Journaal
Journaal jaargang 37 nummer 13

Donderdag 14-03-2013
Jaargang 37, nummer 13

Welkom
Florian Lücken heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat hij een fijne tijd zal hebben bij ons op school.

Regioconferentie Jenaplanscholen
Op woensdag 20 maart ontvangen we vanaf 13.30 uur zo'n 150 collega's van Jenaplanscholen uit Groningen en Drenthe. Het thema van de conferentie is Wereldoriëntatie. Het komt dus heel mooi uit dat wij dan volop bezig zijn met het verhalend ontwerp rondom techniek en bouwen. Naast lezingen is er ruimte voor het volgen van verschillende workshops en is er tijd voor ontmoeting, een gezamenlijke maaltijd en een afsluitende voorstelling.

Vreedzame school  vreedzameschool2.jpg
In alle groepen worden er lessen gegeven uit blok 3 "We hebben oor voor elkaar".
In dit blok wordt er aandacht besteed aan de manier waarop de leerlingen communiceren met anderen. In de Vreedzame School krijgen leerlingen een stem. We stimuleren dat ze een eigen mening hebben en dat ze met initiatieven komen. Maar de mening van de één is niet altijd de mening van een ander. Dus leren we ze tegelijkertijd hoe ze die stem op een verantwoorde manier kunnen gebruiken en hoe ze met de altijd aanwezige belangentegenstellingen en meningsverschillen om kunnen gaan. Dat kan alleen als je 'oor hebt voor elkaar'.

Nieuwe speeltoestellen IMG_7072.JPG
Vorig jaar hebben de leerlingen uit de leerlingenraad een plan ontworpen voor het plaatsen van mooie nieuwe speeltoestellen op het plein waar vooral de midden- en bovenbouw spelen. Deze week zijn ze gestart met het plaatsen ervan. Het ziet er al goed uit. Aan het eind van de week denken de mannen van 'van Ee' klaar te zijn en kan er volop gespeeld worden.

Inzamelactie plastic dopjes
Iedereen kan tot 1 april plastic dopjes inzamelen voor het doel 'blindengeleidehonden'. De dopjes worden omgesmolten en gebruikt om nieuwe klimtoestellen te maken. Het geld dat met de verkoop van die toestellen wordt opgehaald gaat dus naar de blindengeleidehonden. De verzameldoos staat recht tegenover de hoofdingang. De dopjes mogen van plastic flesjes en van drinkpakken zijn. Voor vragen kun je terecht bij Suzanne in Kameleon. We hopen dat er heel veel dopjes worde ingezameld!

Voorleeskampioen
Dit jaar hebben doen we mee aan de Nationale Voorlees Wedstrijd. De winnaar van onze school is Rosa van Bommel uit Klipper. Zij heeft onze school vertegenwoordigd in de bibliotheek in Groningen. Zij heeft het heel goed gedaan en is derde geworden van alle scholen in de stag Groningen. Een super prestatie!!!!

Cito Eindtoets
De kinderen hebben begin februari allemaal goed hun best gedaan op de landelijke Cito Eindtoets. Vorige week kwamen de uitslagen binnen en zijn er gesprekken gevoerd over de Cito-uitslagen en het definitieve schooladvies. In vrijwel alle gevallen hebben de kinderen naar verwachting gescoord en dus kwam het voorlopige advies van november goed overeen met de individuele Cito-score.
Over het geheel genomen hebben we een gemiddelde score die onder het landelijk gemiddelde ligt. Dit betekent dat het komende jaar, op basis van een goede analyse van de toetsresultaten en onze dagelijkse onderwijspraktijk, gaan bekijken waar we tot verbetering van de opbrengsten kunnen komen.

Envelop Ouderverklaring
Vandaag worden ook de enveloppen met de nieuwe Ouderverklaring Leerlinggewicht uitgedeeld. Er is een envelop voor ieder kind. In elke envelop zit een toelichting, het formulier zelf en een antwoordenvelop. We verzoeken jullie vriendelijk, doch dringend om de envelop z.s.m. bij de stam-groep van het betreffende kind in te leveren.

Creatieve ouders gezocht
De werkgroep CKV (culturele en kunstzinnige vorming) zorgt ervoor dat alle kinderen van onze school kennis maken met allerlei vormen van kunst en cultuur. We doen dit in de groepen maar ook jaarlijks in een project voor de hele school. Vorig jaar stond dans centraal, dit jaar willen we de kinderen kennis laten maken met het thema drama.
We denken dat er op onze school veel ouders zijn die ons zouden kunnen helpen met CKV, doordat ze via hun beroep of hobby bezig zijn met kunst en cultuur. Die ouders willen we graag leren kennen. We zoeken mensen die met ons mee willen denken maar ook workshops aan de kinderen willen geven. Dus ben je actief in dans, muziek, drama, beeldende kunst, fotografie of iets anders en vind je het leuk om die kennis met onze kinderen te delen? Meld je dan aan bij Rinske of Joke van de werkgroep CKV.

Activiteiten CJG
Ouder- en kindochtend in Lewenborg: kom gerust langs!
Elke maandag- en donderdagochtend is er in het CJG Lewenborg een Ouder& kindochtend. Ontmoeting van ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar met opvoedgesprekken, informatie en spel in de huiskamer van het CJG.
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
Locatie: huiskamer CJG Lewenborg, Vensterhuis, Anker 14 b/c

Koffie-uurtje op school
Elke 3e dinsdag van de maand in het Ruim van De Swoaistee,
Tijd: 8.30 - 9.30 uur
Meer informatie bij Hilde Post, 06 52 65 91 26.

Vrije inloop koffietijd Swoaistee
Op dinsdagochtend 12 februari was er weer een "koffieuurtje" in Het Ruim. Het koffieuurtje van de Swoaistee wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Het was deze keer niet makkelijk om ouders warm te krijgen voor het koffieuurtje. Iedereen had het "druk, druk" met werk, huishouden of boodschappen doen. Maar met de ouders die er waren hebben we een goed gesprek gehad over hoe je kinderen moet / kunt straffen., over eten of liever gezegd over niet eten. Best lastig als dat niet zo vanzelfsprekend is.
Lijkt het u leuk om ook een keer aan te schuiven bij het koffieuurtje? Soms is er een thema en soms ontstaat er een spontaan gesprek over allerlei onderwerpen die met opvoeden, ouderschap en kinderen te maken hebben. U bent altijd welkom en kunt komen en gaan wanneer het u uitkomt. Elke 3e dinsdag van de maand is er koffietijd van 8.30 tot 9.30 uur Hilde Post, sociaal-verpleegkundige en Hennie Mulder, consulent Centrum voor Jeugd en Gezin zijn aanwezig bij deze koffieuurtjes.
Op dinsdag 19 maart zijn we er ook weer. Dan zal er iemand van de Groningse Krediet Bank (GKB) aanwezig zijn. Het onderwerp is ZAKGELD
Op andere dinsdagen loopt Hilde vanaf kwart voor 9 altijd even de school in. Als u iets wil vragen of bespreken, kunt u haar dan aanspreken. Ook kunt u altijd binnenlopen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, Anker14. Wellicht tot ziens,

Vriendelijke groet,
Hilde Post, sociaal-verpleegkundige Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg. telefonisch te bereiken op 06-52659126 of mail hilde.post@hvd.groningen.nl
Hennie Mulder, consulent Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg telefonisch te bereiken op 06-13197759 of mail h.mulder@cop-groningen.nl.

Kledingbeurs
Vrijdag 22 maart 2013 van 19.00 tot 20.30 is er weer een kinderkledingbeurs in de Swoaistee.
We proberen deze keer iedereen een plekje te geven dus geef je op!


Vakantierooster schooljaar 2012-2013

 • Paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2013
 • Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2013
 • Pinkstervakantie 20 mei 2013
 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 aug. 2013

Margedagen

 • Woensdag 12 juni 2013
 • Donderdagmiddag 27 juni 2013 (geen tmo)

Landelijke Sterrenkijkdagen
Komend weekend zijn de 37-ste Landelijke Sterrenkijkdagen! Tijdens deze dagen worden op tientallen plaatsen door het hele land sterrenkundige activiteiten georganiseerd om jong en oud kennis te laten maken met het intrigerende universum. De Blaauw Sterrenwacht organiseert hiervoor uitgebreide publieksavonden op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart met het thema 'Sterrenstelsels'. U bent op beide avonden van harte welkom om de sterrenhemel te komen bewonderen en meer te leren over sterren en sterrenstelsels!
Voor meer informatie kun je kijken op : www.rug.nl/sterrenwacht en www.sterrenkijkdagen.nl.

KINDERWERKPLAATS BK050 

Kunstzondagschool - zie
hier het programma voor maart en april

Agenda

 • dinsdag 19-03 koffieuurtje met Hilde Post
 • vrijdag 22-03 kledingbeurs
  or/mr
 • woensdag 27-03 rapportage groep 2,4 en 6
 • donderdag 28-03 rapportage groep 2,4 en 6
 • vrijdag 29-03 Goede Vrijdag
 • maandag 01-04 Tweede Paasdag
 • dinsdag 02-04 weer naar school
 • dinsdag 16-04 or/mr
 • vrijdag 12-04 weeksluiting Dek: Krokodillenplas, Schateiland, Tuimelaars, Dolfijnen, Otters, Tjalk, Tjoter.
  Weeksluiting Ruim: Robbenplaat, Eendenvijver, Beverhol, Zeesterren, Walvisbaai, Optimist, Kameleon
 • zaterdag 27-04 begin Meivakantie
 • maandag 13-05 weer naar school

Aanvang weeksluitingen 11.30 uur

Journaaltjes:
Er is nog plaats op onze SKSG BSO groepen! U bent van harte welkom om eens vrijblijvend een kijkje te nemen! Uw kind mag in overleg ook gerust een keer 'proef draaien' om te zien hoe leuk het is op de bso! Kom langs met uw kind of maak een afspraak!
BSO in school: SKSG Atlantis/ Neptunus: Contactpersoon Jessica Nijstad. Tel. 5490663 of Locatiemanager Arjan Juch :5412365
BSO tegenover school: SKSG Paddeltje: Contactpersoon Ina Nijdam: Tel 5418589 of Locatiemanager Linda Jansema. 5418589

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker