Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 16

Donderdag 18-03-10
Jaargang 34, nummer 16

Welkom
Bryan Roels, Nadine Andela, Nijjara Balootje, Daan Jongen, Owen Mulderij, Doortje Bijholt, Hessam Dekker en Stijn Oomkes heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Koffieconcert
Op zondag 21 maart is ons jaarlijks koffieconcert van 10.30 uur tot 12.30 uur. Kinderen gaan samen met vrienden, ouders, opa's, oma's of andere familieleden meedoen aan dit concert. Er zijn 15 aanmeldingen binnen, dus dat belooft weer veel kijk en luister plezier. Iedereen is van harte welkom om het concert bij te wonen. De entree is €1,00 inclusief een kopje thee/koffie/ranja. We rekenen weer op een hoop enthousiaste toehoorders.

Verkeersveiligheid
Vorige week dinsdag was er een voorlichtings-avond over de verkeerssituatie rond onze school. Deze avond werd georganiseerd door de gemeente en zij hebben op deze avond o.a de uitslagen van de enquête besproken en de huidige plannen laten zien. Om de veiligheid in de directe omgeving van de school te verbeteren, is een (verhoogd) zebra bij de 'nieuwbouwingang', een keerlus op Boeg en een Kiss en Ride op de parkeerplaats bij de voetbalkooi voorgesteld. Uit de zaal (van ouders) kwam ook nog een aantal reacties waar de werkgroep zeer binnenkort mee aan de gang gaat. Zodra de plannen definitief zijn, worden deze voorgesteld aan de Burgemeester en Wethouders. Als deze goedkeuring geven, kan met de aanleg begonnen worden. We hopen dat medio september een veiligere situatie rond de school gecreëerd is.

Rommelmarkt
Ook dit jaar wordt er weer een rommelmarkt gehouden. Dit zal zijn op woensdag 21 april van 14.00 uur tot 16.00 uur. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders, die zin hebben om een middagje mee te helpen om er ook dit jaar weer een succes van te maken. Opgeven kan alvast bij Dagmar (Dolfijnen). Verder informatie volgt nog middels een briefje, maar houd alvast de datum vrij!

Schoolvoetbal
Op woensdag 10 maart was er het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor basisscholen uit de provincie Groningen. De Swoaistee deed mee met een jongens- en een meisjesteam. Er werd goed gespeeld en een aantal wedstrijden werd gewonnen, maar helaas zit een volgende ronde op 31 maart er niet in. Het was in elk geval weer een gezellige en sportieve middag! In april volgt er nog wel een herkansing op het veld, want dan worden de veldtoernooien georganiseerd op sportpark Esserberg in Groningen Zuid. Alvast veel succes!

Schrijfdans
Op woensdag 10 maart zijn de twee leerkrachten van onze school, Barbara en Doesjka, in Hattem naar de cursus schrijfdans geweest. Hier hebben ze kennis gemaakt met 'schrijbelen'. Schrijbelen is voorbereidend schrijven met je hele lijf en dat op muziek n.a.v. een verhaal. Ze werden zelf aan het werk gezet met schrijfoefeningen op muziek. Zo moesten ze oefeningen doen met zand, scheerschuim, verf, wasco en potloden. Ze kwamen donderdagochtend heel enthousiast en vol met inspiratie op school en hebben in hun eigen groep alvast iets in praktijk gebracht.

Kleding en speelgoedbeurs
Op vrijdag 26 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur wordt er weer een 2e hands kinderkleding en speelgoedbeurs in het Dek gehouden. Informatie hierover is te lezen op de aanplakbiljetten die op de verschillende ingangen hangen.

Rapportage
Deze week vinden de rapportagegesprekken plaats. Willen jullie de rapporten uiterlijk 3 weken na de bespreking weer inleveren bij de stamgroepleerkracht? Alvast bedankt.

Skeeleren in de school
Het wordt lente en dan is het weer tijd om lekker buiten te spelen. Wij merken dat de skeelers, steppen en skateboarden weer uit de kast gehaald zijn. Dat is heel leuk en daarom is het goed om iedereen weer even te wijzen op de afspraak dat er niet gestept, geskeelerd of geboard mag worden in de school.

AGENDA

 • donderdag 18/03 rapportage
 • zondag 21/03 koffieconcert
 • vrijdag 26/03 weeksluiting het Dek: Klipper, Krokodillenplas, Pinguïnrots, 't Vlot, Dolfijnen, Kameleon, weeksluiting her Ruim: Walvisbaai, Eendenvijver, Zeesterren, Beverhol, Kotter, Optimist, kleding en speelgoedbeurs
 • vrijdag 02/04 begin Paasvakantie
 • dinsdag 06/04 weer naar school
 • dinsdag 20/04 or/mr, schoolfotograaf
 • vrijdag 30/04 start meivakantie
 • maandag 17/05 weer naar school, avondvierdaagse
 • dinsdag 18/05 avondvierdaagse, or/mr
 • woensdag 19/05 avondvierdaagse
 • donderdag 20/05 avondvierdaagse
 • vrijdag 21/05 weeksluiting het Dek: Optimist, Eendenvijver, Zeesterren, Beverhol, Walvisbaai, Kotter, weeksluiting her Ruim: Krokodillenplas, Pinguïnrots, 't Vlot, Dolfijnen, Kameleon, Klipper
 • zaterdag 22/05 start Pinkstervakantie
 • dinsdag 25/05 weer naar school
 • vrijdag 11/06 schoolfeest
 • dinsdag 15/06 or/mr
 • vrijdag 18/06 schoolreis


De weeksluitingen beginnen om 11.00 uur

Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-