Journaal
Journaal jaargang 37 nummer 9

Donderdag 10-01-2013
Jaargang 37, nummer 9

Allereerst willen wij iedereen een heel goed en voorspoedig 2013 wensen!!!!!


Welkom
Senna de Jonge, Peijn Bout, Sameh Ben Cheikh Ali, Deon Hoekstra, Ties Meester en Quinty Rozema heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Gefeliciteerd
Eva, de leerkracht van de Vissenkom, is bevallen van een gezonde zoon. Zijn naam is Koen. Moeder en zoon maken het goed. Ook vanaf hier van harte gefeliciteerd!
Miniatuurweergave voor beschuit.jpg
Schoolfruit
Wij willen jullie erop wijzen dat er in week 7 (maandag 7 t/m vrijdag 15 feb.) de laatste week is dat er schoolfruit wordt geleverd. Na die week is het de bedoeling dat alle kinderen fruit van huis mee nemen.

Schoolfotograaf
Dinsdag 15 januari komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden naast de groepsfoto's ook portretfoto's gemaakt. De fotograag geeft altijd als tip kleurrijke kleren te dragen, omdat de foto dan beter tot zijn recht komt.
Ook dit jaar willen wij de mogelijkheid bieden om met alle broertjes en zusjes uit één gezin een foto te maken. Met de broertjes en zusjes die hier al op school zitten, gebeurt dit onder leiding van ons, maar wil je ook graag een foto met je kinderen, waarvan er één of meerdere nog niet op school zitten, dan kan dat. Om 15.00 uur kun je je met alle kinderen melden bij Gerard in Het Ruim. Hier ontvang je een nummertje en krijg je een locatie aangewezen waar de foto gemaakt gaat worden.

SCOREN VOOR GEZONDHEID
In samenwerking met FC Groningen in de maatschappij, GGD Groningen, Bslim, Menzis en CJG gaat vanaf maandag 7 januari 2013 in Lewenborg het project Scoren voor Gezondheid van start. Afgelopen maandag is er door Bslim een introductieles gegeven voor de kinderen van groep 4,5 en 6 met als doel om samen een sportclub op te richten voor alle kinderen van De Swoaistee. Op vrijdag 11 januari 2013 zal van 14.00-15.00 uur de eerste bijeenkomst zijn in Sporthal Lewenborg. Het project Scoren voor Gezondheid bestaat uit meer sport- en gezondheidsactiviteiten en is voor ouders en kinderen uit Lewenborg, Engelbert, Ruischerbrug en omstreken. Bslim zal de sportmomenten verzorgen en het CJG heeft voor ouders en kinderen een speciaal aanbod. Bij regelmatige deelname kunnen wedstrijdkaarten voor FC Groningen verdiend worden! Voor meer informatie en opgave, kijk op www.bslim.nl of mail naar h.mulder@cop-groningen.nl

Vreedzame School
In alle groepen is gestart met een nieuw blok. Het blok heeft als titel 'We zijn allemaal anders'. In dit blok wordt vooral aandacht besteed aan een open houding tegenover verschillen tussen mensen. Er zullen veel activiteiten gedaan worden om leerlingen verschillen te leren waarderen, zich in te laten leven in verschillen en open te laten staan voor verschillen. Daartoe worden in elke groep de leerlingen georiënteerd op overeenkomsten en verschillen tussen mensen.

Koffieuurtje op de Swoaistee
Dinsdag 15 januari staat om 8.30 uur de koffie weer klaar. Wanneer je zin hebt om andere ouders te ontmoeten en samen te praten over de dagelijkse dingen, ervaringen delen en ontdekken dat je niet de enige bent die met vragen rondloopt, kom dat een kop koffie drinken. Een poster met informatie hangt op het prikbord bij de hoofdingang.

Schooltijd
Wij willen iedereen erop wijzen dat de school om 8.30 uur en om 13.00 uur begint. We merken dat er nu regelmatig om 8.35 uur nog kinderen op school gebracht worden. Het is voor de rust in de school en de stamgroepen belangrijk om op tijd te komen. Het is prettig voor de kinderen en de leerkracht om vijf minuten voor aanvang van de lessen in de klas te zijn. Het onderwijs kan dan op tijd beginnen. Mocht je toch en keer om wat voor reden dan ook later zijn, neem dan op de gang afscheid van je kind en zorg ervoor dat het kind heel zachtjes de groep binnenkomt.

Nationale Voorleesdagen
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor baby's, peuters en kleuters zijn er de Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers. Daarom gaat de voorbouw actief meedoen aan de Nationale Voorleesdagen. Hierbij is een boek uitgekozen, 'Nog 100 nachtjes slapen' van Milja Praagman. Dit boek is door een comité van bibliothecarissen verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2013.
In de voorbouw mogen vaders/moeders/verzorgers/opa's, oma's en oppassen gezellig komen voorlezen tijdens deze voorleesdagen. De kinderen krijgen hier binnenkort een brief over mee naar huis.

Op Schattenjacht
In het najaar van 2012 is er met succes door het CJG een weerbaarheidtraining voor kleuters gegeven, 'Op schattenjacht'. Kinderen (en ook ouders) gaan op zoek naar de kwaliteiten van het kind. Kan je kind wel een steuntje gebruiken in zich weerbaar op stellen? Meld je dan aan. Ik wil graag namens een groep ouders een aanvraag doen om opnieuw Op Schattenjacht aan te vragen bij de gemeente, zodat nog meer kinderen kunnen profiteren van deze goede training. Voor meer informatie kun je terecht bij Hilde Post.

Informatie Sterrenwacht Blaauw
Op 23 januari wordt een speciale kinderavond georganiseerd, met allerlei activiteiten voor kinderen t/m 14 jaar. Dit is een vaste avond (dus niet afhankelijk van het weer). Kom een show in het Kapteyn Mobiele Planetarium beleven, kijk naar de sterren met de Gratama telescoop of win een VIP-rondleiding door de sterrenwacht bij de Sterrenquiz!
Voor meer informatie kun je kijken op http://www.rug.nl/sterrenwacht.

Activiteiten CJG
Ouder- en kindochtend in Lewenborg: kom gerust langs!
Elke maandag- en donderdagochtend is er in het CJG Lewenborg een Ouder& kindochtend. Ontmoeting van ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar met opvoedgesprekken, informatie en spel in de huiskamer van het CJG.
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
Locatie: huiskamer CJG Lewenborg, Vensterhuis, Anker 14 b/c

Koffie-uurtje op school
Elke 3e dinsdag van de maand in het Ruim van De Swoaistee,
Tijd: 8.30 - 9.30 uur
Meer informatie bij Hilde Post, 06 52 65 91 26.

Een meerling, hoe doe jij dat?
Woensdag 16 januari
Praten met andere ouders van een meerling.
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Door: Thalassa Veen
Locatie: huiskamer CJG Lewenborg, Vensterhuis, Anker 14 b/c

Tafelgesprek: Eten, ja gezellig
Donderdag 10 januari
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Voor: ouders van kinderen uit groep 4 - 6 van de basisscholen uit Lewenborg
Ruischerbrug Oosterhoogebrug en Engelbert.
Locatie: huiskamer CJG in het Vensterhuis, Anker 14 b/c, Groningen
Informatie bij: CJG-consulent Hennie Mulder, 06 13 19 77 59 of h.mulder@copgroningen.nl

Vakantierooster schooljaar 2012-2013

 • Voorjaarsvakantie 18 feb. t/m 22 feb. 2013
 • Paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2013
 • Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2013
 • Pinkstervakantie 20 mei 2013
 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 aug. 2013


Margedagen

 • Dinsdagmiddag 5 februari 2013 (geen tmo)
 • Woensdag 12 juni 2013
 • Donderdagmiddag 27 juni 2013 (geen tmo)


AGENDA

 • Dinsdag 15-01 schoolfotograaf
  or/mr
 • Vrijdag 18-01 weeksluiting Dek: Kameleon, Eendenvijver, Beverhol, Zeesterren, Walvisbaai, Robbenplaat
  weeksluiting Ruim: Tjalk, Krokodillenplas, Schateiland, Tuimelaars, Dolfijnen, Otters, Tjotter
 • Vrijdag 25-01 weeksluiting Dek: 't Vlot, Flamingo's, Kikkersloot, Jutters, Klipper, Skûtsje
  weeksluiting Ruim: Pinguïnrots, Vissenkom, Piratennest, Matrozen, Schoener, Kotter
 • Vrijdag 01-02 Weeksluiting: Open Muziek Podium
 • Dinsdag 05-02 eindtoets Cito
 • Woensdag 06-02 eindtoets Cito
 • Donderdag 07-02 eindtoets Cito
 • Woensdag 13-02 rapportage groep 1,3,5,7
 • Donderdag 14-02 rapportage groep 1,3,5,7
 • Vrijdag 15-02 weeksluiting Ruim: voorbouw/onderbouw
  weeksluiting Dek: middenbouw/bovenbouw
 • Zaterdag 16-02 begin Krokusvakantie
 • Maandag 25-02 weer naar school


Aanvang weeksluitingen 11.30 uur

Journaaltjes:
Te koop: Verse scharreleieren €1,20 per doos / krieleieren €0,75. Noëlle Huizenga, Dukdalf 136. Zelfbediening
De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker