Journaal
Journaal jaargang 42 nummer 07

Donderdag 07-12-17
Jaargang 42, nummer 07

Welkom
Lynn van der Leest heten we van harte welkom op De Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zal hebben bij ons op school.

Sinterklaas
Sinterklaas heeft ook dit jaar weer een bezoek gebracht aan onze school. Het was nog even heel spannend, want de nacht voor dat Sinterklaas kwam is het inpakpapier verdwenen. Koen en Mike hadden die nacht toch niet helemaal goed opgelet. Het kwam natuurlijk goed. De Pieten hadden het meegenomen om cadeautjes in te pakken. Daar was het ook gewoon voor bedoeld natuurlijk.
De Witte Pietenband was ook weer van de partij. Dat maakte het feest helemaal compleet. Wij willen graag iedereen die het weer tot zo'n fantastisch feest heeft gemaakt heel erg bedanken!


Kerstmarkt
Op maandag 11 december gaat de Kerstmarkt weer van start. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang en de school komt o.a. door de hulp van ouders en studenten langzaam weer in Kerstsferen.
Hieronder vind je het rooster waarop je kunt zien wanneer de stamgroep van je kind aan de beurt is om een ochtend of een middag te gaan knutselen. Hier is een natuurlijk weer een hoop hulp bij nodig. Wanneer je tijd en zin hebt om te komen helpen ben je van harte welkom en kun je je opgeven op de intekenlijsten die bij elke stamgroep zijn opgehangen.

kerstboom71217.jpg

Overzicht Kerstmarkt Het Dek

Maandagochtend 11 dec. Schoener en Strandlopers
Maandagmiddag 11 dec. Skûtsje
Woensdagochtend 13 dec. Tuimelaars en Beverburcht
Donderdagochtend 14 dec. Tjalk en Piratennest
Donderdagmiddag 14 dec. Klipper
Vrijdagochtend 15.dec. Kotter en Matrozen
Maandagochtend 18.dec. Tjotter en Dolfijnen
Maandagmiddag 18 dec. Otters
Dinsdagochtend 19 dec. Kameleon en Robbenplaat
Dinsdagmiddag 19 dec. Optimist en Pinguïnrots

Overzicht Kerstmarkt Het Ruim
Maandagochtend 18 dec. Flamingo's
Woensdagochtend 13 dec. Kikkersloot
Donderdagochtend 14 dec. Vissenkom
Vrijdagochtend 15.dec. Krokodillenplas
Maandagochtend 18.dec. Eendenvijver
Dinsdagochtend 19 dec. Zeesterren

Spullen die de kinderen mee dienen te nemen naar de Kerstmarkt zijn:

Voor de onderbouw

 • Een glazen potje + naam op de onderkant.
 • Waxinelichtje.
 • Een bakje met oase, een kaars, takjes en andere kerstversieringen voor het maken van een kerststukje.
 • Een oude kindersok of maillot.

Voor de midden- en bovenbouw

 • Een bakje met oase, een kaars, takjes en andere kerstversieringen voor het maken van een kerststukje
 • Glazen potje met waxine lichtje
Kerstmaaltijd
Kerstmaaltijduitnodiging71217.jpg

Opruimen Kerstversiering
Op vrijdag 22 december worden alle kerstspullen weer opgeruimd. Het zou fijn zijn wanneer we ook hierbij weer hulp kunnen krijgen van ouders. Wanneer je wilt meehelpen kun je dat melden bij de stamgroepleider. Alvast hartelijk dank!!!

Subsidie Impuls Muziekonderwijs
Dit najaar hebben we een subsidieaanvraag ingediend voor de 'impuls muziekonderwijs'. Lianne heeft hier veel werk voor verzet. We hebben gisteren gehoord dat de aanvraag is toegewezen!
Dit betekent dat we nu concrete plannen kunnen maken om het muziekonderwijs bij ons op school steviger neer te zetten binnen ons cultuuraanbod.
De impulsregeling gaat uit van een partnerschap met bijv. het Conservatorium, een muziekkorps,
de ondersteuningsinstelling Vrijdag enz. Het is gericht op het laten verzorgen van muzieklessen, het professionaliseren van onze eigen stamgroepleiders en het aanschaffen van muziekinstrumenten.
De subsidie wordt voor een periode van drie schooljaren verstrekt, zodat we het muziekonderwijs stap voor stap kunnen verbeteren en een goede plek kunnen geven binnen ons Jenaplanonderwijs.

Leerlijnontwikkeling Kunst en Cultuur
We vinden een breed ontwikkelingsaanbod voor alle kinderen binnen en buiten de school heel belangrijk. Daarom doen we als school al mee aan de uitwerking van de leerlijn digitale geletterdheid (o.l.v. Eva, Henriëtte en Lianne) en de leerlijn Engels voor PO en VO (o.l.v. Terry).
Hiernaast hebben we jarenlang bepleit dat er ook ondersteuning moet komen voor een sterk kunst- en cultuuraanbod. Dat gaat nu gelukkig gebeuren!
Wij worden ontwikkelschool voor een op te zetten aanbod/leerlijn voor kunst- en cultuuronderwijs.
Hierin gaan Joke en Rinske ongetwijfeld een rol spelen.
Als aanmoediging mogen we nu al € 15.000,- besteden voor een basispakket materialen die we daarvoor denken te gaan gebruiken (van extra muziekinstrumenten tot goede drukinkt en spullen voor de klei-oven). We zijn hier uiteraard heel blij mee!

Wachten in de gangen
Het is soms goed om afspraken weer even opnieuw onder de aandacht te brengen. We merken nl. dat er steeds meer ouders/verzorgers de kinderen opwachten in de school. Hierdoor zien wij dat het weer wat druk wordt in de school.
Om 15.00 uur worden de kleuters naar buiten gebracht en gaan de oudere kinderen zelf de school uit. Ouders worden verwacht om buiten de kinderen op te wachten. Wanneer je kind tussen de middag naar huis gaat kun je ze wel uit de klas ophalen. Hier gaat het nl. om een klein aantal kinderen.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Inschrijfformulieren
Er stromen weer veel inschrijfformulieren binnen, daar zijn wij heel blij mee. Graag zouden wij weer een prognose maken en daar hebben wij een goed overzicht voor nodig. Daarom willen wij jullie vragen om broertjes en zusjes op tijd aan te melden. Wordt je kind vóór 1 oktober 2018 vier jaar, dan graag binnenkort aanmelden. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Jacobien (Stuurhut). Alvast hartelijk dank.

Vakantierooster 2017-2018

 • Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
 • Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
 • Paasvakantie 30 maart t/m 2 april 2018
 • Koningsdag 27 april 2018
 • Meivakantie 30 april t/m 4 mei 2018
 • Hemelvaartvakantie 10 en 11 mei 2018
 • Pinkstervakantie 21 mei 2018
 • Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus 2018

Margedagen schooljaar 2017-2018
Ook dit schooljaar zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • Donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2018
 • Maandag 25 en dinsdag 26 juni 2018

Agenda

 • Donderdag 07-12 MR
 • Donderdag 21-12 kerstdiner
 • Vrijdag 22-12 kerstviering
 • Zaterdag 23-12 start kerstvakantie
 • Maandag 08-01 weer naar school
 • Vrijdag 12-01 weeksluiting open podium
 • Donderdag 01-02 MARGEDAG
 • Vrijdag 02-02 MARGEDAG

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker