Journaal
Journaal jaargang 41 nummer 12
Donderdag 16-02-17
Jaargang 41, nummer 12

Welkom
Dyon van Ringelenstein heten we van harte welkom op De Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zal hebben bij ons op school.

Azië project
Net als elk jaar is er ook dit voorjaar weer een groot project dat in alle groepen centraal zal staan. Het thema dit jaar is Azië. Alle groepen zullen zich gaan verdiepen in de rijke culturen die Azië kent. Inmiddels is de werkgroep wereld oriëntatie druk met de voorbereidingen. Vorig jaar mochten de kinderen kiezen uit verschillende ateliers, waar ze op een creatieve wijze bezig konden met het thema. Dit willen we dit jaar weer organiseren. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die kennis en kunde hebben op Aziatisch vlak en het leuk vinden om in week 20, 21 en/of 22 twee keer een workshop te geven aan een groep kinderen van de midden- en bovenbouw. Te denken valt aan het beoefenen van tai chi of yoga, het maken van Aziatisch eten of het aanleren van een taal of de Chinese karakters. Lijkt het je leuk om dit te doen, laat het dan weten aan de stamgroepleider van je kind. We willen ook graag weten wat voor workshop je zou kunnen geven en welke dagen je beschikbaar bent.
Namens de werkgroep alvast bedankt!

Oproep broertjes en zusjes
Binnenkort gaan wij weer nadenken over de formatie van volgend schooljaar. Voor ons is het heel belangrijk om te weten hoeveel kinderen wij kunnen verwachten. Wij willen vragen om de broertjes en zusjes van kinderen die hier al op school zitten, die vóór 1 oktober 4 jaar worden en nog niet aangemeld zijn, zo snel mogelijk aan te melden. Inschrijfformulieren zijn op te halen bij Jacobien.
Alvast hartelijk dank.

Screening GGD
Na de vakantie wordt er door de GGD weer gestart met de screening van de kinderen in groep 2 en 7. Tot voor kort werd hierover door de stamgroepleider een brief meegegeven aan de kinderen. Dit is sinds dit jaar veranderd.
Er is naar de desbetreffende ouders een brief gestuurd, waarin staat dat er digitaal een vragenlijst ingevuld moet worden. Van de ouders is een ondertekend toestemmingsformulier nodig die men zelf dient uit te printen. Het is de bedoeling dat het ingevulde en ondertekende formulier wordt ingeleverd bij de stamgroepleider.

Kledingbeurs
Vrijdag 7 april
is het weer zover. Het is tijd voor de kledingbeurs in de Swoaistee!
Kom dus gezellig langs om voor een prikkie kinderkleding, speelgoed en nog veel meer te kopen!
De deur gaat om 19:00 uur open en het duurt tot 20:30 uur.
Doe geen warme kleren aan want de temperatuur kan aardig oplopen!

Wil je kinderkleding en speelgoed komen verkopen?
Stuur dan een mail naar kledingbeursswoaistee@gmail.com
Belangrijk: vermeld in de onderwerp regel je voor- en achternaam.
Aanmelding kan vanaf vandaag tot vrijdag 24 februari.

De verdere gang van zaken:
Er is een beperkt aantal plaatsen te verdelen over het dek, de gang en de entree (bij het keukentje). Bij meer aanmeldingen dan plaatsen wordt geloot ná 24 februari. Van de uitslag van de loting krijg je pas bericht na 24 februari. Het rekeningnummer waarop het stageld van 5 euro kan worden betaald, wordt dan ook vermeld.
Om zoveel mogelijk kopers te trekken, vragen we jullie om de beurs ook bij
vrienden, collega's en familie onder de aandacht te brengen.

Tot snel!
De kledingbeursdames

Extra Margedag
Omdat een schooljaar nooit helemaal te voorspellen valt en dus niet precies te plannen is van te voren, hebben we op woensdag 29 maart een extra margedag in moeten plannen. Deze komt naast de margedagen zoals altijd vermeld onder in het Journaal. Voor het team wordt het een culturele ochtend. We gaan deze ochtend gebruiken om onze eigen culturele vaardigheden te vergroten.
Wij hopen dat dit bij jullie niet tot veel organisatorische problemen lijdt. Alvast bedankt voor de flexibiliteit.

Vakantierooster schooljaar 2016-2017
 • Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2017
 • Goede Vrijdag /Pasen: 14 april t/m 17 april 2017
 • Meivakantie: 24 april t/m 28 april 2017
 • Bevrijdingsdag 5 mei 2017
 • Hemelvaart: 25 mei t/m 26 mei 2017
 • Pinksteren: 5 juni 2017
 • Zomervakantie: 21 juli t/m 1 september 2017

Margedagen schooljaar 2016-2017
Voor de kinderen zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • maandag 27 en dinsdag 28 februari 2017 (aansluitend op de voorjaarsvakantie)
 • woensdag 29 maart 2017
 • dinsdag 6 juni (aansluitend op Pinkstermaandag)
 • donderdag 29 en vrijdag 30 juni 2017

Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie!

Agenda

 • vrijdag 17-02 weeksluiting middenbouw
 • zaterdag 18-02 begin voorjaarsvakantie
 • maandag 27-02 margedag (hele school vrij)
 • dinsdag 28-02 margedag (hele school vrij)
 • woensdag 01-03 weer naar school
 • vrijdag 03-03 weeksluiting Dek: Piratennest, Tjalk, Skûtsje, Optimist, Matrozen, Beverburcht, Vissenkom, Krokodillenplas en Eendenvijver
 • dinsdag 07-03 sportdag middenbouw
 • vrijdag 10-03 weeksluiting Dek: Klipper, Schoener, Dolfijnen, Pinguïnrots, Strandlopers, Flamingo's en Kikkersloot
 • donderdag 16-03 MR
 • vrijdag 17-03 weeksluiting Dek: Kotter, Tjotter, Kameleon, Otters, Robbenplaat, Tuimelaars, Zeesterren en Schateiland
 • dinsdag 21-03 OV
 • vrijdag 24-03 weeksluiting Dek: Matrozen, Tjalk, Skûtsje, Optimist, Beverburcht, Piratennest, Vissenkom, Krokodillenplas en Eendenvijver
 • woensdag 29-03 MARGEDAG
 • vrijdag 31-03 weeksluiting Dek: Flamingo's, Schoner, Klipper, Dolfijnen, Pinguïnrots, Strandlopers en Kikkersloot
 • vrijdag 07-04 kledingbeurs
  weeksluiting Dek: :Zeesterren, Tjotter, Kameleon, Otters, Robbenplaat, Tuimelaars, Zeesterren en Schateiland, Kotter

Journaaltjes:
Dansstudio KaDans gaat verder onder de naam:
Dansen met Karen
Het adres voor stijldansen in Groningen!
Vanaf dinsdag 7 maart start het nieuwe seizoen, dansles voor volwassenen vanaf 16 jaar, voor beginners en gevorderden.
Op donderdag 23 februari is er een Open Avond van 19.00-22.00 uur om kennis te maken en alvast een dansje te maken.
Om 20.00 uur start ik met een workshop Chachacha voor beginners.
Kijk op www.dansenmetkaren.nl voor meer informatie en het lesrooster.

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker