Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 21

Donderdag 10-06-10
Jaargang 34, nummer 21

Welkom
Ian van Schijndel en Kees Balkema heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Schoolfeest
Morgen is het zover, dan vieren we ons jaarlijkse schoolfeest. Het thema van dit jaar is 'Colour your world'. Er zullen allerlei spelactiviteiten rond dit thema plaatsvinden. De kinderen hebben 's ochtends feest, ouders en kinderen 's middags van 15.00 uur tot 17.00 uur. Wij hopen op een grote opkomst, zodat het weer een spetterend feest kan worden!

Schoolreis
Het is weer mooi weer, het einde van het schooljaar is alweer in zicht, dus is het weer tijd voor een gezellige schoolreis! Op vrijdag 18 juni gaan alle kinderen van De Swoaistee een dag erop uit. De voor - en onderbouw gaan naar het Sprookjeshof in Zuidlaren, de middenbouw gaat naar Duinenzathe in Appelscha en de bovenbouwers zullen te vinden zijn in Oranjestad in Oranje. Nadere informatie over tijden en andere belangrijke zaken staan in de brief die met dit Journaal mee gegeven wordt.

Schoolreisgeld
Op het verzoek om het schoolreisgeld te betalen krijgen wij veel reacties. Wij zijn heel blij dat de betalingen alsnog binnen komen. Bedankt hiervoor!

Voetbal
Zoals velen van jullie zullen weten, speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd van het WK a.s. maandag om 13.30 uur. Wij willen de kinderen in de gelegenheid stellen om deze wedstrijd op school te kijken. De wedstrijd is om 15.15 uur afgelopen en de kinderen die kijken en de wedstrijd helemaal uit willen zien, zullen dus iets later naar huis of de NSO gaan. De niet-kijkers zijn gewoon om 15.00 uur vrij. Het is goed om hier duidelijke afspraken met uw kind over te maken.

De medezeggenschapsraad zoekt nieuwe leden!
Aan het eind van dit schooljaar nemen 2 ouders afscheid van de medezeggenschapsraad (MR).Daarom zoekt de MR met ingang van het nieuwe schooljaar kandidaten voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Ben je geïnteresseerd en vind je het leuk om mee te denken, mee te beslissen en te adviseren over 'schoolse' zaken neem dan contact op met Jil Veenstra (telefoonnummer is op te vragen bij school) of een van de andere MR-leden (zie het informatieboekje).

Ouderraad zoekt nieuwe leden
Ben jij diegene die graag samen met andere ouders en het schoolteam een bijdrage wil leveren aan de activiteiten op Swoaistee, dan biedt de ouderraad jou nu die kans. Door het vertrek van 5 ouders uit de ouderraad zoeken wij met spoed nieuwe leden. Vooral de functies van secretaris en de incasso penningmeester moeten voor september 2010 weer bemand zijn. Voor aanmelding of meer informatie, kun je contact opnemen met Henk Andries (telefoonnummer is op te vragen bij school)

Waardevolle spullen
Helaas heeft de afgelopen weken een aantal vervelende incidenten plaatsgevonden rond meegenomen waardevolle spullen. Het is niet verstandig om spullen als een Nintendo Ds, I-pod of mobiele telefoons mee naar school te nemen. Wij willen iedereen ook verzoeken, om problemen te voorkomen, dit soort zaken thuis te laten.

Gebruik fietsenrekken
Wij willen aan alle ouders vragen die op de fiets komen om alleen hun kind weg te brengen, de fietsen niet in de fietsenrekken te plaatsen. Deze zijn alleen bedoeld voor de fietsen van de kinderen. Alvast hartelijk bedankt.

HELP! 
Welke ouders hebben voor de werkweek van Klipper, Schoener en Kameleon (7 t/m 10 september a.s.) open karren of een kleine vrachtwagen beschikbaar om 100 fietsen v.v. te vervoeren naar Drenthe? Graag reacties bij Terry, Joke of Elsemieke.


Voorlopig Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Eerste schooldag: 23 augustus 2010
 • Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2010
 • Kerstvakantie: 20 dec. 2010 t/m 29 dec. 2010
 • Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2011
 • Paasvakantie: 22 t/m 25 april 2011
 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011


Margedagen hele school

 • Woensdag 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011


Volgend schooljaar hebben we een late zomervakantie, hierdoor vervalt de twee weken Meivakantie. In plaats hiervan is er 1 week vakantie in Mei en 1 week Pinkstervakantie.
Verder moeten er nog twee studiedagen (margedagen) voor het team ingepland worden. Zodra deze data bekend zijn zullen wij deze op het Journaal plaatsen.

Oproep ouderhulp
Het schooljaar is bijna ten einde en wij kijken alweer vooruit naar het volgend schooljaar. Er is ook volgend jaar weer behoefte aan hulpouders. Er is vooral behoefte aan ouders die een of meerdere keren in de week met de kinderen willen lezen en stamgroepouders. De stamgroepouder helpt de leerkracht met allerlei klusjes, maar is ook vaak aanwezig bij de verschillende feesten, excursies en schoolreisje.
Lijkt je dit leuk, meld je dan aan bij de stamgroepleerkracht.

AGENDA

 • vrijdag 11/06 schoolfeest
 • dinsdag 15/06 or/mr
 • vrijdag 18/06 schoolreis
 • dinsdag 22/06 musical
 • woensdag 23/06 wisseldag, 8e jaars vrij
 • donderdag 08/07 laatste schooldag
 • vrijdag 09/07 margedag hele school
 • zaterdag 10/07 eerste dag zomervakantie
 • maandag 23/08 eerste schooldag


Journaaltjes: 
Studenten voor PGB: Wij bieden begeleiding aan kinderen en jongeren met een PGB, LGF of vanuit ZIN. 
De begeleiding kan thuis, op school of elders plaatsvinden.
Kijk voor meer informatie op www.studentenvoorpgb.nl. Rechtstreeks contact met ons opnemen is ook mogelijk; 0681684809 of l.sloot@studentenvoorpgb.nl.

Voor meubelstoffeerwerk, meubelrestauratie en nieuwe meubelen op maat belt u met Watze Bom, tel. 06-21918220

Heeft iemand mijn waveboard gezien? Hij is grijs met rood, met een spin op het rode gedeelte. Heeft u hem gezien, neem dan a.u.b. contact op met mijn moeder. (telefoonnummer is op te vragen bij school)

Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-