Journaal
Journaal jaargang 41 nummer 17

Donderdag  01-06-17
Jaargang 41, nummer 17

Welkom
Zoë Greven, Jesse Meter en Lola Hovenkamp heten we van harte welkom op De Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Afsluiting project Azië
ProjectAzie.jpg
Op donderdagmiddag 8 juni sluiten we ons gezamenlijke schoolproject af. De afgelopen weken hebben alle kinderen hard gewerkt aan het thema Azië. Iedereen is van harte welkom om in alle stamgroepen te kijken wat er gemaakt, geleerd en ontdekt is. Van 13.45 uur tot 14.45 uur bent je van harte welkom. We hopen op een grote opkomst.

Eindtoets 2017
De kinderen uit groep 8 hebben in april allemaal meegedaan aan de landelijke Eindtoets. Ze hebben prima kunnen laten zien wat ze de afgelopen jaren op school hebben geleerd.
De schoolscore 2017 komt uit op 536,4. Een prima score die ruim boven het landelijke gemiddelde van 535,1 ligt.
De advisering en de toelating tot het voortgezet onderwijs is al een poosje achter de rug. De Eindtoets wordt nu vooral gebruikt om te kijken hoe een school het met deze groep kinderen heeft gedaan.

Audit
Op 3 en 4 april is onze school bezocht door een auditteam van het schoolbestuur, aangevuld met een directeur van een Jenaplanschool. Naast het reguliere inspectiekader (kwaliteit lesgeven, resultaten, planmatig zorg) hebben de leden van het auditteam ook een antwoord gezocht op drie specifieke vragen die wij hadden opgesteld:
- hoe worden de aanpak van de Vreedzame School en het pedagogisch klimaat binnen onze school gewaardeerd?
- hoe wordt de zelfverantwoordelijkheid, het eigenaarschap van de kinderen toegepast en versterkt?
- hoe wordt de organisatie binnen de driejarige stamgroepen gewaardeerd?
Op 3 en 4 april zijn in bijna alle groepen lesbezoeken gedaan en zijn er allerlei gesprekken gevoerd en documenten bestudeerd.
Aan het einde van de dag is er meteen verslag gedaan aan het team en enige tijd later is het rapport opgesteld en gepresenteerd aan het bestuur.
Een paar citaten:
"De school heeft een zorgvuldige zorgstructuur ingericht. Daarbij zijn de leerlingen goed in beeld. Er zijn doelendocumenten per bouw vastgelegd. Van daaruit worden groepsplannen opgesteld."
"De analyses (vanuit de groepsplannen) hebben nog niet altijd een directe koppeling met het gegeven onderwijs. Feedback kan nog sterker worden toegepast."
"De eindopbrengsten liggen op een prima niveau. De tussenopbrengsten kennen een vertraagde ontwikkeling, maar laten door de jaren heen een stijgende lijn zien."
"Vanuit de gesprekken met leerkrachten, IB en directie beluisteren we een stevige professionele cultuur. De onderwijsontwikkeling wordt breed gedragen."
"De auditcommissie is uitermate positief over alle inzet op het pedagogische klimaat.
Het lukt de school om een veilig klimaat in te richten. Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van een democratische grondhouding."
"De leerlingen geven terug dat ze gezien worden en zich gekend weten. Tussen medewerkers onderling zien we een vergelijkbare betrokkenheid."
"Het groepsmanagement in de driejarige stamgroepen blinkt uit in de routine voor wat betreft de organisatie. Het lukt de leerkrachten goed om dit groepsmanagement vorm te geven."
"Tijdens de lessen hebben we een grote mate van zelfverantwoordelijk leren waargenomen. De leerlingen zijn initiatiefrijk in het vinden van oplossingen tijdens hun leren. We zien leerlingen die elkaar helpen bij leertaken."
Binnen het onderwijs zijn we van nature gericht op verbeterpunten, op wat er nog beter kan en moet. Uiteraard nemen we vanuit deze audit ook voldoende tips mee, maar we zijn nu vooral ook trots op deze bevindingen!!

Schoolfeest Aziatisch volle maanfeest: Graag meer hulp!
Volgende week vrijdag 9 juni is het schoolfeest. Jullie hebben daar al een informatiebrief over gekregen. Op de deuren hangen lijsten, helaas zijn die allemaal nog erg leeg. We hebben 55 mensen nodig die 45 minuten een spel willen begeleiden. Zonder deze hulp kunnen we niet voldoende spelletjes bemannen, waardoor er lange rijen staan met wachtende kinderen. Wie wil er 45 minuten bij een spel staan?
We hopen dat we alle kinderen en ouders zien tijdens het middagprogramma op vrijdag 9 juni vanaf 14.00 uur op het plein!
Veel groeten namens de werkgroep: Leonie, Rinske, Marjan, Mike, Marleen en Mireille

Stem mee!!!!!
Kinderen, jonge ontwerpers, van 11 basisscholen uit de gemeente Groningen, waaronder kinderen van de Swoaistee, hebben posters ontworpen om de Kindpakketregelingen extra onder de aandacht te brengen. Je kunt kiezen welke je de mooiste vindt. Dus stem mee en stem op de posters van De Swoaistee.
kiesposter.jpg

Weeksluiting middenbouw vrijdag 2 juni gaat niet door

Vanwege het schoolproject gaat de weeksluiting voor alle middenbouwgroepen vrijdag as. niet door.

Noord Nederlands Orkest
Morgenavond om 19.00 uur is er in de Oosterpoort een voorstelling van Het Noord Nederlands Orkest en de vier slagwerkers van Percossa. Vandaag zijn alle bovenbouwgroepen naar deze voorstelling geweest. Het blijkt een ook een leuke interactieve voorstelling voor kinderen uit de middenbouw te zijn. Er zijn gratis kaarten te krijgen via een ouder van school. Wanneer je belangstelling hebt kun je je naam en aantal kaarten doorgeven aan de stamgroepleider van je kind (alleen middenbouw). De kaarten zullen dan voor aanvang van de voorstelling klaar liggen bij de kassa en zal er iemand staan met een bordje `Swoaistee` om de kaarten te overhandigen.

Vakantierooster schooljaar 2016-2017

 • Pinksteren: 5 juni 2017
 • Zomervakantie: 21 juli t/m 1 september 2017


Margedagen schooljaar 2016-2017
Voor de kinderen zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • dinsdag 6 juni (aansluitend op Pinkstermaandag)
 • donderdag 29 en vrijdag 30 juni 2017


Agenda

 • donderdag 01-06 bovenbouw NNO
 • maandag 05-06 Pinkstermaandag (vrij)
 • dinsdag 06-06 MARGEDAG
 • donderdag 08-06 presentatie project
 • vrijdag 09-06 schoolfeest
 • woensdag 14-06 thema ouderavond
 • donderdag 15-06 MR
 • vrijdag 16-06 sportdag achtste jaars
  weeksluiting Dek: Tuimelaars, Tjotter, Kameleon, Kotter, Otters, Robbenplaat, Zeesterren, Schateiland
 • dinsdag 20-06 OV
 • vrijdag 23-06 weeksluiting Dek: Skûtsje, Tjalk, Optimist, Matrozen, Beverburcht, Piratennest, Vissenkom, Krokodillenplas, Eendenvijver
 • donderdag 29-06 MARGEDAG
 • vrijdag 30-06 MARGEDAG
 • vrijdag 07-07 weeksluiting Dek: Pinguïnrots, Schoener, Dolfijnen, Klipper, Strandlopers, Flamingo's, Kikkersloot
 • maandag 10-07 musical groep 8 (indeling volgt nog)
 • dinsdag 11-07 musical groep 8 (indeling volgt nog)
 • woensdag 12-07 wisselochtend
  MR

Journaaltjes:
Aloë Vera producten op natuurlijke basis
De plant aloë vera (barbadensis miller) is al eeuwenlang bekend om zijn heilzame eigenschappen. Ik geef je graag advies over het gebruik van Aloë vera producten in hun zuiverste en puurste vorm. Van persoonlijke verzorging tot huidverzorging, en van voedingssupplementen tot Aloë vera drankjes. Wil je op de hoogte blijven volg dan mijn facebook Aloe Vera Advies https://www.facebook.com/aloeveraadvies/ . Mailen mag uiteraard ook aloevera@jadv.nl
Jolien de Vries-Revier

aloevera11517.jpg

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker


Kardingerun
PosterKardingerun.jpg

NK Knikkeren in Groningen 4 juni
4 juni is het zover, de voorronde van het NK Knikkeren in gemeente Groningen!
Op deze woensdagmiddag worden alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 uitgenodigd om mee te doen aan het kampioenschap knikkeren.
De voorronde vindt plaats op de Grote Markt. Meld je gratis aan op www.nkknikkeren.nl
De 16 beste knikkeraars mogen naar de grote finale van het NK Knikkeren in DierenPark Amersfoort.
knikker11517.gif

Word slootjesexpert !

Ontdek de schatten van het water
Op zondagmiddag 11 juni is er weer een slootjesdag. Deze keer houden we dit in het Le Roy gebied in Lewenborg. Dan gaan we weer kevers en kikkers zoeken. Laarzen en oude kleren aan en gaan.
In en rond het water
Waterschorpioenen, bootsmannetjes of kokerjuffers: wat leeft er allemaal in het water? Ga jij ook het water oversteken met een vlot? Je kunt proefjes doen en de mini-beestjes onder een microscoop bekijken. Er zijn IVN Natuurgidsen om je te helpen. En dit jaar kun je ook schatzoeken. Verder kun je op verkenning gaan in het Le Roygebied.... Boompje klimmen en kletspoten krijgen. Of op zoek gaan naar het Circuit, een avontuurlijke speelplek.
Je hoeft je niet op te geven, het is vrije inloop. En vergeet je ouders niet, want het is een (groot)ouder-kind activiteit.
Tijdstip: 13.30 - 15.30 uur
Locatie: Le Roy Huis in Lewenborg
Qua navigatie basisschool De Swoaistee aanhouden: Kiel 7. Het Le Roy Huis ligt aan het water ten noorden van de school. Als je het niet kunt vinden, kun je bellen naar 06-333.733.01.
OV: lijn 3 bushalte De Boeg

Natuurkids van IVN Groningen-Haren

Meer informatie:
natuurkids.groningen@gmail.com Hier kun je je ook opgeven om op de hoogte te worden gehouden van andere activiteiten van de Natuurkids van IVN Groningen-Haren
https://www.ivn.nl/afdeling/groningen-haren

Buitenspeeldag
Buitenspeeldag.jpg

Timmerdorp 2017
ben jij er weer bij? Lees hier meer informatie over Timmerdorp 2017
  Timmerdorp.jpg