Journaal
Journaal jaargang 37 nummer 3

Donderdag 20-09-2012 Jaargang 37, nummer 3

Welkom
Stef Ottevangers, Jeremy Jager, Emely Jager en Storm Schippers heten wij van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij en hun ouders een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is weer van start gegaan. In alle groepen wordt er gewerkt rond het thema 'Hallo Wereld'. En natuurlijk hoort bij de Kinderboekenweek de traditionele boekenmarkt.
Kinderboekenweek 2012


Boekenmarkt
Woensdag 10 oktober is er weer een boekenmarkt op school! De kinderen mogen op deze dag boeken kopen en/of verkopen. We zitten in het Ruim, op het Dek en evt. in het speellokaal. Wie wil mag op een eigen kleed zijn/haar boeken uitstallen. De prijs van een boek is maximaal € 0,50. Probeer zelf voldoende wisselgeld mee te nemen. Dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen die graag een boek willen kopen!

De boekenmarkt duurt van 11:00 uur tot 12:15 uur. Boekhandel Edzes komt ook met een prachtige collectie boeken. Zij heeft natuurlijk ook het kinderboekenweekgeschenk bij zich!

De boekenkraam van Edzes blijft tot 13:00 uur in het Dek. Handig om te weten is dat de boeken bij Edzes contant of via een machtiging betaald kunnen worden, er is dus geen pinautomaat. De kinderen gaan in groepen langs de kleedjes. Ouders die het fijn vinden om met hun kind mee te lopen, kunnen hieronder zien hoe laat iedereen aan de beurt is. Er is met name hulp nodig bij de kinderen van de voorbouw. Wil je helpen? Geef je dan bij de voorbouw op!
• bovenbouw 11:00 tot 11:25 uur
• middenbouw 11:25 tot 11:50 uur
• vb/ob bouw 11:50 tot 12:15 uur
Neem dus mee: boeken, een kleed en wisselgeld.
Veel plezier op de boekenmarkt!
Werkgroep Kinderboek.

Werkweek
De werkweek is weer voorbij en alle bovenbouwgroepen zijn weer goed, moe en tevreden terug gekomen. Leuke locaties, een actief programma en een gezellige sfeer, zorgden voor een geslaagde kennismaking met elkaar. Alle ouders die hebben meegeholpen met de voorbereiding, het vervoeren van bagage/kinderen en de begeleiding tijdens de werkweek, willen we daar nogmaals hartelijk voor bedanken.

Schoolreis
Ook de schoolreisjes zijn achter de rug. De voor- en onderbouw hebben een geslaagde dag gehad in Friesland en ook de middenbouw kwam heel enthousiast terug uit Lauwersoog. Ook hier dank voor alle ouders die hebben geholpen bij het slagen van deze dagen.

Thema-avond Schoolondersteuningsprofiel 17 oktober
Begin oktober 2012 neemt ook de Eerste Kamer de passend onderwijswetgeving aan. De Tweede Kamer ging in maart van dit jaar al akkoord. Scholen bereiden zich momenteel voor door het opstellen van een straks wettelijk verplicht Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hiermee maakt een individuele school duidelijk wat ouders mogen verwachten als het gaat om het begeleiden van kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften.
Op 17 oktober organiseert de werkgroep Ouders Dichtbij een thema-avond over dit SOP. U krijgt alle wetenswaardigheden over het SOP op een rij.  Via deze link kun je de nieuwsbrief hierover lezen  (pdf).


Gevonden voorwerpen
De bak met de gevonden voorwerpenbak puilde al uit, maar is nu nog voller door alle spullen die er tijdens de werkweek en schoolreizen vergeten zijn. Alle spullen liggen nog een week in de bak en worden dan naar een goed doel gebracht. De gevonden voorwerpenbak staat in de 'oude keuken' achter Robbenplaat.

Algemene ouderavond met thema!!!!!!
Op donderdag 8 november organiseert de OR samen met de MR de Algemene Jaarvergadering. Op deze avond worden de plannen voor het komende jaar bekend gemaakt en wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar (o.a. over de besteding van de ouderbijdrage). Noteer donderdag 8 november alvast in de agenda, want op deze avond zal er ook een presentatie worden gegeven over 'De Vreedzame School'.

Jenaplanopleiding
Op dit moment volgen 7 teamleden de Jenaplanopleiding. Dit gebeurt over het algemeen op de woensdagmiddagen, maar op maandag 8 en dinsdag 9 oktober hebben ze een tweedaagse. Twee dagen waarin ze o.a. verschillende Jenaplanscholen gaan bezoeken. Dit betekent dat er in verschillende groepen voor vervanging is gezorgd.

Werkgroep Sport
De werkgroep Sport is op zoek naar nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te denken over het organiseren van het schaatsen in Kardinge voor de middenbouw, misschien wel schaatsen op natuurijs, de avondvierdaagse, de sportdag en andere sportieve activiteiten? Loop dan even langs bij Hadewich (Otters), José (Zeesterren) of Marjolein (Eendenvijver), zij kunnen je er meer over vertellen.

Stamgroepavonden
Afgelopen weken vonden de verschillende stamgroepavonden plaats. Het is goed om te zien dat de opkomst op de meeste avonden goed was. Mede door de aanwezigheid van veel ouders zijn deze avonden geslaagd. Maandag staat de laatste stamgroepavond op het programma. Wij hopen ook dat in de onderbouw de opkomst weer groot zal zijn.

Oktobermaand Kindermaand
Ook dit jaar is oktober weer de leukste maand van het jaar. Er zijn dan veel creatieve en spannende activiteiten, die voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar helemaal gratis zijn. Of je nu wilt schilderen, een speurtocht doen of een workshop volgen, het kan allemaal. Tijdens de actiedagen mag je zelfs gratis reizen met de Arriva trein. Alle informatie over de deelnemende organisaties en een uitgebreide beschrijving van de activiteiten kun je vinden op de website www.kindermaand.nl. Er liggen ook folders op de balie bij de keuken. Veel plezier!

4 Mijl
Op zondag 14 oktober a.s. zal de 4 Mijl van Haren naar Groningen voor de 26e keer worden gehouden. Van de Swoaistee doen de volgende kinderen mee: Berthe Beersma, Joel Bosma, Leon Dam, Merel Engels, Qiao-Mei Haak, Ezra Meeng, Vincent Pichel, Mika Schimmel, Sem Steenbergen en Hester de Witt. Zij trainen elke vrijdagmiddag met veel plezier met hun begeleider Nina Pichel door de wijk van Lewenborg. Ook zullen zij nog twee keer het echte parcours gaan oefenen, zodat ze weten waar ze langskomen en wat hun voorlopige eindtijd is. We hopen natuurlijk dat heel veel kinderen en hun ouders op genoemde datum langs de kant van de weg zullen staan om deze Swoaistee Kanjers aan te moedigen!

Ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage heeft hierover van de gemeente een brief ontvangen of gaat deze nog krijgen. Het is belangrijk dat deze brief voor de herfstvakantie bij de stamgroepleiding of bij Kor (Stuurhut) wordt ingeleverd. Alvast dank.

Vakantierooster schooljaar 2012-2013

 • Herfstvakantie 22 okt. t/m 26 okt. 2012
 • Kerstvakantie 24 dec. 2012 t/m 4 jan. 2013
 • Voorjaarsvakantie 18 feb. t/m 22 feb. 2013
 • Paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2013
 • Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2013
 • Pinkstervakantie 20 mei 2013
 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 aug. 2013

Margedagen
De margedagen voor het schooljaar 2012-2013 zijn bekend :

 • Donderdag en vrijdag 15 en 16 november
 • Maandagmiddag 26 november (geen tmo)
 • Dinsdagmiddag 5 februari 2013 (geen tmo)
 • Woensdag 12 juni 2013
 • Donderdagmiddag 27 juni 2013 (geen tmo)

AGENDA

 • Vrijdag 5-10 weeksluiting vb/ob in Het Ruim
  weeksluiting mb/bb in Het Dek
 • Maandag 8-10 stamgroepavond onderbouw
 • Woensdag 10-10 boekenmarkt
 • Dinsdag 16-10 or/mr
 • Vrijdag 19-10 weeksluiting Ruim: Beverhol, Eendenvijver, Zeesterren, Walvisbaai, Robbenplaat, Optimist, Kameleon.
  weeksluiting Dek: Schateiland, Krokodillenplas, Tuimelaars, Dolfijnen, Otters, Tjalk, Tjotter
 • Maandag 22-10 begin herfstvakantie
 • Maandag 29-10 weer naar school
 • Donderdag 08-11 algemene ouderavond
 • Donderdag 15-11 margedag hele school
 • Vrijdag 16-11 margedag hele school
 • Dinsdag 20-11 or/mr
 • Donderdag 22-11 voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
 • Vrijdag 23-11 weeksluiting Ruim: Vissen, Pinguïnrots, Piratennest, Matrozen, Schoener, Kotter
  Weeksluiting Dek: Flamingo's, Kikkersloot, 't Vlot, Jutters, Klipper, Skûtsje
 • Maandag 26-11 margemiddag hele school

Aanvang weeksluitingen 11.30 uur

Journaaltjes:
De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker