Journaal
Journaal jaargang 40 nummer 3
Donderdag 17-09-15
Jaargang 40, nummer 3

De gezinsklas
Binnenkort start de gezinsklas bij ons op school.
De gezinsklas is een klas waar acht leerlingen en hun ouder(s)/opvoeder(s) negen keer een dagdeel in de week samen komen. In de gezinsklas wordt samengewerkt aan de problemen waar kinderen, ouders en leerkrachten tegenaan lopen in de klas. De gezinsklas wordt geleid door een therapeut van stichting Madelies samen met een leerkracht van school. Naast samen hard werken aan de doelen van de leerling (uw kind) is de gezinsklas ook een plek waar het gezellig is. Want je leert het meest als je ook plezier kan hebben. Na het afronden van de gezinsklas komt iedereen weer met meer plezier op school.
Het zou kunnen dat u binnenkort gevraagd wordt door de stamgroepleerkracht of de gezinsklas wat voor u en uw kind kan zijn. Er zal dan vervolgens een vrijblijvend gesprek met de therapeut, leerkracht en jullie plaatsvinden om de mogelijkheden van de gezinsklas te onderzoeken.

Zout
De afgelopen week is een aantal bovenbouwgroepen druk bezig met het maken van zoutkristallen. In groepjes maakten de kinderen een vormpje. Daarna moest er een zoutoplossing gemaakt worden, waarin het vormpje ondergedompeld werd. Het is nu wachten tot het water verdampt en er zoutkristallen ontstaan op de figuurtjes. Dat duurt even maar er is al genoeg te zien door deze experimenten. Afgelopen vrijdag kwam de Zoutexpress bij ons op school. De kinderen van Tjalk en Kotter kregen in de bus een uitleg over zout en werden er allerlei interessante proefjes gedaan. De kinderen waren erg nieuwsgierig en zijn veel te weten gekomen over zoutwinning en waar zout allemaal voor nodig is. De komende weken worden de zoutoplossingen in de groepen goed bestudeerd en we hopen straks mooie zoutkristallen te krijgen.

zout151.jpg 

zout152.jpg

zout153.jpg

Verzoek vanuit Kinderboek
Zijn er enthousiaste ouders die 1x per week de boekenkasten netjes willen maken? Het fijne is dat het maar maximaal een half uur per keer kost en als je wilt kun je ingewerkt worden. Zijn er vragen of wil je je aanmelden? Dat kan bij Jeanette (Klipper), Lianne (Walvisbaai) of Doesjka (Eendenvijver).

Kledingbeurs
Dag allemaal!
We zijn wat laat maar vrijdag 2 oktober is het weer tijd voor de kledingbeurs in de Swoaistee!!
Je kunt je aanmelden voor een plek om 2e hands kinderkleding en speelgoed te verkopen.
Wil je staan, stuur dan een mail naar:
kledingbeursswoaistee@gmail.com (klik op de link)
Vermeld in de onderwerpregel: aanmelden+ naam.
Wil je in de mail je telefoonnummer zetten (gebruiken we alleen bij onvoorziene omstandigheden)?
Aanmelden kan vanaf vrijdag 11 september tot vrijdag 21 september.
De verdere gang van zaken
De beurs is van 19:00 - 20:30. Er zijn een beperkt aantal plaatsen te verdelen over het dek en de gang. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen wordt er geloot na 21 september. Het rekeningnummer waarop het stageld van 5 euro kan worden betaald wordt in de volgende mail vermeld.

Om zoveel mogelijk kopers te trekken, vragen we jullie om de beurs bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen! Mail, facebook en twitter er op los!
kledingbeurs15.gif

Oktobermaand Kindermaand
Oktober is de maand van gratis kinderactiviteiten bij culturele instellingen. Kijk op de website www.kindermaand.nl wie er allemaal meedoen. Gratis workshops, dans, muziek, theater, knutselen en speurtochten voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Folders hierover liggen op de bekende plekken in de school.

Ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage heeft hierover van de gemeente een brief ontvangen of gaat deze nog krijgen. Het is belangrijk dat deze brief voor de herfstvakantie bij de stamgroepleiding of bij Kor (Stuurhut) wordt ingeleverd of dat de brief opgestuurd wordt naar de gemeente.

Vreedzame School nieuws
kindermaand15.jpg
We zijn begonnen met blok 2: We lossen conflicten zelf op.
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.

Tip voor thuis
Hoort u van uw kind over 'opstekers' en 'afbrekers'?
Vraag er naar en praat er over.
Laat uw kind weten wanneer hij of zij een 'afbreker' aan iemand geeft. Vraag hoe dat voor die ander is.
Stimuleer om 'opstekers' te geven. Doet u dat zelf ook naar uw kind en noem daarbij dan de term 'opsteker'.

Margedag 30 september
Op woensdag 30 september zijn alle kinderen vrij. Met het team hebben wij een gezamenlijke studiedag. Wij gaan ons verder verdiepen in het werken met en vanuit de Vrije Tekst.

De oudervereniging zoekt jou!!!
Wij zijn met spoed opzoek naar een nieuwe penningmeester incasso. Vind je het leuk om met cijfers te werken en goed in administreren dan is dit wel wat voor jou. Help de school met een aantal uurtjes in de week!!! Stuur een mailtje met je gegevens naar ouderverenigingswoaistee@gmail.com.
Ook zij we op zoek naar 2 kascommissieleden voor de afwikkeling het jaarverslag 2014-2015 .
Voor de afronding van het financieel jaarverslag zijn wij ook op zoek naar twee ouders die de controle willen doen op de financiële stukken van de Oudervereniging . Het gaat om ongeveer 2 uurtjes samen met een andere ouder de gehele financiële administratie doornemen van het afgelopen schooljaar 2014/2015. Meld je aan via ouderverenigingswoaistee@gmail.com.

De ouderbijdrage
Om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren hebben we de ouderbijdrage nodig. Elk jaar kost het vanuit onze kant veel inspanning om weer alle betalingen binnen te krijgen.
In oktober zullen wij weer de herinneringsbrieven sturen. Bent u de brief kwijt of heeft u geen brief gehad? Zie onderstaande benodigde gegevens.
De bijdrage voor de schoolreis is € 24,- De overige ouderbijdrage is € 18,-
Rekeningnummer: NL48INGB0002532117
ten name van: De Swoaistee
Onder vermelding van: Schoolreis/ouderbijdrage 2015-2016 + naam kind / stamgroep (komende schooljaar)

Schrijvers op school:
Vanuit werkgroep Kinderboek krijgen we dit schooljaar in alle bouwen schrijvers op bezoek.
Op donderdag 24 september verwelkomen we Tosca Menten in de middenbouw ( www.toscamenten.nl). Tosca Menten is vooral bekend om haar Dummie de Mummie boeken. Haar boeken zitten boordevol vreemde situaties en er valt ook verschrikkelijk veel te lachen. We gaan er dan ook vanuit dat het bezoek erg leuk en leerzaam zal worden.
De bovenbouw ontvangt schrijfster Fabian van der Ham ( www.defilosofiejuf.nl) op donderdag 1 oktober. Fabian schrijft kinderboeken, korte verhalen, gedichten, columns en artikelen maar ook geeft ze les in dichten en creatief schrijven. Daarnaast kan ze heel erg goed filosoferen met kinderen. Daar kunnen we ons dus ook op verheugen. In de Kinderboekenweek ( 7-18 oktober) zal onze eigen stamgroepleerkracht Elsemieke Rozeman van de Kameleon in de onderbouw vertellen over haar prentenboek. Elsemieke is namelijk ook een echte schrijfster en misschien neemt ze zelfs de illustrator wel mee naar de groepen. En als afsluiting van alle bezoeken komt Elsemieke in de voorbouw tijdens de Voorleesdagen van 27 januari t/m 5 februari vertellen en voorlezen.

Stichting Leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Via ruim 70 lokale Leergeld stichtingen biedt zij kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Leergeld Groningen ondersteunt door financiële hulp te verstrekken, te bemiddelen en door te verwijzen waar noodzakelijk is.
Op de site van Stichting Leergeld is alle informatie te vinden en kan een aanvraag worden gedaan. Als dit niet goed lukt, is er de mogelijkheid een afspraak te maken met Sanne Lantinga. Jullie kunnen haar bereiken door naar school te bellen, maar er is ook vrijwel altijd de gelegenheid even bij haar binnen te lopen tussen 8.30-9.30 uur (middelste kamertje boven bij het Dek).

Vakantierooster schooljaar 2015-2016

 • Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2015
 • Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016
 • Voorjaarsvakantie 29 februari t/m/ 4 maart 2016
 • Goede Vrijdag / Pasen 25 maart t/m 28 maart 2016
 • Koningsdag 27 april 2016
 • Meivakantie 28 april t/m/ 6 mei 2016
 • Pinksteren 16 mei 2016
 • Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2016

Margedagen schooljaar 2015-2016
Voor de leerlingen zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • woensdag 30 september
 • maandag 5 en dinsdag 6 oktober
 • vrijdag 13 november
 • donderdag 4 en vrijdag 5 februari
 • dinsdag 17 mei
 • donderdag 23 juni
 • vrijdag 15 juli

Agenda

 • vrijdag 18-09 weeksluiting Dek: Tjotter, Schoener, Dolfijnen, Jutters, Pinguïnrots, Schateiland en Eendenvijver
 • dinsdag 22-09 OR/MR
 • vrijdag 25-09 weeksluiting Dek: Tjalk, Klipper, Otters, Robbenplaat, Piratennest, Vissenkom
 • maandag 28-09 stamgroepavond voorbouw
 • woensdag 30-09 margedag
 • vrijdag 02-10 weeksluiting Dek: Kotter, Skûtsje, Walvisbaai, Strandlopers, Tuimelaars en Beverburcht
 • maandag 05-10 margedag
 • dinsdag 06-10 margedag
 • dinsdag 13-10 themavond Jenaplanonderwijs voor ouders
 • woensdag 14-10 boekenmarkt
 • zaterdag 17-10 start Herfstvakantie
 • maandag 26-10 weer naar school

De weeksluitingen beginnen om 11.30 uur.

Journaaltjes:
Kom gratis kennismaken met korfbal bij ROG!!
Voor kinderen van 3-6 jaar is bij ROG de Kangoeroe Klup: verschillende spelvormen met een knipoog naar het korfbal: rennen, springen, gooien, scoren en veel plezier! Tot de herfstvakantie is de Kangoeroe Klup op:

 • Zaterdag 29/8 van 11.00 - 12.00 uur
 • Zaterdag 19/9 van 9.30 - 10.30 uur
 • Zaterdag 3/10 van 10.00 - 11.00 uur

Kinderen van 6 - 13 jaar : 1 á 2 maal per week trainen en op zaterdag wedstrijden spelen.
Trainingstijden:

 • 6-10 jaar: maandag van 18-19 uur
 • 11-13 jaar: maandag en woensdag van 19-20 uur.

Je kunt je aanmelden voor drie gratis kennismakingstrainingen (op sportpark Kardinge) via: jb@rog-korfbal.nl, of telefoon 06-47440054 (Harma Haak, jeugdbestuur). Meer informatie over ROG, trainingstijden en informatie over de Kangoeroe Klup vind je op: www.rog-korfbal.nl.

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker

Week van de Opvoeding in het CJG Groningen
  wvdo15.jpg
Van 5 t/m 11 oktober 2015 staat Nederland voor de vijfde keer in het teken van de Week van de Opvoeding. Ouders/verzorgers, kinderen en jongeren krijgen die week volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen over opvoeden en opgroeien, bijvoorbeeld in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het thema dit jaar is: "Geef me de vijf!" Kijk voor meer informatie op: www.weekvandeopvoeding.nl

In het Centrum voor Jeugd en Gezin worden doorlopend, maar óók in de Week van de Opvoeding, verschillende activiteiten georganiseerd voor ouders en kinderen. Kijk op www.cjg.groningen.nl op de wijkpagina's onder 'Activiteiten' wat er te doen is in het CJG bij jou in de buurt. Je bent van harte welkom!
tipkrant15.jpg
Voorafgaand aan de Week van de Opvoeding wordt ook de nieuwe Positief Opvoeden Tipkrant voor ouders/verzorgers in Groningen verspreid: met opvoedtips, ervaringen van ouders, boekentips en een interview met gedeputeerde Fleur Gräper. Thema van Tipkrant nummer 8: Opvoeden en vriendschap.

wijgn15.jpg
In 2 wijken maakt het CJG inmiddels deel uit van een sociaal wijkteam, namelijk in Beijum en de Oosterpark.
Kijk voor informatie over WIJ Beijum en WIJ Oosterparkwijk op www.wij.groningen.nl

De andere 6 CJG's gaan de komende periode
(2015-2016) ook op in een WIJ-team.
Maar als ouder/verzorger kun je er blijvend terecht met al je vragen over opvoeden en opgroeien!

Graag tot ziens in het CJG Lewenborg !

Inlooptraining Hockeyclub Bedum
Wil je hockey graag eens uitproberen of heb je gewoon zin in een sportief uurtje, kom dan naar de inlooptraining op:

Maandag 28 september a.s.
Ben je 6-8 jaar? Kom dan van 17.00-18.00 uur
Ben je 11-14 jaar? Kom dan van 19.00-20.00 uur

Dinsdag 29 september a.s.
Ben je 8-11 jaar? Kom dan van 17.00-18.00 uur
Ben je 14 jaar of ouder? Kom dan van
18.00-19.00 uur

Sticks zijn aanwezig!

Vind je hockey heel leuk en denk je erover om lid te worden, dan mag je daarna nog 2x extra gratis meetrainen.
Locatie: Hockeyclub Bedum, Sportlaan 20 (naast tennisbanen)