Journaal
Journaal jaargang 41 nummer 20
Donderdag 13-07-17
Jaargang 41, nummer 20

Wisselochtend
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen kennis gemaakt met hun nieuwe groepsgenoten en stamgroepleider. Het is leuk om te zien dat de onderbouwkinderen ineens als hele grote trotse middenbouwers naar hun nieuwe stamgroepen lopen. En dat de oudste middenbouwers alweer grote bovenbouwers worden. Het was weer een geslaagde en waardevolle ochtend.

Luchtkussens dinsdag 17 juli
Vanwege het weer op de dag van het schoolfeest waren de luchtkussens geannuleerd, maar is er gelijk gezocht naar een dag dat ze nog wel opgezet konden worden. Dit is dinsdag 17 juli en wordt dan mooi gecombineerd met de viering van de verjaardagen van de stamgroepleiders. Kortom een echte feestdag! Deze kussens moeten natuurlijk opgezet en afgebroken worden. Daarom willen we vragen of er sterke ouders zijn die dinsdag ochtend om 8.00 uur de kussens kunnen helpen opzetten en om 15.15 uur kunnen helpen afbreken. Dat zou heel fijn zijn!!!

Schoolreis
Het lijkt nog ver weg, maar twee weken na de zomervakantie gaan we alweer op schoolreis. Hier alvast de informatie.
Schoolreis13717.jpg
Op donderdag 14 september 2017 gaan we met de onderbouw en middenbouw op schoolreis. De onderbouw gaat naar Nienoord en de middenbouw naar Drouwenerzand. We verwachten een gezellige dag met elkaar te hebben!
 • De kinderen moeten gewoon om 8.30 uur in de groep zijn. De bussen van de onderbouw en de middenbouw vertrekken rond 9.00 uur.
 • De onderbouw zal om 14.45 uur terug zijn. De middenbouw rond 15.15 uur.
  Dit is een richttijd, er kan natuurlijk altijd onverhoopt een vertraging optreden.
 • De kinderen krijgen in het park een patatje, wat drinken en een ijsje. Natuurlijk mogen de kinderen ook nog wat extra's mee zoals een broodje, drinken of fruit.

Dingen om aan te denken:
Tassen zijn voorzien van de naam van het kind en de naam van de school.
Denk bij slecht weer om regenkleding.
Geen geld of snoep mee.

Begeleiding:
Voor deze schoolreis is ook begeleiding nodig.
Ouders van de onderbouw kunnen zich hiervoor inschrijven op de lijst naast de deur van de groepen. Wanneer meer ouders zich inschrijven dan nodig is, wordt er geloot.
Bij de middenbouw vraagt de stamgroepleider zelf een begeleider.

Adressen:
Nienoord 20
9351 AC Leek
tel: 0594 512 230

Drouwenerzand
Gasselterstraat 7
9533 PC Drouwen
tel: 0599-564360

Musicals
Maandag en dinsdag zijn de musicals van de achtste jaars opgevoerd. 's Ochtends voor alle kinderen van de school en 's avonds voor familie en vrienden.
Het was weer een leuk verhaal, met twee ruziënde bakkersfamilies en een verdwenen bruidspaar. Een verhaal met veel humor en mooie liedjes werd door de kinderen op het podium neer gezet. Wat hebben de kinderen het weer goed gedaan. Het waren twee prachtige avonden.
Vanaf hier willen we nogmaals iedereen bedanken voor alle hulp!!!!
musical137171.jpg musical137172.jpg

Betaling schoolreis en vrijwillige ouderbijdrage (schooljaar 2017/2018)
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Vorige week heeft uw zoon/dochter een brief meegekregen inzake de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en betaling schoolreis.
Van de ouderbijdrage organiseren we de leuke activiteiten op school zoals de Sinterklaas- en kerstviering, het schoolfeest, kinderboekenweek en diverse sportactiviteiten. De schoolreisbijdrage is vanzelfsprekend voor de betaling van het schoolreisje dat 1 keer per schooljaar plaats vindt voor de kinderen de onder en middenbouw.

Vrijwillige ouderbijdrage

Om alle leuke activiteiten te kunnen organiseren zijn wij afhankelijk van uw ouderbijdrage.
De bijdrage is vrijwillig, maar we doen een beroep op alle ouders om jaarlijks een bijdrage te doen van 18 euro per kind.

Bijdrage schoolreis
Tot en met groep 5 gaan de kinderen ieder schooljaar op schoolreis. Om dit prachtige avontuur te kunnen bekostigen vragen wij u een jaarlijkse bijdrage van 24 euro per kind.

Automatische incasso
Bij de brief die u heeft ontvangen zit een machtigingsformulier. Vanaf dit schooljaar is de Oudervereniging overgegaan op een nieuw administratieprogramma waarbij de ouderbijdrage en het schoolreisgeld zullen worden geïnd via een automatische incasso. De Incasso wordt uiteraard stop gezet zodra uw kind van school gaat.

Wij verzoeken u vriendelijk de machtiging voor automatische incasso in te vullen en ondertekend aan uw kind(eren) mee te geven. Inleveren kan bij de docent van uw kind(eren), graag voor vrijdag 14 juli 2017.

Heeft u bezwaar tegen automatische incasso, dan kunt u het bedrag ook voor 15 augustus 2017 overmaken naar rekeningnummer NL48 INGB 0002 5321 17 t.n.v. Oudervereniging OBS De Swoaistee, Groningen. Vergeet daar niet de naam van uw zoon/dochter bij te vermelden en de referentiecode die in de brief staat vermeld.

NB Als uw financiële situatie het moeilijk maakt de vrijwillige ouderbijdrage te kunnen betalen, adviseren wij u om eens een kijkje te nemen op de website van Stichting Leergeld. Kijkt u daarvoor op www.leergeld.nl (kies vervolgens 'regio's' en ten slotte 'Groningen'). Zij bieden daadwerkelijke ondersteuning, zodat de bijdrage wél kan worden betaald en wij voor alle kinderen op school activiteiten kunnen blijven organiseren.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan ons via de mail ouderverenigingswoaistee@gmail.com.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Oudervereniging De Swoaistee

MijnSchool op vakantie
Na een jaar hard werken komt het eind van het schooljaar in zicht en dus ook de vakantie.
Ook het MijnSchool ouderportaal neemt een break. Het portaal en beheer is gesloten van: 31 juli t/m 12 augustus. Dit betekent dat MijnSchool wordt opgeschoond. Foto's en berichten worden automatisch verwijderd. Dus wanneer jullie nog foto's willen downloaden kan dat tot 31 juli.
Sinds kort is er ook een MijnSchool app voor op een tablet of smartphone. Deze kun je gratis downloaden en is met een aantal overzichtelijke stappen te installeren. Een hele handige app!

Rugzak in de brugklas
Onderstaande brief gaat deze week mee met alle achtste jaars. Hierbij ook de brief in Het Journaal. rugzak13717.jpg
Rugzak voor jongeren in de brugklas

Na de zomervakantie gaan ruim 320 kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen naar het voortgezet onderwijs. De gemeente zorgt ervoor dat deze kinderen een goede start in de brugklas kunnen maken met een gevulde rugzak.

De gemeente wil dat alle kinderen een goede basis hebben om kennis te vergaren. Wethouder Gijsbertsen: "De kinderen in onze stad die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen moeten dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. Met deze gevulde rugzak kunnen deze kinderen meedoen met hun klasgenootjes en de benodigde schoolspullen aanschaffen."

Deze rugzakactie vloeit voort uit een enquête onder 1200 leerlingen uit de bovenbouw van basisscholen uit de stad. In deze enquête werd hen gevraagd waar behoefte aan is als je naar het voortgezet onderwijs gaat.

De gemeente werkt bij de uitvoering van deze rugzakactie samen met alle basisscholen, stichting Leergeld, ondernemers Pasveer en Bruna en de gemeente Groningen.

Werkwijze
Zit jij in groep 8? Ga je na de zomervakantie naar de brugklas?
Hebben jouw ouders een stadjerspas en/ of ben jij bekend bij Stichting Leergeld?
Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor deze actie!

Stuur een mail naar leergeldgroningen@live.nl en vermeld daarin het volgende:

 • Naam ouder
 • naam kind
 • Straatnaam
 • postcode
 • telefoonnummer
 • email

Let op! Ook stichting Leergeld stuurt deze brief. Het is voldoende om Leergeld 1 keer te laten weten dat je na de zomervakantie naar de brugklas gaat.

Move
De afgelopen weken heeft een groep leerlingen van de leerlingen/kinderraad meegedaan met een project van stichting MOVE. Samen met een aantal studenten hebben zij gewerkt aan een project om de buurt mooier en leuker te maken. Zo leerden zij hoe ze iets moois konden realiseren voor hun buurt. Ook hebben de studenten en leerlingen elkaar beter leren kennen. De leerlingen hebben het Malle terrein bij de Swoaistee opgeknapt. Ze hebben de speelplek opgeruimd en leuker gemaakt door een oude boom in een nieuw jasje te steken. Op vrijdag 14 juli om 12:00 is er een feestelijke afsluiting van het project. Dat laten de kinderen zien wat ze hebben gedaan. Als je nieuwsgierig bent naar het resultaat ben je van harte welkom om te komen kijken.

Lezen in de vakantie
Ook in de zomervakantie kan lezen leuk zijn. Zet de vakantieBieb-app op je tablet of smartphone en download een grote selectie e-boks voor kinderen. De nieuwe app is van 1 juni t/m 31 augustus gratis te downloaden via de App Store en de Google Play Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl


Vakantierooster schooljaar 2016-2017

 • Zomervakantie: 21 juli t/m 1 september 2017

Vakantierooster 2017-2018

 • Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2017
 • Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
 • Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
 • Paasvakantie 30 maart t/m 2 april 2018
 • Koningsdag 27 april 2017
 • Meivakantie 30 april t/m 4 mei 2018
 • Hemelvaartvakantie 10 en 11 mei 2018
 • Pinkstervakantie 21 mei 2018
 • Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus 2018

Margedagen schooljaar 2017-2018
Ook volgend schooljaar zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • Maandag 16 oktober t/m woensdag 18 oktober 2017
 • Donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2018
 • Maandag 25 en dinsdag 26 juni 2018

Het team van de Swoaistee wenst iedereen alvast een hele fijne zomervakantie!!!!!
zomervakatie13717.jpg

Agenda

 • Maandag 17-07 afscheid groep 8
 • Dinsdag 18-07 luchtkussens
 • Vrijdag 21-07 begin zomervakantie
 • Maandag 04-09 weer naar school

Journaaltjes:
Vakantierooster Kinderwerktuin Beijum 2017

Kinderwerktuin Beijum is voor het onderhoud en watergeven en eventueel voor het oogsten van bloemen of groentes in de zomervakantie geopend op de volgende dagen tussen 10.00 en 16.00 uur:

 • Dinsdag 25 juli
 • Dinsdag 1 augustus
 • Dinsdag 8 augustus
 • Dinsdag 15 augustus
 • Dinsdag 22 augustus
 • Dinsdag 29 augustus

Iedereen is welkom! We hopen dat er weer zoveel bloemen bloeien op de plukstroken dat iedere bezoeker een klein boeketje kan knippen om mee te nemen!
Je mag ook lekker dwalen door het bloemenlabyrint. Kom je langs?

Groetjes Lucy, Karin, Michael en Ger
050-3676329

kinderwerktuinbeijum.jpg
Foto's Luit S.

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker