Journaal
Journaal jaargang 42 nummer 05

Donderdag 09-11-17
Jaargang 42, nummer 05

Welkom
Quinty Medema, Faithlyn Medema, Finjo Reinard en Tania Reinard heten we van harte welkom op De Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zal hebben bij ons op school.

Ga mee de leerkuil in!!!!
Dinsdag 14 november om 20.00 uur is iedereen van harte welkom om meer te weten te komen over de mindset. Mis niks en kom ook.


Verkeersituatie volgende week
Volgende week zijn er werkzaamheden aan Loefzijde, hierdoor kun je alleen maar vanaf de bussluis bij de school komen. Er kan nog wel geparkeerd worden op de gebruikelijke plaatsen, maar doordat de doorstroom van het verkeer niet meer mogelijk is zal het voor overlast gaan zorgen. Wij willen iedereen verzoeken om zoveel als mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

plattegrond91117.jpg


Wilgentakken gevraagd
Wie gaat er binnenkort snoeien en heeft wilgentakken voor ons? We willen in onze 'kleutertuin' graag een hut bouwen van wilgentakken. Je zou ons er heel blij mee maken.
Als je wat hebt meld je dan even bij Jacky, stamgroepleider van de Zeesterren.
Alvast bedankt namens alle kleuters!

Wachten in de gangen
Het is soms goed om afspraken weer even opnieuw onder de aandacht te brengen. We merken namelijk dat er steeds meer ouders/verzorgers de kinderen opwachten in de school. Hierdoor zien wij dat het weer wat druk wordt in de school.
Om 15.00 uur worden de kleuters naar buiten gebracht en gaan de oudere kinderen zelf de school uit. Ouders worden verwacht om buiten de kinderen op te wachten. Wanneer je kind tussen de middag naar huis gaat kun je ze wel uit de klas ophalen. Hier gaat het namelijk om een klein aantal kinderen.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Gevonden voorwerpen
Koen heeft de gevonden voorwerpen bak weer eens leeg gemaakt en alles uitgestald op het podium. Kom volgende week even kijken of er nog iets hangt dat je al een tijdje mist of waarvan je niet wist dat je het gemist hebt. Eind volgende week brengen we alles wat over is weer naar het goede doel.

Voorlichtingsavonden leerlingen groep 8 en ouder(s) / verzorger(s)
Van maandag 20 t/m donderdag 23 november organiseren de middelbare scholen van Openbaar Onderwijs Groningen op diverse plekken in de stad Groningen voorlichtingsavonden.


Voor wie?
De voorlichtingsavonden zijn voor alle ouders en leerlingen groep 8 die interesse hebben in een school van Openbaar Onderwijs Groningen.

Welke scholen presenteren zich?
Werkman VMBO, Montessori Vaklyceum, Stadslyceum, Praedinius Gymnasium, Montessori Lyceum Groningen, Harens Lyceum, Leon van Gelder, Kamerlingh Onnes, Topsport Talentschool, Simon van Hasselt

Hoe ziet zo'n avond er uit?

 • Per avond kun je maximaal drie presentaties van 40 minuten bijwonen van een school naar keuze
 • Je kunt zelf de dag en de locatie van de voorlichting kiezen
 • De avond begint om 18.00 uur (inloop 17.30 uur) en eindigt om 20.20 uur
 • Om deel te kunnen nemen is aanmelden noodzakelijk
 • Iedereen is welkom, we hanteren geen maximum aantal inschrijvingen

Aanmelden
Via www.o2g2.nl/aanmelding kun je je aanmelden voor een voorlichtingsavond en kun je maximaal drie scholen kiezen waarvan je een presentatie bij wilt wonen.

Meer informatie
Op de website van Openbaar Onderwijs Groningen vind je meer informatie over de voorlichtingsavonden en de verschillende locaties.

Tot ziens op één van onze middelbare scholen!
Brochure voorlichting groep 8.pdf


Scholenmarkt
Op
dinsdag 14 en woensdag 15 november van 17.00 - 20.00 uur organiseren meerdere vo-scholen van andere schoolbesturen in Groningen en de Ommelanden de jaarlijkse Scholenmarkt in Martiniplaza.

Op deze informatiemarkt kun je met leerlingen en docenten van verschillende scholen praten. Zo krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Voor meer informatie kun je kijken op: info@scholenmarktgroningen.nl en www.scholenmarktgroningen.nl

scholenmarkt91117.jpg


Vakantierooster 2017-2018

 • Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
 • Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
 • Paasvakantie 30 maart t/m 2 april 2018
 • Koningsdag 27 april 2018
 • Meivakantie 30 april t/m 4 mei 2018
 • Hemelvaartvakantie 10 en 11 mei 2018
 • Pinkstervakantie 21 mei 2018
 • Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus 2018

Margedagen schooljaar 2017-2018
Ook dit schooljaar zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • Donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2018
 • Maandag 25 en dinsdag 26 juni 2018

Agenda

 • Vrijdag 10 -11 Sint Maarten viering
 • Dinsdag 14-11 thema ouderavond
 • Vrijdag 17-11 weeksluiting onderbouw
 • Vrijdag 24-11 weeksluiting middenbouw
 • Vrijdag 01-12 weeksluiting bovenbouw
 • Dinsdag 05-12 Sinterklaasviering (continurooster, informatie volgt)
 • Donderdag 07-12 MR
 • Donderdag 21-12 kerstdiner
 • Vrijdag 22-12 kerstviering
 • Zaterdag 23-12 start kerstvakantie
 • Maandag 08-01 weer naar school
 • Vrijdag 12-01 weeksluiting open podium

Journaaltjes:
Golvend Lewenborg

buurtbingo91117.jpg


Gratis voetbalclinic voor meisjes

voetbalclinic91117.jpg

Klik hier om je aan te melden
Het foldertje is af te halen bij Koen!


Piano en blokfluitlessen


De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker