Journaal
Journaal jaargang 38 nummer 8

Donderdag 05-12-13
Jaargang 38, nummer 8

Welkom
Lynde Norder, Tim Borgers en Celia Gimeno Sassone heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Sinterklaas
Vandaag heeft Sinterklaas natuurlijk ook dit jaar de Swoaistee weer een bezoek gebracht. De Pieten hebben gelukkig de weg kunnen vinden naar De Swoaistee. In Het Dek hebben alle kinderen van de school Sinterklaas een welkom geheten. Er is de afgelopen weken in alle stamgroepen hard gewerkt aan het maken van een cadeau voor Sinterklaas. Het is een prachtig boek geworden over Groningen dat Sinterklaas vanochtend in ontvangst kon nemen. Ook werd de Sint toegezongen met het zelfgemaakte Sint lied dat gemaakt is door Arnold.
Alle groepen hebben vandaag een bezoek gebracht aan Sinterklaas in Het Dek en alle groepen hebben bezoek gekregen van twee Pieten in de stamgroep. Kortom het was weer een heel mooi feest. Aan iedereen die geholpen heeft een groot applaus. En Sinterklaas, heel erg bedankt voor uw komst.

sint13n1.jpgsint13n2.jpgHerinnering betaling ouderbijdrage
Vanaf januari zullen we de herinneringsbrieven sturen. Bent u vergeten te betalen?
Maak snel nog het bedrag over.
Bent u de betalingsbrief kwijt stuur een mail naar oudervereniging@swoaistee.nl en wij sturen u alle informatie opnieuw toe.

Nieuwe leden gezocht
Na onze vorige oproep hebben we ons team kunnen versterken.
Wij zoeken nog steeds leden die elke derde dinsdag met ons mee willen denken om het voor onze kinderen nog leuker te maken.
Wilt u ook deel uit maken van het bestuur van de oudervereniging?
Laat ons dit weten via oudervereniging@swoaistee.nl
Met vriendelijke groet
Oudervereniging de Swoaistee

Papa pak je de maan voor mij
Dit was de titel van de powerpoint presentatie van dinsdag 26 november.
Inderdaad heeft de papa van Pepijn, Jeffrey Bout de maan een stukje dichterbij gehaald. Vanaf half 8 hebben heel veel kinderen de maan gezien door de telescoop van Jeffrey Bout. Daarna was er een presentatie in het Dek. De kinderen van de voor en onderbouw mochten vragen stellen en hebben heel veel geleerd over de maan.
Nogmaals bedankt Jeffrey voor dit initiatief
namens de voor/onderbouw.

Kerstmarkt
Dinsdag 10 december gaat de kerstmarkt weer van start. Hieronder nogmaals het rooster.

Overzicht kerstmarkt: Het Dek
Dinsdagochtend 10 dec. 't Vlot / Flamingo's
Woensdagochtend 11 dec. Kameleon / Schoener
Donderdagochtend 12 dec. Matrozen / Robbenplaat
Donderdagmiddag 12 dec. Tjalk
Vrijdagochtend 13 dec. Skûtsje / Dolfijnen
Maandagochtend 16 dec. Jutters / Otters
Maandagmiddag 16 dec. Klipper
Dinsdagmorgen 17 dec. Tjotter
Dinsdagmiddag 17 dec. Optimist
Woensdagmorgen 18 dec. Walvisbaai / Kotter

Overzicht kerstmarkt: Het Ruim
Dinsdagochtend 10 dec. Eendenvijver
Dinsdagmiddag 10 dec. Zeesterren
Woensdagochtend 11 dec. Kikkersloot
Donderdagochtend 12 dec. Pinquïnrots
Donderdagmiddag 12 dec. Beverburcht
Vrijdagochtend 13 dec. Vissenkom
Maandagochtend 16 dec. Schateiland
Dinsdagmorgen 17 dec.` Krokodillen
Dinsdagmiddag 17 dec. Piratennest
Woensdagochtend 18 dec. Tuimelaars

Afscheid nemen
Er is jarenlang een politieke strijd geweest over de positie van het ondersteunend personeel binnen de basisscholen. Een groot deel van deze ondersteuning werd mogelijk gemaakt door een gemeentelijke subsidie (op de zgn. WWB-banen). Deze subsidie is de laatste jaren stevig afgebouwd en vervalt per 1 januari a.s. volledig. In samenwerking met de vakbonden heeft O2G2 een sociaal akkoord afgesloten voor deze hele groep WWB-werknemers.
Voor onze school heeft dit grote gevolgen. Als de Kerstvakantie begint nemen we noodgedwongen afscheid van Gerard, Janna, Sjoerd en Willy. Koen en André hebben een structurele formatieplek en blijven dus gewoon voor ons aan het werk.
We zijn druk bezig om de werkzaamheden die door Gerard, Janna, Sjoerd en Willy worden uitgevoerd deels vervangen te krijgen.
En dit is niet het enige afscheid : Dymph (administratie) heeft na een lang en ongewis ziekteproces besloten per 1 januari vrijwillig ontslag te nemen. Haar werkzaamheden worden al een tijd door André vervangen. Hij blijft dit na de vakantie ook doen.
Lesley is bijna twee jaar ziek en er is onvoldoende zicht op een volledig herstel. Daarom krijgt zij per 1 februari 2014 eervol ontslag. De werkgroep Engels is heel hard bezig om ervoor te zorgen dat we alle kinderen op school een goed programma Engels blijven aanbieden.
We zullen iedereen op zich ontzettend gaan missen! Niet alleen vanwege de mate van ondersteuning die we gaan missen, maar ook als collega's die jarenlang uitstekend en dankbaar binnen het team hebben gewerkt.
We nemen op donderdagochtend 19 december uitgebreid afscheid van hen in een tweetal vieringen met de kinderen. 's Avonds en vrijdagochtend zijn ze nog volop aanwezig bij de Kerstvieringen en is er voor wie wil tijd om hen de hand te drukken!

Make a wish
Kerst staat op het Alfa-college Sport en Bewegen altijd in het teken van saamhorigheid en iets doen voor een ander. Iets doen voor een ander doen wij altijd door middel van geld inzamelen voor een goed doel. Door middel van acties op onze eigen school en sportdagen organiseren voor basisscholen, proberen wij zoveel mogelijk geld in te zamelen. De basisscholen zamelen geld in, door een door hun zelf gekozen manier. Als tegenprestatie krijgen ze van ons een geheel verzorgde kerstsportdag. Dit jaar is het goede doel Make-A-Wish Nederland.

Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een allerliefste wens heeft op ieder kind een magisch effect, maar op kinderen met een levensbedreigende ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen. Make-A-Wish heeft op dit moment al 4981 wensen kunnen realiseren.

Het doel van de wensvervulling is de innerlijke kracht van kinderen aan te wakkeren. Een eigen kracht die vaak onbewust door de omgeving is beperkt, omdat zorgen, angst en ziekenhuisbehandelingen de boventoon voeren. De fantasie van het kind bepaalt de inhoud van de wens, waardoor elke wens ook echt uniek wordt. De wensvervullers zorgen er bovendien voor dat ook ouders en broertjes en zusjes bij de wensvervulling betrokken zijn, zodat iedereen kan meegenieten. Een wens op maat dus, waarbij aan elk detail grote aandacht is besteed. Met als resultaat een onvergetelijke ervaring voor alle betrokkenen. Zo gaat de herinnering aan de wens een leven lang mee.

mawn.jpg

Wilt u meer informatie over dit hele mooie goede doel? Kijk dan op www.makeawishnederland.org of neem een kijkje op hun Facebook pagina. En hopelijk kunt u ons helpen met geld inzamelen voor dit mooie goede doel. Hiervoor alvast bedankt!

De Swoaistee wil deze actie graag steunen. Vanaf maandag 9 december komen er elke dag kinderen langs de groepen om met onze collectebus geld in te zamelen. Deze collectebus gaat wekelijks langs om geld in te zamelen voor een goed doel. Een deel van dit geld zal ook gebruikt worden voor Make A Wish.
In de middenbouw worden er mooie kaarten gemaakt die de kinderen gaan verkopen aan hun ouders. De andere bouwen gaan andere gepaste acties bedenken om geld in te zamelen.

De sportdagen zoals hierboven genoemd zijn voor de middenbouw op dinsdag 10 december en voor de bovenbouw op donderdag 12 december.

svg13n.jpgMatrozen winnen de wedstrijd van scoren voor gezondheid
De afgelopen weken hebben de kinderen van de middenbouw hard gewerkt aan een project over een gezonde levensstijl. Elke week keken we naar een filmpje met spelers van Fc Groningen. In de groepen werd er rondom dat thema gewerkt. Zo hebben we o.a. een ontbijt georganiseerd. De kinderen konden mee doen aan een knutselwedstrijd. De matrozen hadden een groepsgedicht geschreven. We hebben gewonnen en mogen volgende week naar een training van Fc Groningen en we krijgen een rondleiding door de Euroborg.
Tassenbol
Op 13 en 14 november was kunstenares Maria Koijck bij ons op de Swoaistee. Zij maakt kunstobjecten van plastic afval. Maria liet eerst een video zien over de plastic soep die in de oceanen drijft. Die afvalberg op zee is een bedreiging voor het leven in de oceanen. Plastic verteert niet maar valt in hele kleine stukjes uit elkaar en komt zo in de voedselketen terecht en dat is ook voor mensen gevaarlijk. Meer informatie vind je op internet op de site van Plastic Soup.
De kinderen van de Swoaistee waren onder de indruk van het verhaal en hebben posters gemaakt om iedereen te wijzen op het gevaar van plastic afval.
Maria had een heleboel plastic flesjes die de milieudienst heeft ingezameld meegenomen. In de flesjes werden gaatjes geboord en daarna werden ze aan ijzerdraad geregen. Daarvan is een tassenbol gemaakt om plastic tassen in te verzamelen. Die tassen kunnen hergebruikt worden, dat scheelt weer een hoop plastic afval.

tb13n1.jpgtb13n2.jpg
Kunst in Beverburcht
In Beverburcht hebben de kinderen kunst gemaakt door in tweetallen, willekeurig lijnen met elkaar te verbinden. Ze moesten niet proberen iets te tekenen. Daarna op een afstandje kijken ..... En ineens was het iets. Het was een prachtige ervaring. Zo zie je maar dat je geen tekenaar hoeft te zijn om kunst te maken.

bbk13n.jpg


Vakantierooster schooljaar 2013-2014

 • Kerstvakantie 21 december 2013 t/m 5 januari 2014
 • Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 2 maart 2014
 • Goede Vrijdag/ Pasen 18 april t/m 21 april 2014
 • Meivakantie 26 april t/m 11 mei 2014
 • Hemelvaart 29 mei t/m 1 juni 2014
 • Pinksteren 9 juni 2014
 • Zomervakantie 5 juli t/m 17 augustus 2014

Margedagen schooljaar 2013-2014

 • Woensdag 5 februari 2014
 • Woensdag 4 juni 2014
 • Donderdagmiddag 19 juni 2014
 • Vrijdagochtend 4 juli 2014

Agenda

 • donderdag 05-12 Sinterklaas, hele school continurooster
 • dinsdag 10-12 start kerstmarkt
 • donderdag 12-12 MR
 • woensdag 18-12 laatste dag kerstmarkt
 • donderdag 19-12 kerstdiner 17.00 uur, hele school om 12.00 uur vrij
 • vrijdag 20-12 12.30 uur begin kerstvakantie
 • maandag 06-01 weer naar school
 • vrijdag 17-01 weeksluiting Dek: Eendenvijver, Schateiland, Pinguinrots, Matrozen, Jutters, Tjalk, Kameleon
  weeksluiting Ruim: Vlot, Kikkersloot, Beverburcht, Walvisbaai, Optimist, Kotter
 • dinsdag 21-01 OR/MR

Journaaltjes:
Gezocht: zelfgemaakte blauwe tricot. Graag inleveren bij één van de conciërges.

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker

Aanbod Centrum Jeugd en Gezin najaar 2013

Koffie-uurtje op school
Elke 3e dinsdag van de maand
Een uur voor de ouders van de basisschool om te praten over hun kinderen, opvoeden en school.
Tijd: 8.30 - 9.30 uur Meer informatie bij Hilde Post, 06 52 65 91 26

Speel Mee
Tijd 13.00 tot 16.00 uur.
Data woensdag 2/10 6/11 20/11 11/12
Locatie peuterschool het Brugwachtertje, het Vensterhuis, Anker 14c
Inloopmiddag voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar Koffie / thee en limonade staat klaar. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u terecht bij Annemieke Bos, pedagogisch medewerker van het brugwachtertje. brugwachtertje@cop-groningen.nl /of 050-5494146

Wereldlunch
Samen een gezonde lunch maken van recepten uit de hele wereld.
Tijd 9.30 tot 11.30 uur
Datum elke 1e woensdag van de maand
Locatie huiskamer van het CJG, Anker 14
Kosten 1 euro ( deelname alleen bij opgave )

Elke maandag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur, is er een inloopochtend voor ouder & kind.
Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel. 18 november treedt Hans de Troubadour op van 10.15 tot 10.45 uur. Het is leuk om dan samen met uw kind te genieten van liedjes en gitaarmuziek. Aanmelden is niet nodig.

Elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur inloop voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel.

Peuter in zicht
Tijd 19.45 tot 22.00 uur
Data 19 en 26 november, 3 en 10 december
Locatie activiteitenruimte CJG, Anker 14
kosten geen kosten, deelname alleen bij opgave
De peuter leert in een korte periode veel dingen tegelijk, lopen, praten, zindelijk worden en ontdekt zijn eigen wil. Dit is een intensieve periode voor ouder en kind. Hoe kun je hier het beste mee omgang en reageren op je kind. In deze cursus komen de thema's steunen- stimuleren en sturen aanbod.

Voor opgave en meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u terecht bij
Hennie Mulder, consulent Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg
telefoon 0613197759 / h.mulder@cop-groningen.nl of loop even binnen bij het CJG, Anker 14
Kijk ook voor meer informatie op www.cjg.groningen.nl/lewenborg en op Facebook CJG Lewenborg

Vrijdagochtend 13 december is er een kledingbeurs in het Centrum voor Jeugd en Gezin, Anker 14.
Op vrijdag 9 -10- 11- en 12 december kunt u van 9.00 tot 12.00 uur kleding inbrengen.
Op vrijdag 13 december kunt van 9 .00 tot 12.00 uur onder het genot van een kopje koffie weer iets moois uitzoeken.
U bent van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Meer informatie : h.mulder@cop-groningen.nl / 06-13197759