We werken ieder jaar binnen de hele school één verhalend ontwerp uit, waardoor alle kennis- en ervaringsgebieden ruimschoots aan bod komen (denk hierbij aan :
Je eigen lichaam, Communicatie, Tijd, Omgeving en Landschap).
Werken volgens het verhalend ontwerp is één van de vormen die wij op school binnen wereld-oriëntatie toepassen. Hiernaast kennen we groepsthema's, individuele studies en werkstukken, leerlijnen rondom geschiedenis en topografie en lees- en nieuwskringen.

Regioconferentie Jenaplanscholen
Op woensdag 20 maart ontvangen we vanaf 13.30 uur zo'n 150 collega's van Jenaplanscholen uit Groningen en Drenthe. Het thema van de conferentie is Wereldoriëntatie. Het komt dus heel mooi uit dat wij dan volop bezig zijn met het verhalend ontwerp rondom techniek en bouwen. Naast lezingen is er ruimte voor het volgen van verschillende workshops en is er tijd voor ontmoeting, een gezamenlijke maaltijd en een afsluitende voorstelling.

Ouderverklaring Leerlinggewicht
Volgende week krijgen alle kinderen een formulier Ouderverklaring Leerlinggewicht mee naar huis. In een aparte brief leggen we uit waarom het voor school belangrijk is dat dit formulier goed wordt ingevuld en weer op school wordt ingeleverd.

Voorleeskampioen
Dit jaar hebben doen we mee aan de Nationale Voorlees Wedstrijd. De winnaar van onze school is Rosa van Bommel uit Klipper. Zij gaat zaterdag onze school vertegenwoordigen in de bibliotheek in Groningen. Wij wensen Rosa heel veel succes en heel veel plezier. Zet 'm op!

Zaalvoetbal
Woensdag 27 februari heeft onze school met twee teams (een jongens- en meidenteam) meegedaan aan het scholenzaalvoetbaltoernooi.
Hieronder het verslag van Vincent uit Klipper:

Zaalvoetbal
Woensdag had ik zaalvoetbal met school. We gingen eerst met auto's naar Leek, want daar waren de zalen. We kregen speciale kleding en hadden later de eerste wedstrijd. Die wonnen we dik met 4-0. Daarna gingen we de meisjes aanmoedigen, die verloren helaas. De volgende wedstrijd verloren we met 4-2. De wedstrijd daarna wonnen we met 6-0. Later speelden we met 2-2 gelijk. In de laatste seconde scoorde de tegenstander en daardoor gingen we niet door. De laatste wedstrijd wonnen we met 4-2, maar dat maakte niet meer uit. We waren tweede geworden in de poule en alleen de eerste ging door. Het was wel gezellig en heel leuk.

Lezing Autisme, theorie versus praktijk
Als onderdeel van de presentatie van haar boek De Bijzondere wereld van Elian en andere kinderen met autisme zal Trenke Riksten-Unsworth, een lezing houden over autisme. Hierbij vertelt zij over de kenmerken van autisme, waarbij ze voorbeelden uit de praktijk aanhaalt, vooral van haar 7-jarige zoon Elian. Ook geeft ze tips.

Plaats: OBS De Feniks, Maresiusstraat 22, 9746 BJ Groningen
Datum: dinsdag 12 maart 2013
Tijd: 20.00 - ± 21.30 uur
De toegang, inclusief koffie en koek, is gratis.

Voor meer informatie over het boek en de doelgroep van de lezing, zie: http://www.trenke.nl/item4/boeken.php
Aanmelding: opgeven vóór 5 maart via trenke@home.nl, zodat er rekening gehouden kan worden met het aantal mensen met de catering en de grootte van de zaal

Activiteiten CJG
Ouder- en kindochtend in Lewenborg: kom gerust langs!
Elke maandag- en donderdagochtend is er in het CJG Lewenborg een Ouder& kindochtend. Ontmoeting van ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar met opvoedgesprekken, informatie en spel in de huiskamer van het CJG.
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
Locatie: huiskamer CJG Lewenborg, Vensterhuis, Anker 14 b/c

Koffie-uurtje op school
Elke 3e dinsdag van de maand in het Ruim van De Swoaistee,
Tijd: 8.30 - 9.30 uur
Meer informatie bij Hilde Post, 06 52 65 91 26.

Vakantierooster schooljaar 2012-2013

 • Paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2013
 • Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2013
 • Pinkstervakantie 20 mei 2013
 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 aug. 2013

Margedagen

 • Woensdag 12 juni 2013
 • Donderdagmiddag 27 juni 2013 (geen tmo)

AGENDA

 • Woensdag 06-03 rapportage groep 8
 • Vrijdag 08-03 weeksluiting Dek: Walvisbaai, Eendenvijver, Beverhol, Zeesterren, Robbenplaat, Optimist, Kameleon
  weeksluiting Ruim: Tjotter, Krokodillenplas, Schateiland, Tuimelars, dolfijnen, Otters, Tjalk
 • dinsdag 19-03 koffieuurtje met Hilde Post
 • vrijdag 22-03 kledingbeurs
  or/mr
 • woensdag 27-03 rapportage groep 2,4 en 6
 • donderdag 28-03 rapportage groep 2,4 en 6
 • vrijdag 29-03 Goede Vrijdag
 • maandag 01-04 Tweede Paasdag

Aanvang weeksluitingen 11.30 uur

Journaaltjes:
Er is nog plaats op onze SKSG BSO groepen! U bent van harte welkom om eens vrijblijvend een kijkje te nemen! Uw kind mag in overleg ook gerust een keer 'proef draaien' om te zien hoe leuk het is op de bso! Kom langs met uw kind of maak een afspraak!
BSO in school: SKSG Atlantis/ Neptunus: Contactpersoon Jessica Nijstad. Tel. 5490663 of Locatiemanager Arjan Juch :5412365
BSO tegenover school: SKSG Paddeltje: Contactpersoon Ina Nijdam: Tel 5418589 of Locatiemanager Linda Jansema. 5418589

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker