Journaal
Journaal jaargang 33 nummer 21
HTML clipboard

Donderdag 25-06-09
Jaargang 33, nummer 21

Welkom
Boas Boringa heten we van harte welkom en we hopen dat hij een fijne tijd zal hebben bij ons op De Swoaistee.

Schoolreis
Afgelopen vrijdag is de hele school op schoolreis geweest. De voorbouw ging naar Ballorig in Assen, een overdekte speeltuin. De onderbouw is begonnen in de Sprookjeshof in Zuidlaren, maar zijn in de loop van de ochtend vanwege het slechte weer verkast naar de Apekooi. De middenbouw heeft een leuke dag in het Verkeerspark in Assen gehad en de bovenbouw is die dag in het Veenpark in Barger-Compascuum geweest. Iedereen kwam enthousiast terug en we kunnen dan ook weer terug kijken op een heel geslaagde dag.

Voortgang vacature directeur
Wij zijn heel blij dat wij als adviescommissie een geschikte kandidaat gevonden hebben. Helaas mogen wij natuurlijk nog geen naam noemen. Als adviescommissie moeten wij de kandidaat eerst officieel voordragen aan het college van B&W en zij zullen dan de nieuwe directeur benoemen. Voordat het bij B&W ligt, moet het door een aantal lagen op de dienst OCSW. Zodra wij mogen vertellen wie het is, horen jullie dat natuurlijk zo snel mogelijk. Wij hopen dat het in augustus, na het reces van het college, bij B&W ligt. Dat betekent dat de nieuwe directeur, rekening houdend met een opzegtermijn van 3 maanden, per 1 december kan beginnen

Musical
De musical 'Cash' opgevoerd door groep acht was een groot succes dinsdag! 's Morgens werd de musical opgevoerd voor alle kinderen van de school en 's avonds zat 't Dek vol met ouders en andere belangstellenden. Een compliment voor alle kinderen uit groep acht, voor de leerkrachten en ouders die zich ingezet hebben om er weer een prachtige voorstelling van te maken.

Werkweek
De bovenbouw gaat van dinsdag 8 september t/m vrijdag 11 september op werkweek. Dit jaar zullen
er verschillende locaties zijn. Nadere informatie volgt na de zomervakantie via de stamgroepleiding

Sportdag 16 september
Woensdag 16 september is de sportdag voor de hele school. Dit jaar zal de sportdag voor de voor- en onderbouw in en rond de school zijn. De midden- en bovenbouw zal sporten op de velden bij Kardinge.
Na de zomervakantie komen er lijsten op de deuren te hangen, waar je in kan tekenen om te helpen. We hopen uiteraard op veel hulp, zodat we een super leuke en sportieve dag kunnen organiseren!

Sportcommissie zoekt versterking
De sportcommissie is op zoek naar nieuwe ouderleden! Lijkt het je leuk om mee te denken over sportieve activiteiten op school, kom dan even langs bij Bart (na de vakantie Tjalk) of Marjolein (Eendenvijver)

Rock around the World
Als onderdeel van verhalend ontwerp en Engelse les hebben zes bovenbouw groepen de NASA geholpen met hun onderzoek naar Mars. Wetenschappers van NASA hebben leerlingen van over de hele wereld gevraagd om stenen op te sturen. Tijdens de Engelse les heeft Lesley gevraagd of de leerlingen hieraan mee wilden werken. Uiteindelijk is door Kameleon, Klipper, Kotter, Optimist, Schoener en Tjotter elk een steen naar de NASA gestuurd. Op de website van de NASA zijn foto's van de stenen te zien. Ook heeft iedereen een certificaat en sticker ontvangen. Great job, guys!

Afscheid 8ste jaars
Het afscheid van de 8ste jaars is op dinsdag 30 juni. Voor een leuk programma wordt natuurlijk gezorgd. Nadere informatie volgt nog.

Vensterwijkloop
Maandag 15 juni was er een Vensterwijkloop voor de kinderen uit de groepen 6 en 7. Er moest hard gelopen worden rond het Zilvermeer. Er zijn veel rondjes gelopen en iedereen kwam moe maar voldaan weer op school.
De bovenbouw gaat van dinsdag 8 september t/m vrijdag 11 september op werkweek. Dit jaar zullen
er verschillende locaties zijn. Nadere informatie volgt na de zomervakantie via de stamgroepleiding.

Bereikbaarheid in de vakantie

 • Koen Verbeek tel.: zie infoboekje
 • Sjoerd Jansma tel.: zie infoboekje
 • Hans van Lente tel.: zie infoboekje
 • Gerard Postema tel.: zie infoboekje

zijn in noodgevallen in de vakantie bereikbaar!

Ook de wijkpolitie kan gebeld voor eventuele calamiteiten, tel.: 59 95 400.

We wensen iedereen een heel fijne vakantie en tot 17 augustus!

Vakanties

 • Groninger ontzet: 28 augustus 2009
 • Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2009
 • Kerstvakantie: 21 dec. 2009 t/m 1 jan. 2010
 • Krokusvakantie: 22 t/m 26 februari 2010
 • Paasvakantie: 2 t/m 5 april 2010
 • Meivakantie: 30 april t/m 7 mei 2010
 • Hemelvaartvakantie: 13 en 14 mei 2010
 • Pinkstervakantie: 24 t/m 26 mei 2010
 • Zomervakantie: 12 juli t/m 20 aug. 2010


Margemiddag voor- en onderbouw:

 • Donderdag 17 december 2009 (13.00-15.00 uur)


Margedagen hele school

 • 1 en 2 oktober
 • 27 januari
 • 12 mei
 • 9 juli


Extra school voor- en onderbouw:

 • 18 juni 2010, 13.00-18 16.00 uur (schoolreis)


Extra naar school hele school:

 • 17 december 2010, 17.00-18.30 uur (kerstmaaltijd)
 • 11 juni 2010, 15.00-18.00 (schoolfeest)


AGENDA

 • dinsdag 30-06 afscheid achtstejaars
 • donderdag 02-07 laatste schooldag
 • vrijdag 03-07 margedag hele school
 • zaterdag 04-07 begin zomervakantie
 • maandag 17-08 weer naar school


Journaaltjes:
Op een leuke en speelse manier leren schaken, dat kan bij kinderschaakclub De Paardensprong. Voor het nieuwe seizoen is de club op zoek naar meisjes geboren in het jaar 2000 of later. De clubmiddag is op woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur in de Hunzeborgh. Zie voor meer informatie info www.scdepaardensprong.nl of bel met Ronald van Nimwegen, tel.nr. op te vragen bij school
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-