Journaal
Journaal jaargang 42 nummer 02

Donderdag 21-09-17
Jaargang 42, nummer 02

Schoolreis
Vorige week donderdag zijn de onderbouw en de middenbouw op schoolreis geweest naar Nienoord en het Drouwenerzand. De weersvoorspellingen waren niet zo goed en het was spannend of het weer roet in het eten zou gooien. Het viel gelukkig mee. Kinderen, stamgroepleiders en begeleidende ouders kwamen heel voldaan terug van een hele leuke dag. Af en toe een buitje kon de pret gelukkig niet drukken. Iedereen heel erg bedankt voor het mogelijk maken van de schoolreis.


Werkweek bovenbouw
Gisteren zijn alle bovenbouwgroepen bepakt en bezakt op werkweek vertrokken naar Ameland, Roden en Westdorp. De groepen naar Roden vertrokken op de fiets. De groepen naar Ameland en Westdorp vertrokken met auto's, maar de fietsen werden vervoerd in busjes. Het gaat prima op de verschillende locaties. Op MijnSchool worden dagelijks verslagen geplaats, zodat je een beetje op de hoogte kunt blijven van de avonturen aldaar.
Vanaf hier alvast een bedankje voor alle hulpouders en voor de Fairback Kringloopwinkel die voor een vriendschappelijk prijsje bereid was om een deel van de fietsen te vervoeren.

Vreedzame School 'We horen bijelkaar'
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken de stamgroepleider en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om een stamgroep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. "Jij kan zo goed iemand helpen". Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een 'afbreker'. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.
  

Bericht van de oudervereniging
Denkt u om de betaling van de schoolreis en de vrijwillige ouderbijdrage (schooljaar 2017/2018)

Helaas hebben we nog niet van iedereen een ingevulde machtiging ontvangen t.b.v. de bijdrage schoolreis en/of de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage is vrijwillig maar om de schoolreis en andere leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren zijn wij echt afhankelijk van uw ouderbijdrage.
Machtigingsformulier
U kunt een machtigingsformulier ophalen bij de leerkracht van uw kind. Wij verzoeken u vriendelijk uiterlijk 19 september het ingevulde en ondertekende formulier in te leveren bij de leerkracht.

Heeft u bezwaar tegen automatische incasso, dan kunt u het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL48 INGB 0002 5321 17 t.n.v. Oudervereniging OBS De Swoaistee, Groningen. Onder vermelding van: [NAAM KIND], [referentiecode] (deze vindt u op de brief die u eerder heeft ontvangen) schooljaar 2017/2018. Bent u de brief kwijt, dan kunt u de oudervereniging mailen op: ouderverenigingswoaistee@gmail.com en mailen wij u de brief.

Wanneer incasseren?
Wat betreft de ouders die al een machtiging hebben ingevuld, we gaan het bedrag voor dit schooljaar (2017/2018) in de laatste week van september incasseren. Wilt u er dus alsjeblieft voor zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat.

Vergoeding schoolfonds kinderen (VOS)
Ouders die een bijstandsuitkering of laag inkomen hebben, kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen om de ouderbijdrage te kunnen betalen. Een aantal ouders heeft hiervoor al een brief ontvangen van de gemeente. Vul alsjeblieft dit formulier in en lever het in. Zo krijgen we ook voor deze kinderen een bijdrage binnen. Heeft u de brief niet ontvangen maar denkt u wel dat u recht heeft op zo'n vergoeding? Dan kunt u de vergoeding aanvragen: https://gemeente.groningen.nl/vergoeding-schoolfonds-kinderen-vos-aanvragen
Er zijn nog meer mogelijkheden om ouders met een laag inkomen te ondersteunen bij het betalen van diverse activiteiten voor hun kind. Kijk bijvoorbeeld eens op de website van Stichting Leergeld. Of vraag de brugfunctionaris ,Henriëtte Boddema, om meer informatie.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan ons via de mail ouderverenigingswoaistee@gmail.com.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Oudervereniging De Swoaistee

Kledingbeurs
Dag allemaal!
Vrijdag 6 oktober is het weer zover. Het is tijd voor de kledingbeurs in de Swoaistee!
Kom dus gezellig langs om voor een prikkie kinderkleding, speelgoed en nog veel meer te kopen!
De deur gaat om 19:00 open en het duurt tot 20:30.
Doe geen warme kleren aan want de temperatuur kan aardig oplopen!

kledingbeurs2017.jpg

Wil je kinderkleding en speelgoed komen verkopen? Stuur dan een mail naar kledingbeursswoaistee@gmail.com
Belangrijk: vermeld in de onderwerpregel je voor- en achternaam.
Aanmelden kan tot en met zondag 24 september.

Voorgaande jaren kregen de mensen die al eens eerder kleding of speelgoed verkochten een aparte mail met de aankondiging. Omdat we met het Swoaisteejournaal ook iedereen (en ook de nieuwe ouders) kunnen bereiken, staat de aankondiging vanaf dit seizoen alleen in het journaal en heeft het in MijnSchool gestaan.

De verdere gang van zaken:
Er is een beperkt aantal plaatsen te verdelen over het Dek, de gang en de entree (bij het keukentje). Bij meer aanmeldingen dan plaatsen wordt er na 24 september geloot. Van de uitslag van de loting krijg je bericht na 24 september. Het rekeningnummer waarop het stageld van 5 euro kan worden betaald, wordt dan ook vermeld.

Om zoveel mogelijk kopers te trekken, vragen we jullie om de beurs ook bij vrienden, collega's en familie onder de aandacht te brengen.
Tot snel!
De kledingbeursdames

Vernieuwde website Sporthopper online!
Vanaf 11 september kunnen kinderen zich op de vernieuwde website inschrijven voor cursussen van de nieuwe periode van het sportkennismakingsprogramma Sporthopper.

Site in nieuw jasje
Ook Sporthopper gaat met de tijd mee. Frisser, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk voor zowel deelnemers als sportaanbieders. Dat zijn de uitgangspunten geweest voor de vernieuwing van sporthopper.nl. De website is nu geschikt voor smartphone, tablet en computer. Met de lancering van de nieuwe site hoopt Huis voor de Sport Groningen dat er nog meer kinderen gaan kennismaken met een leuke sport- en/ of beweegactiviteit.

Begrip in Groningen
Sporthopper is al jaren een begrip in de gemeente Groningen. Veel kinderen worden lid van een sportvereniging als gevolg van deelname aan het programma. Ook sportaanbieders geven aan veel profijt te hebben van de Sporthopper, omdat het een gemakkelijke manier is om gemeente breed sport- en beweegaanbod onder de aandacht te brengen van kinderen.

Inschrijven
Alle basisschoolleerlingen hebben inmiddels een flyer ontvangen met daarop het kennismakingsaanbod van de nieuwe periode. Op www.sporthopper.nl kunnen kinderen zich inschrijven voor één of meerdere cursussen. Inschrijven voor de nieuwe periode kan tot en met 9 oktober via de website

Vakantierooster 2017-2018

 • Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2017
 • Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
 • Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
 • Paasvakantie 30 maart t/m 2 april 2018
 • Koningsdag 27 april 2018
 • Meivakantie 30 april t/m 4 mei 2018
 • Hemelvaartvakantie 10 en 11 mei 2018
 • Pinkstervakantie 21 mei 2018
 • Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus 2018

Margedagen schooljaar 2017-2018
Ook volgend schooljaar zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • Maandag 16 oktober t/m woensdag 18 oktober 2017
 • Donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2018
 • Maandag 25 en dinsdag26 juni 2018

Agenda

 • Woensdag 20-09 werkweek bovenbouw
 • Donderdag 21-09 werkweek bovenbouw
 • Vrijdag 22-09 werkweek bovenbouw
 • Donderdag 28-09 MR
 • Vrijdag 29-09 stamgroeppresentatie bovenbouw
 • Maandag 02-10 diplomeringsavond leerlingmediatoren
 • Dinsdag 03-10 stamgroepavond onderbouw
 • Woensdag 04-10 start Kinderboekenweek
 • Vrijdag 06-10 weeksluiting Dek: Otters, Tjotter, Kameleon, Kotter, Robbenplaat, Tuimelaars, Zeesterren en Krokodillenplas
 • Woensdag 11-10 boekenmarkt
 • Vrijdag 13-10 weeksluiting Dek: Matrozen, Tjalk, Skûtsje, Optimist, Beverburcht, Piratennest, Vissenkom en Eendenvijver
 • Maandag 16-10 margedag
 • Dinsdag 17-10 margedag
 • Woensdag 18-10 margedag
 • Vrijdag 20-10 weeksluiting Dek: Dolfijnen, Schoener, Klipper, Pinguïnrots, Strandlopers, Flamingo's en Kikkersloot
 • Zaterdag 21-10 begin herfstvakantie
 • Maandag 30-10 weer naar school

Journaaltjes:

pianoles21917.jpg
De kosten van een Journaaltje: € 1,- 
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker