Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 3

Donderdag 30-09-2010
Jaargang 35, nummer 03

Welkom
Geri Kalaydzieva heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zal hebben bij ons op De Swoaistee.

Ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage zal binnenkort een brief van de gemeente ontvangen of heeft deze ontvangen. Het is belangrijk dat deze brief vóór de herfstvakantie bij de stamgroepleiding of Kor (Stuurhut) wordt ingeleverd.

Stamgroepavonden
De stamgroepen zijn weer achter de rug. Wij vinden het goed om te zien dat de opkomst op deze avonden groot was. Mede door de aanwezigheid van veel ouders, waren de avonden zeer geslaagd.

De Boekenmarkt
In verband met de Kinderboekenweek, organiseert de werkgroep kinderboek op woensdag 6 oktober, een boekenmarkt op De Swoaistee. Boekhandel Edzes komt ook met een mooie collectie boeken bij ons op school. Zij staat van 11.00 uur tot en met 13.00 uur in het Dek. Edzes neemt ook het kinderboekenweekgeschenk mee. De kinderen mogen op deze dag boeken kopen en/of verkopen voor een klein prijsje.
De boekenmarkt is van 11.00 uur tot en met 12.15 uur. Iedereen krijgt nog een briefje mee met verdere informatie.

Algemene ouderavond
Dinsdag 19 oktober vindt de jaarlijkse ouderavond plaats. Iedereen is van harte welkom. De Ouderraad en de Medezeggenschapsraad geven een toelichting op de werkzaamheden van het afgelopen jaar. De jaarverslagen kunnen van te voren gelezen worden. De plek waar deze te vinden zullen zijn wordt in een volgend Journaal vermeld.

Informatieboekje
Het informatieboekje voor het schooljaar 2010-2011 ligt momenteel bij de drukker en zal zo spoedig mogelijk aan de kinderen mee gegeven worden.

Bericht van de MR
Op dinsdag 21 september j.l. is de nieuwe Medezeggenschapsraad (MR) van de Swoaistee weer voor het eerst bij elkaar gekomen. De huidige MR bestaat nu uit 4 ouderleden: Jeroen Buitenkamp, Edgar Bakker, Ageeth Oskam en Patrick van Lint. Daarnaast zitten er 4 teamleden in de MR: Sanne Lantinga, Herman Hemmes, Vera Brink en Peter van Bruggen. De MR zal binnenkort afscheid nemen van de huidig voorzitter van de MR (Kees Siderius) en de huidig secretaris (Jil Veenstra). We danken hen ontzettend voor de inzet binnen de MR in de afgelopen jaren. De plaatsvervangend voorzitter van de MR is op dit moment Patrick van Lint. Een nieuwe vaste voorzitter en secretaris zullen binnenkort worden aangesteld. Verder zal met ingang van dit schooljaar de MR al haar toekomstige berichtgeving (w.o. agenda en verslagen) op de website van de Swoaistee zetten. Hierdoor zullen er geen berichten meer verschijnen van de MR op de daarvoor bestemde prikborden.

Centrum voor jeugd en gezin
Het centrum voor jeugd en gezin is er voor aanstaande ouders en opvoeders met kinderen in de leeftijd van 0 -23 jaar. In het centrum is iedereen welkom met elke denkbare vraag over opvoeden en opgroeien. De medewerkers van het CJG beschikken over een brede deskundigheid. Zij bieden informatie, advies en ondersteuning en kunnen je ook in contact brengen met andere deskundigen. Zo organiseren ze bijv. ook EHBO bij kinderen, 'Reusjes' (zie vorig Journaal), Gezondheidsweek en een thema: 'Help mijn kind luistert niet'. Wil je meer weten over het CJG, over het aanbod en de exacte data en tijden, kijk dan op: www.cjg.groningen.nl/lewenborg.

De Jonge Onderzoekers
Bij de Creatieve Club van de jonge onderzoekers kun je elke donderdagmiddag vanaf 15.15 - 17.30 uur technisch knutselen. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met leer, vilt, papier, hout, klei, afvalmateriaal, stof en nog veel meer andere dingen. Ook organiseren ze themadagen, zoals natuur, dromen, theater. Maar je mag ook zelf leuke ideeën aandragen. Als je tussen de 6 en 12 jaar oud bent kun je elke donderdagmiddag terecht aan de Dirk Huizingastraat 13 te Groningen.

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2010
 • Kerstvakantie: 20 dec. 2010 t/m 31 dec. 2010
 • Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2011
 • Paasvakantie: 22 t/m 25 april 2011
 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011


Margedagen hele school

 • Woensdag 10 nov. 2010
 • Woensdag 16 feb. 2011
 • Woensdag 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011


Ziekenboeg
Het zwangerschapsverlof van Marjolein (Eendenvijver) is deze week ingegaan. We wensen haar een hele prettige verlofperiode toe !
Daarnaast hebben we echter te maken met een paar langdurige vervangingen. Joke (Schoener) zal langere tijd niet inzetbaar zijn. Terry (Klipper) heeft fysieke problemen (heup / rug) en kan slechts een korte periode per dag op school werkzaam zijn. Dit betekent dat we nu aan het onderzoeken zijn hoe we de vervangingen tot de kerstvakantie zo kunnen invullen dat er voor de kinderen en ouders rust en duidelijk ontstaat. Zodra we de vervangingen rond hebben zullen we zo spoedig mogelijk de ouders van de betrokken stamgroepen informeren.
Gelukkig is Willy (assistente voorbouw) nu volledig hersteld en gaat het ook met Marleen (Ketelbinkie) snel de goede kant op.

AGENDA

woensdag 06/10 boekenmarkt

 • vrijdag 08/10 weeksl. Dek: Beverhol, Kikkersloot, Dolfijnen, Otters, Kameleon, Optimist, Tjotter, weeksl. Ruim:Robbenplaat, Eendenvijver, Ketelbinkie, Jutters, Kotter,
 • dinsdag 19/10 algemene ouderavond
 • vrijdag 22/10 weeksl. Dek: 't Vlot, Krokodillenplas, Pinguïnrots, Matrozen, Schoener, Tjalk, weeksl. Ruim: Walvisbaai, Schateiland, Zeesterren, Piratennest, Walvisbaai, Klipper, Skûtsje
 • zaterdag 23/10 start Herfstvakantie
 • maandag 01/11 weer naar school
 • woensdag 10/11 margedag hele school
 • donderdag 11/11 Sint Maarten
 • vrijdag 19/11 weeksl. Dek:Eendenvijver, Ketelbinkie, Jutters, Robbenplaat, Kotter, Optimist, weeksl. Ruim: Kikkersloot, Beverhol, Dolfijnen, Otters, Kameleon, Tjotter
 • donderdag 25/11 voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
 • vrijdag 26/11 weeksl. Dek: Schateiland, Zeesterren, Piratennest, Walvisbaai, Klipper, Skutsje, weeksl. Ruim: Krokodillenplas, Vlot, Pinguïnrots, Matrozen, Schoener, Tjalk
 • vrijdag 03/12 Sinterklaas
 • maandag 06/12 start Kerstmarkt
 • donderdag 16/12 Kerstdiner
 • vrijdag 17/12 Kerstviering, hele school om 12.00 uur vrij


Journaaltjes:

Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-