Journaal
Journaal jaargang 37 nummer 2

Donderdag 20-09-2012 Jaargang 37, nummer 2

Wijziging in gebruik in -en uitgangen
Al een tijdje merken we dat er teveel kinderen van de onderbouw dezelfde in- en uitgang moeten gebruiken, daarom gaan de kinderen uit Pinguïnrots, Piratennest, Beverhol en de Tuimelaars met ingang van maandag 24 september gebruik maken van een andere in- en uitgang. Deze bevindt zich bij Het Dek aan de kant van het schoolplein waar het grote speeltoestel staat. Vanaf kwart over 8 is deze ingang open voor deze kinderen. Er komen zo snel mogelijk fietsenrekken waar de fietsen geplaatst kunnen worden.
Om drie uur of half één komen de leerkrachten met alle kinderen via deze deur weer naar buiten. Ouders kunnen achter het speeltoestel of de zandbak gaan staan zodat het voor de ramen van de stamgroepen rustig blijft. Wanneer alle kinderen zijn opgehaald, gaat deze ingang weer op slot. De kinderen van de BSO worden door ons naar de juiste afhaalplek gebracht!
De betreffende ouders/verzorgers hebben hier een briefje over ontvangen.

Schoolreis en werkweek
Zoals aangekondigd in het laatste Journaal gaan de voorbouw, onderbouw en middenbouw nu aan het begin van het schooljaar op schoolreis. Zij gaan in de werkweekperiode van de bovenbouw op schoolreis.
Als je de bijdrage van de schoolreis nog niet hebt overgemaakt, willen wij vragen dit alsnog te doen. Het bedrag van €22,- kan overgemaakt worden op: rekeningnr. 2532117, t.n.v. De Swoaistee, o.v.v. Schoolreis 2012-2013, naam en stamgroep. Alvast hartelijk dank hiervoor.
Wanneer je in aanmerking komt voor de regeling Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds ontvangen wij het geld later. Zie informatie hierover verderop in Journaal.Schoolreis middenbouw
Alle kinderen uit de middenbouw gaan vrijdag 28 september op schoolreis naar de natuurschool in Lauwersoog. Ze verwachten om 16.30 uur weer terug te zijn op school. Alle kinderen hebben een brief met verdere informatie over de schoolreis ontvangen.

Schoolreis voor- en onderbouw
Het is tijd voor een gezellige schoolreis! Op donderdag 27 september gaan we erop uit. De voor- en onderbouw gaan naar Speelpark Sanjesfertier in Zwaagwesteinde.
De kinderen hebben hier inmiddels een brief over meegekregen.

Schoolfruit
Komende week is alweer de tweede week Schoolfruit! Wij zijn dit jaar fruitig van start gegaan door fruit te eten en er over te praten dat groenten en fruit niet alleen heel lekker zijn, maar ook belangrijk zijn om je fit te voelen. We willen dan ook graag dat kinderen meer groenten en fruit gaan eten.

Werkgroep Sport
De werkgroep Sport is op zoek naar nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te denken over het organiseren van het schaatsen in Kardinge voor de middenbouw, misschien wel schaatsen op natuurijs, de avondvierdaagse, de sportdag en andere sportieve activiteiten? Loop dan even langs bij Hadewich (Otters), José (Zeesterren) of Marjolein (Eendenvijver), zij kunnen je er meer over vertellen.

hallo.jpg 
Kinderboekenweek 2012 


Boekenmarkt

Woensdag 10 oktober is er weer een boekenmarkt op school! De kinderen mogen op deze dag boeken kopen en/of verkopen. We zitten in het Ruim, op het Dek en evt. in het speellokaal. Wie wil mag op een eigen kleed zijn/haar boeken uitstallen. De prijs van een boek is maximaal € 0,50. Probeer zelf voldoende wisselgeld mee te nemen. Dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen die graag een boek willen kopen!

De boekenmarkt duurt van 11:00 uur tot 12:15 uur. Boekhandel Edzes komt ook met een prachtige collectie boeken. Zij heeft natuurlijk ook het kinderboekenweekgeschenk bij zich!

De boekenkraam van Edzes blijft tot 13:00 uur in het Dek. Handig om te weten is dat de boeken bij Edzes contant of via een machtiging betaald kunnen worden, er is dus geen pinautomaat. De kinderen gaan in groepen langs de kleedjes. Ouders die het fijn vinden om met hun kind mee te lopen, kunnen hieronder zien hoe laat iedereen aan de beurt is. Er is met name hulp nodig bij de kinderen van de voorbouw. Wil je helpen? Geef je dan bij de voorbouw op!

 • bovenbouw 11:00 tot 11:25 uur
 • middenbouw 11:25 tot 11:50 uur
 • vb/ob bouw 11:50 tot 12:15 uur

Neem dus mee: boeken, een kleed en wisselgeld.
Veel plezier op de boekenmarkt!
Werkgroep Kinderboek.

Stamgroepavonden
Afgelopen week vond de stamgroepavond van de bovenbouw plaats. De komende tijd zijn de andere bouwen aan de beurt. Tijdens deze avonden krijgen ouders veel belangrijke informatie over wat er in de groep plaats vindt. Verder kunnen er natuurlijk vragen gesteld worden. Kijk goed in de agenda van dit Journaal wanneer de stamgroepavonden gepland zijn. We hopen op een grote opkomst!

Centrum voor Jeugd en Gezin
Even voorstellen
Ik ben Hilde Post.. Ik werk als sociaal verpleegkundige in de wijk Lewenborg vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Zoals u welllicht weet, kunt u hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien.
Vanaf de zomervakantie ben ik elke dinsdagochtend op school aanwezig om ouders te spreken, eventuele vragen te beantwoorden, info te geven, enz. U mag naar me toe komen (op school of in het Centrum voor Jeugd en Gezin), u kunt me bellen of mailen. Deze gegevens staan ook in het informatieboekje van de school. 06-526 591 26 hilde.post@hvd.groningen.nl
In de week van 1 t/m 7 oktober is de "week van de opvoeding" waar in het Centrum voor Jeugd en Gezin zeker aandacht aan zal worden geschonken. Op dinsdagochtend 2 oktober en woensdagavond 3 oktober geef ik een workshop Triple P over Positief Opvoeden in het Centrum voor Jeugd en Gezin ( flyer te lezen via deze link). En op dinsdag 9 oktober begint de weerbaarheidtraining voor kleuters "Op schattenjacht". Informatie en opgave kan bij mij.

Houdt ook vooral de website www.cjg.groningen.nl goed in de gaten.

Kledingbeurs
Morgen (21 september) is het zover.

Kledingbeurs.jpg4 Mijl
Op zondag 14 oktober a.s. zal de 4 Mijl van Haren naar Groningen voor de 26e keer worden gehouden. Van de Swoaistee doen de volgende kinderen mee: Berthe Beersma, Joel Bosma, Leon Dam, Merel Engels, Qiao-Mei Haak, Ezra Meeng, Vincent Pichel, Mika Schimmel, Sem Steenbergen en Hester de Witt. Zij trainen elke vrijdagmiddag met veel plezier met hun begeleider Nina Pichel door de wijk van Lewenborg. Ook zullen zij nog twee keer het echte parcours gaan oefenen, zodat ze weten waar ze langskomen en wat hun voorlopige eindtijd is. We hopen natuurlijk dat heel veel kinderen en hun ouders op genoemde datum langs de kant van de weg zullen staan om deze Swoaistee Kanjers aan te moedigen!

Ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage heeft hierover van de gemeente een brief ontvangen of gaat deze nog krijgen. Het is belangrijk dat deze brief voor de herfstvakantie bij de stamgroepleiding of bij Kor (Stuurhut) wordt ingeleverd. Alvast dank.

Veegochtend
Elke tweede vrijdag van de maand, van 8.30 uur tot 9.30 uur, is het kleuterpleinveegdag. Het is heel fijn wanneer er weer een aantal ouders de handen uit de mouwen wil steken. Graag een eigen bezem meenemen. Natuurlijk staat er na afloop weer een kopje thee/koffie klaar. Alvast dank.

Natuurmonumenten
In september en oktober organiseert Natuurmonumenten de Wilde Buitendagen. Op 23 september doen ze dat op Landgoed Vennebroek in Paterswolde en 30 september bij de IJsbaan in Weservelde. Op deze dagen komen kinderen en hun ouders op een speelse manier in contact met de natuur. De herfst spreekt veel kinderen aan. De activiteiten van zo'n dag zijn bijvoorbeeld de geur van het bos vangen in een parfum of broodjes bakken op een houtvuurtje. Voor meer informatie: www.natuurmonumenten.nl/wildebuitendagen

Vakantierooster schooljaar 2012-2013

 • Herfstvakantie 22 okt. t/m 26 okt. 2012
 • Kerstvakantie 24 dec. 2012 t/m 4 jan. 2013
 • Voorjaarsvakantie 18 feb. t/m 22 feb. 2013
 • Paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2013
 • Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2013
 • Pinkstervakantie 20 mei 2013
 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 aug. 2013


Margedagen

 • De margedagen voor het schooljaar 2012-2013 zijn bekend :
 • Donderdagmiddag 4 oktober (geen tmo)
 • Donderdag en vrijdag 15 en 16 november
 • Maandagmiddag 26 november (geen tmo)
 • Dinsdagmiddag 5 februari 2013 (geen tmo)
 • Woensdag 12 juni 2013
 • Donderdagmiddag 27 juni 2013 (geen tmo)


AGENDA

 • Vrijdag 21-9 weeksluiting voor de vb/ob in Het Dek
 • Maandag 24-9 stamgroepavond middenbouw
 • Woensdag 26-9 werkweek bovenbouw
 • Donderdag 27-9 werkweek bovenbouw
  schoolreis voorbouw/onderbouw
 • Vrijdag 28-9 werkweek bovenbouw
  schoolreis middenbouw
 • Maandag 1-10 stamgroepavond voorbouw
 • Vrijdag 5-10 weeksluiting vb/ob in Het Ruim
  weeksluiting mb/bb in Het Dek
 • Maandag 8-10 stamgroepavond onderbouw
 • Woensdag 10-10 boekenmarkt
 • Dinsdag 16-10 or/mr
 • Vrijdag 19-10 weeksluiting Ruim: Beverhol, Eendenvijver, Zeesterren, Walvisbaai, Robbenplaat, Optimist, Kameleon.
  weeksluiting Dek: Schateiland, Krokodillenplas, Tuimelaars, Dolfijnen, Otters, Tjalk, Tjotter
 • Maandag 22-10 begin herfstvakantie
 • Maandag 29-10 weer naar school


Journaaltjes:
De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker