Journaal
Journaal jaargang 41 nummer 15

Donderdag 13-04-17
Jaargang 41, nummer 15

Welkom
Niek Einhaus en Chloe Dittmar heten we van harte welkom op De Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Koningsspelen
Ook dit jaar zullen wij weer meedoen met de Koningsspelen.
Op vrijdag 21 april mogen alle kinderen in oranje kleding op school komen om een sportieve ochtend te hebben.
Dit jaar gaan we met de hele school naar de velden van FC Lewenborg. We lopen daar 's ochtends gelijk naar toe. Willen jullie zorgen dat iedereen uiterlijk half 9, met zijn/haar jas aan, in de groep is? Dit jaar starten we dus niet met een Koningsontbijt, maar we sluiten af met een Koningslunch!
Op de velden zullen we gezamenlijk starten met een warming up en sluiten we samen af met een spel van groep 8 tegen de stamgroepleiders.
Traditiegetrouw zal groep 8 de spelletjes op de velden begeleiden. Zij hebben er zin in!
Zoals jullie kunnen lezen, het wordt een super leuke en sportieve ochtend! Om deze Koningsspelen te laten slagen, hebben we jullie hulp nodig. Bij alle stamgroepen hangen intekenlijsten naast de deur.

We hopen op veel hulp!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Sport
  koningsspelen134172.jpg

Bollenactie
De bollenactie was een heel groot succes!! Er is een flink bedrag binnengebracht, waardoor we nu echt met z'n allen naar Wildlands kunnen vertrekken. We willen iedereen heel erg bedanken voor deze flitsende actie. Het exacte bedrag volgt nog!!!! Er wordt nog gerekend.


4 mei 2017
Jubileum schoolreis naar WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
wildlands134172.jpg
Op donderdag 4 mei 2017 gaan we met alle kinderen van De Swoaistee op schoolreis.
We hebben er zin in!!

We snappen ook heel goed dat dit voor sommige ouders best een spannend moment is.
Daarom deze brief met praktische informatie.
We hebben de groepjes van de Onderbouw en Middenbouw klein gemaakt.
In de Onderbouw zitten er 4 kinderen in een groepje per begeleider.
Verder lopen er steeds 2 groepjes (met 2 begeleiders) samen door het park.
In de Middenbouw zitten er in een groepje 4 á 5 kinderen per begeleider.
Voor elke Bovenbouw hebben we 2 begeleiders.

De leerkracht van elke stamgroep is vrij en begeleidt geen groepje. Hij/zij loopt constant rond en is aanspreekpunt voor de stamgroep. Zij staan weer in contact met de werkgroep schoolreis.

 • De kinderen worden gewoon om 8.30 uur in de groep verwacht
 • De bussen vertrekken rond 9.00 uur
 • We zullen om 15.30 uur terug zijn op school
  Dit is een richttijd, er kan natuurlijk altijd onverhoopt een vertraging optreden.
 • De kinderen krijgen in het park een patatje en wat drinken
 • Natuurlijk mogen de kinderen ook nog wat extra's mee zoals een broodje, drinken en fruit

Dingen om aan te denken:
Tassen zijn voorzien van naam van het kind en naam van de school
(De kinderen dragen hun eigen tas, dus neem niet teveel mee)
Denk bij slecht weer om regenkleding
Geen geld of snoep mee

Voor vragen kun je terecht bij de stamgroepleiding.

Adres:
WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
Raadhuisplein 99
7811 AP Emmen
+31 (0)591 850 855

Excursie bovenbouw
Het Museum Canadian Allied Forces, ook wel Bevrijdingsmuseum of Oorlogsmuseum genoemd, is een museum over de Tweede Wereldoorlog, specifiek gefocust op de Canadese troepen die Groningen hebben bevrijd. Het museum vertoont van zowel Canadese-, Duitse- als verzetszijde objecten die met deze tijd te maken hebben. Ook worden in diorama's andere scenes uit de oorlog tentoongesteld zoals een Brits vliegveld compleet met vliegtuig en een Afrika-scene.
We zijn met alle bovenbouwgroepen de afgelopen week hierheen geweest. Dit deden we omdat we aan het werk zijn met het thema: wereldoorlogen.
af134171.gif af134172.gif

TV sterren
Hugo Pieters & Lars Stiepel hebben meegedaan aan een quiz, Totally Fit Kidz die binnenkort op TV komt. Ze vertegenwoordigen hiermee de provincie Groningen en tevens De Swoaistee. Wie krijgt de eer om door te gaan als "gezondste school" van Nederland?
Hugo en Lars werden op school verrast door een cameraploeg en de programmamaker die hen een Wildcard uitreikte.
Totally Fit Kidz start vanaf 15 april 2017 iedere zaterdag en zondag om 16.25 uur bij RTL Telekids/RTL 8. Elke zaterdagaflevering staat in het teken van de Totally Fit Quiz en elke zondagsaflevering staat in het teken van o.a. verrassingstraktaties.
Op 29 april is er een aflevering waarin Hugo en Lars en een klein stukje Swoaistee te zien zijn.
Heel veel plezier en heel veel succes Hugo en Lars!!!!

Schoolfeest
Op vrijdag 9 juni hebben we weer ons jaarlijkse schoolfeest. Als werkgroep zijn we achter de schermen al weer druk bezig met de organisatie. Het thema van dit jaar sluit aan bij het grote wereld oriëntatie project over Azië dat in de weken eraan voorafgaand plaats vindt. Omdat het die dag volle maan is heeft ons feest de titel "Het Aziatische volle maanfeest" gekregen.
Dit jaar willen we naast allerlei andere activiteiten een loterij houden waarbij leuke prijzen te verdienen zijn. Met het geld dat we hiermee kunnen verdienen bekostigen we het feest.
We zijn op zoek naar kleine en grote prijzen. Wie heeft er een eigen bedrijf of wil/ kan een prijs ter beschikking stellen. We zullen alle gulle gevers noemen in het journaal of op een andere manier, zodat we wat reclame maken. Prijzen kunnen worden ingeleverd bij de onderstaande stamgroepleiders. Natuurlijk kunnen we ook voor de grabbelton tweedehands kleinere prijsjes gebruiken!
Schrijven jullie allemaal de datum 9 juni vast in de agenda, het belooft een fantastisch Aziatisch volle maanfeest te worden.
Namens de werkgroep: Leonie, Rinske, Marjan, Mike, Marleen en Mireille

Audit O2G2
Maandag en dinsdag 3 en 4 april hebben wij bezoek gehad van O2G2 collega's en een Jenaplandirecteur uit de regio. Zij hebben een schoolvisitatie gedaan om breed naar de kwaliteit van ons onderwijs te kijken. Het was een audit dat te vergelijken is met een inspectie bezoek. De bevindingen van het visitatieteam werden mondeling gedeeld met het team en komt nog na een aantal weken in verslagvorm naar ons toe. Het visitatieteam was zeer positief over onze school. Met name het pedagogisch klimaat waren ze erg over te spreken en zagen ze veel aspecten van de Vreedzame School terug. Natuurlijk hadden zij ook mooie aanbevelingen. Een rapport is in de maak en wordt binnenkort naar ons opgestuurd.

De ouderbijdrage
De laatste herinneringsbrieven voor de ouderbijdrage 2016/2017 zijn bijna de deur uit. Heb je per ongeluk toch nog niet betaald voor het afgelopen school jaar het kan nu nog. De bijdrage voor de schoolreis is € 24,-en de ouderbijdrage is € 18,-
Hoe?
Overmaken op rekeningnummer: NL48INGB0002532117
Ten name van: De Swoaistee
Onder vermelding van: Schoolreis/ouderbijdrage 2016-2017 + naam kind / stamgroep (komende schooljaar)dit nog snel.
In juni zullen we de brieven versturen van het schooljaar 2018/2019.

Met vriendelijke groet,
De oudervereniging

Ecokathedraal
Van de projectleider van de ecokatherdraal kregen wij het bericht dat de gebouwen door de vernielingen op instorten staan. Dit bericht is al triest genoeg, maar ik moet er ook nog bij vermelden dat het betreden van het gebied op eigen risico gebeurt.
 

Vakantierooster schooljaar 2016-2017

 • Goede Vrijdag /Pasen: 14 april t/m 17 april 2017
 • Meivakantie: 24 april t/m 28 april 2017
 • Bevrijdingsdag 5 mei 2017
 • Hemelvaart: 25 mei t/m 26 mei 2017
 • Pinksteren: 5 juni 2017
 • Zomervakantie: 21 juli t/m 1 september 2017

Margedagen schooljaar 2016-2017
Voor de kinderen zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • dinsdag 6 juni (aansluitend op Pinkstermaandag)
 • donderdag 29 en vrijdag 30 juni 2017

Agenda

 • vrijdag 14-04 Goede Vrijdag (kinderen vrij)
 • maandag 17-04 Tweede Paasdag
 • dinsdag 18-04 weer naar school
  eind cito groep 8
  MR/OV
 • woensdag 19-04 eind cito groep 8
 • donderdag 20-04 eind cito groep 8
 • vrijdag 21-04 Koningsspelen
 • zaterdag 22-04 start Meivakantie
 • maandag 01-05 weer naar school
 • donderdag 04-05 grote lustrum schoolreis
 • vrijdag 05-05 Bevrijdingsdag (alle kinderen vrij)
 • donderdag 11-05 schoolfotograaf
 • vrijdag 12-05 weeksluiting onderbouw
 • dinsdag 16-05 OV
 • woensdag 17-05 MR
 • vrijdag 19-05 weeksluiting bovenbouw
 • donderdag 25-05 Hemelvaartvakantie
 • vrijdag 26-05 Hemelvaartvakantie

Journaaltjes:

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker