Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 2
HTML clipboard

Donderdag 03-09-09
Jaargang 34, nummer 2

Welkom
Sabrina Fronczek, Idil Omar, Indy Dekker, Kirsten de Vries, Martijn Hermse, Merel Carels, Paul Voets, Rosa Mulderij, Sherviently Martina, Vera van Splunter en Youri Verver heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Nieuwe directeur
Na een lange zoektocht en vele procedures zijn wij blij jullie eindelijk te kunnen vertellen dat Kor Posthumus onze nieuwe directeur zal worden. Hij is officieel benoemd en zal per 1 december bij ons op school beginnen.

Situatie op het plein
Wij merken dat er vaak over het plein gefietst wordt en soms levert dit vervelende situaties op. Het is een afspraak dat er niet op het plein gefietst mag worden. Graag willen wij iedereen weer aan deze afspraak herinneren. De fietsen van de kinderen moeten zoveel mogelijk in de rekken gezet worden. Voor de ingangen, dus bij de deuren, mogen ook geen fietsen staan. Dit is voor de veiligheid, bij een calamiteit moeten we door de deuren naar buiten, dus moet de doorgang vrij zijn.
Verder willen wij de ouders vragen die op de fiets komen de fietsen niet vooraan bij de ingang van het plein te zetten (ingang voorbouw, onderbouw). De doorgang wordt geblokkeerd, waardoor kinderen die de fietsen in de rekken moeten plaatsen er niet meer doorkunnen. Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking. We zijn op dit moment druk bezig om de verkeerssituatie rondom de school veiliger te maken. Binnenkort horen jullie hier meer van.

Ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage zal binnenkort een brief van de gemeente ontvangen. Het is belangrijk, dat deze brief zo snel mogelijk bij de stamgroepleiding of Jacobien (Stuurhut) wordt ingeleverd.

Oud papier
De wijze van inzameling van het oud papier is gewijzigd. De container die één keer per maand op de parkeerplaats voor de school stond, wordt ingeruild voor rolbare papiercontainers. Vanaf volgende week zal er elke maandag aan twee kanten van de school een papiercontainer staan. Hierin kan voortaan het oud papier weggegooid worden. Omdat deze containers kleiner zijn is het de bedoeling dat er regelmatiger en in kleinere hoeveelheden papier ingeleverd gaat worden. De komende tijd zullen wij kijken hoe het loopt. Wanneer blijkt dat de capaciteit van de containers te klein is kunnen wij bijvoorbeeld besluiten om de container vaker te laten legen.

Werkweek
De bovenbouw gaat zoals bekend van dinsdag 8 september t/m vrijdag 11 september op werkweek. Dit jaar zullen er verschillende locaties zijn. De voorbereidingen zijn in volle gang. Voor de groepen die naar Westdorp gaan is het belangrijk dat zondag 6 september om 13.00 uur de fietsen op school zijn.
Verder is er een tekort aan koelboxen. Dus als er thuis nog een koelbox staat, graag even melden bij de leerkracht.

Stamgroepavond
Vanavond (donderdag 3 september) heeft de voorbouw de stamgroepavond. De komende tijd zijn ook de andere bouwen aan de beurt. Op deze avond krijgen ouders veel informatie over wat er in de groep plaats vindt. Verder kunnen er natuurlijk vragen gesteld worden. We rekenen weer op een grote opkomst! Voor de andere stamgroepavonden zie de agenda.

Ouderavond
Dinsdag 13 oktober vindt de jaarlijkse ouderavond plaats. Iedereen is van harte welkom. De ouderraad en de Medezeggenschapsraad geven een toelichting op de werkzaamheden van het afgelopen jaar. De jaarverslagen kunnen van te voren gelezen worden. De plek waar deze te vinden zijn wordt in het volgende Journaal gemeld.

Infoboekje
Volgende week krijgen de kinderen de groepslijsten met namen en adresgegevens mee met de vraag de gegevens te controleren, zodat ze correct in het infoboekje kunnen. Zodra alle wijzigingen binnen zijn en verwerkt, gaat het infoboekje naar de drukker. Voor de herfstvakantie zal het infoboekje dan meegegeven worden aan de kinderen.

Kinderkleding en speelgoedbeurs
Vanwege het grote succes de afgelopen keren, organiseren wij weer een kinderkleding en speelgoedbeurs! Deze wordt gehouden op vrijdag 25 september van 19.00 - 21.00 uur. De entree is gratis en koffie/thee 0,50 cent. Een tafel huren kost €5,-. Opgeven kan telefonisch bij Renate Groenewoud. (telefoonnummer op te vragen bij school) Wees er snel bij want vol is vol!

Website
Binnenkort krijgen alle leerkrachten instructies over het plaatsen van foto's op de website. Wanneer zij deze gehad hebben zullen alle ouders inlogcodes krijgen waarmee zij de foto's op de website kunnen bekijken.

Sportdag 16 september
Over twee weken is het weer zover, onze sportdag komt eraan. De voor- en onderbouw zal deze dag een speurtocht en spelletjes in en rond de school doen. De midden- en bovenbouw gaan sporten op de GVAV velden bij Kardinge. We hopen op veel hulp, zodat we een leuke en sportieve dag voor de kinderen kunnen organiseren.

Vakanties/margedagen schooljaar 2009-2010

 • Gronings ontzet: 28 augustus 2009
 • Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2009
 • Kerstvakantie: 21 dec. 2009 t/m 1 jan. 2010
 • Krokusvakantie: 22 t/m 26 februari 2010
 • Paasvakantie: 2 t/m 5 april 2010
 • Meivakantie: 30 april t/m 7 mei 2010
 • Hemelvaartvakantie: 13 en 14 mei 2010
 • Pinkstervakantie: 24 t/m 26 mei 2010
 • Zomervakantie: 12 juli t/m 20 aug. 2010

Margemiddag voor- en onderbouw:

 • Donderdag 17 december 2009 (13.00-15.00 uur)


Margedagen hele school

 • 7 oktober
 • 21en 22 januari
 • 12 mei
 • 9 juli

Extra school voor- en onderbouw:

 • 18 juni 2010, 13.00- 16.00 uur (schoolreis)


Extra naar school hele school:

 • 17 december 2009, 17.00-18.30 uur (kerstmaaltijd)
 • 11 juni 2010, 15.00-18.00 (schoolfeest)


AGENDA

 • donderdag 03/09 stamgroepavond voorbouw
 • dinsdag 08/09 werkweek bovenbouw
 • woensdag 09/09 werkweek bovenbouw
 • donderdag 10/09 werkweek bovenbouw
 • vrijdag 11/09 werkweek bovenbouw
 • maandag 14/09 stamgroepavond middenbouw
 • dinsdag 15/09 or/mr
 • woensdag 16/09 sportdag, stamgroepavond onderbouw
 • maandag 21/09 stamgroepavond bovenbouw
 • woensdag 07/10 margedag
 • dinsdag 13/10 algemene jaarvergadering or/mr
 • zaterdag 17/10 start herfstvakantie
 • maandag 26/10 weer naar school
 • dinsdag 27/10 or/mr
 • zaterdag 07/11 plantsoenloop
 • woensdag 11/11 Sint Maarten
 • dinsdag 17/11 or/mr
 • woensdag 18/11 rapportage
 • donderdag 19/11 rapportage

Journaaltjes:
Verdwenen: kleine jongensfiets, kleur grijs/paars. Emil Thomése, tel.: op te vragen bij school
De kosten van een Journaaltje: € 1,-