Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 5
HTML clipboard

Donderdag 15-10-09
Jaargang 34, nummer 5

Welkom
Sterre Andries heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zal hebben bij ons op De Swoaistee

Ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage heeft een brief van de gemeente ontvangen. Het is belangrijk dat deze brief vóór de herfstvakantie bij de stamgroepleiding of Monique/Jacobien (Stuurhut) wordt ingeleverd.

Stopverbod voor de school
De verkeersituatie voor de school heeft onze volle aandacht. Er hebben gesprekken plaats gevonden met de gemeente en de eerste conceptplannen zijn al klaar. Kortom, er wordt hard aan gewerkt om de situatie te verbeteren. Wij hebben nu echter nog te maken met de huidige situatie en merken dat het stopverbod voor de school regelmatig genegeerd wordt. Dit levert zeer gevaarlijke situaties op en wij maken ons hier zorgen om. Wij hebben daarom de politie gevraagd om binnenkort extra te gaan surveilleren!

Ouderavond
Afgelopen dinsdag was de jaarlijkse ouderavond van de medezeggenschapsraad en de ouderraad. De MR en de OR deden verslag van wat er het afgelopen jaar aan de orde is geweest. Kor Posthumus was ook aanwezig om zich als nieuwe directeur voor te stellen aan de ouders.

Infoboekje
Het infoboekje ligt bij de drukker en we hadden erg gehoopt deze voor de vakantie mee te geven. Helaas is dit niet gelukt. Onze excuses hiervoor. Het boekje zal zo spoedig mogelijk na de vakantie uitgedeeld worden.

Vakantiekorting in Zwembad de Parrel
Vanaf september 2009 geldt er in Zwembad de Parrel een speciale vakantieprijs voor kinderen t/m 16 jaar. Deze vakantiekorting geldt tijdens de recreatieve uren in de schoolvakanties. Voor meer informatie kun je kijken op www.deparrel.nl of op de poster die in het Ruim hangt

Plantsoenloop
Zaterdag 7 november 2009 is de 52e Plantsoenloop. Ook wij doen weer mee en wel met de 2km en 4km loop. De kinderen van de onder-, midden- en bovenbouw krijgen vandaag inschrijfformulieren mee. In het verleden deden er weinig kinderen uit de voorbouw mee, daarom delen we daar de formulieren niet uit. Mocht je kind wel graag mee willen doen, kan dat natuurlijk! Klik hier om het formulier te downloaden. Ook op de kast in het Ruim kan je extra formulieren vinden.
Wij hopen natuurlijk dat veel kinderen en ouders meelopen.

Kinderboekenweek
De boekenmarkt, die gisteren gehouden is, was weer erg geslaagd. Op de markt was het een drukte van belang en de kinderen verkochten goed. Ook boekhandel Edzes had het druk. In alle groepen wordt volop aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. In de voorbouw is een echt restaurant ontstaan en ook is Koen weer druk in de weer met kinderen bij de drukpers. In de school hangt de hele week de heerlijke geur van popcorn, pannenkoeken, koekjes, vers gebakken brood en andere lekkernijen. Vrijdag wordt de Kinderboekenweek afgesloten.

Lampionnenwedstrijd
De Koninklijk Vereniging voor Volksvermaken Groningen organiseert ook dit jaar weer een lampionnenwedstrijd. Informatie over deze wedstrijd ligt in het Ruim.

Herfstvakantie
Mochten jullie in de herfstvakantie onraad bij de school zien, bel dan naar één van onderstaande adressen:
Koen Verbeek
Sjoerd Jansma
Hans van Lente
Gerard Postema
Wijkpolitie 5495400

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Wij wensen iedereen een fijne vakantie

AGENDA

 • vrijdag 16/10 afsluiting kinderboekenweek; middenbouw en bovenbouw in het Dek (presentatie: Kotter), voorbouw en onderbouw in het Ruim (presentatie: Pinguïnrots)
 • zaterdag 17/10 start herfstvakantie
 • maandag 26/10 weer naar school
 • vrijdag 30/10 weeksluiting het Dek: Schoener, Kikkersloot, Ketelbinkie, Jutters, Otters, Tjalk, weeksluiting het Ruim: Eendenvijver, Zeesterren, Beverhol, Walvissen, Kotter, Optimist
 • vrijdag 06/11 weeksluiting het Dek: Matrozen, Schateiland, Piratennest, Robbenplaat, Tjotter, Skûtsje, weeksluiting het Ruim: 't Vlot, Krokodillenplas, Pinguïnrots, Dolfijnen, Kameleon, Klipper
 • zaterdag 07/11 plantsoenloop
 • woensdag 11/11 Sint Maarten
 • dinsdag 17/11 or/mr
 • woensdag 18/11 rapportage
 • donderdag 19/11 informatieavond voortgezet onderwijs
 • vrijdag 27/11 weeksluiting het Dek: Jutters, Optimist, Walvissen, Tjalk, Kotter, weeksluiting het Ruim: Kikkersloot, Eendenvijver, Beverhol, Zeesterren, Ketelbinkie
 • vrijdag 04/12 Sinterklaasviering
 • maandag 07/12 start kerstmarkt
 • dinsdag 15/12 or/mr
 • woensdag 16/12 laatste dag kerstmarkt
 • donderdag 17/12 kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur, vb en ob 's middags vrij
 • vrijdag 18/12 kerstviering Dek, 's middags hele school vrij
 • zaterdag 19/12 start kerstvakantie
 • maandag 04/01 weer naar school

De weeksluitingen beginnen om 11.00 uur

Journaaltjes:
Gratis af te halen: tamme rat (mannetje), erg lief, kleur husky, tel.: (op te vragen bij school) bellen na 18.00 uur
Te koop aangeboden: 2 kaartjes (1 volwassene, 1 kind) voor theatervoorstelling "Tante Patent"(8+), gespeeld door Firma Rienks Swarte op woensdag 21-10, aanvang 19.00 uur. Prijs: €26,-. Kaarten zijn af te halen in de Stuurhut.
Gezocht: Judith uit Schoener is haar Diddle-etui kwijt. Als iemand de etui gevonden heeft, graag inleveren bij Joke in Schoener.
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-