Journaal
Journaal jaargang 39 nummer 3

Donderdag 18-09-14
Jaargang 39, nummer 03

Ben jij onze nieuwe actieve jenaplan ouder?
Wil jij meehelpen, meedenken en/of organiseren? Elke derde dinsdag van de maand om 20 uur komen we bij elkaar om de school nog leuker te maken.
Mail ons: oudervereniging@swoaistee.nl
Tot snel,
Frits Gosman

Kinderboekenweek 2014 

image007.gif
Boekenmarkt
Woensdag 1 oktobe
r is er weer een boekenmarkt op school!
De kinderen mogen op deze dag boeken kopen en/of verkopen.
We zitten in het Ruim, op het Dek en evt. in het speellokaal.
Wie wil mag op een eigen kleed zijn boeken uitstallen.
De prijs van een boek is maximaal € 0,50. Probeer zelf voldoende wisselgeld mee te nemen. Dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen die graag een boek willen kopen!
De boekenmarkt duurt van 11:00 uur tot 12:15 uur.
Boekhandel Daan Nijman komt ook met een prachtige collectie boeken in zijn kraam!

De boekenkraam van Daan Nijman blijft tot 13:00 uur in het Dek. Handig om te weten is dat de boeken bij Daan Nijman contant of via een pin-automaat betaald kunnen worden. De kinderen gaan in groepen langs de kleedjes. Ouders die het fijn vinden om met hun kind mee te lopen, kunnen hieronder zien hoe laat iedereen aan de beurt is. Er is met name hulp nodig bij de kinderen van de voorbouw. Wil je helpen? Geef je dan bij de voorbouw op!

 • middenbouw 11:00 tot 11:25 uur
 • bovenbouw 11:25 tot 11:50 uur
 • vb/ob bouw 11:50 tot 12:15 uur

Neem dus mee: boeken , een kleed, wissel geld

Veel plezier op de boekenmarkt!
Werkgroep Kinderboek.

Nationale onderwijsweek
Sinds een aantal jaren is de eerste week van oktober uitgeroepen tot Nationale Onderwijsweek. Elk jaar wordt de onderwijsstad van Nederland verkozen. Tot 1 oktober is dit nog Almere, maar daarna is dit Groningen. Op 30 september gaat een aantal bovenbouwgroepen een rol spelen in de aftrap van deze week. Dit zal bij ons op school plaatsvinden, maar de rest moet voor de kinderen nog een beetje een verrassing blijven.

Vreedzame School
De eerste weken van het schooljaar is er gewerkt met blok 1 'We horen bij elkaar'. Hierin gaat het vooral om het creëren van een zorgzaam klimaat, waarin alle kinderen elkaar kennen en zich veilig voelen, gezamenlijke afspraken over de omgang met elkaar en een verdeling van de taken en verantwoordelijkheden.
De komende weken wordt er gewerkt met blok 2 ' We lossen conflicten zelf op'. De kinderen leren hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen op een 'vreedzame' en constructieve manier.
Voor de vakantie hebben we uit elke bovenbouwgroepen twee mediatoren opgeleid. Ook daar kunnen kinderen, wanneer ze er zelf niet uitkomen, terecht om conflicten op te lossen.

Schoolfruit
Wij krijgen tot eind januari weer schoolfruit geleverd. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee. De kinderen krijgen op dinsdag en donderdag fruit van school en hoeven dan zelf geen fruit mee te nemen.
Wij merken dat we op vrijdag fruit over houden en willen dit natuurlijk niet weggooien. Wanneer je op vrijdag nog fruit ziet liggen, wees dan zo vrij om wat mee te nemen!!!!!!! .


Kledingbeurs
Het duurt niet lang meer en dan kunnen de winterjassen en dikke truien weer van zolder gehaald worden. Maar...vorig jaar paste die jas nog wel!
Voor alle ouders & verzorgers van kinderen die ook zo enorm gegroeid zijn afgelopen tijd: Kom naar de Kinderkledingbeurs van de Swoaistee!
Op vrijdag 3 oktober is het namelijk weer zover. Vanaf 19:00 uur tot 20:30 uur kun je komen kijken & kopen.
Neem zoveel mensen mee als je wilt! Er is namelijk ook altijd een gezellige koffiehoek om lekker bij te kletsen. Entree = GRATIS!

Tegemoetkoming ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage heeft hierover van de gemeente een brief ontvanen of gaar deze nog krijgen. Deze brief kan ingeleverd worden bij de stamgroepleiding of bij Kor (Stuurhut).

Verkeerssituatie rond de school
Wij zien dat er tijdens de 'ochtendspits' rond de school heel goed gelet wordt op het juist parkeren van de auto's en het niet stoppen voor de school. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de nieuwe gele strepen die weer zijn aangebracht, waardoor weer duidelijk aangegeven staat dat je niet mag stoppen voor de school. Het is goed om te zien dat dit werkt.
Wij willen ouders die de kinderen op de fiets naar school brengen vragen, om bij het tijdelijk parkeren van hun fietsen, niet de rekken te gebruiken. Zo kunnen deze vrij blijven voor de fietsen van de kinderen. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Aanmelden broertjes en zusjes
Regelmatig komen er inschrijfformulieren binnen van broertjes en zusjes. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Om goed zicht te kunnen blijven houden op het aantal nieuwe aanmeldingen, willen we ouders met kinderen die vóór 1 oktober 2015 vier worden vragen om hun kinderen alvast aan te melden. Dit gaat vooral om broertjes en/of zusjes van kinderen die nu al op school zitten. Alvast bedankt.

Oktobermaand Kindermaand
Ga in oktober op ontdekkingstocht langs verschillende musea, molens, theaters, borgen en andere culturele instellingen. In de hele provincie Groningen stellen zij hun deuren gratis open voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kijk op de website welke instellingen allemaal meedoen. www.kindermaand.nl
Flyers zijn te vinden op ons folderrek in het Ruim.

Bslim Lewenborg

bslim1415.jpg

Klik hier voor de Bslim flyer met stempelkaart om uit te printen

Vakantierooster schooljaar 2014-2015

 • Herfstvakantie 11 t/m 19 oktober 2014
 • Kerstvakantie 20 december 2014 t/m 4 januari 2015
 • Krokusvakantie 21 februari t/m 1 maart 2015
 • Paasvakantie 3 april t/m 6 april 2015
 • Koningsdag 27 april 2015
 • Meivakantie 2 mei t/m 17 mei 2015
 • Pinkstermaandag 25 mei 2015
 • Zomervakantie 4 juli t/m 17 augustus 2015

Margedagen schooljaar 2014-2015

 • Woensdag 8 oktober 2014
 • Maandag 2 februari 2015
 • Dinsdag 26 mei 2015

Agenda

 • Dinsdag 23-09 stamgroepavond voorbouw
  MR
 • Vrijdag 26-09 weeksluiting Dek: Kotter, Krokodillenplas, Flamingo's, Tuimelaars, Walvisbaai, Kameleon
  weeksluiting Ruim: Vissenkom, Zeesterren, Otters, Robbenplaat, Skûtsje, Tjalk
 • Woensdag 01-10 boekenmarkt
 • Woensdag 08-10 margedag
 • Vrijdag 10-10 weeksluiting thema Kinderboekenweek
 • Zaterdag 11-10 begin Herfstvakantie
 • Dinsdag 21-10 OR
 • Donderdag 23-10 MR


Journaaltjes:
Heb je hulp nodig in het huishouden? Ik wil je graag helpen één à twee keer per week. Tel.: 0612238448

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker

Programma Herfstvakantie


Aanbod Centrum Jeugd en Gezin najaar 2013

Koffie-uurtje op school
Elke 3e dinsdag van de maand
Een uur voor de ouders van de basisschool om te praten over hun kinderen, opvoeden en school.
Tijd: 8.30 - 9.30 uur
Meer informatie bij Hilde Post, 06 52 65 91 26

Elke maandag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur, is er een inloopochtend voor ouder & kind.
Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel.

Elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur inloop voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel.

Voor opgave en meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u terecht bij
Hennie Mulder, consulent Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg
telefoon 0613197759 / h.mulder@cop-groningen.nl of loop even binnen bij het CJG, Anker 14
Kijk ook voor meer informatie op www.cjg.groningen.nl/lewenborg en op Facebook CJG Lewenborg