Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 2

Donderdag 16-09-2010
Jaargang 35, nummer 02

Welkom
Shawny en Gregory Gangasingh heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Sportdag
Helaas kon de sportdag die voor gisteren op het programma stond niet doorgaan. Door de zware regenval van de afgelopen dagen waren de velden te slecht. Er wordt natuurlijk gezocht naar een nieuwe datum in het voorjaar.

Werkweek
De werkweek is voorbij en alle bovenbouwgroepen zijn weer goed, moe en tevreden terug gekomen. Leuke locaties, een actief programma en een gezellige sfeer, zorgden voor een geslaagde kennismaking met elkaar. Alle ouders die hebben meegeholpen met de voorbereiding, het vervoeren van bagage/kinderen en de begeleiding tijdens de werkweek, willen we daar nogmaals hartelijk voor bedanken.

Verkeersveiligheid rond de school
De laatste hand wordt gelegd aan de verkeersveiligheid rond de school. De komende tijd zal de politie extra komen controleren of iedereen zich aan het stopverbod houdt. Gebruik dus bij het in - en uit laten stappen van de kinderen de Kiss & Ridestrook die voor de voetbalkooi is aangelegd.
De middenbouw gaat voor de nieuwe verkeersituatie een verkeersbord ontwerpen.

Stamgroepavonden
Afgelopen maandag vond de jaarlijkse stamgroepavond van de middenbouw plaats. De komende tijd zijn ook de andere bouwen aan de beurt. Op deze avond krijgen ouders veel belangrijke informatie over wat er in de groep plaats vindt. Verder kunnen er natuurlijk vragen gesteld worden. We rekenen weer op een grote opkomst! Voor de data van de andere stamgroepavonden, zie de agenda. Let op, de da-tum van de stamgroepavond van de onderbouw is gewijzigd. Deze is verplaatst van woensdag 29 september , naar dinsdag 28 september.

Kinderkledingbeurs
Het is weer zover! De herfst is al meer aanwezig dan ons misschien lief is, dus de winterkleren kunnen weer achter uit de klerenkast gehaald worden. Is alles alweer te klein? Kom dan naar de kledingbeurs op 24 september in de Swoaistee!! Vrijdagavond van 19.00 - 21.00 uur, entree is gratis. Tweedehands (merk)kinderkleding en speelgoed. Kom kijken of zelf verkopen. Voor opgave tafel of info mail naar: kledingbeurs@hotmail.com of bel met Renate Groenewoud (tel.nr. kunt u opvragen bij school) tussen 20.00 - 22.00 uur.

De Boekenmarkt
In verband met de Kinderboekenweek, organiseert de werkgroep kinderboek op woensdag 6 oktober, een boekenmarkt op De Swoaistee. Boekhandel Edzes komt ook met een mooie collectie boeken bij ons op school. Zij staat van 11.00 uur tot en met 13.00 uur in het Dek. Edzes neemt ook het kinderboekenweekgeschenk mee. De kinderen mogen op deze dag boeken kopen en/of verkopen voor een klein prijsje.
De boekenmarkt is van 11.00 uur tot en met 12.15 uur. Iedereen krijgt nog een briefje mee met verdere informatie.

Vanaf 22 september start er weer een introductiecursus van de Jeugdtheaterschool!

Als je tussen de 8 en 11 jaar bent en je wil graag eens proberen hoe het is om toneel te spelen, dan is deze cursus iets voor jou. In deze cursus van 31 weken leer je spelenderwijs de eerste basisprincipes van het toneelspelen. In de lessen doe je allerlei oefeningen en leer je uiteindelijk om met elkaar scènes te maken en te spelen. De cursus wordt afgesloten met een presentatie op de JTS Vol-Uit aan het einde van seizoen.

Voor meer informatie kun je kijken op www.theaterwerkplaatsgroningen.nl
Twijfel je nog een beetje? Kom dan de 22e naar het DOK van 13:30 tot 15:00 voor een gratis proefles?.
Vriendelijke groet,
De Jeugdtheaterschool


Algemene ouderavond
Dinsdag 19 oktober vindt de jaarlijkse ouderavond plaats. Iedereen is van harte welkom. De Ouderraad en de Medezeggenschapsraad geven een toelichting op de werkzaamheden van het afgelopen jaar. De jaarverslagen kunnen van te voren gelezen worden. De plek waar deze te vinden zullen zijn wordt in een volgend Journaal vermeld.

Fietsen
Wij willen iedereen die op de fiets naar school komt vragen om de fiets niet voor de ramen van de hoofdingang te plaatsen. Graag de hiervoor de fietsenrekken gebruiken. Alvast bedankt.

Het journaal
Het journaal verschijnt één keer in de veertien dagen. De oudste kinderen uit het gezin krijgen op donderdag het Journaal mee naar huis. Geen Journaal ontvangen? Er ligt altijd een aantal exemplaren op de kast in het Ruim en verder is het Journaal ook digitaal te bekijken op www.swoaistee.nl. De agenda wordt elk Journaal bijgewerkt, dus voor de juiste data en activiteiten is het goed om het laatste Journaal te gebruiken.

Bewonersavond Lewenborg
Op dinsdag 21 september wordt er een bewonersavond gehouden in het Dok om 19.30 uur. Afgelopen 4 jaar hebben ze in Lewenborg geld vanuit het Nieuwe Lokaal Akkoord besteed aan projecten voor de wijk. Op deze avond wil men laten zien welke leuke projecten samen met de bewoners tot stand zijn gekomen om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Graag gaat het wijkteam met bewoners in gesprek over de toekomst.

Centrum voor jeugd en gezin
Het centrum voor jeugd en gezin is er voor aanstaande ouders en opvoeders met kinderen in de leeftijd van 0 -23 jaar. In het centrum is iedereen welkom met elke denkbare vraag over opvoeden en opgroeien. De medewerkers van het CJG beschikken over een brede deskundigheid. Zij bieden informatie, advies en ondersteuning en kunnen je ook in contact brengen met andere deskundigen. Zo organiseren ze bijv. ook EHBO bij kinderen, 'Reusjes' (zie vorig Journaal), Gezondheidsweek en een thema: 'Help mijn kind luistert niet'. Wil je meer weten over het CJG, over het aanbod en de exacte data en tijden, kijk dan op: www.cjg.groningen.nl/lewenborg.

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Eerste schooldag: 23 augustus 2010
 • Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2010
 • Kerstvakantie: 20 dec. 2010 t/m 31 dec. 2010
 • Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2011
 • Paasvakantie: 22 t/m 25 april 2011
 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011

Margedagen hele school

 • Woensdag 10 nov. 2010
 • Woensdag 16 feb. 2011
 • Woensdag ` 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011

AGENDA

 • maandag 20/09 stamgroepavond vb
 • dinsdag 21/09 stamgroepavond bb, or/mr
 • vrijdag 17/09 weeksl. Dek: middenbouw, bovenbouw, weeksl. Ruim: onderbouw, voorbouw
 • dinsdag 28/09 stamgroepavond ob
 • woesdag 06/10 boekenmarkt
 • vrijdag 08/10 weeksl. Dek: Beverhol, Kikkersloot, Dolfijnen, Otters, Kameleon, Optimist, Tjotter, weeksl. Ruim:Robbenplaat, Eendenvijver, Ketelbinkie, Jutters, Kotter,
 • dinsdag 19/10 algemene ouderavond
 • vrijdag 22/10 weeksl. Dek: 't Vlot, Krokodillenplas, Pinguïnrots, Matrozen, Schoener, Tjalk, weeksl. Ruim: Walvisbaai, Schateiland, Zeesterren, Piratennest, Walvisbaai, Klipper, Skûtsje
 • zaterdag 23/10 start Herfstvakantie
 • maandag 01/11 weer naar school
 • woensdag 10/11 margedag hele school
 • donderdag 11/11 Sint Maarten
 • vrijdag 19/11 weeksl. Dek:Eendenvijver, Ketelbinkie, Jutters, Robbenplaat, Kotter, Optimist, weeksl. Ruim: Kikkersloot, Beverhol, Dolfijnen, Otters, Kameleon, Tjotter

Journaaltjes:

Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-