Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 1

Donderdag 26-08-2010
Jaargang 35, nummer 01

Welkom
De zes weken zijn weer omgevlogen, de vakantie is weer voorbij. Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer zin heeft om naar school te gaan. Wij als team, hebben in ieder geval een goede vakantie gehad en zijn vol energie en enthousiasme met 563 leerlingen het nieuwe schooljaar begonnen. In het bijzonder heten wij de volgende kinderen en ouders van harte welkom op de Swoaistee: Shanon Amatsidik, Yasin Aslan, Refika Beskardes, Theije Bulder, Kiliana Cabral Soares, Zoë Chan, Devin Doller, Simon Elahi, Afra Elhafiz, Amber Halsema, Menna Hani, Kim Hermse, Safira Hetharia, Cliff Hielkema, Duncan Hielkema, Famke Hutting, Wessel Idema, Delaney Kajafs, Jersley Kajafas, Rochelle Kaper, Afie Koster, Max van Leersum, Isabel Luider, Vienne Maessen, Zaya Meijer, Sara Serena van der Molen, Lisa Oers, Aimee Schut, Ruby Smith, Kaitlyn Stapert, Sara Strijbosch, Dylab Veenstra, Tom van Veen, Tess de Vlieg, Marusha Voets, Tobias Wijnstra, Esra Jabouzi, Yesienne Jabouzi, Sebastiaan Veenhuizen, Elizabeth Veenhuizen, Abubakar Bilé, Ubah Bilé, Asaël Dania.

Sportdag
Woensdag 15 september vindt de jaarlijkse sportdag weer plaats. De voor- en onderbouw blijven in en rond de school voor een speurtocht en allerlei spelletjes. De midden- en bovenbouw lopen naar de voetbalvelden bij Kardinge en zullen daar gaan sporten. Uiteraard hebben we op deze dag weer veel hulp nodig om o.a. groepjes kinderen te begeleiden. Er hangen intekenlijsten naast de deuren van de stamgroepen.
We hopen op veel enthousiaste ouders!

Pippi Langkous-kleding
Het thema van de sportdag van de voor- en onderbouw is Pippi Langkous. Wij hebben voor spelletjes oa Pippi kleren en schoenen nodig. Heeft iemand misschien een paar (zwarte) grote (bijv. mt 44/45) schoenen thuis die wij mogen hebben? Wij zijn ook op zoek naar bijv. een hesje en sokken. Heb je dit thuis en gebruik je dit niet meer of ben je heel handig en kan je dit wel maken, kom dan even langs bij Marjolein in de Eendenvijver. Alvast bedankt!

Werkweek
De bovenbouw gaat van dinsdag 7 september t/m vrijdag 10 september op werkweek. Dit jaar zijn er weer verschillende locaties. Nadere informatie volgt via de stamgroepleiding. Van een aantal kinderen hebben wij de bijdrage voor de werkweek nog niet ontvangen. Indien u nog niet betaald heeft verzoeken wij u om z.s.m. het bedrag van € 65,00 over te maken op rekeningnummer 4127036 t.n.v. Werkweek, Zonland 120, 9734 BP Groningen o.v.v. de naam van de leerling. Wilt u contant betalen dan graag het bedrag in gesloten envelop met daarop de naam van de leerling inleveren bij Terry Goud (Klipper). Ook zijn er voor de verschillende locaties nog ouders nodig om de kinderen en hun bagage te vervoeren. U kunt zich hiervoor opgeven bij de stamgroepleiding.

Gevonden voorwerpen
Op het podium in het Ruim liggen veel spullen die zijn blijven liggen op school. Maandagmiddag worden de spullen weg gebracht. Kijk dus nog even goed of er spullen tussen liggen die van jou zijn.

Plein
Het zal de meeste mensen al zijn opgevallen, het kleuterplein ziet er fantastisch uit en is aangekleed met nieuwe, uitdagende speeltoestellen. Er wordt al druk gebruik van gemaakt door de kinderen. Zo is er een glij¬baan, duikelstang, benzinepomp en nog veel meer. Het plein is nog niet helemaal af en ook voor de midden- en bovenbouw worden er nog pleinstickers aangebracht. Dit alles hebben we kunnen realiseren van een bedrag dat wij hebben gekregen van de VKS (Vereniging Kinderopvang Swoaistee) bij de overdracht in 2008 van de Tussen de Middag Opvang. Hiervoor nog onze hartelijke dank!

Verkeersveiligheid rond de school
Alle leerlingen krijgen vandaag een folder mee naar huis met daarin een beschrijving van de verkeersmaatregelen die al zijn getroffen en die nog uitgevoerd moeten worden door de gemeente. Er is inmiddels een Kiss & Ridestrook voor de voetbalkooi aangelegd, waar je de kinderen in- en uit de auto kunt laten stappen. Verder komt er nog een verhoogde oversteekplaats. Dit alles kun je lezen in de folder van de Gemeente Groningen.

Het journaal
Het journaal verschijnt één keer in de veertien dagen. De oudste kinderen uit het gezin krijgen op donderdag het Journaal mee naar huis. Geen Journaal ontvangen? Er ligt altijd een aantal exemplaren op de kast in het Ruim en verder is het Journaal ook digitaal te bekijken op www.swoaistee.nl. De agenda wordt elk Journaal bijgewerkt, dus voor de juiste data en activiteiten is het goed om het laatste Journaal te gebruiken.

Reusjes
Reusjes is een weerbaarheidtraining voor kleuters. In oktober start het Centrum voor Jeugd en gezin in Lewenborg een training voor kleuters die bestaat uit 6 bijeenkomsten van ongeveer drie kwartier. Het is een bewegingsgerichte training met veel spelletjes, fysieke oefeningen en toneelspelletjes. Voor vragen en voor opgave kun je bellen of mailen met Hilde Post: h.post@hvd.groningen.nl, (tel.nummer kunt u opvragen bij school)

Wetenschappers
De RUG en de Hanzehogeschool gaan op zoek naar wetenschappers in de dop. In september start het Orion Wetenschapsknooppunt waarbij kinderen van basisscholen in Noord-Nederland spelenderwijs kennis maken met wetenschap. Twintig scholen uit de stad Groningen en omgeving, waaronder de Swoaistee, doen mee aan dit project. Volgende week wordt dit project officieel geopend en zal er een bovenbouwgroep van de Swoaistee aanwezig zijn.

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Eerste schooldag: 23 augustus 2010
 • Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2010
 • Kerstvakantie: 20 dec. 2010 t/m 29 dec. 2010
 • Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2011
 • Paasvakantie: 22 t/m 25 april 2011
 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011


Margedagen hele school

 • Woensdag 10 nov. 2010
 • Woensdag 16 feb. 2011
 • Woensdag ` 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011


Dit schooljaar hebben we een late zomervakantie, hierdoor vervalt de twee weken Meivakantie. In plaats hiervan is er 1 week vakantie in mei en 1 week Pinkstervakantie.

AGENDA

 • dinsdag 31/08 or
 • dinsdag 07/09 werkweek bovenbouw
 • woensdag 08/09 werkweek bovenbouw
 • donderdag 09/09 werkweek bovenbouw
 • vrijdag 10/09 werkweek bovenbouw
 • maandag 13/09 stamgroepavond mb
 • woensdag 15/09 sportdag
 • maandag 20/09 stamgroepavond vb
 • dinsdag 21/09 stamgroerpavond bb, or/mr
 • woensdag 29/09 stamgroepavond ob
 • dinsdag 19/10 algemene ouderavond
 • zaterdag 23/10 start Herfstvakantie
 • maandag 01/11 weer naar school


Journaaltjes:

Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-