Journaal
Journaal jaargang 41 nummer 01
Donderdag 01-09-16
Jaargang 41, nummer 01

Welkom
De weken zijn weer omgevlogen en de zomervakantie is weer voorbij. Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer zin heeft om naar school te gaan. Wij als team hebben, na een grote verhuizing vlak voor de vakantie, ook een goede vakantie gehad en zijn weer vol nieuwe energie en enthousiasme weer begonnen. We hebben heel hard gewerkt om alles na de verhuizing weer op orde te krijgen met als resultaat dat de groepen er weer prachtig en opgeruimd uitzien. Met de nieuwe stamgroepindeling en het husselen van de stamgroepen door de school hopen we op een mooi, bruisend schooljaar.
De eerste dag was het voor veel kinderen en ouders even zoeken naar de nieuwe plek in de school, maar dat is na een paar dagen ook alweer gewoon.
Er zijn natuurlijk weer een heleboel nieuwe kinderen en ouders die we in het bijzonder welkom willen heten op De Swoaistee. Pelle van Diemen, Faisel Koesal, Vigo de Vlieg, Noa Reiniers Miranda, Sanne van 't Hag, Jonathan Deunk, Phil Sandee, eve van der Deen, Morrisson Boonstra, Sverre Zwart, Roan Meijer, Sem ten Boer, Nico Gutierrez Molina, Maartje van Wijk, Zoë Moedt, Rianne Buurke, Yulan Olt, Milan Heuvink, Dylan Jonker, Leah Jonker, Armelle Balsala, Noa Berghuis, Ilya Goos, Marije Lamain, Fenna Martinus, Harm Martinus en Eva Yska wensen we een hele fijne tijd op de Swoaistee.

Oud meubilair
Door de nieuwe stamgroepindeling, de verhuizing en vervanging van oud meubilair stond Het Dek vol met tafels, stoelen en kasten. We zijn heel blij dat we ongeveer 150 setjes in de vrachtwagen naar Malawi hebben kunnen zetten. De spullen zullen straks gebruikt worden door vele kinderen uit Malawi.
Er zijn geen setjes meer, maar er staan nog wel grote kleutertafels in Het Dek. In overleg met Koen is het mogelijk om nog zo'n tafel gratis mee te nemen. Alles wat er over een week nog staat gaan we op een andere manier verwerken.
meubilair1916.jpg

Infoboekje
Aan het begin van het schooljaar zijn we altijd druk bezig met het maken van het bekende info-boekje. Dit neemt altijd veel tijd en daardoor duurde het vaak een aantal weken tot we deze aan jullie konden uitreiken. Vanaf vandaag staat er een concept van het info-boekje (zonder adreslijsten) op de website, zodat jullie alvast toegang hebben tot de informatie. Het boekje is te vinden onder de tab ' informatie'. De gedrukte versie zal over een aantal weken zeer waarschijnlijk nog één keer verschijnen op papier.

Fruit
Ook dit schooljaar worden wij voorzien van schoolfruit. Hier zijn wij natuurlijke weer heel blij mee. De kinderen krijgen op dinsdag en donderdag fruit van school en hoeven dan zelf geen fruit mee te nemen. Is één stuk fruit of groente niet genoeg voor je kind, dan staat het vrij om die dagen als aanvulling andere gezonde dingen mee te geven.
fruit1916.jpg

Parels voor de Lewen
In de bibliotheek van Lewenborg gaan Koen en Joke Samen met kinderen kunstwerken maken voor in de bibliotheek. We beginnen om 13:00 uur en het duurt tot uiterlijk 16:00 uur. Je kunt er ook voor kiezen om een uurtje mee te doen.
We zijn op zoek naar enthousiaste kinderen die van knutselen houden. Wij zorgen voor allerlei materiaal waar je mee aan de slag kunt.
Je kunt je opgeven bij conciërge Koen of bij Joke in Krokodillenplas.
Na afloop is er ijs bij de smulcorner.
Heb je een vraag, kom dan even langs.
Groeten van Koen en Joke.

Gym middenbouw
De middenbouwgroepen gaan vanaf maandag 12 september gymmen. Een aantal groepen gymt op maandag en een aantal op woensdag. Graag tegen die tijd gymkleren en een handdoek mee, want na de gymles wordt er gedoucht.

Werkweek bovenbouw
We hebben voor de werkweek van de bovenbouw (21 september t/m 23 september) nog karren of vrachtauto's nodig om fietsen te vervoeren: op woensdag 21 september vanaf 8:30 naar kamp Westerbork en op vrijdag 23 september vanaf 12:00 uur vanaf het zwembad Hunzedal in Borger naar school.
Als je ons wilt helpen, neem dan contact op met Terry Goud, stamgroepleider Schoener.

Vakantierooster schooljaar 2016-2017
 • Eerste schooldag maandag 29 augustus 2016
 • Herfstvakantie: 17 oktober t/m 21 oktober 2016
 • Kerstvakantie: 26 december 2016 t/m 6 januari 2017
 • Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2017
 • Goede Vrijdag /Pasen: 14 april t/m 17 april 2017
 • Meivakantie: 24 april t/m 28 april 2017
 • Bevrijdingsdag 5 mei 2017
 • Hemelvaart: 25 mei t/m 26 mei 2017
 • Pinksteren: 5 juni 2017
 • Zomervakantie: 21 juli t/m 1 september 2017

Margedagen schooljaar 2016-2017
Voor de kinderen zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • woensdag 2 november 2016
 • maandag 5 december 2016 vanaf 12.00 uur
 • maandag 27 en dinsdag 28 februari 2017 (aansluitend op de voorjaarsvakantie)
 • dinsdag 6 juni (aansluitend op Pinkstermaandag)
 • donderdag 29 en vrijdag 30 juni 2017

Agenda

 • maandag 29-08 eerste schooldag
 • dinsdag 13-09 diploma uitreiking mediatoren 20.00 uur
 • woensdag 21-09 werkweek bovenbouw
 • donderdag 22-09 werkweek bovenbouw
 • vrijdag 23-09 werkweek bovenbouw
 • donderdag 29-09 MR
 • woensdag 12-10 boekenmarkt
 • zaterdag 15-10 begin herfstvakantie
 • maandag 24-10 weer naar school

De data van de weeksluitingen volgen zo spoedig mogelijk.

Journaaltjes:
De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker

Vreedzame Feestweek van 3 tot en met 9 oktober
Het Vreedzame feest heeft als thema " WE HOREN BIJ ELKAAR " en is voor jong en oud.

De werkgroep Vreedzaam Feest zoekt enthousiaste ouders, wijkbewoners die mee willen denken over en helpen met het organiseren van een Vreedzame Feestweek van 3 tot en met 9 oktober in de wijk Lewenborg, Drielanden, Noorddijk, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Euvelgunne, Roodehaan en de dorpen Middelbert en Engelbert.
Wilt u meedenken, heeft u ideeën of wilt u meehelpen met praktische zaken geef u voor 22 augustus op bij hennie.mulder@wij.groningen.nl / 06-27196093 of bij eugene.hegeman@wij.groningen.nl / 06- 0625634141
Initiatieven tot nu toe ... SKSG regelt de Opvoedcaravan, Koffietafel in Het Dok i.s.m. seniorenwerkgroep, bibliotheek en vrouwencentrum de Boei ( zij schenken ook koffie bij de tuintjes voor de Mercatorflat ) Novo wordt gevraagd om hiervoor iets lekkers te maken.
Huiskamer WIJ organiseert een workshop geweldloos communiceren. Het jongerenwerk gaat iets koken of bakken en organiseert spelletjes omtrent het thema " We horen bij elkaar "
Het is de eerste keer dat we het Vreedzame Feestweek organiseren en zou mooi zijn als het een jaarlijks terugkerend festijn wordt.

In het kort .... Wat is een Vreedzame School
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Alle basisscholen, kinderdagverblijven van SKSG en peuterscholen van Kidsfirst, het jeugd-en jongerenwerk van WIJ in de genoemde wijken, werken volgens deze methode.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat we een Vreedzame Wijk worden!
Meer informatie kunt u vinden op www.vreedzameschool.nl