Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 11

Donderdag 10-02-2011
Jaargang 35, nummer 11

Welkom
Joris Bezema, Jip van Wezel, Yazllynn Ferreira, Mila Klein Wassink, Robert van Zalinge en Chantal Postma heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Schaatsen
Vrijdagochtend 28 jan hebben alle kinderen van de middenbouw en bovenbouw geschaatst in Kardinge. Het was een groot succes. Alle kinderen hebben flink geschaatst en met rode wangen konden de kinderen genieten van de warme chocolademelk. Het was een leuke, sportieve activiteit dat voor alle kinderen uit de middenbouw de komende jaren voortgezet gaat worden.

Margedag 16 februari
Woensdag 16 februari zijn alle kinderen van de Swoaistee vrij. De leerkrachten hebben dan de tweede studiedag over de 1-zorgroute. Dit is een mooie naam voor een manier om de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen goed in beeld te krijgen. Uiteindelijk gaat het om het nog beter kunnen organiseren en uitvoeren van brede zorg in de eigen stamgroep.

Sportdag middenbouw
Afgelopen maandag hebben alle middenbouwgroepen meegedaan aan een sportdag die vanuit de Vensterwijk in de nieuwe sporthal georganiseerd was. De kinderen gingen op wereldreis. In elk werelddeel deden ze twee spelletjes. De dag had als thema respect voor elkaar en voor je omgeving. Tussendoor werd er vers fruit gegeten en aan het eind van de dag kreeg iedereen een klein cadeautje mee. Het was een sportieve, geslaagde dag.

Cito achtste-jaars
De Cito is achter de rug. Met de achtstejaars werd de toets in het Dek gemaakt. In maart wordt de uitslag van de Cito verwacht. De ouders van de kinderen uit groep 8 krijgen bericht, wanneer ze samen met de kinderen de uitslag van de toets op kunnen komen halen.

Diploma's
Deze week heeft een aantal kinderen met schoolzwemmen een zwemdiploma gehaald. Iedereen van harte gefeliciteerd!!!

Journaal digitaal
Zoals aangekondigd in de vorige Journaals komt het Journaal binnenkort alleen nog maar digitaal uit. Dit is beter voor het milieu en de begroting. Vanaf heden kan iedereen zich via onze website abonneren op het Journaal. Dit kun je doen door op de website op 'Journaal' te klikken, vervolgens op 'Journaal in je mail' en dan verschijnt er een mogelijkheid om je aan te melden. Je krijgt dan één keer in de twee weken een mailtje met daarin het Journaal. Alleen bij nadrukkelijk verzoek, gemeld bij de leerkracht van je oudste kind op school, worden er nog een Journaal op papier meegegeven.

Schaaktoernooi
Afgelopen weekend werd het jaarlijkse schaakkampioenschap voor basisscholen gehouden in Groningen. Kasper, Raoul, Bart en Marcus hebben als afvaardiging van onze school hier aan meegedaan. Er deden 14 scholen mee. Na tien rondes en een puntentotaal van 22,5 is de Swoaistee als vierde geëindigd. Een heel goed resultaat, waar je trots op kunt zijn. Als aandenken kregen de deelnemers een vaantje. De 4 jongens uit de bovenbouw kijken terug op een leuke dag.

Voorjaarsvakantie
Vrijdag 18 februari begint voor de groepen 1t/m 4 om 12.00 uur de voorjaarsvakantie. De groepen 5 t/m 8 gaan 's middags gewoon nog naar school. Voor deze groepen begint de vakantie om 15.00 uur. Wij wensen iedereen nu alvast een heel fijne vakantie.

Ouderbijdrage
Namens de ouderraad willen wij iedereen die de jaarlijkse ouderbijdrage nog niet heeft overgemaakt, vragen dit zo spoedig mogelijk te doen. Het gaat om een bedrag van € 40,- per kind. Hiervan is €18,- een vrijwillige ouderbijdrage, dat o.a. gebruikt wordt om allerlei leuke dingen te kunnen organiseren voor de kinderen. € 22, - is een bedrag om de schoolreis te kunnen bekostigen. Het rekeningnummer t.n.v. Openbare Basisschool de Swoaistee is 2532117. Alvast bedankt voor het overmaken.

Schaatscursus Kardinge
In de voorjaarsvakantie wordt er op de ijsbaan in Kardinge voor basisschoolkinderen weer een schaatscursus georganiseerd. Voor informatie en aanmelden kun je terecht op de website www.kardinge.nl.

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2011
 • Paasvakantie: 22 t/m 25 april 2011
 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011


Margedagen hele school

 • Woensdag 16 feb. 2011
 • Woensdag 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011


Open dag sportverenigingen
Op zaterdag 5 maart van 14.00 uur tot 17.30 uur wordt er in de sporthal van Lewenborg een open dag georganiseerd. Door middel van een verenigingsmarkt presenteren verschillende sportverenigingen, die gebruik maken van de sporthal, zich aan wijkbewoners of andere belangstellenden.

AGENDA

 • dinsdag 17-02 or/mr
 • woensdag 16-02 margedag hele school
 • vrijdag 18-02 weeksluiting Dek: Zeesterren, Schateiland, Piratennest, Walvisbaai, Klipper, Skûtsje, weeksluiting Ruim: Dolfijnen, Kikkersloot, Beverhol, Otters, Kameleon, Tjotter
 • zaterdag 19-02 begin voorjaarsvakantie
 • maandag 28-02 weer naar school
 • dinsdag 15-03 or/mr
 • donderdag 24-03 rapportage
 • woensdag 30-03 rapportage
 • vrijdag 08-04 weeksluiting Dek: middenbouw en bovenbouw (presentatie Matrozen), weeksluiting Ruim: voorbouw en onderbouw (presentatie Piratennest)
 • dinsdag 19-04 or/mr


Journaaltjes:
Gezocht:Wie heeft er een blauw gebloemde kleine opoefiets gevonden. Graag doorgeven aan Koen
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-