Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 9

Donderdag 13-01-2011
Jaargang 35, nummer 09

Welkom
Yusra Elhafiz, Wendy Greven, Stéphane Verbruggen, Ise Folgerts, Lymar Dorand, Mila Mulder, Luna Mulder, Sahil Malik heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Margedag bovenbouw
Vrijdag 14 januari zijn alle kinderen uit de bovenbouw vrij. Voor alle bovenbouw-stamgroepleiders is er een extra werk-/studiedag belegd. Alle ouders/verzorgers van de kinderen in de bovenbouw hebben hier een brief over ontvangen.

Weeksluiting
In verband met de hier boven genoemde margedag voor de bovenbouw ziet de weeksluiting van 14 januari er een beetje anders uit. De optredens van de bovenbouwgroepen en de Jutters, die in de vorige agenda's genoemd worden, vervallen. De overige groepen zullen optreden in het Dek.

Schaatsen
Vrijdagochtend 28 jan gaan alle kinderen van de middenbouw en bovenbouw schaatsen in Kardinge. Een briefje met informatie over deze dag is al aan de kinderen meegegeven. Een dag schaatsen zal een jaarlijks terugkerende activiteit worden voor alle kinderen uit de middenbouw. Deze activiteit wordt gefinancierd vanuit de ouderraad.

Oproep Piratennest
Piratennest heeft behoefte aan de iets grotere maat lange reserve broeken. Als iemand thuis nog iets heeft liggen is het zeer welkom in Piratennest.

Onderbouw
In de onderbouw zijn we op zoek naar ouders die voor een aantal groepen wat willen maken. In de 2 groepen 't Vlot en Beverhol, hangt een prachtige lichtcirkel (waar bijv. ook creatieve werkjes aan opgehangen kunnen worden). De andere 4 groepen zouden dit ook graag willen en zoeken daarvoor ouders. Wie dit leuk vindt en daarvoor tijd heeft, kan zich opgeven bij Monique (Pinguïnrots).

Journaal
In het nieuwe jaar willen wij de wijze waarop wij het Journaal verspreiden veranderen. De manier waarop wij dit nu doen kost heel erg veel papier en dus ook geld. Daarom gaan wij de nieuwsbrief digitaal verspreiden. Het Journaal zal, zoals nu ook al het geval is, op de website te lezen zijn en je kunt je binnenkort opgeven om het Journaal d.m.v. een link in een email te ontvangen. Verder zullen er altijd een aantal exemplaren op papier af te halen zijn voor mensen zonder computer of internet. Verder informatie hierover volgt spoedig.

onlanden.jpgHet Geheim van de Onlanden
Dinsdag 11 januari en woensdag 12 januari zijn Tjotter en Kotter op excursie naar de Onlanden geweest. Dat is een groot natuur- en waterbergingsgebied tussen Groningen, Peize, Roden, Leek en Lettelbert, zo groot als de stad Utrecht. We gingen er een speurtocht doen om het gebied beter te leren kennen en de functie ervan te snappen.
Om 8.45 uur gingen we met de bus naar Roderwolde. Daar stonden fietsen klaar die we moesten gebruiken voor de speurtocht. We moesten boxen zoeken die je open kon maken met een sleutel. In de box zat een opdracht die je dan moest uitvoeren. Daarna mochten we een code opschrijven die we nodig hadden om Het Geheim van de Onlanden te ontrafelen! Tussendoor mochten we even iets eten. Er waren in totaal acht boxen. Met de codes van alle boxen moesten we een som maken en met die uitkomst werd de koffer gekraakt die we hadden gekregen van de boswachter. In de koffer zat het geheim van de Onlanden... Rond 11.15 uur gingen we weer terug naar school. Het was een koude, maar leerzame ochtend!

Bo en Nena uit Tjotter 

Verlofaanvragen
Op grond van 'gewichtige omstandigheden' kan er vrijstelling van onderwijs buiten de schoolvakanties om gegeven worden. Verzoeken voor verlof dienen tijdig schriftelijk bij de directie ingediend te worden. Het formulier dat hiervoor nodig is, is vanaf nu te vinden in het gangetje voor de stuurhut. Hier staan twee bakjes. Eén met lege formulieren en één waar je de ingevulde verlofaanvraag weer in kunt leveren. Kor kan op deze manier, snel de aanvraag beoordelen en er uitsluitsel over geven.

Aanbod Centrum voor Jeugd en Gezin
Dinsdag 1 februari om 19.45 - 22.00 uur wordt er in het Vensterhuis een informatieavond georganiseerd voor ouders/opvoeders met als onderwerp 'weerbaarheid bij kinderen'. Hoe kun je als ouder je kind helpen weerbaar te zijn/worden. Opgeven is gewenst.  Maandag 7 en 14 februari zijn er twee themaochtenden over omgaan met lastig gedrag. Je gaat aan de slag met een methode om gedrag te veranderen. Wat werkt er in jouw gezin? 's Ochtends geleerd, 's middags al toepassen. Kijk voor meer informatie op www.cjg.groningen.nl

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2011
 • Paasvakantie: 22 t/m 25 april 2011
 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011

Margedagen hele school

 • Woensdag 16 feb. 2011
 • Woensdag 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011

AGENDA

 • vrijdag 14/01 weeksl. Dek: Krokodillenplas, 't Vlot, Pinguïnrots, Matrozen, Eendenvijver, Ketelbinkie, Robbenplaat
 • dinsdag 18/01 or-vergadering
 • vrijdag 21/01 weeksl. Dek: Tjotter, Kikkersloot, Beverhol, Dolfijnen, Otters, Kameleon, weeksl. Ruim: Skûtsje, Schateiland, Zeesterren, Piratennest, Walvisbaai, Klipper
 • dinsdag 01/02 Cito-eindtoets, mr-vergadering
 • woensdag 02-02 Cito-eindtoets
 • donderdag 03-02 Cito-eindtoets
 • vrijdag 04-02 weeksluiting Dek: Jutters, Robbenplaat, Kotter, Optimist, Eendenvijver, Ketelbinkie, weeksluiting Ruim: Pinguïnrots, Krokodillenplas, 't Vlot, Matrozen, Schoener, Tjalk
 • maandag 07-02 sportdag middenbouw (Vensterwijk)
 • dinsdag 08-02 schoolfotograaf
 • dinsdag 15-02 or/mr
 • woensdag 16-02 margedag hele school
 • vrijdag 18-02 weeksluiting Dek: Zeesterren, Schateiland, Piratennest, Walvisbaai, Klipper, Skûtsje, weeksluiting Ruim: Dolfijnen, Kikkersloot, Beverhol, Otters, Kameleon, Tjotter
 • zaterdag 19-02 begin voorjaarsvakantie
 • maandag 28-02 weer naar school
 • dinsdag 15-03 or/mr
 • zondag 20-03 koffieconcert

Journaaltjes:
Verloren: Maandag 3 januari 2011 op de grote parkeerplaats v.h. winkelcentrum van Lewenborg (voor de schoenreparatie) een zwart buideltje met 2 gitaarklemmen (capo's). 1x zwart met grijs, 1x zwart met koperkleur. Heeft u dit gevonden, belt u me dan! (telefoonnummer kunt u opvragen bij school).

capo1.jpg capo2.jpgTer overname aangeboden: Tegoedbon ter waarde van €69,95 van kledingwinkel 'Franje' in de Zwanestraat, eventueel met kleine tegemoetkoming. (telefoonnummer kunt u opvragen bij school)
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-