Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 6

Donderdag 18-11-2010
Jaargang 35, nummer 06

Welkom
Asha Ahmed, Nuradin Ahmed, Sadia Ahmed, Tim Goedgedrag, Jonah Timmerman, Amara Schoonhoven heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Rapportage
Woensdag 24 november is er een rapportageavond gepland voor de hele school. De ouders die een gesprek zullen hebben, weten hiervan.

Margedag 10 november
Woensdag 10 november waren alle kinderen van de Swoaistee vrij. De leerkrachten hebben een studiedag over de 1-zorgroute gehad. Dit is een mooie naam voor een methode om de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen goed in beeld te krijgen en hiervoor een plan te maken. Het uiteindelijke doel is om met het uitvoeren van het plan de kwaliteit van ons onderwijs te vergroten en de verschillende kinderen in de groep nog beter te kunnen begeleiden. Dit is een scholingstraject van twee jaar. Afgelopen woensdag hebben we hier een start mee gemaakt en wij kijken dan ook terug op een geslaagde studiedag.

Sinterklaas
De school is weer versierd en ziet er gezellig uit. Maandag hebben alle kinderen zich verzameld in het Dek. Daar stond een grote doos met daaromheen een ketting met een hangslot. Wie heeft de sleutel die op het slot past en wat zit er in de grote doos? In verschillende groepen zijn er al sleutels in de schoen gevonden. Met deze sleutels is geprobeerd om het slot open te maken, maar tot nu toe zijn het niet de goede sleutels geweest en zit de doos nog steeds op slot. Kortom in de school bruist het alweer van de Sintactiviteiten.

Sportdag onderbouw
Afgelopen dinsdagochtend heeft de onderbouw een sportdag (vanuit de Vensterwijk) gehad in de nieuwe sporthal in Lewenborg. Het leek wel alsof we in een echte jungle waren met allemaal jungleactiviteiten. Een geslaagde en sportieve ochtend!

Kerstmarkt
Sinterklaas is nog maar net in het land, toch zijn ook de voorbereidingen voor de Kerstmarkt al in volle gang. Ieder jaar kunnen de stamgroepen een dagdeel lang kerstknutselen op de markt in het Ruim of in het Dek. Hier is natuurlijk weer veel hulp voor nodig. De data waarop de stamgroepen naar de Kerstmarkt gaan, staan vast. Op de deuren hangen alweer lijsten waarop iedereen kan aangeven of je kunt helpen. De data waarop de verschillende groepen naar de kerstmarkt gaan zijn te vinden in de agenda van dit Journaal. De middenbouw en de bovenbouw heeft de kerstmarkt in het Dek. De voor- en onderbouw zullen gaan knutselen in het Ruim.

Sint Maarten
Afgelopen donderdag was het Sint Maarten. In het Dek werden de zelfgemaakte lampions aan elkaar getoond. Natuurlijk werd er ook gezongen en was er na afloop een traktatie. Twee onderbouwgroepen zijn op bezoek geweest bij de bewoners van de Mercator flat. Dit was heel geslaagd. Door de kinderen werd er uit volle borst gezongen en op het eind waren er zelfs een aantal bewoners die meededen!

Werkgroepen
Diverse werkgroepen zijn op zoek naar ouders, die de werkgroepen willen komen versterken. De werkgroep Sinterklaas is met name op zoek naar ouders met kinderen in de voor- of onderbouw. Ook de werkgroep sport heeft versterking nodig. Heb je interesse voor één van de werkgroepen, meld je dan bij de stamgroepleerkracht van je kind. Die verwijst je naar een lid van de betreffende werkgroep.

Penningmeester ouderraad
De ouderraad is met spoed op zoek naar een penningmeester incasso. Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met voorzitter Henk Andries of ex-penningmeester incasso Ria Buiter (telefoonummers kunt u opvragen bij school).

Sociaal verpleegkundige
Hilde Post is sociaal verpleegkundige van de GGD in Lewenborg. Bij haar kunt je terecht met vragen over gezondheid, de ontwikkeling of het gedrag van uw kind(eren). Je kunt telefonisch contact met haar opnemen via 050 3674505 of 06 52659126 om een afspraak te maken of je vraag te stellen. Ze is verbonden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin in het Vensterhuis, waar je tijdens het inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 13:30 tot 14:30 binnen kunt lopen.

Voorlichting voortgezet onderwijs
Donderdag 25 november is er voor alle ouders en de kinderen uit groep 8 een voorlichtingsavond voor het voortgezet onderwijs. De verschillende scholen zullen zich hier presenteren.

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Kerstvakantie: 20 dec. 2010 t/m 31 dec. 2010
 • Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2011
 • Paasvakantie: 22 t/m 25 april 2011
 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011


Margedagen hele school

 • Woensdag 16 feb. 2011
 • Woensdag 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011


AGENDA

 • vrijdag 19/11 weeksl. Dek:Eendenvijver, Ketelbinkie, Jutters, Robbenplaat, Kotter, Optimist, weeksl. Ruim: Kikkersloot, Beverhol, Dolfijnen, Otters, Kameleon, Tjotter
 • woensdag 24/11 rapportage
 • donderdag 25/11 voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
 • vrijdag 26/11 weeksl. Dek: Schateiland, Zeesterren, Piratennest, Walvisbaai, Klipper, Skûtsje, weeksl. Ruim: Krokodillenplas, Vlot, Pinguïnrots, Matrozen, Schoener, Tjalk
 • vrijdag 03/12 Sinterklaasviering
 • maandag 06/12 start Kerstmarkt
 • dinsdag 07/12 kerstmarkt ochtend: Otters, Skûtsje, Kikkersloot, kerstmarkt middag: Klipper, Tjotter, Zeesterren
 • woensdag 08/12 kerstmarkt ochtend: Kameleon, Jutters, Piratennest
 • donderdag 09/12 kerstmarkt ochtend: Walvisbaai, Dolfijnen, Eendenvijver, kerstmarkt middag: Schoener, Optimist, Ketelbinkie
 • vrijdag 10/12 kerstmarkt ochtend: Matrozen, Tjalk, Beverhol
 • maandag 13/12 kerstmarkt ochtend: Kotter, Robbenplaat, Schateiland, kerstmarkt middag: Pinguïnrots
 • dinsdag 14/12 kerstmarkt ochtend: Krokodillenplas, kerstmarkt middag: 't Vlot
 • donderdag 16/12 Kerstdiner
 • vrijdag 17/12 Kerstviering, hele school om 12.00 uur vrij
 • zaterdag 18/12 start Kerstvakantie
 • maandag 03/01 weer naar school
 • vrijdag 14/01 weeksl. Dek: Tjalk, Krokodillenplas, 't Vlot, Pinguïnrots, Matrozen, Schoener, weeksl. Ruim: Optimist, Eendenvijver, Ketelbinkie, Jutters, Robbenplaat, Kotter
 • dinsdag 18/01 or/mr
 • vrijdag 21/01 weeksl. Dek: Tjotter, Kikkersloot, Beverhol, Dolfijnen, Otters, Kameleon, weeksl. Ruim: Skûtsje, Schateiland, Zeesterren, Piratennest, Walvisbaai, Klipper


Journaaltjes:
Gezocht: De fiets van Shaniqua uit Beverhol. De laatste dag voor de herfstvakantie is zij haar fiets op school vergeten. Het gaat om een kleine zwart/rode jongens fiets. Voor tips of informatie graag bellen (telefoonummer kunt u opvragen bij school).
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-