Journaal
Journaal jaargang 37 nummer 8

Donderdag 20-12-2012
Jaargang 37, nummer 8

Kerst
Het kerstdiner is weer achter de rug. Het was weer net als andere jaren een gezellige avond met heerlijk eten. Zowel in de klassen als in het Ruim, waar de ouders aten, was het gezellig en stonden er heerlijke gerechten klaar. Iedereen heel erg bedankt voor het maken van alle lekkere dingen.
Miniatuurweergave voor kerstboom.jpg Miniatuurweergave voor kerstboom.jpg Miniatuurweergave voor kerstboom.jpg Miniatuurweergave voor kerstboom.jpg
Afscheid van Hans
Het afgelopen jaar is er veel (politieke) strijd gevoerd om de gesubsidieerde banen voor het onderwijs te behouden. Dit is ons helaas niet gelukt. Vervolgens is er in samenwerking met de vakbonden een sociaal plan opgesteld. Afhankelijk van de leeftijd en de diensttijd kunnen sommige collega's gebruik maken van een gunstiger vertrekregeling. Op onze school betreft het de banen van Hans, Gerard, Janna, Sjoerd en Willy.
Hans heeft besloten om gebruik te maken van de vertrekregeling en is daarom deze week voor het laatst op school aanwezig. Op zijn verzoek wordt er donderdagavond en vrijdagochtend op een bescheiden manier, met het team en de kinderen, afscheid van hem genomen.
Gerard, Janna, Sjoerd en Willy blijven tot 1-1-2014 in dienst van O2G2, maar zullen daarna ook hun baan bij ons op school kwijt raken.
We willen Hans ontzettend bedanken voor zijn jarenlange inzet. Veel kinderen hebben hun eerste computerlessen bij hem gehad en veel mooie Swoaistee-momenten zijn door de foto's van Hans op onze website verschenen.
We zijn nog plannen aan het maken om de lesondersteunende taken van Hans binnen school op te vangen.
Hans neemt nog niet helemaal afscheid van de Swoaistee, want hieronder biedt hij gelijk een fotocursus aan.

Hans.jpg

Fotocursus
In het nieuwe jaar gaat Hans met een computercursus digitale beeldbewerking van start voor zowel beginners als gevorderden. Inlichtingen en aanmeldingen: lente@swoaistee.nl of 06-18241396
Voor info: zie ook onze website: Activiteiten
Hanscursus.jpg
Schoolfruit
Wij willen jullie erop wijzen dat er in week 7 (maandag 7 t/m vrijdag 15 feb.) de laatste week is dat er schoolfruit wordt geleverd. Na die week is het de bedoeling dat alle kinderen fruit van huis mee nemen.

Middenbouw gaat schaatsen
We gaan op woensdag 16 januari 2013 met alle kinderen van de MB naar Kardinge om een ochtendje te schaatsen. Wij willen vragen of alle kinderen zoveel mogelijk hun eigen schaatsen mee kunnen nemen, zodat we kosten kunnen besparen op het huren van schaatsen. Willen jullie alvast rondvragen of je schaatsen van elkaar kunt lenen of van oudere of juist jongere broertjes/zusjes. Alvast hartelijk dank!

SCOREN VOOR GEZONDHEID
In samenwerking met FC Groningen in de maatschappij, GGD Groningen, Bslim, Menzis en CJG gaat vanaf maandag 7 januari 2013 in Lewenborg het project Scoren voor Gezondheid van start. Diezelfde ochtend wordt door Bslim een introductieles gegeven voor de kinderen van groep 4,5 en 6 met als doel om samen een sportclub op te richten voor alle kinderen van De Swoaistee. Op vrijdag 11 januari 2013 zal van 14.00-15.00 uur de eerste bijeenkomst zijn in Sporthal Lewenborg. Het project Scoren voor Gezondheid bestaat uit meer sport- en gezondheidsactiviteiten en is voor ouders en kinderen uit Lewenborg, Engelbert, Ruischerbrug en omstreken. Bslim zal de sportmomenten verzorgen en het CJG heeft voor ouders en kinderen een speciaal aanbod. Bij regelmatige deelname kunnen wedstrijdkaarten voor FC Groningen verdiend worden! Voor meer informatie en opgave, kijk op www.bslim.nl of mail naar h.mulder@cop-groningen.nl

Kids United
Elk jaar organiseert het Alfa-College Sport en Bewegen rond de kerst een sponsoractie voor een goed doel. Onder het mom: "Met kerst denken we aan een ander." Dit jaar heeft onze school besloten hen te willen helpen.
Het goede doel van dit jaar is Kids United, een voetbalclub voor kinderen met een handicap. Kids United is een club met zo'n 80 leden, die de kinderen laagdrempelig sportplezier aanbiedt. Dit doen ze in de vorm van voetbaltrainingen, wedstrijden, toernooien en uitjes. Maar Kids United is meer dan voetbal! In de toekomst wil Kids United zich niet alleen richten op voetbalactiviteiten, maar wil een centrum zijn waar het "samen zijn" centraal staat. Samen bewegen, koken, voetbal kijken, tafeltennissen en andere sociale activiteiten. Om dit in de toekomst goed te kunnen doen, moet er een eigen accommodatie komen!
Het Alfa-College organiseerde op donderdag 13 december en dinsdag 18 december een sportmoment voor resp. bovenbouw en middenbouw, waarop de kinderen konden ervaren wat het is om te sporten met een handicap. Kan ik dan eigenlijk wel lol maken? Wanneer is het leuk en wanneer is het niet leuk? Wat is er nodig om het leuk te maken?
In ruil voor deze bijzondere sportochtend wilden wij het Alfa-College graag helpen om geld in te zamelen voor Kids United. Dit hebben wij gedaan door een collecte te houden in de bovenbouw en een statiegeldflessen-actie in de middenbouw.
Er is veel gecollecteerd en de kinderen uit de MB hebben erg veel flessen ingeleverd met als resultaat €205.75. De kinderen vonden het een leuke ervaring en hebben gemerkt dat je met een handicap ook veel plezier in sporten kan hebben. Wij hopen dat wij ons steentje hebben bijgedragen aan het be¬kosti¬gen van een eigen clubgebouw voor Kids United.


Kinderwinterfestival
Grand Theatre Groningen en SKSG organiseren samen het Kinderwinterfestival van 27 -29 december 2012 en van 2-4 januari 2013. Het programmaboekje voor dit festival ligt op de balie bij de keuken en je kunt kijken op www.kinderwinterfestival.nl. De kaartverkoop is inmiddels al begonnen.

Raindropchess
Op de eerste zondag van de kerstvakantie kunnen basisschoolkinderen meedoen aan een Raindropchess toernooi in de stad Groningen. Raindropchess is een zeer laagdrempelige en toegankelijke manier van schaken, een leuke kennismaking met het schaakspel. Een buitenkans voor veel kinderen om een keer een "schaak" toernooi mee te maken. Ook kinderen die al kunnen schaken zijn van harte welkom. Het toernooi heeft tot doel meer kinderen in contact te brengen met het schaakspel.
SpeIinformatie: www.raindropchess.nl Het toernooi wordt georganiseerd onder de vlag van het grote schaakfestival (www.schaakstadgroningen.nl) dat al voor de 50ste keer in Groningen wordt gehouden.
OpenGroninger
Raindropchess Toernooi
voorBasisscholen
Zondag 23 december
13.00 - 17.00 uur
Sportcentrum ACLO, Blauwborgje 16
9747 AC Groningen
Entree: € 5,- per persoon, incl. een lot voor de loterij. Voor iedereen een prijsje en een aandenken. Bekers voor nummers 1 t/m 3 per groep en voor de beste scholen. Opgave, met vermelding van schoolnaam, plaats en contactpersoon via info@raindropchess.nl
Prijsuitreiking 16.30 uur. Er wordt gespeeld in niveaugroepen.
Info: www.raindropchess.nl of 06-3484 7407 (Jozias Hillenkamp)

Kerstvakantie bij De Jonge Onderzoekers
In de tweede week van de kerstvakantie van woensdag 2 januari t/m zaterdag 5 januari beleef je een schitterende winterweek bij De Jonge Onderzoekers.
Dagelijks open van 10:00 uur t/m 16:00 uur. Je kunt kiezen voor vrije inloop, workshops of beide.
Voor meer informatie kun je kijken op www.dejongeonderzoekers.nl.

Informatie Sterrenwacht Blaauw
Op 23 januari wordt een speciale kinderavond georganiseerd, met allerlei activiteiten voor kinderen t/m 14 jaar. Dit is een vaste avond (dus niet afhankelijk van het weer). Kom een show in het Kapteyn Mobiele Planetarium beleven, kijk naar de sterren met de Gratama telescoop of win een VIP-rondleiding door de sterrenwacht bij de Sterrenquiz!
Voor meer informatie kun je kijken op http://www.rug.nl/sterrenwacht.

Activiteiten CJG
Ouder- en kindochtend in Lewenborg: kom gerust langs!
Elke maandag- en donderdagochtend is er in het CJG Lewenborg een Ouder& kindochtend. Ontmoeting van ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar met opvoedgesprekken, informatie en spel in de huiskamer van het CJG.
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
Locatie: huiskamer CJG Lewenborg, Vensterhuis, Anker 14 b/c

Koffie-uurtje op school
Elke 3e dinsdag van de maand in het Ruim van De Swoaistee,
Tijd: 8.30 - 9.30 uur
Meer informatie bij Hilde Post, 06 52 65 91 26.

Een meerling, hoe doe jij dat?
Woensdag 16 januari
Praten met andere ouders van een meerling.
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Door: Thalassa Veen
Locatie: huiskamer CJG Lewenborg, Vensterhuis, Anker 14 b/c

Gezonde tussendoortjes maken
woensdag 9 januari 2013
Tijd: 9 - 10.30 uur
Voor: ouders van kinderen uit groep 4 - 6 van de basisscholen uit Lewenborg
Ruischerbrug Oosterhoogebrug en Engelbert. Maximaal 15 personen
Locatie: huiskamer CJG in het Vensterhuis, Anker 14 b/c, Groningen
Deelname alleen bij opgave: CJG-consulent Hennie Mulder: 06 13 19 77 59 of h.mulder@cop-groningen.nl

Tafelgesprek: Eten, ja gezellig
Donderdag 10 januari
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Voor: ouders van kinderen uit groep 4 - 6 van de basisscholen uit Lewenborg
Ruischerbrug Oosterhoogebrug en Engelbert.
Locatie: huiskamer CJG in het Vensterhuis, Anker 14 b/c, Groningen
Informatie bij: CJG-consulent Hennie Mulder, 06 13 19 77 59 of h.mulder@cop-groningen.nl

Vakantierooster schooljaar 2012-2013

 • Kerstvakantie 24 dec. 2012 t/m 4 jan. 2013
 • Voorjaarsvakantie 18 feb. t/m 22 feb. 2013
 • Paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2013
 • Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2013
 • Pinkstervakantie 20 mei 2013
 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 aug. 2013

Margedagen

 • Dinsdagmiddag 5 februari 2013 (geen tmo)
 • Woensdag 12 juni 2013
 • Donderdagmiddag 27 juni 2013 (geen tmo)


Kerstvakantie
Mochten jullie in de Kerstvakantie onraad bij de school zien, bel dan naar een van de onderstaande adressen:
Sjoerd Jansma 5414685
Gerard Postema 5497780
Koen Verbeek 5423963
Wijkpolitie 5995400

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en een voorspoedig en gezond 2013!!!!!!!!!!!

AGENDA

 • Zaterdag 22-12 start Kerstvakantie
 • Maandag 07-01 weer naar school
 • Dinsdag 15-01 schoolfotograaf
  or/mr
 • Vrijdag 18-01 weeksluiting Dek: Kameleon, Eendenvijver, Beverhol, Zeesterren, Walvisbaai, Robbenplaat
  weeksluiting Ruim: Tjalk, Krokodillenplas, Schateiland, Tuimelaars, Dolfijnen, Otters, Tjotter
 • Vrijdag 25-01 weeksluiting Dek: 't Vlot, Flamingo's, Kikkersloot, Jutters, Klipper, Skûtsje
  weeksluiting Ruim: Pinguïnrots, Vissenkom, Piratennest, Matrozen, Schoener, Kotter
 • Vrijdag 01-02 Weeksluiting: Open Muziek Podium
 • Dinsdag 05-02 eindtoets Cito
 • Woensdag 06-02 eindtoets Cito
 • Donderdag 07-02 eindtoets Cito


Aanvang weeksluitingen 11.30 uur

Journaaltjes:
Te koop: Verse scharreleieren €1,20 per doos / krieleieren €0,75. Noëlle Huizenga, Dukdalf 136. Zelfbediening
Gevonden: een kolsjaal en twee goede boodschappentassen, deze zijn blijven liggen na de kerstmarkt. Af te halen bij Koen.
De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker