Journaal
Journaal jaargang 39 nummer 5

Donderdag 23-10-14
Jaargang 39, nummer 05

Welkom
Linn Drent, Daniël Ploeg, Milano van der Werf en Arthur van Zonneveld heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Tevredenheid-enquêtes voor ouders, personeel en leerlingen
Deze week worden de enquêtes uitgedeeld. Voor de ouders is het een papieren versie geworden en de kinderen in de bovenbouw gaan het digitaal invullen. Ook de kinderen uit groep 5 worden om hun mening gevraagd, maar zij zullen het op papier invullen.
Wij hopen natuurlijk op jullie medewerking, want jullie mening telt. De uitkomsten van de enquêtes zullen meegenomen worden bij het bepalen van de onderwijskundige prioriteiten voor de komende jaren.
Alvast hartelijk dank voor het invullen.

4 Mijl Loop
Op zondag 12 november hebben we met een groep van 17 leerlingen de 4 mijl gelopen. Wat een knappe prestaties hebben deze leerlingen neergezet! En wat waren er veel mensen die de lopers hebben aangemoedigd! We willen graag Nina Pichell bedanken voor de organisatie en trainingen! En natuurlijk bedanken we ook de ouders die meegelopen hebben!
Mocht je volgend jaar mee willen lopen, houd dan de nieuwsbrief in de gaten. In het voorjaar nodigen we alle middenbouw- en bovenbouwleerlingen weer uit om mee te lopen.

4mijl14.jpg

Zondag 26 oktober egeldag
In de Boerderijum in Beijum is het zondag a.s. egeldag. Het begint om 10.00 uur en zijn veel kijk, voel en doe activiteiten. Alles in het teken van de egel natuurlijk.
Om 10.30 uur is er een wandeling voor kinderen en ouders onder leiding van een natuurgids 'In het spoor van de egel'. Dit alles is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Opbrengst Dam tot Dam loop
In het Swoaisteejournaal nr. 2 van 4 september 2014 hebben wij (Roy en Ciska) laten weten dat we op 21 september de Dam tot Damloop van Amsterdam naar Zaandam (ca. 16 km) zouden lopen voor Stichting Metakids, een stichting die onderzoek naar stofwisselingsziektes mogelijk maakt. Met ca. 100 deelnemers die zich ook voor Stichting Metakids hebben ingezet is er dit jaar een recordbedrag ingezameld: OPBRENGST € 54.125. van dit bedrag kan Metakids een onderzoeker een jaar lang laten werken aan onderzoek naar stofwisselingsziekte! Wij zijn hartstikke trots op het totaalresultaat en ook op onze bijdrage, die met behulp van de sponsoring/donaties die wij voor onze actie Team Mats voor Metakids hebben ontvangen, € 1.588. Ook vanuit De Swoaistee hebben wij een mooie bijdrage ontvangen. Via deze weg willen we nogmaals iedereen bedanken voor alle steun, donaties en aanmoedigingen! BEDANKT!
Groetjes Roy en Ciska

Kinderboekenweek
Het lijkt alweer een tijd geleden, maar de vrijdag voor de vakantie hebben we de Kinderboekenweek feestelijk afgesloten. Tijdens de Kinderboekenweek was er weer veel aandacht voor boeken, lezen, voorlezen en werd er rond het thema gewerkt in de groepen. Kor heeft in deze week ook veel kinderen voorgelezen in het Dek over jarige dieren, bomen, het bos en zelfs de herfst.

kinderboekenweek14.jpgNieuwe boeken
In Het Ruim staat een hele mooie nieuwe collectie boeken. Deze boeken hebben we kunnen aanschaffen dankzij een bijdrage vanuit de oudervereniging.

nweboekn14.jpg

Gezocht
Plastic tassen voor de lampionnen van de middenbouw. Graag inleveren bij Robbenplaat


Vakantierooster schooljaar 2014-2015

 • Kerstvakantie 20 december 2014 t/m 4 januari 2015
 • Krokusvakantie 21 februari t/m 1 maart 2015
 • Paasvakantie 3 april t/m 6 april 2015
 • Koningsdag 27 april 2015
 • Meivakantie 2 mei t/m 17 mei 2015
 • Pinkstermaandag 25 mei 2015
 • Zomervakantie 4 juli t/m 17 augustus 2015

Margedagen schooljaar 2014-2015

 • Maandag 2 februari 2015
 • Dinsdag 26 mei 2015

Agenda

 • Donderdag 23-10 MR
 • Woensdag 05-11 adviesgesprekken groep 8
 • Vrijdag 07-11 weeksluiting Dek: Beverburcht, Eendenvijver, Pinguinrost, Strandlopers, Jutters, Klipper, Optimist
  weeksluiting Ruim: Tjotter, Schateiland, Kikkersloot, Piratennest, Dolfijnen, Matrozen, Schoener
 • Dinsdag 11-11 Sint Maarten
 • Vrijdag 14-11 weeksluiting Dek: Vissenkom, Zeesterren, Otters, Robbenplaat, Skutsje, Tjalk
  weeksluiting Ruim: Kameleon, Krokodillenplas, Flamingo's, Tuimelaars, Walvisbaai, Kotter

De weeksluitingen beginnen om 11.30 uur.

Journaaltjes:

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker

Ouderavond KDV en BSO locaties SKSG Boegbeeld
Vreedzame Wijk;
Is de wijk Lewenborg wel goed voor mijn kind?

vreedzaamw14.gif
Op de ouderavond van de KDV en BSO locaties van SKSG Boegbeeld (SKSG Boegbeeld, SKSG Atlantis en SKSG Optimist), 20 november 2014 staat het thema ' vreedzame wijk' centraal.

Tijdens deze avond legt één van de pedagogen van SKSG, Eline Kramer, uit wat deze visie inhoudt, wat wordt verwacht van je kind, op de basisschool maar ook op de kinderopvang en in de wijk. Welke taal spreekt deze visie en wat vind jij hier als ouder van.
Laat je informeren wat de Vreedzame Wijk Lewenborg jouw kind nu en in de toekomst kan (gaat) bieden. Maak je (nog) geen gebruik van de SKSG, maar wel nieuwsgierig naar het onderwerp, ook dan ben je van harte welkom!
Datum: 20 november 2014
Tijd: 19:45 tot 20:00 uur aanvang
20:00 tot 22.00 uur inhoudelijk programma
Locatie: SKSG Atlantis (in Basisschool Swoaistee, Kiel 7)

Namens de Oudercommissie leden van locatie Boegbeeld en medewerkers locaties Boegbeeld, hopelijk tot ziens op 20 november!


Aanbod Centrum Jeugd en Gezin najaar 2013
Koffie-uurtje op school
Elke 3e dinsdag van de maand
Een uur voor de ouders van de basisschool om te praten over hun kinderen, opvoeden en school.
Tijd: 8.30 - 9.30 uur
Meer informatie bij Hilde Post, 06 52 65 91 26

Elke maandag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur, is er een inloopochtend voor ouder & kind. Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel.

Elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur inloop voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel.

Voor opgave en meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u terecht bij
Hennie Mulder, consulent Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg
telefoon 0613197759 / h.mulder@cop-groningen.nl of loop even binnen bij het CJG, Anker 14
Kijk ook voor meer informatie op www.cjg.groningen.nl/lewenborg en op Facebook CJG Lewenborg

Activiteiten Blaauw Sterrenwacht
De zomerslaap is weer voorbij! De zon gaat vroeger onder, en we kunnen weer beginnen met publieksavonden in de Blaauw Sterrenwacht. In deze nieuwsbrief leest u meer over de Nacht van de Nacht, Zpannend Zernike en meer sterrenkundige activiteiten in oktober en november.