Journaal
Journaal jaargang 40 nummer 13
Donderdag 04-02-16
Jaargang 40, nummer 13

Welkom
Isabella Westerop heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zal hebben bij ons op school.

Nieuw telefoonnummer van De Swoaistee !!!!!
telefoon.jpgtelefoon.jpgtelefoon.jpgtelefoon.jpgtelefoon.jpgtelefoon.jpg
Vanaf 7 maart a.s. hebben wij een nieuw telefoonnummer. Het nieuwe nummer is :
050-3210477

GEVRAAGD
De bovenbouw is op zoek naar gebruikte tijdschriften zoals KIJK, ZO ZIT DAT? en NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR. We willen deze tijdschriften gebruiken voor projecten en voor de leesmandjes. Je kunt de tijdschriften meegeven aan de kinderen of inleveren in de bovenbouwstamgroepen. Alvast bedankt!

Belangrijke mededeling voor de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 8
Op donderdag 25 februari a.s. krijgen de kinderen van groep 8 alle benodigde papieren mee voor de aanmelding bij het Voortgezet Onderwijs. De aanmelding moet vóór 15 maart plaatsvinden.

Voorleesdagen in de voorbouw
Maandag 25 januari gingen we naar het speellokaal. Juf Elsemieke zat al op ons te wachten. Juf Elsemieke is niet alleen juf, maar ook schrijfster. Ze las haar eigen boek voor! Haar stoel stond op een mooie badhanddoek met hondjes erop. Haar boek ging ook over een hondje, dus dat paste er goed bij. We luisterden allemaal aandachtig. Het hondje wilde graag stippen op zijn vacht. Helaas had hij ze niet, dus ging hij er naar op zoek. Na heel veel dieren gevraagd te hebben, heeft hij uiteindelijk stippen op zichzelf geverfd. Toen moest hij in bad van zijn moeder en ontdekte zij een stip in zijn nek! Toen het boekje uit was, stelde juf Elsemieke ons nog een paar vragen. Deze waren natuurlijk een makkie voor ons, want we hadden heel goed geluisterd. Er gingen steeds twee groepen tegelijk luisteren. Eén groep was alleen. De laatste twee groepen, de vissen en de krokodillen, mochten juf Elsemieke ook nog een cadeautje geven, omdat ze zo mooi had voorgelezen. Het was erg leuk.
voorleesdag42161.jpg


De eenden in de bibliotheek
Woensdag 27 januari werden de kinderen uit Eendenvijver uitgenodigd voor een feestje in de bieb. Met een flinke wind in de rug liepen we naar de bibliotheek waar eerst het boek over een geitje op de boerderij voorgelezen werd. Daarna dansten we op het liedje "We hebben er een geitje bij" naar vrolijk versierde tafels, waar een heerlijk voorleesontbijt voor iedereen was klaar gezet. Er werd gesmuld van de beschuit met muisjes, soepstengels, krentenbolletjes en mandarijnen. Tot slot zocht iedereen weer een mooi prentenboek uit voor in de boekenbak in de groep. Voordat we weggingen werden er door de kinderen veel opstekers uitgedeeld aan de dames van de bieb voor het leuke feestje. Op de terugweg merkten we hoe sterk de wind kan zijn, want we hadden nu tegenwind en stonden soms zelfs stil. Dat was een grappige ontdekking en ook alle haren die in de lucht "vlogen "vonden we grappig. Eendenvijver had kortom een super leuke ochtend!
eendenbieb42161.jpg eendenbieb42162.jpg

Verkeersveiligheid
Vorige week is er een extra mail uitgegaan over de verkeersveiligheid rond de school. Wij merken dat veel ouders het prettig vinden dat wij hier actief mee bezig zijn. Van onze kant is het goed om te merken dat er veel ouders zijn die deze veiligheid ook heel erg belangrijk vinden en elkaar ook op de regels aanspreken.
Omdat wij regelmatig buiten zijn om te kijken hoe het in - en uitgaan van de school verloopt zien wij dat er nog wat onduidelijkheid is over het even stoppen voor de school om daar snel een kind uit te laten stappen. Je mag nergens voor de school stoppen! Het snel een kind uit laten stappen kan op de Kiss en Ride plaats bij de voetbalkooi. Daar kun je een kind uit laten stappen zonder dat je daar je auto hoeft te parkeren in de parkeervakken.

Een vierde bericht van Sarah en familie uit Suriname
Bij jullie zijn de voorleesdagen. Hier in de binnenlanden van Suriname leest niemand. De grote mensen niet en de kinderen niet. Je komt in het gewone leven ook nauwelijks letters tegen. Er wordt op school wel gelezen in lesboeken, maar nooit voorgelezen. De kinderen oefenen zo weinig met lezen, dat ze er denk ik nooit van zullen gaan houden. Een volwassen man vraagt aan ons om een briefje namens hem te schrijven. De kinderen kunnen wel zwemmen en duikelen als dolfijnen in de rivier, al vanaf een jaar of drie. Ook een boot peddelen en navigeren en visjes vangen en klaarmaken. Dat is allemaal handiger om te kunnen hier dan lezen. Ja, ja dat is anders, hè.
Als man hier moet je een huis voor je vrouw kunnen bouwen en een boot kunnen maken. Ze halen het hout uit het bos. Je moet dus goed weten welke bomen het goede hout hebben voor de peddels en welke voor de zijplanken. En natuurlijk met welke liaan je die bomen uit het bos kunt slepen. Er is trouwens ook een boom die veel geluid maakt als je er tegenaan slaat. Deze telefoonboom gebruiken de mannen als ze verdwaald zijn in het bos.

sarah42161.gif

sarah42162.gif

Ervaring van de Otters
Nogmaals het stukje van de Otters, dit keer met foto!

Ook wij zijn bij de Otters bezig met het thema 'iedereen is anders'. Leuke gesprekjes en nieuwe weetjes komen aan de orde. Afgelopen maandag hadden we een heel bijzondere middag. Sara, bij ons in de klas, is slechtziend en wij mochten allemaal ervaren hoe het is om niet goed te kunnen zien en met name om niet goed te kunnen lezen. Twee begeleidsters van Visio waren in de klas en hadden voor iedereen een bril en met deze bril waren we allemaal even slechtziend. Vervolgens moesten we opdrachtjes op papier maken. Dit was erg moeilijk! We waren allemaal onder de indruk. De leuke gesprekken die volgden waren leerzaam. Kortom: de middag was een echte eye-opener voor de Otters! otters42161.jpg


Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01
Wij willen jullie er op wijzen dat er een nieuwe website van het samenwerkingsverband, waar de school van je kind onder valt, online is. Je kunt hier informatie over vinden via de volgende
link(.pdf).

Tussen de middag opvang
Wij hebben vernomen dat er een aantal vragen zijn over de kosten van de TMO. Wij willen hier uiteraard duidelijkheid over geven. Hieronder kun je lezen waar de bijdrage op gebaseerd is en binnenkort verschijnen de jaarcijfers van de TMO op de website.

In 2006 is door de overheid bepaald dat de opvang van kinderen tussen de middag de verantwoordelijkheid van de school is geworden. Voorheen was dit de verantwoordelijkheid van de ouders. De school heeft de uitvoering en werkwijze van de oudervereniging met de financiële administratie overgenomen. In 2006 hebben wij de door de gemeente bepaalde tarieven overgenomen, die tot een kosten dekkend plaatje leidde. Dit betekende dat het vast overblijven € 2,- per kind per keer ging kosten. Dit bedrag is gebaseerd op de kosten die het overblijven van een kind voor een heel jaar met zich meebrengt. Om gelijke tred te houden met het schooljaar is besloten om dit in 10 keer te incasseren. In de vakantiemaanden (juli en augustus) wordt niet geïncasseerd.

De kosten van variabele opvang zijn € 2,50 per keer. Dit tarief is iets hoger, omdat hierbij rekening is gehouden met tijdelijk hogere inzet van vrijwilligers enz.
Van deze bijdragen moeten verschillende zaken worden betaald. In grote lijnen zijn dat de bijdragen aan de vrijwilligers, de salarissen van de op detacheringsbasis werkende overblijf coördinatoren, spelmateriaal en de boekhouder die de gehele financiële administratie van de TMO verzorgt.
In de praktijk bleek dat onze kosten lager waren dan die de gemeente had berekend. Daardoor hielden we in het begin geld over en hebben dat gereserveerd. Door hier in de volgende jaren iets van op te snoepen hebben we in de afgelopen 10 jaar de tarieven niet hoeven te verhogen, terwijl de kosten (denk aan loonkosten TMO coördinatoren en de vrijwilligers bijdrage) wel omhoog zijn gegaan.

We zijn erg blij dat we in 2006 voor deze manier van werken hebben gekozen, want tot nu toe hebben we daar nog steeds voordeel van. De reserves raken nu zo langzamerhand wel uitgeput. Het is daarom niet uitgesloten dat we voor het nieuwe schooljaar de tarieven zullen moeten aanpassen.

Verder willen we een kleine verandering doorvoeren wat betreft de inschrijvingskosten. Het komt wel eens voor dat een ouder een kind eerst aanmeldt voor de incidentele opvang en door omstandigheden toch besluit om het kind vast te laten overblijven. Voorheen betaalde je dan twee keer inschrijfgeld. Vanaf heden hoeft dit niet meer. Wij willen de gezinnen waarbij dit in dit schooljaar het geval is geweest, met terugwerkende kracht dit bedrag terug betalen.

Wij hopen dat we de vragen rond de bijdrage voor de TMO zo hebben beantwoord.

Data Avondvierdaagse
In het informatie boekje staan verkeerde data voor de Avondvierdaagse vermeld. De correcte data zijn:
maandag 23 mei t/m donderdag 26 mei 2016.

Vakantierooster schooljaar 2015-2016
 • Voorjaarsvakantie 29 februari t/m/ 4 maart 2016
 • Goede Vrijdag / Pasen 25 maart t/m 28 maart 2016
 • Koningsdag 27 april 2016
 • Meivakantie 28 april t/m/ 6 mei 2016
 • Pinksteren 16 mei 2016
 • Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2016

Margedagen schooljaar 2015-2016
Voor de leerlingen zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • vrijdag 5 februari
 • dinsdag 17 mei
 • donderdag 23 juni
 • vrijdag 15 juli

Agenda

 • vrijdag 05-02 MARGEDAG
 • maandag 08-02 wijksportdag middenbouw
 • dinsdag 09-02 thema-ouderavond
 • vrijdag 12-02 weeksluiting Dek: Robbenplaat, Tjalk, Tjotter, Jutters, Flamingo's, Kikkersloot
 • vrijdag 19-02 weeksluiting Dek: Strandlopers, Skûtsje, Klipper, beverburcht, Pinguïnrots, Vissenkom, Krokodillenplas
 • woensdag 24-02 rapportagegesprekken groep 1,3,5
 • donderdag 25-02 rapportagegesprekken groep 1,3,5
 • vrijdag 26-02 weeksluiting Dek: Walvisbaai, Kameleon, Tjotter, Dolfijnen, Tuimelaars, Zeesterren, Schateiland
 • zaterdag 27-02 begin voorjaarsvakantie
 • maandag 07-03 weer naar school
 • vrijdag 11-03 weeksluiting Dek: Otters, Schoener, Optimist, Matrozen, Piratennest, Eendenvijver
 • woensdag 16-03 rapportage gesprekken groep 2,4,6
 • donderdag 17-03 rapportage gesprekken groep 2,4,6
 • vrijdag 18-03 weeksluiting Dek: Jutters, Tjalk, Kotter Robbenplaat, Flamingo's, Kikkersloot
 • dinsdag 22-03 OV
 • vrijdag 25-03 Goede Vrijdag
 • maandag 28-03 Paasmaandag
 • woensdag 30-03 rapportage gesprekken groep 7
 • vrijdag 08-04 weeksluiting Dek: Beverburcht, Skûtsje, Klipper, Strandlopers, Pinguïnrots, Vissenkom, Krokodillenplas

De weeksluitingen beginnen om 11.30 uur.

Journaaltjes:
Aangeboden:
vrije uitloop eieren. €1,20 per doos á 10 stuks. Dukdalf 136 of bestellen via 0625286962. Lege eierdozen welkom!
Gevraagd: lege eierdozen. Dukdalf 136 of afgeven aan Noëlle Dijkema uit Tjotter. Bij voorbaat dank.
De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker


Samen zeker en weerbaar
Een kind met zelfvertrouwen, een kind dat zichzelf durft te uiten op een passende manier en een ontspannend contact tussen jou en je kind
Wil je dat ook? Wil je weten waar jou invloed ligt, wat jij kunt doen als ouder?
Meld je dan aan voor `Samen zeker en weerbaar` voor ouders en ga aan de slag met je vraag.
start: maart 2016
wanneer: exacte datum nog niet bekend
locatie: huiskamer van WIJ locatie, Anker 14
kosten: er zijn geen kosten aan verbonden voor ouders/ opvoeders, maximaal 10 ouders
deelname alleen bij opgave: bij hennie.mulder@wij.groningen.nl telefoon 06-29176093
Een vervolgcursus is mogelijk
WIJlewenborg.jpg

Uitnodiging kennismaking met WIJ Lewenborg
Met ingang van 7 januari heeft Lewenborg een WIJ team. Vanwege de weersomstandigheden ging de aftrap op 7 januari niet door. We nodigen u daarom van harte uit om de aftrap van WIJ Lewenborg met ons te komen vieren op 4 februari vanaf 16:45 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de wijkbewoners en relaties kennis maken met het WIJ team in wijkcentrum Het Dok.
Vanaf 16.45 kunt u binnenlopen met om 17.00 de officiële opening door de wethouder en om 17.15 en 18.00 uur dé verrassingsact!
Verder nog: - Kinderactiviteit - Kunstwerk maken - Live muziek - Hapjes & Drankjes -
Graag verwelkomen we u 4 februari om 16.45 uur in het wijkcentrum!
Namens het hele team van WIJ Lewenborg,

Karin Knol
WIJ Manager Lewenborg
poster_wijteam_Lewenborg.jpg