Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 12

Donderdag 03-03-2011
Jaargang 35, nummer 12

Welkom
Lotta Thomése, Gerrie Frankes, Melissa Klompstra, Korneel van Elburg, Demenie Heinkens, Romanie Heinkens, Dylan Raspe, Kimberly van Wijk, Rosaly van Wijk en Lone Vrijhoef heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Groei
Wij vinden het leuk om te melden dat ons leerlingenaantal weer boven de 600 is gekomen. Dit betekent dat veel mensen vertrouwen hebben in het onderwijs dat wij op onze school geven en in de visie die wij willen uitdragen. Het betekent ook dat de voorbouwgroepen weer aardig aan het volstromen zijn. De komende tijd gaan wij kijken naar mogelijkheden om dit voor de kinderen en leerkrachten op een zo goed mogelijke manier op te kunnen vangen.

Zaalvoetbal
Gisteren hebben weer een jongens en een meisjesteam van onze school meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen uit de provincie Groningen. Dit vond plaats in de sporthal in Leek. Er werd goed en sportief gespeeld en in een spannende, gewonnen finale wedstrijd van de meiden werd een volgende ronde net niet gehaald, door een beter doelsaldo van de tegenpartij. Jammer, maar wel een hele mooie prestatie. Door de jongens werden er ook wedstrijden gewonnen, maar niet genoeg om een volgende ronde te halen. Zij eindigden op een goede derde plaats.

Cito achtste-jaars
Na een spannende periode is deze week de uitslag van de cito-eindtoets binnen. Deze week vinden de gesprekken plaats met de ouders en kinderen uit groep acht. Als school hebben we weer een mooie score die rond het landelijk gemiddelde ligt.

Het laatste Journaal op papier!!!!!!!!
Zoals aangekondigd in de vorige Journaals zal het Journaal binnenkort alleen nog maar digitaal uitkomen. Het moment is nu aangebroken. Dit is het laatste Journaal dat op het gele papier uitgedeeld zal worden aan alle oudste kinderen uit ieder gezin. Je kunt je nog steeds via onze website abonneren op het Journaal. Dit kun je doen door op de website op 'Journaal' te klikken, vervolgens op 'Journaal in je mail' en dan verschijnt er een mogelijkheid om je aan te melden. Je krijgt dan één keer in de twee weken een mailtje met daarin het Journaal. Alleen bij nadrukkelijk verzoek, gemeld bij de leerkracht van je oudste kind op school, wordt er nog een Journaal op papier meegegeven.

Europa kinderhulp
Europa kinderhulp is een landelijke organisatie die zorgt dat er jaarlijks zo'n 2000 'kwetsbare' kinderen in Nederland met vakantie kunnen. Zij zijn elk jaar opnieuw op zoek naar gastouders voor kinderen , die het nodig hebben er eens even 'uit' te zijn. De kinderen komen voor ongeveer 3 weken naar Nederland. In Groningen en Drenthe komen kinderen uit: Nederland, Frankrijk, Duitsland en Bosnië.
Meer informatie hierover is te vinden op www.europakinderhulp.nl. Of neem contact op met Gerrit en Joke Vijfschaft of Frans van den Berghe (telefoonnummers kunt u opvragen bij school)

Centrum voor Jeugd en Gezin
Woensdag 9 maart begint de cursus 'Peuter in zicht'. Het is een cursus van 5 bijeenkomsten voor ouders met kinderen van 2-4 jaar, op woensdagochtend. Maandag 14 maart is er tijdens de inloop en ontmoetingsochtend een gesprek over oplossingen bij slaap-, huil-, of eetproblemen. Donderdag 24 maart wordt er een workshop georganiseerd voor ouders over het ontbijt. Over eten en niet willen eten. Opgave kan per email: cjglewenborg@gmail.com of kijk voor meer informatie op de website: www.cjg.groningen.nl

Margedag 16 februari
Op woensdag 16 februari hebben alle leerkrachten de tweede studiedag over de 1-zorgroute gehad. Zoals eerder vermeld is dit een mooie naam voor een manier om de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen goed in beeld te krijgen. Uiteindelijk gaat het om het nog beter kunnen organiseren en uitvoeren van brede zorg in de eigen stamgroep. Het was een nuttige dag en we zijn weer een stapje verder gekomen in het proces om dit in de vingers te krijgen.

Open dag sportverenigingen
Op zaterdag 5 maart van 14.00 uur tot 17.30 uur wordt er in de sporthal van Lewenborg een open dag georganiseerd. Door middel van een verenigingsmarkt presenteren verschillende sportverenigingen, die gebruik maken van de sporthal, zich aan wijkbewoners of andere belangstellenden.

Handtekeningenactie
Op onze school werken mensen met een gesubsidieerde baan. De gemeente Groningen wil de subsidies per 1 januari 2012 waarschijnlijk stopzetten. In juni neemt de gemeenteraad een beslissing hierover. In de school hangen op verschillende plaatsen posters en een lijst waarop je een handtekening kunt zetten, wanneer je de raad duidelijk wilt maken dat deze banen behouden moeten blijven.

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Paasvakantie: 22 t/m 25 april 2011
 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011


Margedagen hele school

 • Woensdag 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011


AGENDA

 • dinsdag 15-03 or/mr
 • donderdag 24-03 rapportage
 • woensdag 30-03 rapportage
 • vrijdag 08-04 weeksluiting Dek: middenbouw en bovenbouw ( presentatie Matrozen), weeksluiting Ruim: voorbouw en onderbouw ( presentatie Piratennest)
 • zondag 10-04 koffieconcert
 • dinsdag 19-04 or/mr
 • vrijdag 22-04 begin paasvakantie
 • dinsdag 26-04 weer naar school
 • zaterdag 30-04 begin meivakantie
 • maandag 09-05 weer naar school


Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-