Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 7
HTML clipboard

Donderdag 19-11-09
Jaargang 34, nummer 7

Welkom
Greg Ravenberg, Marith Bruinsma, Anouk Vos, Oumaima Ziyani en Myrthe Weijer heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Ouderbijdrage
Wie nog niet de jaarlijkse ouderbijdrage heeft overgemaakt, verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk te doen. De ouderbijdrage (€40,-) dient te worden overgemaakt op rekeningnummer 2532117 t.n.v. Openbare Basisschool de Swoaistee. Voor diegene die graag gebruik willen maken van een acceptgiro, kunnen deze afhalen bij de Stuurhut.

Kerstmarkt
Sinterklaas is net in het land, maar ook de voorbereidingen voor de Kerstmarkt zijn in volle gang. Ieder jaar kunnen stamgroepen een dagdeel lang kerstknutselen op de markt in het Ruim of in het Dek. We hebben altijd veel spullen nodig om de knutsels te kunnen maken. Dit jaar zijn we op zoek naar: wc-rollen, oude tijdschriften, kraaltjes, kurken en glazen olvaritpotjes. De spullen kunnen ingeleverd worden bij Mireille (Krokodillenplas) en Rinske (Kikkersloot).
De data waarop de stamgroepen naar de Kerstmarkt gaan staan vast. Op de deuren komen lijsten te hangen, waarop iedereen kan aangeven of je kunt helpen. De data waarop de verschillende groepen naar de kerstmarkt gaan is te vinden in de agenda van dit Journaal. De middenbouw en de bovenbouw heeft de kerstmarkt in het Dek. De voorbouw en de onderbouw zullen gaan knutselen in het Ruim.

Sint Maarten
Vorige week woensdag was het Sint Maarten. Alle groepen hebben in het Dek de lampionnen geshowd en liedjes gezongen. Het bracht een gezellige sfeer in het Dek.
't Vlot en Pinguïnrots zijn met hun prachtige lampionnen gaan zingen in de Mercatorflat en Ketelbinkie is op bezoek geweest bij Marleen.
Een aantal kinderen uit Tjalk heeft van tuincentrum Eldorado pompoenen gekregen waar ze prachtige lampionnen van hebben gemaakt. Hiervoor nog onze dank.

Voortgezet onderwijs
Vanavond is er voor de ouders van de kinderen in groep acht een voorlichtingsavond over het voorgezet onderwijs. De achtstejaars hebben hierover een brief meegekregen.

De zonnebloemenactie
Op onze oproep hebben we enkele reacties gekregen. We hoorden dat er veel zonnebloempitten zijn uitgekomen. Het was wel een groot verschil of je de pitten in de tuin zette of in een bloempot!
Nu zijn er 2 prijswinnaars, Cynthia Buiter die een bloem had van 172 cm. en Amar Delic die een prachtige fotoreportage inleverde van de groei van zijn zonnebloempitten! Geweldig. We hadden de prijswinnaars een leuke prijs beloofd. Cynthia en Amar kunnen nu een boekenbon t.w.v. 10 euro ophalen bij Marijke Doddema!
Van harte gefeliciteerd!!

IJsbaan
Groningen krijgt de komende winter weer een ijsbaan. De baan stond vijf jaar op de Grote Markt. Daar is dit jaar geen ruimte vanwege het Glazen Huis. De ijsbaan wordt dit jaar op de Ossemarkt geplaatst van 3 december t/m 3 januari onder de nieuwe naam Winterstad Groningen. Voor meer informatie kun je kijken op de website www.winterstadgroningen.nl.

Adoptie
Al vele jaren sparen we met de kinderen geld om hiermee kinderen uit arme landen te kunnen helpen. Hiervoor komt er elke vrijdag bij alle groepen een bus langs en kunnen kinderen hier iets in stoppen. Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor verschillende projecten. Een nieuwsbrief over hoe het adoptiegeld is besteed, wordt aan dit Journaal toegevoegd.
Het adoptiegeld dat wij in de maand december ophalen willen wij graag geven aan de actie 'Serious Request'. Via deze actie willen landelijk bekende DJ's zoveel mogelijk geld inzamelen en aandacht vragen voor een zogenaamde 'stille ramp'. Dit doen zij door zich zes dagen op te sluiten in een Glazen Huis en niet te eten. Dit jaar gaat de opbrengst naar de preventie en bestrijding van malaria.

Mexicaanse griep
Op het ogenblik zijn er veel kinderen ziek. Het is moeilijk te zeggen of het om de Mexicaanse griep gaat, omdat dit in de meeste gevallen niet getest wordt. Wij hebben regelmatig contact met de GGD hierover om op de hoogte te blijven van de stand van zaken. Op dit moment geven ze nog steeds de tips die ook aan het begin van dit schooljaar d.m.v. flyers zijn uitgedeeld. Als er klachten (koorts, hoesten, keelpijn, lamlendig voelen) zijn is het belangrijk om je kind thuis te houden. Wanneer wij deze verschijnselen zien bij kinderen op school, zullen wij de ouders bellen om de kinderen van school te komen halen.

KinderWinterFestival
Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) en het Grand Theatre organiseren weer het KinderWinterFestival van 20 december t/m 29 december 2009. In de kerstvakantie vinden theatervoorstellingen plaats voor kinderen van 3 t/m 12 jaar in het Grand Theatre. Binnenkort worden hierover folders uitgedeeld.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Op 4 november zijn de Centra voor Jeugd en Gezin in de stad officieel geopend. De gemeente Groningen kent sinds 2006 Ouder Kind Centra. Deze naam bestaat vanaf 4 november dus niet meer. Deze instellingen gaan verder onder de naam Centrum voor Jeugd en Gezin. In deze centra kunnen ouders, kinderen en jongeren terecht met heel gewone vragen over opvoeden en opgroeien. In de stad zijn inmiddels zes centra operationeel. Ook in Lewenborg is er een Centrum voor Jeugd en Gezin. Brochures over deze centra zijn te vinden in het Ruim.

AGENDA

 • donderdag 19/11 informatieavond voortgezet onderwijs
 • vrijdag 27/11 weeksluiting het Dek: Jutters, Optimist, Walvissen, Tjalk, Kotter
 • weeksluiting het Ruim: Kikkersloot, Eendenvijver, Beverhol, Zeesterren, Ketelbinkie
 • dinsdag 01/12 eerste werkdag Kor
 • vrijdag 04/12 Sinterklaasviering
 • dinsdag 08/12 kerstmarkt ochtend: Kotter, Optimisten. Krokodillenplas, kerstmarkt middag: Klipper, Skûtsje,'t Vlot
 • woensdag 09/12 kerstmarkt: Dolfijnen, Schoener, Schatten
 • donderdag 10/12 kerstmarkt ochtend : Robbenplaat, Tjotter, Pinguïnrots, kerstmarkt middag: Jutters, Kameleon, Zeesterren
 • vrijdag 11/12 kerstmarkt: Otters, Tjalk, Eendenvijver
 • maandag 14/12 kerstmarkt ochtend: Walvissen, Matrozen, Ketelbinkie, kerstmarkt middag: Beverhol
 • dinsdag 15/12 kerstmarkt ochtend: Kikkersloot, kerstmarkt middag: Piratennest, or/mr
 • woensdag 16/12 laatste dag kerstmarkt
 • donderdag 17/12 kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur, vb en ob 's middags vrij, vrijdag 18/12 kerstviering Dek, 's middags hele school vrij
 • zaterdag 19/12 start kerstvakantie
 • maandag 04/01 weer naar school
 • vrijdag 15/01 weeksluiting het Dek: Dolfijnen, Krokodillenplas, Pinguïnrots, 't Vlot, Kameleon, Klipper, weeksluiting het Ruim: Schateiland, Piratennest, Robbenplaat, Matrozen, Tjotter, Skûtsje
 • dinsdag 19/01 or/mr
 • donderdag 21/01 margedag
 • vrijdag 22/01 margedag
 • vrijdag 29/01 weeksluiting het Dek: Beverhol, Eendenvijver, Zeesterren, Walvissen, Kotter, Optimist, weeksluiting het Ruim: Otters, Kikkersloot, Ketelbinkie, Jutters, Schoener, Tjalk

De weeksluitingen beginnen om 11.00 uur

Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-