Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 18

Donderdag 15-04-10
Jaargang 34, nummer 18

Welkom
Max Balkema en Noor Chouania heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Rommelmarkt
Woensdag 21 april vindt de jaarlijkse rommelmarkt weer plaats. Dit zal zijn van 14.00 uur tot 16.00 uur. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders, die zin hebben om een middagje mee te helpen om er ook dit jaar weer een succes van te maken. Opgeven kan nog bij Dagmar (Dolfijnen). Verder informatie is te lezen in de brief die deze week aan de kinderen is meegegeven.

Schoolfeest
Op vrijdag 11 juni hebben we ons jaarlijkse schoolfeest. De werkgroep is begonnen met de voorbereidingen. We hopen dat velen van jullie deze dag vrij houden om ons te komen helpen. Ook na drie uur is er veel hulp nodig voor een bardienst of het begeleiden van een spelletje. Voor deze spelletjes kunnen we altijd veel kleine prijsjes (bv. McDonald's speeltjes, fluitjes, stuiterballen e.d.) gebruiken. Misschien willen jullie de komende tijd met ons mee sparen. De werkgroep kan ook nog nieuwe leden gebruiken. Heeft u tijd en zin, kom dan woensdag 21 april om 20.00 uur op school om met ons mee te vergaderen.

Schoolfotograaf
Dinsdag 20 april komt de schoolfotograaf op school. Dit jaar zullen er met mooi weer buiten foto's gemaakt worden. Alleen de groepsfoto's staan dit jaar op het programma.

Voorschoolse opvang
Vanaf vandaag is er een groep kinderen die voor schooltijd opgevangen wordt bij ons op school. Dit is, net als de buitenschoolse opvang, een onderdeel van SKSG. Wegens een verbouwing in Paddeltje zal de vso (voorschoolse opvang) tot de zomervakantie gebruik maken van het bso-lokaal Atlantis.
Wanneer ouders belangstelling hebben voor deze vorm van opvang, kunnen ze bellen naar het centraal bureau van de SKSG, tel. 3137727.

Schoolvoetbal
Woensdag 7 april, moesten we voetballen voor onze school. Het was mooi weer en we hadden er veel zin in! Het ging heel goed: zowel de meisjes als de jongens zijn door naar de volgende ronde. Bij de jongens ging het in het begin wat minder, we verloren de eerste wedstrijd met 3-2 tegen GSV, maar die werden ook eerste in de poule. Daarna moesten we tegen de St.Michaelschool en die wonnen we met 2-0. De derde wedstrijd moesten we tegen DHCamara2, die hebben we met 5-0 gewonnen. Onze laatste wedstrijd was beslissend. Als we die hadden verloren waren we niet door, maar we speelden gelijk en dus werden we tweede in onze poule en waren we wel door.
De meisjes werden eerste in hun poule, ze wonnen alle wedstrijden! De eerste met 2-0 tegen DHCamara1. Daarna moesten ze tegen het eerste team van de Petteflet die wonnen ze ook met 2-0 en daarna tegen Petteflet3, deze wonnen ze met 4-0. De laatste tegen DHCamara2, dat was ook een beslissende wedstrijd. Ze stonden in het begin met 2-0 achter, maar op het eind maakten ze nog de 3-2; dat was dus heel spannend. Allebei de teams zijn nu door naar de volgende ronde. Op woensdag 28 april moeten we weer voetballen.

Meivakantie
Omdat aan het begin van het schooljaar het vakantierooster is aangepast worden hier nog even de juiste data van de meivakantie vermeld. De meivakantie loopt van vrijdag 30 april t/m 16 mei.

Nelli Cooman Games
Op zaterdag 5 en zondag 6 juni vinden de jaarlijkse Nelli Cooman Games in Stadskanaal plaats. Zaterdag dag zal geheel in het teken staan van de breedtesport. Mensen en kinderen zonder en met beperkingen worden gestimuleerd om te bewegen. Zondag zal juist geheel in het teken staan van de wedstrijdsport voor validen en minder validen.
Voor meer informatie en opgave kun je terecht op www.nellicoomangames.nl

AGENDA

 • dinsdag 20/04 or/mr, schoolfotograaf
 • vrijdag 30/04 start meivakantie
 • maandag 17/05 weer naar school, avondvierdaagse
 • dinsdag 18/05 avondvierdaagse, or/mr
 • woensdag 19/05 avondvierdaagse
 • donderdag 20/05 avondvierdaagse
 • vrijdag 21/05 weeksluiting het Dek: Optimist, Eendenvijver, Zeesterren, Beverhol, Walvisbaai, Kotter, weeksluiting her Ruim: Krokodillenplas, Pinguïnrots, 't Vlot, Dolfijnen, Kameleon, Klipper
 • zaterdag 22/05 start Pinkstervakantie
 • dinsdag 25/05 weer naar school
 • vrijdag 11/06 schoolfeest
 • dinsdag 15/06 or/mr
 • vrijdag 18/06 schoolreis
 • dinsdag 22/06 musical
 • woensdag 23/06 wisseldag, 8e jaars vrij
 • donderdag 08/07 laatste schooldag
 • vrijdag 09/07 margedag hele school
 • zaterdag 10/07 eerste dag zomervakantie
 • maandag 23/08 eerste schooldag


De weeksluitingen beginnen om 11.00 uur

Journaaltjes:
Studenten voor PGB: Wij bieden begeleiding aan kinderen en jongeren met een PGB, LGF of vanuit ZIN.
De begeleiding kan thuis, op school of elders plaatsvinden.
Kijk voor meer informatie op www.studentenvoorpgb.nl. Rechtstreeks contact met ons opnemen is ook mogelijk; tel. op te vragen bij school of l.sloot@studentenvoorpgb.nl.
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-