Journaal
Journaal jaargang 41 nummer 09
Donderdag 22-12-16
Jaargang 41, nummer 09
  kerst2212161b.jpgkerst2212161b.jpgkerst2212161b.jpgkerst2212161b.jpgkerst2212161b.jpgkerst2212161b.jpg Welkom
Evi Pérez Ojeda, Vince Draaisma en Evy Vermaas heten we van harte welkom op De Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.
kerst2212162.jpgkerst2212162.jpgkerst2212162.jpg

Kerstkoor 2016
Gisteravond hebben we kunnen genieten van een prachtig optreden van ons kerstkoor. Een kleine honderd kinderen zongen onder leiding van Xandra prachtige kerstliedjes voor een bomvol Dek. Groot succes dus, op naar het volgend jaar.
Kerstkoor2212161.jpg Kerstkoor2212162.jpg

Kerstdiner
Vanavond vindt ons jaarlijkse kerstdiner plaats. Iedereen wordt om 17.00 uur op school verwacht en als ouder ben je welkom om in het Ruim mee te eten. Het is wel de bedoeling dat je iets te eten meeneemt en natuurlijk een bord en bestek.
Kerstdiner221216.jpg
Kerstvakantie
Gedurende de Kerstvakantie zullen er net als vorig jaar bewakingscamera's staan om de school goed in beeld te hebben. Deze camera's staan in directe verbinding met de meldkamer en vervolgens met de politie. Zowel wij als de politie zijn heel blij met deze maatregel en hopen dat we dit jaar wederom een rustige vakantie kunnen vieren.
Er is vanuit een aantal buurtbewoners een brief geschreven dat zij de opstelling van vorig jaar als heel onprettig hebben ervaren en we zullen proberen om de dagen dat er licht brandt tot een minimum beperken. Vandaag hebben wij aan de buurbewoners een brief geschreven, waarin wij uitleggen dat de bewaking echt noodzakelijk is en door de politie en wijkbeheer van harte ondersteund wordt.
Mocht je toch nog onraad zien bij de school meld dit dan zo snel mogelijk bij de politie!

Middenbouw gaat schaatsen
Eén keer in de twee jaar gaan alle kinderen uit de middenbouw schaatsen op de ijsbaan in Kardinge. Dit jaar zal dit op woensdag 11 januari zijn. Zij hebben deze week een briefje met alle informatie hierover meegekregen.
Het is belangrijk dat er deze vakantie zoveel mogelijk schaatsen uit het vet gehaald gaan worden, zodat er schaatsen geleend kunnen worden van elkaar.
Schaatsen221216.png Schaatsen221216.png Schaatsen221216.png Schaatsen221216.png

Lessen Digitale Geletterdheid in de onderbouw
De onderbouwgroepen Zeesterren, Krokodillen, Schateiland en Vissenkom doen mee met een project gericht op digitale geletterdheid. Dat betekent dat er in deze groepen verschillende leuke, nieuwe opdrachten en materialen uitgeprobeerd worden op ICT-gebied. Deze periode wordt er gewerkt aan het 'Programmeren met kleuters' (Computational Thinking), waarbij we leren hoe we bijvoorbeeld een echte robot op afstand kunnen besturen. Ook maken we een speurtocht voor de dino's, lezen we over Ruby die op avontuur gaat en doen we opdrachtjes waarbij we van kleine onderdelen weer een geheel moeten maken met elkaar. Klinkt ingewikkeld, maar dat is het helemaal niet. De kinderen vinden het erg leuk en zijn juist enorm nieuwsgierig. Het project duurt nog het hele schooljaar en we hopen dat de andere groepen in de toekomst ook aan kunnen sluiten!
digitaalob2212161.jpg digitaalob2212162.jpg

Programmeerlessen in de midden- en bovenbouw
Na de kerstvakantie zal er in alle midden- en bovenbouw groepen gestart worden met een serie programmeerlessen. Dit is een samenwerking tussen de RUG, de Hanze Hogeschool en de Swoaistee. Uit ervaring blijkt dat de kinderen dit heel leuk en leerzaam vinden.
De lessen worden dit jaar gegeven door de studenten van de twee instituten. De stamgroepleiders doen actief mee, zodat zij volgend jaar de lessenserie zelf kunnen geven.

Karikatuurwedstrijd
Shaniqua uit Tjalk heeft meegedaan met de karikatuurwedstrijd van het televisie programma het Klokhuis. Ze heeft een mooie karikatuur gemaakt van Mark Rutte. En Shaniqua is een van de twee winnaars en ontvangt een Klokhuispakket. Van harte gefeliciteerd!
Karikatuur221216.jpg  

Gezinsklas
gezinsklas221216.jpg Binnenkort zal er weer een gezinsklas starten. Hieronder een stukje om te lezen wat dit inhoudt. In het nieuwe jaar volgt meer informatie over aanmelden, start van de klas enz. Wanneer je belangstelling hebt kun je dit natuurlijk al kenbaar maken aan de stamgroepleider van je kind.

De gezinsklas is een klas waar maximaal 9 leerlingen van school samen met hun ouder(s) of een andere belangrijke volwassene een periode van 8-12 weken een dagdeel in de week vaardigheden trainen voor in de klas. De gezinsklas is geschikt voor kinderen die het af en toe moeilijk hebben in de klas. Het doel is dat het leren beter gaat en het kind weer met meer plezier naar school gaat. Voorbeelden van vaardigheden waar we aan kunnen werken zijn concentreren, op je beurt wachten, voor jezelf opkomen, rustig reageren of samenwerken.
In de gezinsklas is naast een behandelaar altijd iemand van school aanwezig, want een kind heeft een probleem nooit alleen. In de gezinsklas gaat het over samenwerken tussen kind, ouder en school. We onderzoeken met elkaar wat iedereen anders kan doen zodat het beter gaat in de klas.
In de gezinsklas wordt schoolwerk gemaakt en doen we allerlei oefeningen om deze vaardigheden te trainen (vaak in de vorm van een spel of creatieve opdracht). Ook is er een oudergroep. Ouders praten dan met elkaar, terwijl kinderen schoolwerk maken. De rest van de week worden de vaardigheden middels een beloningssysteem gescoord in de klas door de leerkracht.

Voor meer informatie of vragen kun je terecht op: www.madelies.nl/contact .

TMO bijdrage
vanwege een storing in het betalingssysteem, hopen wij dat de incasso's van oktober eind december kunnen worden geïncasseerd. Excuses voor dit ongemak.

Inschrijfformulieren
Er stromen weer veel inschrijfformulieren binnen. Graag zouden wij weer een prognose maken en daar hebben wij een goed overzicht voor nodig. Daarom willen wij jullie vragen om broertjes en zusjes op tijd aan te melden. Wordt je kind voor 1 oktober 2017 vier jaar, dan graag binnenkort aanmelden. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Jacobien (Stuurhut). Alvast hartelijk dank.

Het team van De Swoaistee wenst iedereen fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2016!!!
kerstboom221216.jpg
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
 • Kerstvakantie: 26 december 2016 t/m 6 januari 2017
 • Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2017
 • Goede Vrijdag /Pasen: 14 april t/m 17 april 2017
 • Meivakantie: 24 april t/m 28 april 2017
 • Bevrijdingsdag 5 mei 2017
 • Hemelvaart: 25 mei t/m 26 mei 2017
 • Pinksteren: 5 juni 2017
 • Zomervakantie: 21 juli t/m 1 september 2017

Margedagen schooljaar 2016-2017
Voor de kinderen zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • maandag 27 en dinsdag 28 februari 2017 (aansluitend op de voorjaarsvakantie)
 • dinsdag 6 juni (aansluitend op Pinkstermaandag)
 • donderdag 29 en vrijdag 30 juni 2017

Agenda

 • donderdag 22-12 12.00 uur vrij
  17.00 uur - 18.30 uur Kerstdiner
 • zaterdag 24-12 begin Kerstvakantie
 • maandag 09-01 weer naar school
 • vrijdag 13-01 weeksluiting onderbouw
 • dinsdag 17-01 MR
 • vrijdag 20-01 weeksluiting middenbouw
 • vrijdag 27-01 weeksluiting bovenbouw
 • woensdag 01-02 thema ouderavond
 • vrijdag 10-02 weeksluiting onderbouw
 • dinsdag 14-02 OV
 • woensdag 15-02 MR
 • vrijdag 17-02 weeksluiting middenbouw
 • zaterdag 18-02 begin voorjaarsvakantie
 • maandag 27-02 margedag (hele school vrij)
 • dinsdag 28-02 margedag (hele school vrij)
 • woensdag 01-03 weer naar school

Journaaltjes:

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker


De Jonge Onderzoekers
Knikkerbaan, signalen zoeken, ruimtewezens en voertuigen, voederhuisjes, 3 D, proefjes en filmpjes maken. Het wordt een spannende vakantieweek van dinsdag 3 januari t/m zaterdag 7 januari bij De Jonge Onderzoekers aan de Dirk Huizingastraat in Groningen. Er is naast de vrije inloop, volop keuze uit verschillende spannende workshops.
Voor meer informatie en opgave kun je naar www.dejongeonderzoekers.nl
Veel plezier!

Kinderkerstvoorstelling in de Nieuwe Kerk Groningen
Op zaterdag 24 december 2016 organiseert de Nieuwe Kerk in Groningen een speciale kerstvoorstelling voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Voor die gelegenheid wordt de kerk omgetoverd tot een levende kerststal met een echte ezel!
Het ezeltje Eppo vertelt het eeuwenoude kerstverhaal. Amateurtoneelspelers en leden van de Nieuwe Kerkgemeente vertolken de rollen van de herders, de engelen, de wijzen en natuurlijk Jozef en Maria en hun pasgeboren kindje Jezus. Muziek speelt een belangrijk rol in de dienst.
Er zijn dit jaar twee voorstellingen. De eerste is om 18.00 uur, de tweede om 19.30 uur. De toegang is gratis, met collecte na afloop. Kijk ook op www.nieuwekerkgroningen.nl

KinderKerstnachtdienst.jpg