Journaal
Journaal jaargang 37 nummer 4

Donderdag 18-10-2012
Jaargang 37, nummer 4

Welkom
Menko Damwichers heten wij van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat hij en zijn ouders een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

KINDEREN VOOR KINDEREN

kvk.jpg
De kinderboekenweek en kinderen voor kinderen zijn een unieke samenwerking aangegaan, om zich in te zetten voor 'My Book Buddy'. Hallo wereld! was het thema van de kinderboekenweek.
De kinderen van de onderbouw hebben vanmiddag met heel veel inzet een sponsorloop gelopen en probeerde op deze manier, zoveel mogelijk geld te verzamelen voor deze kinderboekenweekactie.
My Book Buddy stimuleert het lezen van kinderen in ontwikkelingslanden door kinderbibliotheken op te zetten. Elke klas krijgt de beschikking over een verrijdbare, afsluitbare boekenkast met boeken die afgestemd zijn op de doelgroep. De boeken worden uitgeleend door de leerkracht aan de kinderen, die ze thuis kunnen lezen. Een mooi doel! Goed gedaan allemaal!

Algemene ouderavond met thema!!!!!!
Op donderdag 8 november organiseert de OR samen met de MR de Algemene Jaarvergadering. Op deze avond worden de plannen voor het komende jaar bekend gemaakt en wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar (o.a. over de besteding van de ouderbijdrage). Noteer donderdag 8 november alvast in de agenda, want op deze avond zal er ook een presentatie worden gegeven over 'De Vreedzame School'. Een uitnodiging voor deze avond vind je als  bijlage in dit Journaal (pdf).

4 Mijl
Op 14 oktober jl. was het dan zover: de 4 Mijl! Wat hebben de Swoaistee kanjers het geweldig gedaan. Hier volgen hun eindtijden: Vincent Pichel (30.25); Sem Steenbruggen (32.32); Berthe Boersma (32.44); Leon Dam (32.55); Merel Engels (38.47); Ezra Meeng (40.52); Qian-Mei Haak (41.31); Mika Schimmel (45.03); Hester de Witt (47.42); Joel Bosma (51.37). Gefeliciteerd TOPPERS met jullie mooie prestatie! De nazit bij de McDonalds was erg gezellig. Volgend jaar doet de school weer mee.

Voorbouw naar het bos
Vorige week hebben alle kinderen uit de voorbouw een wandeling in de Appelbergen in Glimmen gemaakt. De wandeling werd wat korter dan gepland, omdat het echt herfst was en de regen niet met druppels, maar met stralen tegelijk uit de lucht kwam. Echt herfst dus en een zeer geslaagde ochtend. Alle hulpouders heel erg bedankt!

Hallo Wereld
In de aanloop naar de Kinderboekenweek hebben 'de webschrijvers' basisscholen benaderd om brieven aan de wereld te gaan schrijven. Een aantal stamgroepen heeft daaraan meegedaan. Elke klas mocht drie verhalen opsturen. Daarna heeft een kinderjury 22 verhalen uitgekozen. Deze verhalen zijn geïllustreerd door kinderen die de kinderkunstwerkplaats BK050 bezochten.
Van De Swoaistee zijn de verhalen van Anisa en de duo's Hannah en Mirte, Alec en Florianne uitgekozen. Zij mochten op zaterdag 13 oktober naar het Prinsentheater toe. Daar kregen ze 's morgens een cursus 'voordragen', gevolgd door een lunch. 's Middags kwam het publiek en mochten de kinderen hun verhalen voordragen. Tussendoor waren er optredens en werd de website officieel gelanceerd door Max van den Berg, de commissaris van de Koningin. Het was een super gezellige middag en de kinderen van De Swoaistee hebben het fantastisch gedaan.
hallo.jpg

Het boek is te lezen en bekijken op http://www.dewebschrijvers.nl/

Tribunes
In juni hebben alle kinderen van de Swoaistee kaarten verkocht om geld in te zamelen voor echte tribunes in het Dek. De actie is geslaagd. Er was zoveel geld dat er nu 4 mooie tribunes staan in het Dek, waar plaats is voor ongeveer 130 kinderen. Morgen tijdens de weeksluiting worden de tribunes voor de eerste keer in gebruik genomen. Iedereen bedankt voor de inzet!

Bericht van de OR
Binnenkort zult u persoonlijk een brief krijgen vanuit de stamgroep voor de betaling van de schoolreis en een ouderbijdrage. Schoolreis bedraagt 22 euro en de ouderbijdrage 18 euro. Voor deze bedragen
hebben en zullen wij de leuke activiteiten blijven organiseren voor de kinderen. U kunt het bedrag natuurlijk nu ook al overmaken.
Rekeningnummer: 2532117
Ten name van: De Swoaistee
Onder vermelding van :
2012/2013, naam kind en stamgroep.
Bedankt namens uw kinderen en de oudervereniging

Scholenmarkt
Op donderdag 8 en donderdag 15 november houden alle scholen voor voortgezet onderwijs uit de stad Groningen en de Ommelanden een scholenmarkt. Op deze informatiemarkt kunnen leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers zich oriënteren op het voortgezet onderwijs. Er zijn leerlingen en docenten aanwezig die iets over hun school kunnen vertellen. Tijdens de scholenmarkt maken de scholen ook bekend wanneer hun open dagen zijn.
De markt zal plaatsvinden tussen 18:00 en 21:00 uur (vrije inloop) in het Martiniplaza aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen. Meer informatie over deze scholenmarkt wordt als  bijlage aan dit Journaal toegevoegd (pdf) of is te vinden op de site www.scholenmarktgroningen.nl 

UMCG Scholenquiz
Toen het project in Tjalk over het kinderziekenhuis afgelopen was, kregen we een mailtje van
het UMCG. De Medische Publieksacademie van het UMCG viert dit jaar een Lustrum en daarom willen ze graag een medische krantenpagina publiceren in het Dagblad van het Noorden. Dat doen ze ieder jaar, maar omdat het om een Lustrum gaat willen ze graag een pagina gemaakt door kinderen. We hebben toen meegedaan. Een aantal kinderen had een pagina gemaakt over Kanker.
Later bleek dat we de enige inzenders waren. We dachten dat we hadden gewonnen, maar ze wilden graag een feestelijke scholenwedstrijd houden en dat gaat moeilijk met één deelnemende school.
Nu zijn er vier andere scholen die ook mee gaan doen. We hebben deze week een kinderoncoloog in de klas gehad en een journalist van het DvhN, zodat we een nog mooiere krant kunnen maken. Op vrijdagmiddag 9 november gaan we met de klas strijden om de winst. We spelen het spel 'petje op, petje af'. Dat wordt gepresenteerd door niemand minder dan Jochem van Gelder. Ook de leerkrachten van deze klassen moeten tegen elkaar strijden. Daarna wordt het feestelijk afgesloten.
Later volgt natuurlijk nog een verslag over dit spektakel!
Tjalk: zet hem op!!!

Herfstvakantie activiteiten: doe, kijk en ontdek bij de Jonge Onderzoekers
In de herfstvakantie is er weer van alles te doen voor kinderen vanaf 8 jaar bij De Jonge Onderzoekers en Technika10 aan de Dirk Huizingastraat 13 in Groningen. Van dinsdag 23 oktober t/m zaterdag 27 oktober is de deur dagelijks geopend van 10:00 uur t/m 16:00 uur. Alle afdelingen zijn open voor de vrije inloop en er zijn allerlei workshops te volgen: Halloween, websites, porselein beschilderen, microscooponderzoek en nog veel meer.
Alle afdelingen zijn open en met de vrije inloop mag jezelf weten wat je maakt. Denk bijvoorbeeld aan: knuffels, robotjes programmeren, boten bouwen, leren solderen, leren emailleren, pottenbakken en nog veel meer.
Voor actuele informatie kijk op www.dejongeonderzoekers.nl

Video's gratis af te halen
De leerkrachten van de voorbouw zijn aan het opruimen. Zij hebben een hele doos oude video's in de aanbieding. Gratis mee te nemen vanuit het vooronder. Leuke video's , waarschijnlijk doen ze het allemaal, maar ze geven geen garantie!!!
Verder hebben ze in de voorbouw erg behoefte aan extra reserve kleding. Vooral bovenkleding voor jongens/meisjes voorbouw is heel erg gewenst.

Vakantierooster schooljaar 2012-2013

 • Herfstvakantie 22 okt. t/m 26 okt. 2012
 • Kerstvakantie 24 dec. 2012 t/m 4 jan. 2013
 • Voorjaarsvakantie 18 feb. t/m 22 feb. 2013
 • Paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2013
 • Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2013
 • Pinkstervakantie 20 mei 2013
 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 aug. 2013

Margedagen

 • Donderdag en vrijdag 15 en 16 november
 • Maandagmiddag 26 november (geen tmo)
 • Dinsdagmiddag 5 februari 2013 (geen tmo)
 • Woensdag 12 juni 2013
 • Donderdagmiddag 27 juni 2013 (geen tmo)


AGENDA

 • Vrijdag 19-10 weeksluiting Ruim: Beverhol, Eendenvijver, Zeesterren, Walvisbaai, Robbenplaat, Optimist, Kameleon.
  weeksluiting Dek: Schateiland, Krokodillenplas, Tuimelaars, Dolfijnen, Otters, Tjalk, Tjotter
 • Maandag 22-10 begin herfstvakantie
 • Maandag 29-10 weer naar school
 • Donderdag 08-11 algemene ouderavond
 • Donderdag 15-11 margedag hele school
 • Vrijdag 16-11 margedag hele school
 • Dinsdag 20-11 or/mr
 • Donderdag 22-11 voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
 • Vrijdag 23-11 weeksluiting Ruim: Vissen, Pinguïnrots, Piratennest, Matrozen, Schoener, Kotter
  Weeksluiting Dek: Flamingo's, Kikkersloot, 't Vlot, Jutters, Klipper, Skûtsje
 • Maandag 26-11 margemiddag hele school
 • Woensdag 28-11 rapportage groep 1,3,5 en 7
 • Donderdag 29-11 rapportage groep 1,3,5 en 7

Aanvang weeksluitingen 11.30 uur

Journaaltjes:
De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker