Journaal
Journaal jaargang 38 nummer 6

Donderdag 07-11-13
Jaargang 38, nummer 6

Welkom
Eva Atema, Jaeda Dumont, Nora Annaars, Peter van Elburg, Souren Ameri, Sophie Admiraal en Senna Miller heten we harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Ouderavond donderdag 7 november 2013
Vanavond vindt de jaarlijkse ouderavond plaats op school. Iedereen heeft hier vorige week een uitnodiging met daarop het volledige programma van de avond voor gekregen. Tijdens deze avond zullen de MR en de OV (Oudervereniging) van de Swoaistee o.a. verslag uitbrengen en verantwoording afleggen over bijvoorbeeld de ouderbijdragen en andere zaken van het afgelopen schooljaar. Om er een extra inspirerende avond van te maken zal jeugdliteratuur deze avond centraal staan.

Scholenmarkt
Op 12 en 13 november houden alle scholen voor openbaar en christelijk voortgezet onderwijs uit de stad Groningen en de Ommelanden in Martiniplaza een scholenmarkt . Op deze informatiemarkt kunnen ouders en kinderen met leerlingen en docenten van verschillende scholen praten. Zo kun je je oriënteren op welke scholen er zijn en welke open dagen je wilt gaan bezoeken. De leerlingen uit groep 8 krijgen hier nog informatie over, maar ben je nieuwsgierig dan kun je alvast kijken op www.scholenmarktgroningen.nl.

Sinterklaas nieuws
Het is bijna zover! Zaterdag16 november komt Sinterklaas aan in Groningen. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen om er weer een geslaagd feest van te maken. Hieronder volgt alvast wat informatie en doen we een oproep.
Maandag18 november komen alle groepen en leerkrachten bijeen in Het Dek en zal het feest geopend worden. We zullen ook dit jaar weer Het Sinterklaasjournaal gaan volgen. De uitzendingen zijn vanaf maandag 11 november elke dag te zien bij Zapp op televisie. Nog meer leuks is te vinden op www.sinterklaasjournaal.nl
De kinderen van de voorbouw krijgen binnenkort een brief mee met extra informatie over hoe het feest gevierd wordt op De Swoaistee. Op donderdag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten op school en hebben we een continue rooster. De kinderen gaan dan van 8.30u tot 14.00u naar school. De werkgroep Sinterklaas heeft er veel zin in, we gaan er weer een leuk feest van maken!

Oproep: we zijn op zoek naar kleine kartonnen doosjes. Wil je ze voor ons sparen? Graag inleveren bij de leerkracht van je kind of de conciërges. Alvast hartelijk dank!

Vrije inloop koffietijd Swoaistee
Op dinsdag 15 oktober konden we weer even aanschuiven in het Ruim van de Swoaistee voor een lekker kopje thee of koffie.
Dit keer kwam de oudervereniging ter sprake. Het is moeilijk om hier nieuwe ouders voor te vinden. Binnenkort gaan er enkele leden uit en het is toch wel van belang voor de school en dus de kinderen om hier opvolgers voor te vinden. Dus ouders .... meldt u aan !
Het gesprek ging ook over in "ruildiensten", want sommige ouders willen graag iets doen voor de school, maar hebben dan oppas voor hun kinderen nodig en dat kost geld dat er soms niet is. Het zou mooi zijn als je dan iets kunt ruilen b.v. ik maak een lekkere maaltijd voor je als jij een avond op mijn kinderen kan passen. Enkele handige websites hiervoor zijn: www.buynothingnew.nl www.afgehaald.nl www.diensten.ruilen.nl www.spullendelen.nl www.dekeerkring-groningen.nl We hebben het over de drukke tijd die er aankomt gehad, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Het voelt alsof je er in november induikt en op 1 januari weer boven komt. Kindervriendschappen ... wat doe je als je niet zo blij bent met dat de invloed van een vriendje op je kind. Herkenbaar voor elke ouder en iedereen lost het op zijn eigen manier op door het bijvoorbeeld te verbieden of te stimuleren met een ander kind te spelen of juist de kinderen in huis te halen om er toch nog wat invloed op te hebben.
Het volgende koffie-uurtje is dinsdag 19 november,
Vriendelijke groet,
Hilde Post, sociaal-verpleegkundige Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg. telefonisch te bereiken op 06-52659126 of mail hilde.post@ggd.groningen.nl
Hennie Mulder, consulent Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg , telefonisch te bereiken op 06-13197759 of mail h.mulder@cop-groningen.nl

Vakantierooster schooljaar 2013-2014

 • Kerstvakantie 21 december 2013 t/m 5 januari 2014
 • Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 2 maart 2014
 • Goede Vrijdag/ Pasen 18 april t/m 21 april 2014
 • Meivakantie 26 april t/m 11 mei 2014
 • Hemelvaart 29 mei t/m 1 juni 2014
 • Pinksteren 9 juni 2014
 • Zomervakantie 5 juli t/m 17 augustus 2014

Margedagen schooljaar 2013-2014

 • Woensdag 5 februari 2014
 • Woensdag 4 juni 2014
 • Donderdagmiddag 19 juni 2014
 • Vrijdagochtend 4 juli 2014

Agenda

 • donderdag 07-11 algemene ouderavond
 • vrijdag 08-11 weeksluiting Dek: Walvisbaai, Kikkersloot, Bevers, Vlot, Optimist, Kotter
  weeksluiting Ruim: Dolfijnen, Vissenkom, Flamingo's, Piratennest, Otters, Schoener, Klipper
 • maandag 11-11 Sint Maarten
 • vrijdag 15-11 weeksluiting Ruim: Tjotter, Krokodillenplas, Zeesterren, Tuimelaars, Robbenplaat, Skûtsje
  weeksluiting Dek: Kameleon, Eendenvijver, Schateiland, Pinguïnrots, Matrozen, Jutters, Tjalk
 • donderdag 21-11 informatieavond voortgezet onderwijs

Journaaltjes:
Wie of wie
heeft huishoudelijke hulp nodig? Ik help je graag. Je kunt mij bereiken op 0612238448

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker

Aanbod Centrum Jeugd en Gezin najaar 2013

Koffie-uurtje op school
Elke 3e dinsdag van de maand Een uur voor de ouders van de basisschool om te praten over hun kinderen, opvoeden en school.
Tijd: 8.30 - 9.30 uur
Meer informatie bij Hilde Post, 06 52 65 91 26

Speel Mee
Tijd: 13.00 tot 16.00 uur.
Data: woensdag 2/10 6/11 20/11 11/12
Locatie: peuterschool het Brugwachtertje, het Vensterhuis, Anker 14c
Inloopmiddag voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar Koffie / thee en limonade staat klaar. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u terecht bij Annemieke Bos, pedagogisch medewerker van het brugwachtertje. brugwachtertje@cop-groningen.nl /of 050-5494146

Opvoeden van een tweeling, een vak apart
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Data: zaterdag 9 november
Locatie: huiskamer van het CJG
Een ochtend voor ouders van tweelingen, om ervaringen uit te wisselen over hoe het is om een tweeling op te voeden

Wereldlunch
Samen een gezonde lunch maken van recepten uit de hele wereld.
Tijd: 9.30 tot 11.30 uur
Datum: elke 1e woensdag van de maand
Locatie: huiskamer van het CJG, Anker 14
Kosten: 1 euro (deelname alleen bij opgave )

Elke maandag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur, is er een inloopochtend voor ouder & kind. Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel. 18 november treedt Hans de Troubadour op van 10.15 tot 10.45 uur. Het is leuk om dan samen met uw kind te genieten van liedjes en gitaarmuziek. Aanmelden is niet nodig.

Elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur inloop voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel.

Opvoeden & Zo
Tijd: 13.30 tot 15.00 uur
Data: 1/10 8/10 15/10 29/10 5/11 12/11
Locatie: activiteitenruimte CJG
Kosten: geen kosten, deelname alleen bij opgave. Er is opvang voor de kinderen .
Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies. Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker aardig is?

Peuter in zicht
Tijd: 19.45 tot 22.00 uur
Data: 19 en 26 november, 3 en 10 december
Locatie: activiteitenruimte CJG, Anker 14
kosten geen kosten, deelname alleen bij opgave
De peuter leert in een korte periode veel dingen tegelijk, lopen, praten, zindelijk worden en ontdekt zijn eigen wil. Dit is een intensieve periode voor ouder en kind. Hoe kun je hier het beste mee omgang en reageren op je kind. In deze cursus komen de thema's steunen- stimuleren en sturen aanbod.

Babymassage
Tijd: 14.30 tot 16.00 uur
Data: 18 en 25 november, 2 december
Locatie: activiteitenruimte van het CJG
Kosten: geen kosten, deelname alleen bij opgave
Een cursus voor ouders die een eerste baby hebben in de leeftijd vanaf 10 weken tot zes maanden.
Het is wenselijk om alle bijeenkomsten te bezoeken

MUZIEK MET ANKYTSKE TACOMA
Tijd: 10.00 tot 10.30 uur
Data: vrijdag 10 oktober in spelotheek 't Seinhuis en woensdag 4 december in de huiskamer van het CJG
Kosten: geen kosten
Opgave niet nodig

Na de herfstvakantie begint het project "Scoren voor gezondheid" in de middenbouw.
Elke week wordt een onderwerp besproken en wordt er in de klas een filmpje vertoond, met FC Groningen-spelers in de hoofdrol.
Wil je weten wat er in de klas besproken is en vind je het leuk om deze filmpjes ook te zien? Dat kan op dinsdag 29 oktober, maandag 4- 11- 18- 25 november en maandag 2 december van 8.45 tot 9.30 uur in het Centrum voor Jeugd en gezin, Anker 14b/c.

Van harte welkom, de koffie/thee staat klaar

Voor opgave en meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u terecht bij
Hennie Mulder, consulent Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg
telefoon 0613197759 / h.mulder@cop-groningen.nl of loop even binnen bij het CJG, Anker 14
Kijk ook voor meer informatie op www.cjg.groningen.nl/lewenborg en op Facebook CJG Lewenborg