Journaal
Journaal jaargang 41 nummer 10

Donderdag 19-01-17
Jaargang 41, nummer 10

2017.jpg

Het jaar is al weer 19 dagen oud, maar wij willen iedereen toch nog graag een heel goed en gezond 2017 wensen!!!

Welkom
Tara Afman, Quinty Stapert, Yasmin Malijn, Liv Eikenhout, Almira Salma Ghaisani en Runa Nadhira heten we van harte welkom op De Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Voorleesdagen
Zoals elk jaar, zijn er na de feestelijke decembermaand voor de kleuters, de Voorleesdagen. De voorleesdagen zijn van 25 januari tot en met 4 februari.
Dit jaar is het voor de onderbouw extra feestelijk want alle groepen mogen een bezoek aan de bibliotheek brengen. Veel kleuters kennen de bibliotheek al, maar voor andere kleuters is het bezoek aan de bibliotheek een eerste keer.
De bibliotheek besteed deze periode ook aandacht aan de Voorleesdagen.
Naast dit nieuws van werkgroep Kinderboek, kunnen we ook melden dat we dank zij de opbrengst van de verkoop van de boeken tijdens de Kinderboekenweek, veel mooie boeken hebben kunnen aanschaffen voor ons schoolproject wat nog gaat komen. Boekhandel Daan Nijman was blij dat er zoveel kinderen naar hun kraam kwamen en wij waren blij met het geld wat we daardoor mochten besteden aan nieuwe boeken over Azië.

Informatie Voorgezet Onderwijs
Hierbij een handige link van ons bestuur voor ouders van kinderen in groep 8. Hier kun je informatie vinden over de procedures rond de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

IJspret in de middenbouw
Op woensdag 11 januari gingen wij schaatsen in Kardinge. We gingen met alle negen middenbouwgroepen. Het was een koude fietstocht en een drukte van jewelste, want maar liefst 225 kinderen en 40 ouders gingen mee. We hebben de hele ochtend geschaatst op de ijshockeybaan en op de 400-meter baan. Voor de snelle schaatsers was de lange baan een uitdaging. Voor de beginners was de ijshockeybaan een betere plek om te schaatsen. Sommige kinderen hadden nog nooit geschaatst, maar hadden met vallen en opstaan toch veel plezier. Het was een leuke ochtend!
Sacha Klein Hegeman & Yael Konigferander (Dolfijnen)
schaatsen 2.jpg 

Groene speeltuin
Met ingang van dit schooljaar mag de Swoaistee gebruik maken van het terrein tegenover de school, het voormalige Malle terrein. We mogen dit gaan inrichten als een 'groene speeltuin'.
We willen graag een tuin waarin de kinderen de natuur 'beleven'! Denk daar bij aan een kruidentuin, een pluktuin, een insectentuin met insectenhotel, vogelnestjes. En daarnaast vooral een tuin waarin kinderen kunnen bouwen, spelen, ontdekken, uitproberen....met andere woorden: 'de natuur beleven'.
De werkgroep tuin is al begonnen met brainstormen maar we zouden het leuk vinden als er vanuit de oudergeleding meegedacht gaat worden, zowel bij het brainstormen als bij de aanleg.
Wie en wat hebben we nodig:
Mensen dit het leuk vinden en feeling hebben met een groene, natuurlijke speeltuin.
Mensen met expertise op gebied van grondwerk en groen inrichting (en onderhoud)
Mensen die het leuk vinden en tijd hebben om te helpen met de inrichting met zowel materiaal als mankracht.
Materialen die geschikt zijn voor een groene speeltuin.
Denk hierbij aan
Hout/takken/stammen/bamboe/wilgentakken
Potten en pannen , heksenketel en andere materialen voor een buitenkeuken.
Autobanden en/of trekker banden
Stenen/keien
Materialen voor een blote voetenpad
enz......
Lijkt het je leuk om mee te helpen geef dit dan door aan je stamgroepleider of loop even binnen bij de Zeesterren ook voor vragen.
Werkgroep tuin

Verkeer rond de school
De kinderen gaan inmiddels alweer bijna twee weken naar school en daarom is het goed om voor de veiligheid rond de school nogmaals een aantal zaken op een rijtje te zetten. Vooral bij het in- en uitgaan van de school ontstaan er soms gevaarlijke situaties.
Er loopt een gele streep over de stoeprand voor de school. Daar mag dus niet gestopt worden!!!! Het stopverbod geldt ook voor het deel waar de geparkeerde auto's staan.
Als je je kind met de auto naar school brengt dan is de kiss- en- ride plaats voor de voetbalkooi de plek om je kind af te zetten.
Wij hebben één plek voor auto's met een parkeerkaart voor invaliden. Deze wordt dagelijks gebruikt en mag niet gebruikt worden om snel een kind uit te laten stappen.
Verder is het belangrijk dat iedereen afstapt voor het plein en dat er met de fiets aan de hand gelopen wordt over het plein. Wanneer je op de fiets komt deze graag in de vakken plaatsen, zodat de looproutes vrij blijven.
Alvast heel erg bedankt voor de medewerking. Samen maken we de schoolomgeving veilig!

Gevonden voorwerpen
Op het podium in Het Ruim hangen weer alle gevonden voorwerpen. Ze hangen er nog een paar dagen, maar daarna gaat alles naar een goed doel. Dus grijp je kans en kijk even of er nog iets hangt wat je al heel lang kwijt bent.

Kinderraad
In Vreedzame Wijk Lewenborg is een kinderraad die meedenkt over zaken die in de wijk spelen. Vanuit de Swoaistee zijn er twee kinderen uit groep 7 die de school daarin vertegenwoordigen.
Vorige week hebben er in elke bovenbouwgroep verkiezingen plaatsgevonden. In elke groep is er één kandidaat gekozen die op maandag een korte presentatie hebben gehouden aan twee bouwcoördinatoren. Na 8 hele knappe en goede presentaties zijn Sophie Busker uit Kameleon en Lean Moloch uit Tjalk gekozen als de twee nieuwe leden van de kinderraad in Lewenborg. Zij gaan zich de komende tijd onder andere bezighouden met het vinden van een geschikte plek voor een kinderspeelplaats in de wijk. Veel succes!

Programmeerlessen in de midden- en bovenbouw
Na de kerstvakantie is er in alle midden- en bovenbouw groepen gestart met een serie programmeerlessen. Dit is een samenwerking tussen de RUG, de Hanze Hogeschool en de Swoaistee. De kinderen geven aan dit heel leuk en leerzaam te vinden.
De lessen worden dit jaar gegeven door de studenten van de twee instituten. De stamgroepleiders doen actief mee, zodat zij volgend jaar de lessenserie zelf kunnen geven.

Gezinsklas

Binnenkort zal er weer een gezinsklas starten. Hieronder een stukje om te lezen wat dit inhoudt. Binnenkort volgt meer informatie over aanmelden, start van de klas enz. Wanneer je belangstelling hebt kun je dit natuurlijk al kenbaar maken aan de stamgroepleider van je kind.

De gezinsklas is een klas waar maximaal 9 leerlingen van school samen met hun ouder(s) of een andere belangrijke volwassene een periode van 8-12 weken een dagdeel in de week vaardigheden trainen voor in de klas. De gezinsklas is geschikt voor kinderen die het af en toe moeilijk hebben in de klas. Het doel is dat het leren beter gaat en het kind weer met meer plezier naar school gaat. Voorbeelden van vaardigheden waar we aan kunnen werken zijn concentreren, op je beurt wachten, voor jezelf opkomen, rustig reageren of samenwerken.
In de gezinsklas is naast een behandelaar altijd iemand van school aanwezig, want een kind heeft een probleem nooit alleen. In de gezinsklas gaat het over samenwerken tussen kind, ouder en school. We onderzoeken met elkaar wat iedereen anders kan doen zodat het beter gaat in de klas.
In de gezinsklas wordt schoolwerk gemaakt en doen we allerlei oefeningen om deze vaardigheden te trainen (vaak in de vorm van een spel of creatieve opdracht). Ook is er een oudergroep. Ouders praten dan met elkaar, terwijl kinderen schoolwerk maken. De rest van de week worden de vaardigheden middels een beloningssysteem gescoord in de klas door de leerkracht.

Voor meer informatie of vragen kun je terecht op: www.madelies.nl/contact .

Vakantierooster schooljaar 2016-2017
 • Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2017
 • Goede Vrijdag /Pasen: 14 april t/m 17 april 2017
 • Meivakantie: 24 april t/m 28 april 2017
 • Bevrijdingsdag 5 mei 2017
 • Hemelvaart: 25 mei t/m 26 mei 2017
 • Pinksteren: 5 juni 2017
 • Zomervakantie: 21 juli t/m 1 september 2017

Margedagen schooljaar 2016-2017
Voor de kinderen zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • maandag 27 en dinsdag 28 februari 2017 (aansluitend op de voorjaarsvakantie)
 • dinsdag 6 juni (aansluitend op Pinkstermaandag)
 • donderdag 29 en vrijdag 30 juni 2017

Agenda

 • vrijdag 20-01 weeksluiting middenbouw
 • vrijdag 27-01 weeksluiting bovenbouw
 • woensdag 01-02 thema ouderavond
 • vrijdag 10-02 weeksluiting onderbouw
 • dinsdag 14-02 OV
 • woensdag 15-02 MR
 • vrijdag 17-02 weeksluiting middenbouw
 • zaterdag 18-02 begin voorjaarsvakantie
 • maandag 27-02 margedag (hele school vrij)
 • dinsdag 28-02 margedag (hele school vrij)
 • woensdag 01-03 weer naar school

Journaaltjes:
Dansstudio KaDans is het adres voor stijldansen in Groningen.
Vanaf dinsdag 7 maart start het nieuwe seizoen. Dansles voor beginners en gevorderden.
Donderdag 23 februari is er een Open Avond van 19-22 uur, kom langs om kennis te maken.
Om 20 uur is er een workshop Chachacha voor beginners.
Kijk op www.dansstudiokadans.nl voor meer informatie en het lesrooster.
Dansstudio KaDans Ulgersmaweg 8a in Groningen 06-30213334

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker