Journaal
Journaal jaargang 37 nummer 5

Donderdag 08-11-2012
Jaargang 37, nummer 5

Welkom
Karlijn Boogers, Milana Delies, Hussein Abou Shama, Senna Popponga en Davey Balkema heten wij van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij en de ouders een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Rijroute Kiss en Rite veranderd!!!!!
Graag willen wij jullie er op wijzen dat de rijroute van de Kiss en Rite voor de voetbalkooi is veranderd. Dit is gebeurd om de situatie bij het fietspad te verbeteren.

Algemene ouderavond met thema!!!!!!
Op donderdag 8 november organiseert de OR samen met de MR de Algemene Jaarvergadering. Op deze avond worden de plannen voor het komende jaar bekend gemaakt en wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar (o.a. over de besteding van de ouderbijdrage). Noteer donderdag 8 november alvast in de agenda, want op deze avond zal er ook een presentatie worden gegeven over 'De Vreedzame School'. Een uitnodiging voor deze avond vind je als bijlage in dit Journaal.

4 Mijl
In het vorige journaal deden we melding van de mooie presentaties van de 4 mijl lopers. Hier had een foto bij geplaatst moeten worden, maar deze foto was toen nog niet op de juiste plek. Nu wel en we willen natuurlijk nog wel even laten zien wie de toppers waren.

4mijl.JPG


Scholenmarkt
Op donderdag 8 en donderdag 15 november houden alle scholen voor voortgezet onderwijs uit de stad Groningen en de Ommelanden een scholenmarkt. Op deze informatiemarkt kunnen leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers zich oriënteren op het voortgezet onderwijs. Er zijn leerlingen en docenten aanwezig die iets over hun school kunnen vertellen. Tijdens de scholenmarkt maken de scholen ook bekend wanneer hun open dagen zijn.
De markt zal plaatsvinden tussen 18:00 en 21:00 uur (vrije inloop) in het Martiniplaza aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen. Meer informatie over deze scholenmarkt wordt als bijlage aan dit Journaal toegevoegd of is te vinden op de site www.scholenmarktgroningen.nl

Koffietijd op de Swoaistee.
Op dinsdagmorgen was het zover, de eerste keer "koffietijd" op de Swoaistee met het centrum voor Jeugd en Gezin. De koffie en natuurlijk ook de thee stonden al klaar in Het Ruim. Veel ouders hadden het al gelezen via de mail. Toch hielp het om de ouders er nog even aan te herinneren.
Na een korte voorstelronde hebben we eerst eens gekeken welke vragen, kwesties er leven als opvoeder en daar kwam meteen een mooi onderwerp naar boven. Samen hebben we gesproken over het hebben van vriendjes en de ruzies die daarbij horen en wat je kan doen als ouder. Conclusie was wel dat je vooral een luisterend oor bent, je soms regelneef bent om te zorgen dat er toch een afspraak komt(ook als ze niet meer bij elkaar in de klas zitten) en dat je praat met je kind over wat vriendschap betekent. Duidelijk werd ook dat jongere kinderen de ene dag ruzie hebben en de volgende dag alweer gewoon spelen met elkaar. Terwijl oudere kinderen er meer over gaan nadenken, de ruzies langer kunnen duren en er meer partijen bij worden betrokken.
Daarnaast hebben we nog gesproken over faalangst bij kinderen. Mooi om te zien dat ouders tips hebben voor elkaar. Tenslotte hebben we nog gekeken naar andere onderwerpen voor een volgende keer. We kwamen tot de conclusie dat het goed is om per keer te bekijken welk onderwerp naar boven komt.
De volgende "Koffietijd" is op dinsdagmorgen 20 november in het Ruim van half 9 tot half 10.
Iedereen is welkom en neem vooral een ander mee.
Met hartelijke groet,
Hilde Post
Namens het Centrum voor Jeugd en gezin.

Sinterklaas
Nog een paar weken en dan is het zover..... Sinterklaas komt in het land en natuurlijk ook bij ons op de Swoaistee. Om het feest voor de kinderen weer zo fijn mogelijk te laten verlopen, zijn wij op zoek naar ouders die ons willen helpen om de school te versieren. Dit gaan we doen op 21 november vanaf half 9, de koffie staat klaar. De Sinterklaasviering valt op woensdag 5 december en daarom moeten de kinderen om 8.15 uur op school zijn. Bij de viering in het Dek kunnen helaas alleen de stamgroepouders en ouders uit de werkgroep Sinterklaas aanwezig zijn.

Margedagen donderdag 15 en vrijdag 16 november
Zoals aangekondigd in de vorige journaals hebben alle kinderen op 15 en 16 november vrij. Ons team heeft twee trainingsdagen buiten school. Twee dagen lang zullen we ons verdiepen in Human Dynamics. Human Dynamics geeft inzicht in verschillen tussen mensen, in de wijze waarop zij communiceren, leren, leidinggeven, samenwerken en een probleem/opdracht aanpakken door te kijken naar de interne processen en structuren die daaraan ten grondslag liggen.

De vreedzame school
De eerste periode van dit schooljaar hebben we gewerkt met activiteiten vanuit blok 1 (We horen bij elkaar). De eerste weken zoeken kinderen letterlijk en figuurlijk hun 'nieuwe' plek binnen de stamgroep. De werkweek en de schoolreis dragen hier ook aan bij. Nu zitten we middenin blok 2 (Omgaan met conflicten). Conflict heeft hierbij de betekenis van meningsverschil/misverstand, juist niet van ruzie.
Ieder blok kent een aantal doelen. De belangrijkste binnen dit blok zijn het kunnen benoemen van het verschil tussen een conflict en een ruzie, het verschil tussen een win-verlies-oplossing en een win-win-oplossing en het kunnen toepassen van een vast stappenplan om een conflict rustig uit te praten en op te lossen. Naast leerlingdoelen maken we ook afspraak over te gebruiken termen en ook over zichtbaar leerkrachtgedrag.
De blokken en de schoolbrede afspraken hierover bespreken we o.a. tijdens onze Vreedzame School-studiemiddagen. De volgende is op maandag 26 november.

Project de verlengde schooldag
Vanaf september van dit jaar zijn wij als de Swoaistee ingestapt in een project dat heet 'De Verlengde Schooldag'. Dit komt voort uit een samenwerking tussen ons schoolbestuur en de SKSG. Twee groepen van 15 kinderen in de bovenbouw krijgen op maandag en dinsdag tussen de middag, extra lessen aangeboden. Rondom het thema beroepen zijn activiteiten bedacht, waardoor kinderen op een andere manier, spelenderwijs, bezig zijn met leren. Het doel van deze extra leertijd is het vergroten van reken- en taalprestaties. Daarnaast worden de sociale vaardigheden, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en concentratievermogen van de kinderen gestimuleerd.
De activiteiten worden begeleid door Jessica en Nicole, die jullie misschien wel kennen van de NSO.
Zij zijn 's ochtends al aanwezig om bij de rekenlessen te assisteren, daarna werken ze met de kinderen aan de thema's.
Er wordt vier weken lang rondom een beroep gewerkt. Maandag a.s. starten de kinderen met het thema "Ik werk in de zorg of verpleging". Het thema van de afgelopen periode ging over het beroep van illustrator. Na afloop van elk thema is het de bedoeling dat de kinderen hun werk en belevenissen presenteren. Dit kan op een weeksluiting , maar kan ook d.m.v. een verslag in het Journaal of bijv. de Lewenborger.
Hieronder het verslag dat Pascalle Pruim en Naomi Chan gemaakt hebben over de afgelopen 6 weken:

Twee groepen met kinderen uit de bovenbouw doe mee aan de verlengde schooldag. We doen dit in het Dek van de Swoaistee. Elke maandag en dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur hebben we Verlengde Schooldag. Wij doen mee omdat we meer willen weten over beroepen. De afgelopen 6 weken hadden we het over het beroep illustrator. We leerden een goed gedicht schrijven en er een illustratie bij te maken. We zijn te werk gegaan door vragen te beantwoorden over een lievelingsvoorwerp. Daar maakten we dan een gedicht van. We kregen eerst een kladpapier en daarna maakten we het op karton en moesten we er een tekening bij maken. Toen iedereen de gedichten en tekeningen afhadden, hebben we er een groot harmonica boek van gemaakt en gingen we het presenteren aan elkaar.
verlengdeschooldag.JPG
Mededelingen van de middenbouw
In de jongenskleedkamer in de sporthal blijven na afloop van de gymlessen vaak spullen over. De kinderen weten zelf niet altijd wat ze aan hadden of welke spullen van hen zijn. Wij leggen alles in de gevonden voorwerp bak, maar daar blijft het helaas vaak liggen. Wij willen graag aan de ouders vragen na de gymles goed te willen controleren of je kind zijn eigen spullen mee heeft genomen uit de sporthal en wanneer dit niet het geval is de spullen weer mee te geven naar school. Alvast hartelijk dank!

Activiteiten CJG
Ouder- en kindochtend in Lewenborg: kom gerust langs!
Elke maandag- en donderdagochtend is er in het CJG Lewenborg een Ouder& kindochtend. Ontmoeting van ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar met opvoedgesprekken, informatie en spel in de huiskamer van het CJG.
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
Locatie: huiskamer CJG Lewenborg, Vensterhuis, Anker 14 b/c
Koffie-uurtje op school
Elke 3e dinsdag van de maand in het Ruim van De Swoaistee,
Tijd: 8.30 - 9.30 uur
Meer informatie bij Hilde Post, 06 52 65 91 26.

Maandag 19 november en 17 december
Zingen met Hans de Troubadour
Tijd: 10.15 - 10.45 uur
Locatie: huiskamer CJG Lewenborg, Vensterhuis, Anker 14 b/c
Samen met je kind genieten van liedjes en gitaarmuziek met Hans de Troubadour. Aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar!

Woensdag 14 november en 16 januari
Een meerling, hoe doe jij dat?
Praten met andere ouders van een meerling.
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Door: Thalassa Veen
Locatie: huiskamer CJG Lewenborg, Vensterhuis, Anker 14 b/c

woensdag 14 november en 12 december
Speel Mee
Inloopmiddag voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar. De koffie/thee en limonade staan klaar!
Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Locatie: Peuteropvang Brugwachtertje, Anker 14c (in het CJG Lewenborg).

Woensdag 21 november
Hoe kom je financieel de feestdagen door?
Tijd: 9.30 - 11.00 uur
Door: Marianne Scheffer en Fatima Belhaj
Locatie: huiskamer van CJG Lewenborg, Vensterhuis, Anker 14 b/c

Gesprek en informatie voor alle ouders die leuke feestdagen willen maar weinig geld te besteden hebben. Deze activiteit wordt in samenwerking met Opstapje georganiseerd. Opgave is nodig: m.scheffer@cop-groningen.nl

Woensdag 28 november
Gezellig samen Sinterklaasliedjes zingen. Voor jong & oud!
Tijd: 9.30 - 10.30 uur
Door: Ankytske
Locatie: hal van CJG Lewenborg, Vensterhuis, Anker 14 b/c

Kerstmarkt:
Sinterklaas is nog niet in het land, maar toch zijn de voorbereidingen voor onze jaarlijkse Kerstmarkt alweer in volle gang. Voor deze kerstmarkten, die weer in de laatste twee weken voor de kerstvakantie gaan plaats vinden, zijn we op zoek naar de volgende materialen: vitrage, dopjes, kralen, sokken/panty's, mooie wol met bijv. een glitterdraadje, tafelzeil stukken, de dikkere kwaliteit van bijv. kitch en kitchen.
Binnenkort komen er dozen bij de ingang van de OB om de materialen in te verzamelen. Sparen jullie met ons mee?!
Natuurlijk zal er ook dit jaar weer veel hulp nodig zijn, daarom alvast de data waarop de verschillende groepen naar de Kerstmarkt gaan:

Overzicht kerstmarkt: Het Dek
Dinsdagochtend 11 dec. Tuimelaars / 't Vlot
Dinsdagmiddag 11 dec. Walvisbaai / Klipper
Woensdagochtend 12 dec. Otters / Skûtsje
Donderdagochtend 13 dec. Robbenplaat / Matrozen
Donderdagmiddag 13 dec. Tjotter
Vrijdagochtend 14 dec. Dolfijnen / Optimist
Maandagochtend 17 dec. Jutters / Schoener
Maandagmiddag 17 dec. Kameleon
Dinsdagmorgen 18 dec. Kotter/ Tjalk

Overzicht kerstmarkt: Het Ruim
Dinsdagochtend 11 dec. Kikkersloot
Dinsdagmiddag 11 dec. Beverhol
Woensdagochtend 12 dec. Eendenvijver
Donderdagochtend 13 dec. Krokodillenplas
Donderdagmiddag 13 dec. Pinquïnrots
Vrijdagochtend 14 dec. Vissenkom
Maandagochtend 17 dec. Schateiland
Maandagmiddag 17 dec. Zeesterren
Dinsdagmorgen 18 dec. Piratennest
Dinsdagmiddag 18 dec. Flamingo's

Vakantierooster schooljaar 2012-2013

 • Kerstvakantie 24 dec. 2012 t/m 4 jan. 2013
 • Voorjaarsvakantie 18 feb. t/m 22 feb. 2013
 • Paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2013
 • Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2013
 • Pinkstervakantie 20 mei 2013
 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 aug. 2013


Margedagen

 • Donderdag en vrijdag 15 en 16 november
 • Maandagmiddag 26 november (geen tmo)
 • Dinsdagmiddag 5 februari 2013 (geen tmo)
 • Woensdag 12 juni 2013
 • Donderdagmiddag 27 juni 2013 (geen tmo)


AGENDA

 • Donderdag 08-11 algemene ouderavond
 • Donderdag 15-11 margedag hele school
 • Vrijdag 16-11 margedag hele school
 • Dinsdag 20-11 or/mr
 • Donderdag 22-11 voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
 • Vrijdag 23-11 weeksluiting Ruim: Vissen, Pinguïnrots, Piratennest, Matrozen, Schoener, Kotter
  weeksluiting Dek: Flamingo's, Kikkersloot, 't Vlot, Jutters, Klipper, Skûtsje
 • Maandag 26-11 margemiddag hele school
 • Woensdag 28-11 rapportage groep 1,3,5 en 7
 • Donderdag 29-11 rapportage groep 1,3,5 en 7


Aanvang weeksluitingen 11.30 uur

Journaaltjes:

Muziek spelenderwijs op de Swoaistee

Inhoud: We zingen allerlei liedjes en combineren deze waar mogelijk met dans, toneel en spelletjes.

Voor wie: Kinderen van groep 1 /tm 3

Wanneer: 15:15-16:00 uur, dinsdagmiddag (niet in vakanties/margedagen)

Waar: De Swoaistee, het Dek

Start: Uw kind kan vrijblijvend een proefles volgen (in uw aanwezigheid) en tussentijds insteken.
Kosten: € 152,- voor het hele schooljaar (=najaar t/m 18 december 2012 € 58,- + voorjaar t/m 18 juni 2013 € 94,-)
Bij tussentijdse inschrijving wordt het lesgeld met een evenredig deel verlaagd.

Aanmelden: Irmgard Borchers info@muziekkoerier.nl , 050-3144377 www.muziekkoerier.nl

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker