Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 4

Donderdag 14-10-2010
Jaargang 35, nummer 04

Welkom
Sophie Brugman heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zal hebben bij ons op De Swoaistee.

Onderbouw
Twee jaar geleden hebben de kinderen uit de onderbouw meegedaan aan een afstudeeronderzoek van een student van de RUG op het gebied van taal/woordenschat m.b.v. digitale prenten-boeken. Op het gebied van rekenen is hier nog niet zoveel over bekend. De RUG heeft ons daarom gevraagd om mee te werken aan een nieuw onderzoek. Op een andere basisschool zijn ze hiermee gestart en bij ons in de onderbouw gaan ze hiermee verder. Het kan dus zijn dat jullie de komende tijd je kind hierover horen, aangezien ze een aantal keren per week hiermee met Marijke en Trynke (van de RUG) aan de slag gaan. Zijn er nog vragen, dan kun je terecht bij de stamgroepleerkracht van je kind.

Ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage zal binnenkort een brief van de gemeente ontvangen of heeft deze ontvangen. Het is belangrijk dat deze brief vóór de herfstvakantie bij de stamgroepleiding of Kor (Stuurhut) wordt ingeleverd.

Algemene ouderavond
Dinsdag 19 oktober vindt de jaarlijkse ouderavond plaats. Iedereen is van harte welkom. De Ouderraad en de Medezeggenschapsraad geven een toelichting op de werkzaamheden van het afgelopen jaar. De jaarverslagen kunnen van te voren gelezen worden. Binnenkort zullen de jaarverslagen op de website geplaatst worden.

Werkgroep Kerst
De werkgroep Kerst heeft versterking nodig. Op maandag 18 oktober hebben ze de eerste vergadering. Dus als je het leuk vindt om mee te helpen met het organiseren van de Kerstmarkt en vind je het leuk om te knutselen, ben je van harte welkom maandag om 20.00 uur. Voor informatie kun je terecht bij Rinske Vos (Kikkersloot).

Adoptiegeld
Elke vrijdag gaat er een bus de klassen rond waar de kinderen wat geld in kunnen stoppen. De laatste jaren hebben we veel van dit geld gedoneerd aan projecten in Nepal. We doen dit via de stichting Nepal Pariwar. Het afgelopen jaar hebben ze voor dit geld computers kunnen aanschaffen voor een school in Tirkhedunga. Sinds een tijdje is er contact met deze school mogelijk via de mail. De Zeesterren hebben er al een keer vragen heen gestuurd en ook antwoord terug gekregen. Foto's van de school in Tirkhedunga en de mail hangt weer op de bekende plek in de gang bij de Optimisten.

Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober is de kinderboekenweek geopend met de jaarlijkse boekenmarkt. De kinderen konden boeken kopen en verkopen. Het was weer een groot succes. Er zijn weer veel boeken van eigenaar gewisseld. Ook bij de kraam van Edzes werden veel boeken verkocht. In alle groepen wordt gewerkt rond het thema van de kinderboekenweek en ook worden er weer gedichten gedrukt samen met Koen op de drukpers.

Gezondheidsweek Lewenborg
In de week van 18 oktober wordt er weer een gezondheidsweek georganiseerd in Lewenborg. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft een programma gemaakt voor ouders en opvoeders om in deze week bewegen, gezonde voeding, en fair play onder de aandacht te brengen. Elke ochtend is er een beweegmoment van een half uur en op woensdag een lunchbuffet. Hiervoor moet je je wel opgeven.
Voor opgave of informatie kun je terecht bij Marjanne Binsbergen CJG consulent, 06-13197759, email: m.binsbergen@cop-groningen.nl.

Vensterwijkloop
In het kader van de bovengenoemde gezondheidsweek wordt de jaarlijkse Vensterwijkloop dit jaar gehouden op vrijdag 22 oktober. De kinderen van de bovenbouw doen hier aan mee. Zij gaan een aantal ronden om het Zilvermeer rennen. We doen dit samen met een aantal andere scholen uit de wijk. De kinderen van de bovenbouw krijgen hierover nog nadere informatie. We wensen de kinderen veel plezier.

Plantsoenloop
Op zaterdag 6 november is de 53ste plantsoenloop in het Noorderplantsoen. Afgelopen jaren konden de kinderen zich opgeven via school. Dit jaar doen we niet meer mee als school, omdat we de kosten die eraan verbonden zijn te hoog vinden. Natuurlijk kunnen de kinderen wel meedoen, aanmelden kan dan via de website: www.plantsoenloop.nl. De werkgroep sport denkt na over een alternatief.

Stagiaires
Er lopen naast alle vaste medewerkers ook weer veel verschillende stagiaires rond in de school. Op het ogenblik hebben we 5 mensen van de Pabo in Assen die in de verschillende groepen stage lopen en verder hebben we van verschillende mbo-opleidingen studenten in de groepen.

Hallo allemaal
Mijn naam is Maritha van de Geest en ik ben 21 jaar. Ik zit in mijn laatste jaar van de opleiding Pedagogiek. Voor mijn afstuderen doe ik onderzoek naar de behoefte van de ouderbetrokkenheid in de wijk Lewenborg. Ik richt mij op ouders die kinderen op de basisschool hebben zitten. Daarom ben ik 11 en 12 november tussen 8.00 uur en 9.00 uur op het schoolplein aanwezig. Ik zou graag een paar vragen willen stellen over jullie betrokkenheid bij de wijk en de school. Hierdoor hoop ik te weten te komen wat jullie behoefte en bevindingen zijn hierover. Ik stel jullie medewerking zeer op prijs. Vriendelijke groeten en tot dan!

Maritha van de Geest

Paddeltje
Paddeltje is verbouwd en wordt vrijdag 22 oktober met een Fancy Fair van 14.00 uur tot 17.00 uur feestelijk geopend. Het thema is "Maritiem". Er zijn o.a. verschillende spelletjes, een kunstveiling, clown en vele verassingen. De opbrengst komt ten goede van KIKA.

Positief opvoeden
Binnenkort begint het Centrum voor Jeugd en Gezin met een programma dat 'Triple P' heet. Dit is van origine een Australisch programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen van 0 to 16 jaar. De drie P's staan voor Positief Pedagogisch Programma. Het is een laagdrempelig en integraal programma met als doel (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen of te verminderen door het bevorderen van competent ouderschap. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het CJG.

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2010
 • Kerstvakantie: 20 dec. 2010 t/m 31 dec. 2010
 • Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2011
 • Paasvakantie: 22 t/m 25 april 2011
 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011


Margedagen hele school

 • Woensdag 10 nov. 2010
 • Woensdag 16 feb. 2011
 • Woensdag 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011


AGENDA

 • dinsdag 19/10 algemene ouderavond
 • vrijdag 22/10 weeksl. Dek: 't Vlot, Krokodillenplas, Pinguïnrots, Matrozen, Schoener, Tjalk, weeksl. Ruim: Walvisbaai, Schateiland, Zeesterren, Piratennest, Walvisbaai, Klipper, Skûtsje
 • zaterdag 23/10 start Herfstvakantie
 • maandag 01/11 weer naar school
 • woensdag 10/11 margedag hele school
 • donderdag 11/11 Sint Maarten
 • vrijdag 19/11 weeksl. Dek:Eendenvijver, Ketelbinkie, Jutters, Robbenplaat, Kotter, Optimist, weeksl. Ruim: Kikkersloot, Beverhol, Dolfijnen, Otters, Kameleon, Tjotter
 • donderdag 25/11 voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
 • vrijdag 26/11 weeksl. Dek: Schateiland, Zeesterren, Piratennest, Walvisbaai, Klipper, Skutsje, weeksl. Ruim: Krokodillenplas, Vlot, Pinguïnrots, Matrozen, Schoener, Tjalk
 • vrijdag 03/12 Sinterklaas
 • maandag 06/12 start Kerstmarkt
 • donderdag 16/12 Kerstdiner
 • vrijdag 17/12 Kerstviering, hele school om 12.00 uur vrij


Journaaltjes:

Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-