Journaal
Journaal jaargang 42 nummer 03

Donderdag 28-09-17
Jaargang 42, nummer 03

Welkom
Nisa Aracely Syauqin en Aqila Mahya Ilmi heten we van harte welkom op De Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Kinderboekenweek

kinderboekenweek28917.jpg

Volgende week begint de Kinderboekenweek weer. Dit jaar is het thema 'Gruwelijk eng'. Maandagmiddag wordt de school versierd, hiervoor kunnen we nog wel wat hulp gebruiken! Heb je tussen 14.00 en 15.00 uur tijd, dan zou het fantastisch zijn als je wil helpen! Meld je dan aan bij Lianne, stamgroepleider van Klipper.
Woensdag 4 oktober is er voor alle kinderen een feestelijke opening in het Dek en natuurlijk zal er tot de herfstvakantie dan wat extra aandacht zijn voor kinderboeken. Om het feest nog groter te maken is er woensdag 11 oktober de jaarlijkse boekenmarkt waarbij kinderen hun oude boeken kunnen verkopen en 'nieuwe' boeken kunnen kopen. Meer informatie hierover volgt via MijnSchool.

Jenaplanstudenten uit Japan
Het Jenaplanonderwijs heeft in Japan warme belangstelling. Op dit moment volgt een groep Japanse studenten in Nederland een Jenaplanopleiding.
De komende twee weken zullen twee studenten uit deze groep een stage volgen op onze school en diverse stamgroepen en activiteiten bezoeken.
Ze verblijven bij een gastgezin (fam. Poelstra). Er komen hierna nog twee stages, maar het is nog niet helemaal zeker of ook dan de Swoaistee weer wordt bezocht.

"Lesson Study" - leren van elkaar
Je leert veel van collega's en vanuit de praktijk! Daarom is er een samenwerking ontstaan tussen een paar Dalton-, Montessori en Jenaplanscholen (zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs) om in kleine leerteams lessen te ontwerpen.
Terry en Jacobien hebben hierin een korte cursus gevolgd en zullen elk zo'n leerteam begeleiden. De eerste periode betreft een aantal donderdagmiddagen.
Terry (Schoener) zal dan vervangen worden door Mike.
Spannend om te gaan merken hoe de contacten tussen vooral primair en voortgezet onderwijs tot verbetering van de aansluiting en van de lesinhoud gaan leiden!

Stakingsactie
Volgende week donderdag (5 oktober) wordt er door leerkrachten in het primair onderwijs gestaakt. Dit betekent dat de school helemaal is gesloten. Een deel van het team gaat naar de manifestatie in Den Haag, een ander deel doet mee aan de manifestatie op de Grote Markt in Groningen zelf.
We hopen op jullie begrip voor deze actie, want we beseffen goed dat het soms moeite zal kosten om opvang voor de kinderen te regelen.

Brugfunctionaris op de Swoaistee
Wellicht heeft u de naam brugfunctionaris wel eens voorbij zien komen. Een moeilijk woord voor iets heel simpels. Ik ben er voor jullie als ouders om jullie wegwijs te maken in de aanvraag van (financiële) hulp met betrekking tot het welzijn van jullie kostbaarste bezit, jullie kinderen.

brugfunctionaris28917.jpg

De gemeente Groningen vindt, net als wij, dat kinderen niet in armoede moeten opgroeien. Zij kunnen er tenslotte niets aan doen dat er in het gezin waar ze opgroeien niet genoeg geld is. Daarom is het "Kindpakket" van de gemeente Groningen in het leven geroepen.
Daarnaast heeft de gemeente allerlei andere regelingen om het voor de mensen met een minimum inkomen makkelijker te maken. Er wordt dan wel van jullie verwacht dat jullie dit aan gaan vragen. Ik maak jullie graag wegwijs in deze wereld.
Ook is het ook belangrijk dat wij als school ons bewust worden wat rondkomen van een minimum voor invloed heeft op jullie gezin en op de kinderen. Dit is ook iets wat ik bespreek met mijn collega's.
We starten nu als school ook met een project rond ouder betrokkenheid. Dit project heet "Storytelling".
Op maandag, dinsdag en woensdag ben ik aanwezig. Je kunt even binnen lopen in Octopus. We maken dan even een afspraak als dat nodig is. Je mag mij ook mailen: h.boddema@o2g2.nl, is mijn mail adres.

Stichting Gewoon bijzonder
Na de herfstvakantie start de Stichting Gewoon Bijzonder met een groep in het voormalig Kompas gebouw. Wij vinden het heel bijzonder om te kunnen vertellen dat De Swoaistee zal gaan samenwerken met deze stichting. Het is een goede aanvulling om onze visie uit te dragen.
Hieronder kun je lezen wat deze stichting inhoudt en hoe deze samenwerking er uit kan komen te zien. 
Folder Gewoon Bijzonder (.pdf)

Samen waar het kan
Apart waar nodig
Samen naar school


Wie of wat is stichting Gewoon Bijzonder?
Stichting Gewoon Bijzonder is ontstaan als ouderinitiatief samen met de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Alies Kap is de initiatiefnemer en moeder van 4 bijzondere kinderen, waarvan Laura een zeer ernstig meervoudig complex gehandicapt meisje is.
De NSGK heeft als droom een samenleving te vormen waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap sámen leven. Er zijn op dit moment achttien bijzondere klassen in Nederland. Klassen, binnen de locatie van een reguliere basisschool, die een stimulerende leeromgeving bieden voor kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking. Deze initiatieven zijn genomen door ouders en werkers in de zorg die vinden dat kinderen met en zonder beperking veel van elkaar kunnen leren door samen op te groeien. Deze klassen zijn mede tot stand gekomen dankzij financiële steun en begeleiding van NSGK.
Stichting Gewoon Bijzonder heeft als doelstelling in de reguliere basisschool een kleinschalig gespecialiseerde kinderdagcentrum te starten voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Er is 2 jaar terug een samen naar school klas gestart in de basisschool Koning Willem Alexanderschool in Uithuizen.
De gemeente Groningen vindt het idee van samen naar school zeer sympathiek en heeft de start van een klas omarmd als project in het onderwijsatelier.
Doel van de klas is om de verbinding waar dat kan met elkaar te zoeken.

Hoe zou het eruit kunnen zien?
Leerlingen van De Swoaistee die een prentenboek komen voorlezen.
Het welkom zijn in de klas en bijvoorbeeld samen genieten van de muziekles en samen zingen.
Tijdens atelierlessen samen met een begeleider bij ons komen knutselen.
Samen op het plein genieten van het spelen.
Zo zijn er veel meer mogelijkheden.

gewoonbijzonder28917.jpg

Dit ook?

Krijgen de leerlingen nog voldoende les?
Alles blijft zoals het is en er wordt niks van de onderwijstijd van de leerlingen afgesnoept.
Waar de verbinding kan worden gelegd, daar zal deze worden gelegd.
We zullen wanneer het allemaal concreet wordt een project op school houden, waarin de leerlingen kunnen "ervaren" wat het is om niet te zien en dat je dan voelt en wat het betekent als je niet goed hoort. Hiervoor zijn speciale projecten ontwikkeld die wij gaan inzetten om onze leerlingen voor te bereiden en mee te nemen.

Aan de slag met Digitale Geletterdheid!
Binnen het onderwijs zijn er veranderingen op komst op het gebied van digitaal aanbod.
We willen onze leerlingen voorbereiden, scholen en begeleiden in de huidige en toekomstige samenleving wat betreft media en IT.

Kinderen zijn vaak vingervlug en weten heel snel van alles te vinden op internet, maar hoe kunnen we ze helpen om hier op een juiste manier mee om te gaan?
Hoe vind je goede en betrouwbare bronnen, wat zet je wel en niet op internet en wat zijn de gevaren ervan?
Hoe zit computertechnologie eigenlijk in elkaar en wat kun je ermee? Het programmeren van een robotje, maar ook levend programmeren.

Het afgelopen schooljaar deden we met een deel van de onderbouw mee aan het Project Digitale Geletterdheid. Hier gaan we dit schooljaar als 'Showcaseschool' mee verder, samen met nog vier andere scholen uit ons bestuur. Dat betekent dat alle groepen van de Swoaistee hierbij aansluiten.
In de groepen werken we gedurende het schooljaar aan de deelgebieden:

 • ICT-Basisvaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Informatievaardigheden
 • Computational Thinking

Deze vaardigheden maken deel uit van de 21th Century Skills.
Wil je hier mee over lezen:
https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/
Henriëtte Boddema, Lianne Ijzer en Eva Schouwman zijn één dag in de week vrij geroosterd om hiermee aan de slag te gaan en lessen voor te bereiden.

digitalegelet28917.jpg


Kledingbeurs
Dag allemaal!
Vrijdag 6 oktober is het weer zover. Het is tijd voor de kledingbeurs in de Swoaistee!
Kom dus gezellig langs om voor een prikkie kinderkleding, speelgoed en nog veel meer te kopen!
De deur gaat om 19:00 open en het duurt tot 20:30.
Doe geen warme kleren aan want de temperatuur kan aardig oplopen!

Voorgaande jaren kregen de mensen die al eens eerder kleding of speelgoed verkochten een aparte mail met de aankondiging. Omdat we met het Swoaisteejournaal ook iedereen (en ook de nieuwe ouders) kunnen bereiken, staat de aankondiging vanaf dit seizoen alleen in het journaal en heeft het in MijnSchool gestaan.

De verdere gang van zaken:
Er is een beperkt aantal plaatsen te verdelen over het dek, de gang en de entree (bij het keukentje). Bij meer aanmeldingen dan plaatsen wordt er na 24 september geloot. Van de uitslag van de loting krijg je bericht na 24 september. Het rekeningnummer waarop het stageld van 5 euro kan worden betaald, wordt dan ook vermeld.

Om zoveel mogelijk kopers te trekken, vragen we jullie om de beurs ook bij vrienden, collega's en familie onder de aandacht te brengen.
Tot snel!
De kledingbeursdames

Oktober Kindermaand

kindermaand28917.jpg

Ook dit jaar is oktober weer Kindermaand. Ga met je ouders, opa en oma of oom en tante op ontdekkingstocht langs musea, theaters, borgen, molens en andere culturele instellingen. Kijk voor informatie op www.kindermaand.nl of op www.cultuurkalendergroningen.nl

Vakantierooster 2017-2018
 • Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2017
 • Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
 • Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
 • Paasvakantie 30 maart t/m 2 april 2018
 • Koningsdag 27 april 2018
 • Meivakantie 30 april t/m 4 mei 2018
 • Hemelvaartvakantie 10 en 11 mei 2018
 • Pinkstervakantie 21 mei 2018
 • Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus 2018

Margedagen schooljaar 2017-2018
Ook volgend schooljaar zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • Maandag 16 oktober t/m woensdag 18 oktober 2017
 • Donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2018
 • Maandag 25 en dinsdag 26 juni 2018

Agenda

 • Donderdag 28-09 MR
 • Vrijdag 29-09 stamgroeppresentatie bovenbouw
 • Maandag 02-10 diplomeringsavond leerlingmediatoren
 • Dinsdag 03-10 stamgroepavond onderbouw
 • Woensdag 04-10 start Kinderboekenweek
 • Vrijdag 06-10 weeksluiting Dek: Otters, Tjotter, Kameleon, Kotter, Robbenplaat, Tuimelaars, Zeesterren en Krokodillenplas
 • Woensdag 11-10 boekenmarkt
 • Vrijdag 13-10 weeksluiting Dek: Matrozen, Tjalk, Skûtsje, Optimist, Beverburcht, Piratennest, Vissenkom en Eendenvijver
 • Maandag 16-10 margedag
 • Dinsdag 17-10 margedag
 • Woensdag 18-10 margedag
 • Vrijdag 20-10 weeksluiting Dek: Dolfijnen, Schoener, Klipper, Pinguïnrots, Strandlopers, Flamingo's en Kikkersloot
 • Zaterdag 21-10 begin herfstvakantie
 • Maandag 30-10 weer naar school

Journaaltjes:

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker


Week van de Opvoeding 2017

weekvdopvoeding28917.jpg

Van 2 oktober tot en met 8 oktober 2017 vindt de Week van de Opvoeding plaats. Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de hele week in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor.
De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals. Het gaat om het bewust worden en uitspreken van opvoedvragen en vragen rondom het ouderschap die veel ouders hebben. Wat is een goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? Dit jaar is het thema 'buiten de lijntjes'.
In Roef, de huiskamer van WIJ Lewenborg worden een aantal activiteiten georganiseerd o.a.
3 oktober van 9.15 tot 10.15 uur: Financieel opvoeden. Hoeveel zakgeld geef je je kind ? Wie betaald het telefoon abonnement van je kind ? Geef je je kind kleedgeld en hoeveel ?
3 oktober van 9.30 tot 10.00 uur: Muziek voor de kleintjes. Gezellig zingen en muziek maken met Maria Tuni voor kinderen vanaf 6 maanden tot 1,5 jaar met hun ( groot ) ouders / verzorgers
4 oktober van 10.00 tot 12.00 uur: Buiten de lijntjes Heb je weleens vragen over regels, kattenkwaad en strafbaar gedrag? Bijvoorbeeld:

 • Hoe ga ik om met regels en afspraken thuis?
 • Hoe houd ik als ouder toezicht op mijn kind?
 • Mag/kan ik ook wat zeggen over het gedrag van andere kinderen?
 • Wat is kattenkwaad en wat niet meer?

Voor ouders van basisschool leerlingen
5 oktober van 13.30 tot 14.30 uur: Eten wat de pot schaft Zit uw zoon of dochter in de groeicurve buiten, binnen of op de lijntjes? Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De activiteiten zijn gratis. Kijk ook op onze facebookpagina WIJ Lewenborg.

wij28917.gif  

Dag van de Groninger Geschiedenis
Elk jaar organiseren de Groninger Archieven en het Huis van de Groninger Cultuur samen met enkele andere cultuur- en erfgoedinstellingen de Dag van de Groninger Geschiedenis, dit jaar op 14 oktober. Op het programma staan ook speciale kinderactiviteiten (6-12 jaar), waaronder een rondleiding langs zeven Groninger muntschatten en door de depots van de Groninger Archieven.

groningergeschiedenis28917.jpg

Het kinderprogramma
Ben jij een echte pechvogel? Wil je ook wel eens geluk hebben? Kom dan naar de Dag van de Groninger Geschiedenis en verhoog je kans op geluk. Gooi met hoefijzers om zoveel mogelijk punten te verdienen, draai aan het Rad van Fortuin en maak kans op een leuke prijs. Of eet je buik vol aan gratis poffertjes. En als dat nog niet helpt, mag je ook servies stuk slaan, want scherven brengen natuurlijk geluk. Met de scherven kun je vervolgens een fotolijstje versieren. Kinderen die gelukkig worden van geschiedenis kunnen meedoen aan een leuke rondleiding.

Meer informatie
Op www.dagvandegroningergeschiedenis.nl staat alle informatie over 14 oktober en het volledige kinderprogramma.

De Jonge Onderzoekers
Er is ook deze maand weer veel te beleven bij De Jonge Onderzoekers. Kijk voor een uitgebreid programma op www.dejongeonderzoekers.nl.