Journaal
Journaal jaargang 42 nummer 09

Donderdag 11-01-18
Jaargang 42, nummer 92018.jpg
Het jaar is al weer 11 dagen oud, maar wij willen iedereen toch nog graag een heel goed en gezond 2018 wensen!!!


Welkom
Angela Bruinsma, Isabella Abels, Eline Bloem, Melle Flentge, Jason Kruit, Abby Mae Visser, Janaya Vos, Manissha van der Werf heten we van harte welkom op De Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Vertrek
Na 16 jaar met hart en ziel gewerkt te hebben op De Swoaistee gaat een van onze ib-ers Sanne Lantinga per 1 maart onze school verlaten. Zij en ook wij vinden het niet makkelijk om afscheid te moeten nemen, maar Sanne heeft veel zin om een nieuwe stap te maken als ib-er /locatieleider op De Driebond. Deze mooie kans gunnen wij haar natuurlijk van harte.
Natuurlijk gaan wij op zoek naar een goede opvolger en zal er een procedure volgen. Zodra wij een nieuwe collega hebben gevonden brengen wij jullie daarvan op de hoogte.
Uiteraard gaan wij nog afscheid nemen van Sanne, maar willen we haar vanaf hier natuurlijk heel veel succes en plezier wensen op De Driebond.

GGD groep 7
Binnenkort ontvangen de ouders van de kinderen uit groep 7 een brief van de GGD. Hierin wordt uitgelegd dat er een gezondheidsonderzoek zal plaatsvinden en wat dit inhoudt. Ook zit er in deze brief een persoonlijke inlogcode, zodat men digitaal een vragenlijst kan invullen en toestemming kan geven voor het afnemen van het onderzoek. De onderzoeken zullen gedaan worden op 5, 12 en 15 februari.


Verkeersveiligheid
In een vorig Journaal hebben wij laten weten dat er een gemeentelijke schouw is geweest naar de verkeersveiligheid rond onze school en dat deze goed bevonden was. Er zal een aantal punten nog aangepakt gaan worden om de situatie nog duidelijker te maken. Ook hebben wij gemeld dat de onveiligheid ontstaat door de gebruikers zelf en daar willen we samen met de gemeente Groningen en Veilig Verkeer Nederland mee aan de slag.
Binnenkort ontvangen jullie een mail met daarin een link naar een enquête. Hierin wordt gevraagd naar de zienswijze van de ouders en we zouden het dus heel fijn vinden wanneer we daar zoveel mogelijk respons op krijgen. Ook zullen de stamgroepleiders binnenkort aan jullie kinderen vragen hoe ze naar school zijn gekomen om inzicht te krijgen in het halen en brengen van de kinderen en dus de verkeersbewegingen rond de school.
N.a.v. alle gegevens wordt er samen met ouders een verkeersplan gemaakt en afspraken gemaakt om de verkeersveiligheid te vergroten.
Het schijnt op andere scholen in de stad een geslaagde aanpak te zijn en wij hopen dat dit bij ons op school ook een succes zal worden.

Weeksluiting
Op de agenda staat er voor morgen een open podium gepland. Dit is een speciale weeksluiting voor alle kinderen uit de midden- en bovenbouw. Uit deze bouwen hebben kinderen zich kunnen aanmelden met een door hen geheel zelfbedachte presentatie. Het Dek zit erg vol  met 17 groepen het is daarom helaas niet mogelijk om ook ouders te verwelkomen.


Van tegelwoestijn naar een groen schoolplein
Groene schoolpleinen zijn 'in' en met een goede reden. Want een groen schoolplein brengt je kind iets als het in de pauzes buiten is. 

Een groen schoolplein biedt een natuurlijke omgeving om te kunnen spelen: rennen, klimmen, klauteren, verstoppen, afzonderen, kruipen, ontdekken, ruiken, voelen, horen. Dat betekent dus heuveltjes, paadjes tussen struiken door, stenen en stammen om te klimmen, planten om aan te voelen, ruiken en misschien wel van te proeven.....
Nog een paar redenen voor een groen schoolplein:

 • Door tv en computer, maar ook doordat het groen uit de wijken verdwijnt komen kinderen steeds minder in contact met de natuur.
 • Een groen schoolplein stimuleert kinderen om gevarieerd en creatief te spelen. En dat is extra belangrijk als kinderen langere tijd of vaker op het plein spelen.
 • Ervaringen laten zien dat er op groene schoolpleinen minder agressie is en dat kinderen beter leren samenspelen.
 • De zorg voor de natuur kan op een groen schoolplein worden ontwikkeld (water geven, snoeien, plukken).

Ons schoolplein is nu nog een 'tegelwoestijn', zoals pleinen als de onze aangeduid worden op internet. Een plein waar weinig te beleven is, waar tegels de grote meerderheid vormen. Maar dat staat te veranderen!
Ook vanuit de gemeente worden scholen gestimuleerd om hun schoolpleinen te vergroenen en geven zij hier subsidies voor. Dit alles is de aanleiding geweest dat er begin van dit schooljaar een tuincommissie is gestart met brainstormen: hoe zou ons groene 'droom' schoolplein er uit moeten zien? We hebben kinderen gevraagd naar hun wensen. We hebben contact gezocht met ervaringsdeskundigen en een hovenier. En we hebben een plan gemaakt! Dit plan hebben we ingediend bij de gemeente en is een paar weken geleden de subsidie toegekend!
We zijn nu zelfs al zover dat we in februari willen starten met de aanleg van eerste fase. Maar we kunnen dit niet alleen......we hebben hierbij hulp nodig van ouders.
Onze hovenier Geerle Wijma van 'Buitenwerk tuininrichting' gaat samen met Pauline Leene van 'Wilgenhut natuurlijk tuinonderhoud' de aanleg van ons groene schoolplein uitvoeren. Dit gaan zij deels onder schooltijd doen, maar soms ook buiten schooltijd. Zij kunnen veel ouderhulp gebruiken!
Ben je enthousiast geworden en lijkt het je leuk om mee te helpen? Geef je dan op!!
Dit kan bij een van de tuincommissie-leden. Ook voor vragen kun je bij ons terecht!
De tuincommisie:
Dorien (stamgroepleider Piraten, Klipper)
Hadewich (stamgroepleider Otters)
Jacky (stamgroepleider Zeesterren)

Oudervereniging presenteert: Bingoavond

bingo_avond_2018.jpg


Vakantierooster 2017-2018

 • Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
 • Paasvakantie 30 maart t/m 2 april 2018
 • Koningsdag 27 april 2018
 • Meivakantie 30 april t/m 4 mei 2018
 • Hemelvaartvakantie 10 en 11 mei 2018
 • Pinkstervakantie 21 mei 2018
 • Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus 2018

Margedagen schooljaar 2017-2018
Ook dit schooljaar zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • Donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2018
 • Maandag 25 en dinsdag 26 juni 2018

Agenda

 • Vrijdag 12-01 weeksluiting open podium
 • Donderdag 01-02 MARGEDAG
 • Vrijdag 02-02 MARGEDAG
 • Vrijdag 09-02 weeksluiting: Kotter, Kameleon, Tjotter, Otters, Robbenplaat, Tuimelaars, Zeesterren en Schateiland
 • Vrijdag 16-02 weeksluiting: Tjalk, Skûtsje, Optimist, Matrozen, Beverburcht, Piratennest, Vissenkom, Krokodillenplas en Eendenvijver
 • Vrijdag 23-02 weeksluiting: Schoener, Klipper, Dolfijnen, Pinguïnrots, Strandlopers, Flamingo's en Kikkersloot
Journaaltjes:
Yogales.png

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker