Journaal
Journaal jaargang 42 nummer 06

Donderdag 23-11-17
Jaargang 42, nummer 06

Welkom
Aline Veendijk en Jia Lin heten we van harte welkom op De Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land. Dat hebben we gemerkt. Tijdens de weekopening maandag werd er met gillende sirenes door twee politieagenten een brief afgeleverd, waarin stond dat de Sinterklaas geen inpakpapier meer kon krijgen omdat de fabriek in Madrid gesloten is ivm de ruzie tussen Madrid en Barcelona. In de brief heeft Sinterklaas gevraagd of alle kinderen van de Swoaistee inpakpapier willen verzamelen of zelf te maken en dit naar De Swoaistee te brengen. Het inpakpapier wordt verzameld op het podium in het Ruim en elke nacht slapen er twee leerkrachten op school om het papier te bewaken. Als dat maar goed afloopt!
mijter.jpg

Op 5 december komt Sinterklaas natuurlijk ook weer een bezoek brengen op onze school. Die dag draaien we een continue rooster. Dat betekent dat alle kinderen op school eten en om 14.00 uur vrij zijn.

Verkeersituatie
Deze week hebben we een gemeentelijke schouw gehad naar de verkeersveiligheid rond onze school. Deze werd goed bevonden. Een aantal punten zal weer wat herkenbaarder aangebracht worden. De gele streep op de stoeprand zal bijvoorbeeld weer beter zichtbaar gemaakt worden, zodat het duidelijker is dat men niet mag stoppen op die plek. De verkeersonveiligheid die nu soms nog ontstaat wordt veroorzaakt door de gebruikers zelf. In dit geval door de ouders die nog steeds stoppen op plekken waar het niet mag. Dus nogmaals het verzoek om niet te stoppen voor de school. De kinderen kunnen in - en uitstappen op de parkeerplaats (kiss en ride) voor de voetbalkooi.
Door het doortrekken van het fietspad is er een nieuwe voorrangssituatie ontstaan. Het is belangrijk om alert te zijn op het feit dat de fietsers daar nu voorrang hebben. Deze nieuwe situatie past echter geheel in het beleid van de Gemeente Groningen dat fietsers voorrang hebben op plekken waar dit kan.

Schoolfruit
De eerste schoolweken ontvingen via een gemeentelijke subsidie voor alle kinderen fruit op school. Sinds vorige week doen we weer mee in het EU schoolfruitproject. Voor ieder kind ontvangen we 3 stukken fruit of groente per week. Dit project loopt door tot half april.
Het Europees gefinancierde project is bedoeld om de consumptie van suikerhoudende producten bij kinderen op school te verminderen. Kinderen die meer groente en fruit eten voelen zich fitter op school, zijn minder vaak ziek en leren gemakkelijker. Voor meer informatie kun je kijken op schoolfruit.nl

schoolfruit231117.jpg


Ouderavond mindset
Dinsdag 14 november hebben we een hele interessante thema ouderavond gehad over de mindset. De aanwezige ouders vonden dit onderwerp heel interessant en waren erg enthousiast over de avond die door Anja gepresenteerd werd. Een van de vragen was of we een samenvatting van de informatie in het Journaal konden zetten, zodat ouders die niet aanwezig waren hier ook iets over kunnen lezen. Hieronder kun je een stukje lezen om een idee te krijgen waar de avond over ging. We gaan proberen om dit onderwerp een vervolg te geven op een van de volgende thema-avonden.

We staan als onderwijs voor een moeilijke opdracht. We willen de kinderen voorbereiden op een toekomst. Maar in dit tijdsgewricht, waarin we nu zitten, is die toekomst zeer onzeker en onduidelijk. De technologische veranderingen gaan zó snel, waardoor er geen voorstelling van te maken is hoe het er over 10/20 of 40 jaar de wereld eruitziet en wat voor beroepen er dan zijn.
Daarom is het onderwijs nu bezig om een nieuw lesaanbod te bedenken, en zijn wij bijvoorbeeld begonnen met een leerlijn digitale geletterdheid.

Wat kinderen, die straks de werkende mensen zijn, vooral moeten kunnen is: Openstaan voor onbekendheid, aangaan van uitdagingen en nieuwe vraagstukken, omgaan met feedback en fouten durven maken. Deze vaardigheden vallen allemaal onder de
groeimindset. Wanneer kinderen een groeimindset hebben, hebben ze de motivatie om aan iets nieuws willen beginnen, en de overtuiging dat wanneer ze zich ergens op toeleggen ook steeds een beetje beter erin kunnen worden. Een statische of vaste mindset gelooft dat je geboren bent met een bepaalde intelligentie en aanleg, en dat hier weinig aan te veranderen is en dat je er weinig invloed op hebt. Feedback over het proces en vaardigheden versterkt de groeimindset. Het gevoel van controle over het leerproces wordt sterker. Feedback op de persoon gericht versterkt de statische mindset.

We willen graag onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst en daarom verdiepen we ons in dit thema. Maar zoals zo vaak, kunnen we dit niet zonder ouders. Wanneer ouders dezelfde boodschap uitdragen als wij op school, kan het effect groot zijn.

Er was ook een vraag om de mindsetkaartjes die op tafel lagen in het Journaal te zetten. De kaartjes kun je via  deze link downloaden.


Wachten in de gangen
Het is soms goed om afspraken weer even opnieuw onder de aandacht te brengen. We merken nl. dat er steeds meer ouders/verzorgers de kinderen opwachten in de school. Hierdoor zien wij dat het weer wat druk wordt in de school.
Om 15.00 uur worden de kleuters naar buiten gebracht en gaan de oudere kinderen zelf de school uit. Ouders worden verwacht om buiten de kinderen op te wachten. Wanneer je kind tussen de middag naar huis gaat kun je ze wel uit de klas ophalen. Hier gaat het nl. om een klein aantal kinderen.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Vakantierooster 2017-2018

 • Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
 • Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
 • Paasvakantie 30 maart t/m 2 april 2018
 • Koningsdag 27 april 2018
 • Meivakantie 30 april t/m 4 mei 2018
 • Hemelvaartvakantie 10 en 11 mei 2018
 • Pinkstervakantie 21 mei 2018
 • Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus 2018

Margedagen schooljaar 2017-2018
Ook dit schooljaar zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • Donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2018
 • Maandag 25 en dinsdag 26 juni 2018

Agenda

 • Vrijdag 24-11 weeksluiting middenbouw
 • Vrijdag 01-12 weeksluiting bovenbouw
 • Dinsdag 05-12 Sinterklaasviering (continurooster, zie boven)
 • Donderdag 07-12 MR
 • Donderdag 21-12 kerstdiner
 • Vrijdag 22-12 kerstviering
 • Zaterdag 23-12 start kerstvakantie
 • Maandag 08-01 weer naar school
 • Vrijdag 12-01 weeksluiting open podium

Journaaltjes:

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker