Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 19

Donderdag 29-04-10
Jaargang 34, nummer 19

Welkom
Indy Groenewold, Thor Bootsma, Myla Fransen en Karlijn ten Brinke heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Rommelmarkt
Woensdag 21 april vond de jaarlijkse rommelmarkt weer plaats. Het was een groot succes. Het was erg gezellig in de voetbalkooi en het weer was fantastisch. Misschien een beetje koud, maar de zon scheen gelukkig en het was droog. Naast de vele prijzen die op de middag te winnen waren met de verschillende spelletjes, was het nog even spannend wie de hoofdprijs van het spelletje knikker raden had gewonnen. De winnaar is Rowan (Jansen) uit Tjalk. Zij dacht dat er 350 knikkers in de pot zaten en het waren er 348. Zij heeft inmiddels de prijs in ontvangst mogen nemen. Het was een cadeaubon t.w.v. € 7,50 van de nieuwe speelgoedwinkel Toys 2 Play uit het winkelcentrum Lewenborg.
Kortom, een zeer geslaagde middag die zonder de hulp van de ouders en niet te vergeten kinderen uit de bovenbouw niet mogelijk was geweest. Iedereen hartelijk bedankt voor de hulp!

Bijdrage werkweek
De werkgroep werkweek is alweer druk bezig met de organisatie van de werkweek in september. Wil iedereen die de werkweekbijdrage nog niet heeft betaald denken aan de betaaltermijnen!
De aangekondigde mogelijkheden voor contante betaling gaan niet door. U kunt de bijdrage in een gesloten envelop met daarop de naam van de leerling en stamgroep inleveren bij Harry Ottens (stamgroepleerkracht Tjotter).

Avondvierdaagse
Maandag 17 mei is het weer zover, dan begint de Avondvierdaagse. Er zijn veel aanmeldingen, dus het wordt vast weer een gezellig festijn. Iedereen alvast veel plezier.

Afsluiting project
De afgelopen periode is er in alle stamgroepen hard gewerkt aan het project. Deze week worden er in de meeste groepen mooie presentaties gegeven aan de ouders, waarin de kinderen vertellen waar ze de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. Architecten bureaus, tv-stations en andere mooie ontwerpen zijn door de kinderen bedacht en gemaakt. Het zag er allemaal weer prachtig uit.

Voorschoolse opvang
Vanaf 15 april is er een groep kinderen die voor schooltijd opgevangen wordt bij ons op school. Dit is, net als de buitenschoolse opvang, een onderdeel van SKSG. Wegens een verbouwing in Paddeltje zal de vso (voorschoolse opvang) tot de zomervakantie gebruik maken van het bso-lokaal Atlantis.
Wanneer ouders belangstelling hebben voor deze vorm van opvang, kunnen ze bellen naar het centraal bureau van de SKSG, tel. 3137727.

Schoolvoetbal
Woensdag 28 april was de 2e ronde van schoolvoetbal. Het was mooi weer en we hadden er veel zin in. Om twaalf uur hadden de jongens hun eerste wedstrijd tegen de Beijumkorf. Die verloren ze met 0-2. De meisjes hadden hun eerste wedstrijd om half één. Ze moesten tegen de Petteflet 2. Die hebben ze verloren met 0-2. Om één uur moesten de jongens weer voetballen tegen de Brederoschool. De jongens deden flink hun best, maar helaas hebben ze die wedstrijd verloren. Daarna moesten de meisjes hun 2e wedstrijd spelen tegen Nassauschool. Die hebben ze met 1-0 gewonnen. Vervolgens moesten de jongens weer spelen tegen Oosterhogebrugschool, die wedstrijd hebben ze helaas ook verloren. Om half 3 speelden de meisjes hun laatste wedstrijd in de poule. De meisjes hebben die gewonnen met 2-1. Daarna moesten de jongens nog een wedstrijd spelen, dat was hun laatste wedstrijd. Die moesten ze spelen tegen De Anne Frankschool. De wedstrijd ging beter dan de andere wedstrijden, maar helaas hebben we deze ook verloren met 4-2. Jammer genoeg zijn de meisjes en de jongens niet door naar de volgende ronde. De meisjes zijn 2e in de poule en de jongens staan onderaan. In het meisjes team speelden Claudia, Meike, Sogand, Rowan, Mirthe, Joshje, Kelly D., Daniek, Aya, Amber, Kelly v.d E. Het team van de jongens bestond uit Stan, Jeroen, Thijs, Peter, Daan, Koen, Bastiaan, Maurits, Nick, Robin, Gabriel, Mattijn, Jorn, Lars, Aaron, Jonah, Devin. Goed gespeeld allemaal! We willen graag alle ouders die hebben gereden en Peter, Herman en Renate bedanken voor hun hulp en inzet!
Peter en Sogand.

De MR en OR zoeken nieuwe leden
Een aantal MR- leden neemt aan het eind van de zittingsperiode afscheid van de Medezeggenschapsraad. Daardoor is de MR op zoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen voor het MR-lidmaatschap. Ook bij de ouderraad gaan er mensen weg en zijn ze opzoek naar nieuwe leden.
Meer informatie hierover komt nog in een volgend Journaal. Denk er alvast rustig over na.

Meivakantie
Omdat aan het begin van het schooljaar het vakantierooster is aangepast worden hier nog even de juiste data van de meivakantie vermeld. De meivakantie loopt van vrijdag 30 april t/m 16 mei.

Mochten jullie in de Meivakantie onraad bij de school zien, bel dan naar een van de onderstaande adressen:
Koen Verbeek tel.nr. in infoboekje
Hans van Lente tel.nr. in infoboekje
Gerard Postema tel.nr. in infoboekje
Wijkpolitie 5995400

Wij wensen iedereen een fijne meivakantie !

GasTerra Flames
GasTerra Flames organiseert in samenwerking met enkele basketbalverenigingen in de stad Groningen voor de komende periode een viertal instuiven. Vanaf woensdag 21 april 2010 organiseren zij vier keer een instuif voor kinderen van 8 t/m/ 12 jaar uit Groningen en omstreken in het Willem Alexander Sportcentrum op het Zernike Complex. De instuif wordt gegeven door professionele trainers van Gas Terra Flames. Voor data, meer informatie en aanmelden kun je kijken op www.gasterraflames.nl.

Kikker
Woensdag is er door de conciërge van FC. Lewenborg een kikker gebracht. Deze was gevonden bij de voetbal club en zou van een kind moeten zijn die bij ons op school zit. Het is een groene kikker met een kroontje op zijn kop en de naam Julius staat op het waslabel. De kikker is af te halen bij Jacobien.

AGENDA

 • vrijdag 30/04 start meivakantie
 • maandag 17/05 weer naar school, avondvierdaagse
 • dinsdag 18/05 avondvierdaagse, or/mr
 • woensdag 19/05 avondvierdaagse
 • donderdag 20/05 avondvierdaagse
 • vrijdag 21/05 weeksluiting het Dek: Optimist, Eendenvijver, Zeesterren, Beverhol, Walvisbaai, Kotter, weeksluiting her Ruim: Krokodillenplas, Pinguïnrots, 't Vlot, Dolfijnen, Kameleon, Klipper
 • zaterdag 22/05 start Pinkstervakantie
 • dinsdag 25/05 weer naar school
 • vrijdag 11/06 schoolfeest
 • dinsdag 15/06 or/mr
 • vrijdag 18/06 schoolreis
 • dinsdag 22/06 musical
 • woensdag 23/06 wisseldag, 8e jaars vrij
 • donderdag 08/07 laatste schooldag
 • vrijdag 09/07 margedag hele school
 • zaterdag 10/07 eerste dag zomervakantie
 • maandag 23/08 eerste schooldag


De weeksluitingen beginnen om 11.00 uur

Journaaltjes:
Studenten voor PGB: Wij bieden begeleiding aan kinderen en jongeren met een PGB, LGF of vanuit ZIN.
De begeleiding kan thuis, op school of elders plaatsvinden.
Kijk voor meer informatie op www.studentenvoorpgb.nl. Rechtstreeks contact met ons opnemen is ook mogelijk; tel.nr. op te vragen bij school of l.sloot@studentenvoorpgb.nl.
Epilepsie
Ongeveer één op de vijftig mensen krijgt epilepsie. Er is veel geld nodig voor wetenschappelijk onderzoek om deze aandoening te bestrijden. Als u mee wilt helpen de gevolgen van epilepsie te beperken kunt u in de week van 26 t/m/ 29 mei geld inzamelen tijden de collecteweek van het Nationaal Epilepsie fonds. Ik hoor heel graag van u! Vr.gr. Annemiek Kwant. tel.nr. op te vragen bij school

Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-