Journaal
Journaal jaargang 39 nummer 10

Donderdag 08-01-15
Jaargang 39, nummer 10

Welkom
Shanti Mehilal, Sarah Eggens, Jason Steenhuis, Goveniayle Salomé, Zana Haji, Ali Haji, Annelie Marrink en Leon Marrink heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

De brand
Een verslag / het laatste nieuws
In de eerste plaats allemaal heel hartelijk bedankt voor de geboden hulp, de getoonde belangstelling, betrokkenheid, begrip en geduld!! Hartverwarmend om te zien hoe we met heel veel collega's en ouders ervoor gezorgd hebben dat het onderwijs aan de kinderen zo ongestoord mogelijk door gaat.
Er is uiteindelijk maar één lokaal afgebrand en er zijn twee nachten later talloze ruiten ingegooid, maar de rook- en roetschade is veel omvangrijker en ernstiger dan eerst gedacht. Dit betekende dat we al heel snel wisten dat naast Optimist ook de Vissenkom, de Krokodillenplas, Klipper en de BSO (Neptunus en Atlantis) moesten gaan verhuizen. Wat een geluk dat het gebouw van het Kompas net was vrijgekomen, zodat we na een opruim- en schoonmaakronde een flink aantal lokalen en nevenruimtes konden gaan gebruiken.
Klipper, Vissenkom en Krokodillenplas zagen er maandagochtend al bijna als een mooi Swoaistee-lokaal uit. Maandagmiddag kon ook de BSO al weer volop gebruik maken van de nieuwe ruimte.
Op dinsdagochtend kwamen de noodbestellingen voor Optimist binnen, zodat de kinderen ook daar met nieuw materiaal en meubilair aan het werk kunnen. Nu worden de digiborden nog verplaatst of vervangen en is het wachten op een nieuwe ICT-aansluiting.
Op de Swoaistee kwamen we er inmiddels achter dat er in de kopieerruimte/ortotheek en de beide voorraadmagazijnen veel roetschade was. Al het materiaal is geïnventariseerd en gesorteerd. Een flink deel is onbruikbaar en afgevoerd, een deel is/wordt schoongemaakt en tijdelijk opgeslagen in het Kompas. Ondertussen worden er al op veel plaatsen plafondplaten weggehaald zodat het vuil kan worden verwijderd. Pas als al het vervuilde materiaal is verwijderd kan de rooklucht echt afnemen!
Optimist is bouwkundig gekeurd en kan worden hersteld.
Op meerdere plaatsen in de school zal het plafond worden vernieuwd en zal ook worden geschilderd (bijv. het gehele Ruim). De verwachting is nog steeds dat we na de voorjaarsvakantie 'met een schone lei' kunnen beginnen.
Omdat er toch al veel in school wordt geklust hebben we gisteren de nieuwe sanitaire voorzieningen, die eigenlijk in de kerstvakantie geplaatst zouden worden, laten aanbrengen. In alle toiletgroepen hangen nieuwe handdoekautomaten, wc-rolhouders en zeep-dispensers. We hopen dat het gebruik/verbruik aan onze verwachtingen zal voldoen.
We proberen het onderwijsproces zo ongestoord mogelijk door te laten gaan. Dat is deze eerste week even wennen omdat er nieuwe routines moeten ontstaan: waar zet ik mijn fiets nu neer, hoe loop ik naar de rekeninstructie, waar kan ik Koen of Johan vinden, help ik loop in rondjes achter een collega aan..... Maar dit went al behoorlijk. Ook activiteiten, vergaderingen, afspraken, vieringen gaan (onder enig voorbehoud) allemaal gewoon door.
Door hard te werken en er samen de schouders onder te zetten, zal de school er over een paar maanden alleen maar beter uitzien. Als je de krant leest of het tv-journaal bekijkt is onze 'ellende' natuurlijk heel relatief. Toch hopen we dat dit vandalisme ons een volgende keer bespaard blijft en dat ook onze inzet voor de Vreedzame School én de Vreedzame Wijk geen loos gebaar wordt!!!

Brand20151.jpgBrand20152.jpg.jpgUitnodiging kindermanifest
Donderdag 15 januari wordt het kindermanifest dat opgesteld is door de kinderen uit de kinderwijkraad aangeboden aan de wijkwethouder.
Via  deze link (.pdf) kun je de uitnodiging lezen

Schoolfruit
Omdat we naast een gemeentelijke- nu ook via een Europese regeling fruit geleverd krijgen, hebben we de komende twee weken elke dag vers fruit op school. Na deze weken vervalt de gemeentelijke levering en wordt het weer drie dagen per week fruit. 

Wanneer er op vrijdag nog fruit ligt bij de hoofdingang mag dit door ouders meegenomen worden.

Vakantierooster schooljaar 2014-2015

 • Krokusvakantie 21 februari t/m 1 maart 2015
 • Paasvakantie 3 april t/m 6 april 2015
 • Koningsdag 27 april 2015
 • Meivakantie 2 mei t/m 17 mei 2015
 • Pinkstermaandag 25 mei 2015
 • Zomervakantie 4 juli t/m 17 augustus 2015

Margedagen schooljaar 2014-2015

 • Maandag 2 februari 2015
 • Dinsdag 26 mei 2015

Agenda

 • vrijdag 16-01 weeksluiting Ruim (onder voorbehoud): Strandlopers, Jutters, Klipper, Optimist, Eendenvijver, Beverburcht, Pinguïnrots
  weeksluiting Dek (onder voorbehoud): Otters, Robbenplaat, Skûtsje, Tjalk, Vissenkom, Zeesterren
 • dinsdag 20-01 OR/MR
 • maandag 02-02 margedag
 • vrijdag 06-02 weeksluiting Ruim: Strandlopers, Eendenvijver, Beverburcht, Pinguïnrots, Jutters, Klipper, Optimist
  weeksluiting Dek: Otters, Vissenkom, Zeesterren, Robbenplaat, Skûtsje, Tjalk
 • dinsdag 17-02 OR
 • woensdag 18-02 MR
  rapportage groep 2, 4 en 6
 • donderdag 19-02 schoolfotograaf
  rapportage groep 2, 4 en 6
 • vrijdag 20-02 weeksluiting Ruim: voorbouw en onderbouw
  weeksluiting Dek: middenbouw en bovenbouw
 • zaterdag 21-02 begin Krokusvakantie
 • maandag 02-03 scholen beginnen weer

De weeksluitingen beginnen om 11.30 uur.

Journaaltjes:
Leden gezocht: Voetbalvereniging DIO GRONINGEN zoekt nieuwe (jeugd)leden. Dio is een gezellige vereniging waar sportiviteit en spelplezier voor alle kinderen voorop staat. De trainingen worden gegeven op sportpark Kardinge.
Meer weten of mee trainen? Bel of mail naar Dio Groningen, 0623192982, info@diogroningen.nl of naar jeugd coördinator Rink Bakker 0615685117, bakker.rink@gmail.com. Op www.diogroningen.nl is nog meer informatie te vinden.

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker

KIES ( Kinderen In Echtscheiding Situatie )
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Aan sommige kinderen is het duidelijk merkbaar dat ze veel moeite hebben met de situatie, andere kinderen zijn meester in het verbergen van problemen. Het is nooit de bedoeling van de ouders dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je een kind hierin begeleiden?
De KIES coach bemoeit zich niet met de scheiding.
Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding beter leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met wat ze moeilijk vinden aan de scheiding.
Onderzoek door de Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en in veel gevallen werd het contact met de ouders verbeterd.
In kleine groepen en onder begeleiding van twee hiervoor getrainde KIES coaches komen de kinderen 6 tot 8 keer bij elkaar. De kinderen vinden herkenning en erkenning bij lotgenoten. Het gaat om kinderen van groep 4 t/m groep 8.
Voor kinderen van groep 1 t/m 3 is er KIES voor het jonge kind.
De bijeenkomsten duren 1 uur en vinden, als dat mogelijk is, plaats op school. Het kan ook in het CJG plaatsvinden.
Om uw kind aan het KIES programma te laten deelnemen is schriftelijke toestemming nodig van, zo mogelijk, beide ouders. Voor uw kind is het belangrijk dat het zich gesteund weet door beide ouders om aan KIES mee te doen.
Er zijn geen kosten verbonden aan KIES.
Voorafgaand aan de bijeenkomsten voor de kinderen is er een informatiebijeenkomst voor de ouders of een individueel gesprek Na afloop van het KIES programma zien we u graag op de evaluatiebijeenkomst. Op beide bijeenkomsten is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
KIES is misschien een wat misleidende naam, het betekent in ieder geval niet dat een kind moet kiezen tussen vader en moeder !
KIES is een landelijk programma. In Groningen vindt de uitvoering plaats in een samenwerkingsverband van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de basisscholen.
Wilt u meer weten over KIES dan kunt u contact opnemen met:
Hennie Mulder KIES coach en consulent Centrum voor Jeugd en Gezin
e-mail: h.mulder@cop-groningen.nl telefoon: 06-13197759 of loop even binnen bij het CJG, Anker 14.

Aanbod Centrum Jeugd en Gezin najaar 2013
Koffie-uurtje op school
Elke 3e dinsdag van de maand
Een uur voor de ouders van de basisschool om te praten over hun kinderen, opvoeden en school.
Tijd: 8.30 - 9.30 uur
Meer informatie bij Hilde Post, 06 52 65 91 26

Elke maandag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur, is er een inloopochtend voor ouder & kind. Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel.

Elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur inloop voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel.

Voor opgave en meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u terecht bij
Hennie Mulder, consulent Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg
telefoon 0613197759 / h.mulder@cop-groningen.nl of loop even binnen bij het CJG, Anker 14
Kijk ook voor meer informatie op www.cjg.groningen.nl/lewenborg en op Facebook CJG Lewenborg