Journaal
Journaal jaargang 40 nummer 6
Donderdag 29-10-15
Jaargang 40, nummer 6

Welkom
Eline Staver, Marley Gopal en Ruben Maneschijn heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Mooie deuren
Waarschijnlijk is het jullie niet ontgaan dat de stamgroepen ineens heel herkenbaar zijn. We hebben dankzij de inzet van Jodi Kaper en Inge Klompstra prachtige deuren gekregen. Zij hebben de deuren van elk klaslokaal voorzien van de naam en een mooie illustratie. Wij willen hen vanaf hier nogmaals hartelijk bedanken, het is een prachtig resultaat.

tjotterdeur.jpg robbendeur.jpg Skutsjedeur.jpg Stranddeur.jpg

BHV training
Op woensdag 14 en woensdag 28 oktober hadden onze bedrijfshulpverleners (Koen, Henriette, Marjan, Rinske, Peter en Eva) de jaarlijkse BHV-trainingen. De eerste ging over EHBO en Reanimatie en de tweede over Brand en Ontruiming. Hierbij werd zowel de theorie als de praktijk weer even herhaald onder begeleiding van zeer kundige vakmensen. Van verbandjes aanleggen en werken met een AED tot het blussen van echte brandjes met verschillende blusmaterialen en een ontruimingsoefening waarbij de rookmelders echt afgingen door de rookmachine... Heel nuttig en leerzaam, maar vooral ook heel leuk! En nu alles weer helemaal vers in het geheugen zit, is het natuurlijk ook tijd om weer eens te oefenen met de hele school. Daarom zullen wij in de komende periode twee ontruimingsoefeningen organiseren; een aangekondigde en een onaangekondigde.
bhv1015.jpg

De ouderbijdrage (herinnering)
Zoals elk jaar willen we activiteiten blijven organiseren voor de kinderen en hebben we de ouderbijdrage nodig om te kunnen blijven betalen. Elk jaar kost het vanuit onze kant veel inspanning om alle betalingen binnen te krijgen.
In november zullen wij weer de herinneringsbrieven sturen. Bent u de brief kwijt of heeft u geen brief gehad? Zie onderstaande benodigde gegevens.
De bijdrage voor de schoolreis is € 24,- De overige ouderbijdrage is € 18,-
Rekeningnummer: NL48INGB0002532117
ten name van: De Swoaistee
Onder vermelding van: Schoolreis/ouderbijdrage 2015-2016 + naam kind / stamgroep (komende schooljaar)

Oud meubilair
Wij hebben een voorraad afgeschreven leerling meubilair. Daar willen wij graag van af en gaan het opruimen. Wanneer je geïnteresseerd bent in een tafel en/of stoel dan kun je je melden bij Koen. Hij zoekt dan samen een geschikt setje uit die je dan gratis en voor niks mee kunt nemen.
Wanneer je een ander goed idee of doel hebt voor dit oude meubilair dan horen wij dat graag!!!

Vreedzame School

In dit blok stimuleren we de kinderen om 'oor voor elkaar' te hebben. De lessen gaan over communicatie, over 'praten mét elkaar' in plaats van 'praten tégen elkaar'.
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende 'gezichtspunten'. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.
Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld 'kinderen moeten op tijd naar bed' of 'iemand die pest moet streng gestraft worden'. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen.
Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.

Vakantierooster schooljaar 2015-2016

 • Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016
 • Voorjaarsvakantie 29 februari t/m/ 4 maart 2016
 • Goede Vrijdag / Pasen 25 maart t/m 28 maart 2016
 • Koningsdag 27 april 2016
 • Meivakantie 28 april t/m/ 6 mei 2016
 • Pinksteren 16 mei 2016
 • Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2016

Margedagen schooljaar 2015-2016
Voor de leerlingen zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • vrijdag 13 november
 • donderdag 4 en vrijdag 5 februari
 • dinsdag 17 mei
 • donderdag 23 juni
 • vrijdag 15 juli

Agenda

 • vrijdag 30-10 weeksluiting Dek: Kameleon, Matrozen, Optimist, zeesterren, Flamingo's, Krokodillenplas en Kikkersloot
 • woensdag 04-11 MR
 • vrijdag 06-11 weeksluiting Dek: Schoener, Tjotter, Dolfijnen, Jutters, Pinguïnrots, Schateiland en Eendenvijver
 • woensdag 11-11 Sint Maarten
 • donderdag 12-11 voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
 • vrijdag 13-11 MARGEDAG
 • dinsdag 17-11 OR
 • woensdag 18-11 oudergesprekken
 • donderdag 19-11 oudergesprekken
 • vrijdag 20-11 weeksluiting Dek: Klipper, Tjalk Otters, Robbenplaat, Piratennest en Vissenkom
 • donderdag 26-11 thema ouderavond
 • vrijdag 27-11 weeksluiting Dek: Skûtsje, Kotter, Walvisbaai, Strandlopers, Tu9imelaars en Beverburcht
 • dinsdag 01-12 wijksportdag onderbouw
 • woensdag 02-12 wijksportdag voorbouw
 • vrijdag 04-12 Sinterklaasviering
 • dinsdag 15-12 OR
 • donderdag 17-12 Kerstdiner
 • zaterdag 19-12 start Kerstvakantie
 • maandag 04-01 weer naar school

De weeksluitingen beginnen om 11.30 uur.

Journaaltjes:
Oppas gevraagd:
Oppas gevraagd in Lewenborg voor 8-jarige dochter. Het gaat om af en toe in de avonduren door de week of in het weekend. Heb je belangstelling of ken je iemand die graag op wil oppassen, neem dan even contact op: 06-48503028.

Kom gratis kennismaken met korfbal bij ROG!! Ook via www.sporthopper.nl !
Voor kinderen van 3-6 jaar is bij ROG ongeveer 1x per maand op zaterdagochtend de Kangoeroe Klup: verschillende spelvormen met een knipoog naar het korfbal: rennen, springen, gooien, scoren en veel plezier!
Kinderen van 6 - 13 jaar : 1 á 2 maal per week trainen en op zaterdag wedstrijden spelen.
Je kunt je aanmelden voor drie gratis kennismakingstrainingen (op sportpark Kardinge) via: jb@rog-korfbal.nl, of telefoon 06-47440054 (Harma Haak, jeugdbestuur). Of via www.sporthopper.nl.
Meer informatie over ROG, trainingstijden en informatie over de Kangoeroe Klup vind je op: www.rog-korfbal.nl.

  ttvl2015.jpg
De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker

kinderyoga15151.jpg

Oktober/ november - Jeugdcursus Sterrenkunde
Binnenkort gaat weer een nieuwe cursus sterrenkunde voor jongeren voor 8 t/m 12 jaar van start, georganiseerd door het Kapteyn Instituut. Wat zijn sterren, planeten en zwarte gaten? Kun je ze zelf zien? Hoe ver staan ze weg? En hoe weten we dat eigenlijk? Dit zijn slechts enkele van de vragen die tijdens de cursus beantwoord zullen worden. Cursisten zullen ook een bezoek brengen aan het Kapteyn Mobiele Planetarium.

De cursusavonden zijn elke vrijdag van 16 oktober t/m 20 november (m.u.v. 23 oktober), van 19.00 uur tot 20.30 uur. Voor het inschrijfgeld van 35 euro krijg je tevens een cursusboek en t/m eind 2016 het sterrenkundetijdschrift Universum van de Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde (JWG). Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers. Meer informatie en aanmelden: www.astro.rug.nl/cursus.