Journaal
Journaal jaargang 39 nummer 7

Donderdag 20-11-14
Jaargang 39, nummer 07

Welkom
Denise van der Eide, Illias Bourhalhoul, Amilyah Daal en Melek Duzgun heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Sint Maarten
Op dinsdag 11 november hebben we natuurlijk ook op school Sint Maarten gevierd. In Het Dek werden er in groepen de lampionnen aan elkaar getoond ondersteund door een liedje. Het was door de mooie lampionnen die er weer gemaakt zijn een sfeervol geheel.
Drie onderbouwgroepen (Beverburcht, Pinguïnrots en Piratennest) hebben ook nog een bezoek gebracht aan de inwoners van de Merkatorflat. Daar werd uit volle borst gezongen en dit werd natuurlijk beloond met iets lekkers. Op naar de volgende feesten!

stmaarten141.jpg stmaarten142.jpg


Markt in de bovenbouw
Vanuit het wo thema waar een aantal weken over gewerkt wordt is er door de kinderen uit de bovenbouw op donderdag 12 november een markt georganiseerd. In dit thema stond o.a. ondernemerschap centraal. Elke bovenbouwgroep heeft een klassenkas waarmee ondernomen kan worden. De kinderen hebben vanuit de klassenkas geld geïnvesteerd in het organiseren van een markt. Op deze markt werd er op verschillende manieren geld verdiend. Zo werden er allerlei zelfgemaakte producten verkocht, nagels gelakt, muziek gemaakt en kon er tegen betaling geknuffeld worden. De opbrengsten gaan allemaal naar een door de stamgroep bepaald doel.

marktbb141.jpg marktbb142.jpg


Sinterklaas
Met hulp van een aantal ouders is de school weer helemaal in de Sinterklaassfeer gebracht. De kinderen waren al een beetje voorbereid door de weekopening afgelopen maandag in het Dek. Sinterklaas heeft nu al aangekondigd dat hij dit jaar een Pietenprobleem heeft en wilde dit laten weten aan alle kinderen van de Swoaistee. Er zijn heel veel Pieten aan het studeren dit jaar en Sinterklaas heeft daardoor te weinig Pieten om hem te ondersteunen in deze drukke tijden. Hij heeft dan ook gevraagd aan de kinderen en de leerkrachten van De Swoaistee om te solliciteren naar een baan als Piet. Dit kunnen ze doen door een sollicitatiebrief te schrijven en deze te posten in de hiervoor speciaal ontworpen brievenbus bij de hoofdingang. We wachten natuurlijk in spanning af!
Zoals bekend komt Sinterklaas ook dit jaar op 5 december bij ons op bezoek. Helaas komt hij alleen voor de kinderen en wordt het te druk om ouders hier ook bij aanwezig te laten zijn.
We verheugen ons nu al op zijn komst, het wordt vast weer een groot feest!

Kerstmarkt
Zoals bekend zijn we alweer druk bezig met de voorbereiding van de jaarlijkse Kerstmarkt die de laatste twee weken voor de kerstvakantie zal plaats vinden. We zijn blij met de spullen die al binnen komen, maar er zijn hiervoor nog meer knutselspullen nodig. Dit jaar zijn we op zoek naar kindersokken of maillots in vrolijke kleuren en houten wasknijpers. Er staan witte bakken bij de hoofdingang waar je de spullen in kunt leveren.
Inmiddels is het rooster van de kerstmarkt ook klaar.
Hieronder kun je lezen wanneer iedere stamgroep aan de beurt is. Als je wilt helpen kun je de datum alvast vrij houden. Voor iedere ochtend en middag hebben we veel hulp nodig (ca.30 volwassenen). We hopen dat er veel ouders/opa's of oma's/ grote zussen of broers of anderen hun naam invullen op de lijsten die binnenkort bij de deuren te komen hangen om ons te komen helpen.

Overzicht Kerstmarkt: Het Dek

 • Dinsdagochtend 9 dec. Walvisbaai/Kotter
 • Dinsdagmiddag 9 dec. Optimist
 • Woensdagochtend 10 dec. Dolfijnen/Otters
 • Donderdagochtend 11 dec. Klipper
 • Donderdagmiddag 11 dec. Jutters
 • Vrijdagochtend 12 dec. Matrozen/Robbenplaat
 • Maandagochtend 15 dec. Kameleon/Schoener
 • Maandagmiddag 15 dec. Strandlopers
 • Dinsdagochtend 16 dec. Tjalk/Tjotter
 • Dinsdagmiddag 16 dec. Skûtsje

Overzicht Kerstmarkt: Het Ruim

 • Dinsdagochtend 9 dec. Schateiland
 • Dinsdagmiddag 9 dec. Piratennest
 • Woensdagochtend 10 dec. Eendenvijver
 • Donderdagochtend 11 dec. Krokodillenplas
 • Donderdagmiddag 11 dec. Beverburcht
 • Vrijdagochtend 12 dec. Vissenkom
 • Maandagochtend 15 dec. Kikkersloot
 • Maandagmiddag 15 dec. Zeesterren
 • Dinsdagochtend 16 dec. Flamingo's
 • Dinsdagmiddag 16 dec. Tuimelaars
 • Woensdagochtend 17 dec. Pinguïnrots

Theatervoorstelling voor de onderbouw
theaterob14.jpgOp maandag 27 oktober hebben de kinderen van de onderbouw genoten van de voorstelling 'De vuurtoren wacht'. Deze voorstelling werd gespeeld door Het Houtenhuis. De kinderen konden in een mooi decor en met prachtige muziek en geluiden in aanraking komen met echt theater. Een aantal culturele instellingen in Groningen hebben voor het primair onderwijs een Cultuurmenu samengesteld. Hier heeft De Swoaistee zich voor ingeschreven en zo zullen alle groepen bij ons op school nog gaan kijken naar verschillende voorstellingen. Op school, maar ook in een echt theater.


Speeltoestel
Zoals jullie vast gezien hebben staat het grote speeltoestel al een veel te lange tijd in de 'steigers'. Door een misverstand bij de gemeente heeft dit veel te lang geduurd. Gelukkig kunnen wij jullie nu meedelen dat dit met spoed opgelost gaat worden.

Vakantierooster schooljaar 2014-2015

 • Kerstvakantie 20 december 2014 t/m 4 januari 2015
 • Krokusvakantie 21 februari t/m 1 maart 2015
 • Paasvakantie 3 april t/m 6 april 2015
 • Koningsdag 27 april 2015
 • Meivakantie 2 mei t/m 17 mei 2015
 • Pinkstermaandag 25 mei 2015
 • Zomervakantie 4 juli t/m 17 augustus 2015

Margedagen schooljaar 2014-2015

 • Maandag 2 februari 2015
 • Dinsdag 26 mei 2015

Agenda

 • dinsdag 25-11 MR
  voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
 • vrijdag 28-11 weeksluiting Het Ruim: voor- en onderbouw
  weeksluiting Het Dek: midden-en bovenbouw
 • vrijdag 05-12 Sinterklaas
 • dinsdag 09-12 OR
  begin Kerstmarkt (zie rooster hierboven)
 • donderdag 18-12 Kerstdiner 17.00 uur (kinderen zijn om 12.00 uur vrij, geen TMO)
 • zaterdag 20-12 begin Kerstvakantie
 • maandag 05-01 weer naar school

De weeksluitingen beginnen om 11.30 uur.

Journaaltjes:

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker

SKSG buitenschoolse opvang

Geachte ouder(s),

Heeft u (alleen) tijdens schoolvakanties opvang nodig voor uw kind(eren)? Geen probleem! Verschillende SKSG locaties in Lewenborg bieden vakantie opvang:

 • SKSG Boegbeeld
 • SKSG Atlantis
 • SKSG Paddeltje

Naast de opvang tijdens schoolvakanties, bieden we dagelijks Buitenschoolse Opvang en Voorschoolse Opvang. Heeft u interesse in een van onze opvangmogelijkheden? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice: 050 3171390.

Ouderavond KDV en BSO locaties SKSG Boegbeeld

Vreedzame Wijk;
Is de wijk Lewenborg wel goed voor mijn kind?

Op de ouderavond van de KDV en BSO locaties van SKSG Boegbeeld (SKSG Boegbeeld, SKSG Atlantis en SKSG Optimist), 20 november 2014 staat het thema ' vreedzame wijk' centraal.

Tijdens deze avond legt één van de pedagogen van SKSG, Eline Kramer, uit wat deze visie inhoudt, wat wordt verwacht van je kind, op de basisschool maar ook op de kinderopvang en in de wijk. Welke taal spreekt deze visie en wat vind jij hier als ouder van.
Laat je informeren wat de Vreedzame Wijk Lewenborg jouw kind nu en in de toekomst kan (gaat) bieden. Maak je (nog) geen gebruik van de SKSG, maar wel nieuwsgierig naar het onderwerp, ook dan ben je van harte welkom!

Datum: 20 november 2014
Tijd: 19:45 tot 20:00 uur aanvang
20:00 tot 22.00 uur inhoudelijk programma
Locatie: SKSG Atlantis (in Basisschool Swoaistee, Kiel 7)

Namens de Oudercommissie leden van locatie Boegbeeld en medewerkers locaties Boegbeeld, hopelijk tot ziens op 20 november!Aanbod Centrum Jeugd en Gezin najaar 2013
Koffie-uurtje op school
Elke 3e dinsdag van de maand
Een uur voor de ouders van de basisschool om te praten over hun kinderen, opvoeden en school.
Tijd: 8.30 - 9.30 uur
Meer informatie bij Hilde Post, 06 52 65 91 26

Elke maandag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur, is er een inloopochtend voor ouder & kind. Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel.

Elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur inloop voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel.

Voor opgave en meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u terecht bij
Hennie Mulder, consulent Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg
telefoon 0613197759 / h.mulder@cop-groningen.nl of loop even binnen bij het CJG, Anker 14
Kijk ook voor meer informatie op www.cjg.groningen.nl/lewenborg en op Facebook CJG Lewenborg