Journaal
Journaal jaargang 41 nummer 03
Donderdag 29-09-16
Jaargang 41, nummer 03

Jeugdloop 4 Mijl 2016
Sinds mei jl. en na de zomervakantie heeft een aantal kinderen van de Swoaistee elke vrijdagmiddag getraind voor de 4 Mijl.
Zondag 9 oktober aanstaande is het dan eindelijk zover en mogen onderstaande kanjers de 6,4 kilometer gaan rennen van Haren naar Groningen. We hopen dat er vele ouders en leerlingen als toeschouwers aanwezig zullen zijn om deze kanjers naar de finish te supporten. Veel succes en plezier toegewenst!

13363 Marie Beersma
13364 Thor Bootsma
13365 Doortje Bijlholt
13366 Nora Bijlholt
13367 Kato Bijlholt
13368 Izaline Klamer
13369 Lisa Van Oers
13370 Joost Pals
13371 Isabelle Prak
13372 Kristan Prak
13373 Bibi Reijinga
13374 Karlijn Sybesma
13375 Emil Thomese
13376 Floor Vermanen
13378 Age Vrijhoef
13379 Lone Vrijhoef
13380 Xavi Wever
13381 Daan Wolthuis
13382 Tim Wolthuis
13383 Maartje Wijnstra
13384 Tobias Wijnstra
13385 Roosmarijn Wijnstra

Vervangingen
Door vervelende en vaak onvoorziene omstandigheden hebben we op dit moment regelmatig te maken met vervangingen van stamgroepleiders. Soms hebben we vervanging nodig voor een dag, maar helaas komt het ook voor dat dit voor langere tijd noodzakelijk is. In dit laatste geval zoeken we dan de oplossing binnen de school en hebben we moeten schuiven met leerkrachten. Hierdoor hebben we kunnen voorkomen dat we meerdere invalleerkrachten van buiten de school moesten aanstellen.
We hebben in dit schooljaar ook te maken gehad met kortdurende vervanging en maken dan gebruik van een invallerspool die door ons bestuur (o2g2) beheerd wordt. Deze lijst is helaas niet toereikend genoeg om alle scholen binnen ons bestuur te kunnen bedienen. Natuurlijk willen wij ook graag invallers die in ieder geval affiniteit hebben met het jenaplanonderwijs en die zijn er niet zoveel. Wanneer we te maken hebben met 1 dag vervanging of een eerste dag van een kortdurende vervanging, gaan we de groep verdelen over de andere stamgroepen in dezelfde bouw. Zo komen de kinderen bij min of meer bekende stamgroepleiders en kunnen ze met hun eigen werk een fijne dag doormaken.
Wij hopen dat jullie hier begrip voor hebben en snappen dat het voor de ouders, kinderen en stamgroepleiders iets vraagt van de flexibiliteit.

Brugfunctionaris
Zoals bekend bieden we in het kader van het Groningse armoedebeleid de diensten van een zgn. brugfunctionaris aan. Sanne Lantinga (intern begeleider) was voor iedere ouder aanspreekbaar als je even de weg niet weet in allerlei financiële regelingen, subsidies, kindpakketten enz. Vanaf heden is Henriëtte Boddema de brugfunctionaris. Zij neemt de taken van Sanne over. Sanne biedt als intern begeleider voor één dag in de week ondersteuning op de Boerhaveschool.

Infoboekje
Zoals vermeld in het vorige Journaal staat er een concept van het info-boekje (zonder adreslijsten) op de website, zodat jullie toegang hebben tot de informatie. Het boekje is te vinden onder de tab ' informatie'. Door de nieuwe wet op privacy mogen wij geen adreslijsten meer verspreiden en is de functie van het gedrukte informatieboekje daardoor weg gevallen. Wij zullen steeds de meest actuele versie van het boekje op de website zetten. Via MijnSchool is het nog mogelijk om adresgegevens van kinderen uit de stamgroep te vinden. De adresgegevens kunnen nl. door de ouders zelf wel of niet vrijgegeven worden.

Tegemoetkoming ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage heeft hierover van de gemeente een brief ontvangen of gaat deze nog krijgen. Deze brief kan tot de herfstvakantie ingeleverd worden bij de stamgroepleiding of bij Kor en Jacobien (Stuurhut).

Verlofaanvragen
Wij krijgen op het moment veel verlofaanvragen. Wij willen jullie graag wijzen op onderstaand tekst, waarin je kunt lezen wat gewichtige redenen zijn voor het aanvragen van verlof. Er wordt nu regelmatig verlof aangevraagd met redenen waarvoor wij officieel geen verlof kunnen verlenen. Via deze link kun je lezen op wat voor grond je verlof kunt aanvragen voor je kind.

Kinderboekenweek 2016
kinderboekenweek19916.jpg
Boekenmarkt
Woensdag 12 oktober
is er weer een boekenmarkt op school!
De kinderen mogen op deze dag boeken kopen en/of verkopen.
We zitten in het Ruim, op het Dek en evt. in het speellokaal.
Wie wil mag op een eigen kleed zijn boeken uitstallen.
De prijs van een boek is maximaal € 0,50. Probeer zelf voldoende wisselgeld mee te nemen. Dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen die graag een boek willen kopen!

De boekenmarkt duurt van 11:00 uur tot 12:15 uur.
Boekhandel Daan Nijman komt ook met een prachtige collectie boeken in zijn kraam!

De boekenkraam van Daan Nijman blijft tot 13:00 uur in het Dek. Handig om te weten is dat de boeken bij Daan Nijman contant of via een pinautomaat betaald kunnen worden. De kinderen gaan in groepen langs de kleedjes. Ouders die het fijn vinden om met hun kind mee te lopen, kunnen hieronder zien hoe laat iedereen aan de beurt is. Er is met name hulp nodig bij de kinderen van de voorbouw. Wil je helpen? Geef je dan bij de voorbouw op!
 • middenbouw 11:00 tot 11:25 uur
 • bovenbouw 11:25 tot 11:50 uur
 • onderbouw 11:50 tot 12:15 uur

Neem dus mee:
- boeken
- een kleed
- wissel geld

Veel plezier op de boekenmarkt!
Werkgroep Kinderboek.

Bslim Sportinstuif
Zin om te springen, klimmen, rollen, gooien, zwaaien en nog veel meer?
Kom naar de Bslim sportinstuif!
bslim29916.jpg
Voor wie? Alle kinderen van de groepen 3,4 en 5
Waar? Gymzaal de Kiel
Wanneer? Elke dinsdag m.u.v. vakanties van 15.15 - 16.15 uur


Opgeven is niet nodig en het is helemaal gratis!

Tot snel?!
Team Bslim Lewenborg

"Graag stellen wij ons aan u voor..."
Wij zijn Jetty Dooper en Tanja Gosink en vanaf juni 2016 zijn wij als contactpersonen vanuit WIJ Lewenborg verbonden aan de Swoaistee. Zijn er vragen over de gezondheid, de ontwikkeling of het gedrag van kind(eren), dan kan er altijd gebeld of gemaild worden voor een afspraak. Ook de stamgroepleider of de intern begeleider kan ouders adviseren om een afspraak te maken.
Jetty is regelmatig als jeugdverpleegkundige aanwezig op school om kennis te maken, informatie te geven en te praten over het opvoeden en opgroeien van de kinderen.
Eén keer per maand is er een koffie-uurtje op De Swoaistee. Onder het genot van een kop koffie kan er samen met Jetty en andere ouders gepraat worden over zaken waar je in de opvoeding tegen aan loopt.

Graag tot ziens!
voorstellenWIJ29916.jpg
Tel: 050 - 3674002
E-mail: jetty.dooper@groningen.nl / tanja.gosink@wij.groningen.nl

Oktobermaand Kindermaand

Ga op ontdekkingstocht langs musea, theaters, borgen, molens en andere culturele instellingen. Iedere zaterdag en zondag in oktober is er iets te doen.
Oktober is de maand van de gratis kinderactiviteiten bij culturele instellingen. Op de website www.kindermaand.nl en www.cultuurkalendergroningen.nl kun je zien wie er allemaal meedoen.

Zpannend Zernike
In het eerste weekend van oktober (zaterdag 1 en zondag 2 oktober) vindt het landelijk evenement 'het weekend van de wetenschap' plaats. Erg interessant en boeiend, ook voor basisschoolleerlingen, hun ouders en grootouders. Zeker in de stad Groningen. Waar onder de noemer 'Zpannend Zernike' van alles te beleven is: een weekend dat bol staat van wetenschappelijk vermaak.
Op zaterdag in de binnenstad van Groningen, op zondag op de Zernike Campus. Zelf proefjes doen, proefjes bekijken, demonstraties, praten met echte wetenschappers, ontdekken en naar boeiende verhalen luisteren. De toegang is overal gratis.
Het totale programma kun je vinden op de website: www.zpannendzernike.nl.

Kledingbeurs
Vrijdag 7 oktober is het weer zover. Het is tijd voor de kledingbeurs in de
Swoaistee!

Het is nu nog zomers warm, maar er komt een moment dat je ontdekt dat de
winterjassen te klein zijn geworden. Kom dus gezellig langs om voor een
prikkie kinderkleding, speelgoed en nog veel meer te kopen!

De deur gaat om 19:00 open en de beurs duurt tot 20:30.
Doe geen warme kleren aan want de temperatuur kan aardig oplopen!

*Wil je kinderkleding en speelgoed verkopen?*

Stuur dan een mail naar kledingbeursswoaistee@gmail.com
Belangrijk: vermeld in de onderwerpregel je naam.

Aanmelding kan vanaf vandaag tot vrijdag 23 september.

Er kan kleding worden ingebracht voor de Swoaistee tafel. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de school. De kleding kan de ochtend voorafgaande aan de beurs gebracht worden in het Dek.
Alvast onze hartelijke dank!

De verdere gang van zaken:
Er is een beperkt aantal plaatsen te verdelen over het dek, de gang en de
entree. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen wordt geloot na 23 september.
Van de uitslag van de loting krijg je bericht. Het rekeningnummer waarop
het stageld van 5 euro kan worden betaald, wordt dan ook vermeld.

Om zoveel mogelijk kopers te trekken, vragen we jullie om de beurs ook bij
vrienden, collega's en familie onder de aandacht te brengen.

Tot snel!
De kledingbeursdames

Vakantierooster schooljaar 2016-2017

 • Herfstvakantie: 17 oktober t/m 21 oktober 2016
 • Kerstvakantie: 26 december 2016 t/m 6 januari 2017
 • Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2017
 • Goede Vrijdag /Pasen: 14 april t/m 17 april 2017
 • Meivakantie: 24 april t/m 28 april 2017
 • Bevrijdingsdag 5 mei 2017
 • Hemelvaart: 25 mei t/m 26 mei 2017
 • Pinksteren: 5 juni 2017
 • Zomervakantie: 21 juli t/m 1 september 2017

Margedagen schooljaar 2016-2017
Voor de kinderen zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • woensdag 2 november 2016
 • maandag 5 december 2016 vanaf 12.00 uur
 • maandag 27 en dinsdag 28 februari 2017 (aansluitend op de voorjaarsvakantie)
 • dinsdag 6 juni (aansluitend op Pinkstermaandag)
 • donderdag 29 en vrijdag 30 juni 2017

Agenda

 • donderdag 29-09 MR
 • vrijdag 30-09 stamgroeppresentatie bovenbouw
 • maandag 03-10 stamgroepavond onderbouw
 • woensdag 05-10 start kinderboekenweek
 • vrijdag 07-10 weeksluiting Dek: Tjotter, Kameleon, Kotter, Otters, Robbenplaat, Tuimelaars, Zeesterren en Schateiland
  Kledingbeurs
 • woensdag 12-10 boekenmarkt
 • vrijdag 14-10 weeksluiting Dek: Tjalk, Skûtsje, Optimist, Matrozen, Beverburcht, Piratennest, Vissenkom, Krokodillenplas en Eendenvijver
 • zaterdag 15-10 begin herfstvakantie
 • maandag 24-10 weer naar school
 • woensdag 26-10 MR
 • woensdag 02-11 MARGEDAG
 • vrijdag 04-11 weeksluiting Dek: Schoener, Klipper, Dolfijnen, Pinguïnrots, Strandlopers, Flamingo's en Kikkersloot
 • dinsdag 08-11 ouderavond
 • vrijdag 11-11 Sint Maarten
  weeksluiting Dek: Tjotter, Kameleon, Kotter, Otters, Robbenplaat, Tuimelaars, Zeesterren en Schateiland
 • dinsdag 15-11 OV
 • vrijdag 18-11 weeksluiting: Tjalk, Skûtsje, Optimist, Matrozen, Beverburcht, Piratennest, Vissenkom, Krokodillenplas en Eendenvijver

Journaaltjes:
Te koop: wij hebben door de verhuizing een aantal houten speelgoedfornuisjes over. Er staan 4 Voor €10,- en één iets grotere voor €15,- in Het Dek. Wanneer je belangstelling hebt, even melden bij Koen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker


Vreedzame Feestweek van 3 tot en met 7 oktober

Klik hier voor het programma van de Vreedzame feestweek (.pdf)


De Huiskamer
Ben je 10, 11, 12 of 13 jaar en zit je in groep 6, 7 of 8 en heb je zin om na schooltijd iets leuks te doen? Kom dan eens een kijkje nemen bij de Huiskamer in 't Dok! We zijn elke dag geopend, behalve de woensdag, van 15:00 tot 17:30. We hebben een huiswerkclub op maandag, kookclub op dinsdag, en themagerichte activiteiten op donderdag en vrijdag. Maar ook is er alle ruimte om buiten te spelen, te computeren of te gamen en spelletjes te doen. En heb je zelf een tof idee? Die zijn altijd welkom! Wie weet kunnen we die uitvoeren. Daarnaast is er dinsdagavond een jongensclub (10 t/m 14 jaar) van 18:30 tot 20:00 en woensdagmiddag een meidenclub (8 t/m 12 jaar) van 15:30 t/m 17:00. We hopen jullie gauw te zien!
Zonnige groet,
Henny, Yvonne en Rik
huiskamer29916.jpg

Primetime-Papatime
flyer_Primetime_papatime.jpg

Tafeltennisvereniging Lewenborg
AdvertentieTTVL.jpg