Journaal
Journaal jaargang 37 nummer 17

Donderdag 23-05-2013 Jaargang 37, nummer 17

Welkom
Nola Klomp, Mike Jongen, Rianne van Nunspeet, Caithlyn Heijerman, Karim Jegham, Markus ten Brinke, Benji Huitema, Marian Jama, Chayenne Sandee, Vini de Hoog, Nisrine Mansouri en Jarno Riepe heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Klimaatregeling
Zoals gemeld zijn we tijdens de meivakantie begonnen met het aanbrengen van een geheel nieuw en geavanceerd ventilatiesysteem in alle groepslokalen. De installatie verloopt zeer voorspoedig. Deze week worden de laatste groepen afgerond en maandag volgt de oplevering.
De eerste ervaringen zijn heel positief. De lucht in de lokalen wordt als frisser ervaren, er zijn minder klachten over hoofdpijn en kinderen lijken langer alert te zijn.

Belijning plein
Tijdens de meivakantie is ook de belijning voor de hoofdingang gewijzigd. Hierdoor is het duidelijker waar de looppaden zijn en waar er dus geen fietsen geplaatst dienen te worden. Er zullen in de toekomst nog stickers aangebracht worden.

Nieuws vanuit de oudervereniging
Enige tijd geleden hebben de ouder(s)/verzorgers(s) van leerlingen die volgend schooljaar in de bovenbouw zitten een brief op het huisadres ontvangen over de betaling van de ouderbijdrage voor de werkweek. De bijdrage kan in 1, 3 of 5 termijnen worden voldaan. De eerste betaaltermijn is inmiddels verstreken. Hebt u de bijdrage nog niet voldaan dan verzoeken wij u het bedrag van € 65,00 z.s.m. over te maken op rekeningnummer 4127036 van de ING t.n.v. Werkweek. Mocht u nog vragen hebben over de betaling dan kunt u contact opnemen met Bernadet Smedeman, penningmeester van de werkweek (b.smedeman@home.nl)

Zomerschool
Alle kinderen in de groepen 6 en 7 hebben een flyer meegekregen over de Zomerschool. De Zomerschool is een initiatief van de VSD en wordt gerealiseerd door samenwerking van O2G2, SKSG kinderopvang en de Weekendschool. Het is bedoeld voor kinderen die niet op vakantie gaan, maar ook niet naar de BSO. In de week van 15 t/m 19 juli wordt een leuk en leerzaam programma aangeboden. De Zomerschool wordt gesubsidieerd door de overheid en deelname is dan ook gratis.
Opgeven kan middels de invulstrook van de flyer voor 1 juni in te leveren bij de groepsleerkracht.
Voor meer informatie kun je klikken op  deze link (.pdf)

Weeksluiting 24 mei
Door de verbouwing die momenteel in de school plaats vindt gaat de weeksluiting van deze week niet door.

Werkgroep schoolfeest
Op vrijdag 7 juni is ons jaarlijkse schoolfeest. Dit jaar is het thema: Gemaskerd bal. Alle kinderen mogen die dag met maskers op school komen. 's Ochtend is het feest voor de kinderen en tussen 15.00 uur en 17.00 uur hopen we alle ouders met kinderen op school te ontvangen. De brief met alle informatie ontvangen jullie binnenkort. Voor de spelletjes op het plein zijn we op zoek naar kleine prijsjes (bv mac donalds speelgoed/ autootjes/ potloden/ notitie boekjes e.d.). Mochten jullie nog wat op zolder hebben liggen of over houden van de rommelmarkten tijdens Koninginnedag, dan kan dit ingeleverd worden bij Leonie, Mireille, Rinske, Michelle, Mike, Arnold of Elsemieke.

Avondvierdaagse
Maandag gaat de avondvierdaagse weer van start. Er lopen weer rond de 300 kinderen mee, dus dat wordt vast heel gezellig. We wensen alle kinderen en ouders heel veel plezier.

a4d.jpgVerlengde Schooldag
Wegens een gewijzigde subsidie regeling kunnen wij volgend jaar helaas geen VSD meer aanbieden.

Vakantierooster schooljaar 2012-2013

 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 aug. 2013

Margedagen

 • Woensdag 12 juni 2013
 • Donderdagmiddag 27 juni 2013 (geen tmo)

Vakantierooster schooljaar 2013-2014

 • Gronings Ontzet 28 augustus 2013
 • Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2013
 • Kerstvakantie 21 december 2013 t/m januari 2014
 • Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 2 maart 2014
 • Goede Vrijdag/ Pasen 18 april t/m 21 april 2014
 • Meivakantie 26 april t/m 11 mei 2014
 • Hemelvaart 29 mei t/m 1 juni 2014
 • Pinksteren 9 juni 2014
 • Zomervakantie 5 juli t/m 17 augustus 2014

De margedagen voor het volgend schooljaar zijn nog niet bekend. Deze volgen zo spoedig mogelijk.

Activiteiten CJG
Koffie-uurtje op school
Elke 3e dinsdag van de maand in het Ruim van De Swoaistee,
Tijd: 8.30 - 9.30 uur
Meer informatie bij Hilde Post, 06 52 65 91 26.

Elke maandag en donderdagochtend inloopochtend voor Ouder & Kind
Ontmoeting van ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar met opvoedgesprek, informatie en spel in de huiskamer.
Tijd: van 9.30 tot 11.45 uur
Locatie: huiskamer van het CJG
Opgeven is niet nodig

Speel Mee
Tijd: 13.00 tot 16.00 uur.
Data: woensdag 29 mei
Locatie: peuterschool het Brugwachtertje, het Vensterhuis, Anker 14c Inloopmiddag voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar Koffie / thee en limonade staat klaar. U bent van harte welkom ! Voor meer informatie kunt u terecht bij Annemieke Bos, pedagogisch medewerker van het brugwachtertje. brugwachtertje@cop-groningen.nl /of 050-5494146

De NEMO - mamaclub
Tijd: 13.30 tot 14.45 uur
Data: woensdag 15+22+29 mei en 5+12 juni
Locatie: in het CJG, Anker 14
5 x verschillende activiteiten. Van gezonde traktaties maken tot visagie voor mama's
Opgeven bij Hennie Mulder

Aan al deze activiteiten zijn geen kosten verbonden. Meer Informatie over de activiteiten in het CJG bij Hilde Post, sociaalverpleegkundige
06-52659126 of Hennie Mulder, consulent CJG: h.mulder@cop-groningen.nl of 06 13 19 77 59

Agenda

 • maandag 27-05 avondvierdaagse
 • dinsdag 28-05 avondvierdaagse
 • woensdag 29-05 avondvierdaagse
 • donderdag 30-05 avondvierdaagse
 • vrijdag 07-06 schoolfeest
 • woensdag 12-06 margedag
 • dinsdag 18-06 or/mr
 • maandag 24-06 musical
 • dinsdag 25-06 musical
 • woensdag 26-06 wisselochtend
 • woensdag 03-07 sportdag
 • donderdag 04-07 laatste schooldag

Journaaltjes:
Oppas aangeboden:
Zoekt u nog een oppas? Neem dan contact op met mij. Ik ben 17 jaar, doe de opleiding PW, niveau 4 en loop stage in de kinderopvang. Ik heb ervaring met kinderen van 0 t/m 7 jaar en vraag €3,50 per uur. Mijn email is: ellennnn@live.nl

Gastouder: Bent u op zoek naar een enthousiaste en leuke gastouder dan kunt u contact opnemen met Rosanne Merema. Ook bso en vso is mogelijk. Ze woont op loopafstand van de school en heeft een kleinschalig opvang voor maximaal 6 kinderen, waarvan 2 van haar zelf. Rosanne heeft een afgeronde SAW (sociaal agogisch werk) opleiding en heeft gewerkt in de kinderopvang. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rosanne Merema 0618911596

Te koop: Verse scharreleieren. €1,20 per doos á 10 stuks. Zelfbediening. Dukdalf 136

BSO: Er is nog plaats op onze SKSG BSO groepen! U bent van harte welkom om eens vrijblijvend een kijkje te nemen! Uw kind mag in overleg ook gerust een keer 'proef draaien' om te zien hoe leuk het is op de bso! Kom langs met uw kind of maak een afspraak!
BSO in school: SKSG Atlantis/ Neptunus: Contactpersoon Jessica Nijstad. Tel. 5490663 of Locatiemanager Arjan Juch :5412365
BSO tegenover school: SKSG Paddeltje: Contactpersoon Ina Nijdam: Tel 5418589 of Locatiemanager Linda Jansema. 5418589

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker